ขาย
0.03
31.12.2020 05:06:39
1.22903
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
54.06 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
31.12.2020 05:06:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.22903
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
54.06 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
12.99
31.12.2020 05:04:41
1.22939
1.21079
0.00000
0.00000
กำไร
-24 161.40 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
31.12.2020 05:04:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22939
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24 161.40 USD
ปริมาณเทรด
12.99
ราคาปัจจุบัน
1.21079
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
31.12.2020 05:03:28
1.22926
1.21079
0.00000
0.00000
กำไร
-18.47 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
31.12.2020 05:03:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22926
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21079
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
3.71
21.12.2020 12:34:53
1.21369
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
994.28 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
21.12.2020 12:34:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21369
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
994.28 USD
ปริมาณเทรด
3.71
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.48
17.12.2020 22:03:58
1.22645
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
741.12 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 22:03:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.22645
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
741.12 USD
ปริมาณเทรด
0.48
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1
17.12.2020 05:01:26
1.22087
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
986.00 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 05:01:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.22087
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
986.00 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1
16.12.2020 21:19:26
1.21245
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
144.00 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 21:19:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21245
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
144.00 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.94
03.12.2020 04:05:47
1.21118
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
15.98 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2020 04:05:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21118
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
15.98 USD
ปริมาณเทรด
0.94
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.91
02.12.2020 01:31:48
1.20700
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-364.91 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2020 01:31:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-364.91 USD
ปริมาณเทรด
0.91
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.81
01.12.2020 18:00:13
1.20315
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-636.66 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 18:00:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20315
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-636.66 USD
ปริมาณเทรด
0.81
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.69
01.12.2020 17:45:02
1.20247
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-589.26 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 17:45:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20247
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-589.26 USD
ปริมาณเทรด
0.69
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.58
01.12.2020 17:42:57
1.20163
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-544.04 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 17:42:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20163
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-544.04 USD
ปริมาณเทรด
0.58
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.49
01.12.2020 17:20:01
1.20123
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-479.22 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 17:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20123
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-479.22 USD
ปริมาณเทรด
0.49
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.41
01.12.2020 16:55:04
1.19979
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-460.02 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:55:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19979
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-460.02 USD
ปริมาณเทรด
0.41
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.35
01.12.2020 16:00:09
1.19929
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-410.20 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:00:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19929
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-410.20 USD
ปริมาณเทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
01.12.2020 15:55:03
1.19878
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-354.67 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 15:55:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19878
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-354.67 USD
ปริมาณเทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
01.12.2020 10:40:09
1.19834
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-304.08 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 10:40:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19834
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-304.08 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.2
01.12.2020 10:35:07
1.19752
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-269.80 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 10:35:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19752
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-269.80 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.17
01.12.2020 09:35:06
1.19685
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-240.72 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 09:35:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19685
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-240.72 USD
ปริมาณเทรด
0.17
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.14
01.12.2020 09:20:02
1.19622
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-207.06 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 09:20:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19622
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-207.06 USD
ปริมาณเทรด
0.14
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
01.12.2020 07:20:04
1.19582
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-182.28 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 07:20:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19582
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-182.28 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
01.12.2020 04:55:05
1.19564
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-153.70 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 04:55:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19564
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-153.70 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
01.12.2020 04:30:02
1.19525
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-126.08 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 04:30:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19525
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-126.08 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.07
01.12.2020 04:00:08
1.19485
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-113.12 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 04:00:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19485
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-113.12 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
01.12.2020 03:45:02
1.19446
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-99.30 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 03:45:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19446
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-99.30 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.07
01.12.2020 02:30:04
1.19401
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-119.00 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 02:30:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19401
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-119.00 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
01.12.2020 01:30:02
1.19339
1.21101
0.00000
0.00000
กำไร
-105.72 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 01:30:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19339
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-105.72 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
0.00000