โหมดทดลองเดโม่
ซื้อที่
0.05
08.11.2019 20:12:59
1.09700
1.10033
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2019 20:12:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.09700
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.10033
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
05.11.2019 17:11:14
1.09797
1.10033
0.00000
1.10868
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 17:11:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.09797
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.10033
รับกำไร (Take profit)
1.10868
ซื้อ
0.05
05.11.2019 17:01:17
1.10775
1.10032
0.00000
1.11186
กำไร
-37.65 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 17:01:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10775
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.10032
รับกำไร (Take profit)
1.11186
ซื้อ
0.05
05.11.2019 17:00:05
1.10845
1.10032
0.00000
1.11186
กำไร
-41.15 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 17:00:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10845
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-41.15 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.10032
รับกำไร (Take profit)
1.11186
ซื้อ
0.05
05.11.2019 16:14:16
1.10920
1.10032
0.00000
1.11186
กำไร
-44.90 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 16:14:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10920
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.10032
รับกำไร (Take profit)
1.11186