TECH ซื้อ 13.09.2021 08:20

Walt Disney Co.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันการปรับฐานลงของระดับสูงพัฒนาเป็นคลื่นที่สี่ (4) และคลื่นที่ห้า (5) พัฒนาขึ้น ซึ่งภายในซึ่งคลื่น 5 ของ (5) ก่อตัวขึ้น ตอนนี้คลื่นของระดับล่าง iii ของ 5 กำลังพัฒนาภายในซึ่งคลื่น (ii) ของ iii ได้พัฒนาขึ้นและคลื่น (iii) ของ iii กำลังก่อตัว หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 202.98–220.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 172.00

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก

อารมณ์ตลาด

0% ขาย
100% ซื้อ