TECH ซื้อ 07.06.2021 08:32

Walt Disney Co.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันการปรับฐานลงของระดับสูงพัฒนาเป็นคลื่นที่สี่ (4) และคลื่นที่ห้า (5) พัฒนา ตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง 3 ของ (5) ได้ก่อตัวขึ้น การปรับฐานลงได้สิ้นสุดลงเป็นคลื่น 4 ของ (5) และการพัฒนาของคลื่น 5 ของ (5) ได้เริ่มต้นขึ้น หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 202.98–220.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 166.66

เพิ่มเติม