ซื้อ
0.01
14.09.2021 18:47:41
151.878
151.807
0.000
0.000
กำไร
-0.65 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 18:47:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
151.878
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.65 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
151.807
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
14.09.2021 17:58:45
151.900
151.807
0.000
152.129
กำไร
-0.85 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:58:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
151.900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
151.807
รับกำไร (Take profit)
152.129
ซื้อ
0.01
14.09.2021 17:48:48
151.977
151.807
0.000
152.129
กำไร
-1.55 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:48:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
151.977
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.55 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
151.807
รับกำไร (Take profit)
152.129