ซื้อ
0.01
04.08.2021 20:45:37
25.458
25.381
0.000
0.000
กำไร
-4.22 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:45:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
25.381
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
04.08.2021 20:45:22
25.458
25.381
0.000
0.000
กำไร
-4.22 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:45:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
25.381
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
04.08.2021 20:45:21
25.458
25.381
0.000
0.000
กำไร
-4.22 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:45:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
25.381
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
04.08.2021 20:45:20
25.458
25.381
0.000
0.000
กำไร
-4.22 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:45:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
25.381
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
04.08.2021 20:45:13
25.458
25.381
0.000
0.000
กำไร
-4.22 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:45:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
25.381
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
04.08.2021 20:45:12
25.458
25.381
0.000
0.000
กำไร
-4.22 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:45:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
25.381
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
04.08.2021 20:45:11
25.458
25.381
0.000
0.000
กำไร
-4.22 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:45:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
25.381
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
04.08.2021 20:45:10
25.458
25.381
0.000
0.000
กำไร
-4.22 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:45:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
25.381
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
04.08.2021 20:45:09
25.458
25.381
0.000
0.000
กำไร
-4.22 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:45:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
25.381
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
04.08.2021 20:42:56
25.461
25.381
0.000
0.000
กำไร
-4.37 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:42:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.461
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.37 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
25.381
รับกำไร (Take profit)
0.000