ขาย
0.02
18.06.2021 23:54:08
1.24658
1.24677
0.00000
1.24508
กำไร
0.00 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 23:54:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24658
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24677
รับกำไร (Take profit)
1.24508
ซื้อ
0.01
18.06.2021 23:51:44
1.24626
1.24595
0.00000
1.24826
กำไร
0.00 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 23:51:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.24626
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24595
รับกำไร (Take profit)
1.24826
ขาย
0.01
18.06.2021 20:00:02
1.24358
1.24677
0.00000
1.24508
กำไร
-0.03 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 20:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24358
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24677
รับกำไร (Take profit)
1.24508
ซื้อ
1.23
18.06.2021 17:57:54
130.633
130.753
0.000
131.160
กำไร
1.34 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:57:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
130.633
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
1.34 USD
ปริมาณเทรด
1.23
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.160
ขาย
0.01
18.06.2021 17:33:43
130.798
130.856
0.000
130.597
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:33:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.798
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.856
รับกำไร (Take profit)
130.597
ขาย
0.01
18.06.2021 17:27:50
0.74842
0.74800
0.00000
0.74643
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:27:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.74842
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.74800
รับกำไร (Take profit)
0.74643
ขาย
0.01
18.06.2021 17:02:46
1.18593
1.18659
0.00000
1.18394
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:02:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18593
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18659
รับกำไร (Take profit)
1.18394
ซื้อ
0.23
18.06.2021 15:29:11
0.74964
0.74770
0.00000
0.75334
กำไร
-0.45 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 15:29:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.74964
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.45 USD
ปริมาณเทรด
0.23
ราคาปัจจุบัน
0.74770
รับกำไร (Take profit)
0.75334
ซื้อ
1.13
18.06.2021 15:27:06
1.18755
1.18629
0.00000
1.19205
กำไร
-1.42 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 15:27:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18755
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.42 USD
ปริมาณเทรด
1.13
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19205
ซื้อ
1.13
18.06.2021 09:02:22
130.935
130.753
0.000
131.160
กำไร
-1.87 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 09:02:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
130.935
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.87 USD
ปริมาณเทรด
1.13
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.160
ซื้อ
0.13
18.06.2021 08:03:25
0.75262
0.74770
0.00000
0.75334
กำไร
-0.64 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 08:03:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.75262
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.64 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
0.74770
รับกำไร (Take profit)
0.75334
ซื้อ
0.74
17.06.2021 19:24:13
131.235
130.753
0.000
131.160
กำไร
-3.24 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 19:24:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
131.235
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.24 USD
ปริมาณเทรด
0.74
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.160
ซื้อ
0.74
17.06.2021 19:18:16
1.19062
1.18629
0.00000
1.19205
กำไร
-3.20 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 19:18:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19062
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.20 USD
ปริมาณเทรด
0.74
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19205
ซื้อ
0.41
17.06.2021 18:22:18
131.535
130.753
0.000
131.160
กำไร
-2.91 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:22:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
131.535
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.91 USD
ปริมาณเทรด
0.41
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.160
ซื้อ
0.07
17.06.2021 18:11:14
0.75562
0.74770
0.00000
0.75334
กำไร
-0.55 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:11:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.75562
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.55 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
0.74770
รับกำไร (Take profit)
0.75334
ซื้อ
0.23
17.06.2021 15:57:18
131.836
130.753
0.000
131.160
กำไร
-2.26 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 15:57:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
131.836
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.26 USD
ปริมาณเทรด
0.23
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.160
ซื้อ
0.04
17.06.2021 13:23:06
0.75862
0.74770
0.00000
0.75334
กำไร
-0.44 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:23:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.75862
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.44 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.74770
รับกำไร (Take profit)
0.75334
ซื้อ
0.41
17.06.2021 13:21:15
1.19362
1.18629
0.00000
1.19205
กำไร
-3.01 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:21:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19362
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.01 USD
ปริมาณเทรด
0.41
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19205
ซื้อ
0.13
17.06.2021 11:54:22
132.136
130.753
0.000
131.160
กำไร
-1.63 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 11:54:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.136
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.63 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.160
ซื้อ
0.07
17.06.2021 10:12:09
132.435
130.753
0.000
131.160
กำไร
-1.07 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:12:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.435
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.07 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.160
ซื้อ
0.23
17.06.2021 10:11:29
1.19665
1.18629
0.00000
1.19205
กำไร
-2.38 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:11:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19665
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.38 USD
ปริมาณเทรด
0.23
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19205
ซื้อ
0.02
17.06.2021 09:09:12
0.76162
0.74770
0.00000
0.75334
กำไร
-0.28 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:09:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.76162
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.28 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.74770
รับกำไร (Take profit)
0.75334
ซื้อ
0.01
17.06.2021 04:30:09
0.76458
0.74770
0.00000
0.75334
กำไร
-0.17 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 04:30:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.76458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.17 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.74770
รับกำไร (Take profit)
0.75334
ซื้อ
0.13
16.06.2021 23:43:12
1.19966
1.18629
0.00000
1.19205
กำไร
-1.74 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 23:43:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19966
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.74 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19205
ซื้อ
0.04
16.06.2021 21:45:34
132.737
130.753
0.000
131.160
กำไร
-0.72 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:45:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.737
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.72 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.160
ซื้อ
0.07
16.06.2021 21:40:12
1.20267
1.18629
0.00000
1.19205
กำไร
-1.15 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:40:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20267
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.15 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19205
ซื้อ
0.04
16.06.2021 21:04:14
1.20571
1.18629
0.00000
1.19205
กำไร
-0.78 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:04:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20571
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.78 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19205
ซื้อ
0.02
16.06.2021 21:00:49
1.20870
1.18629
0.00000
1.19205
กำไร
-0.45 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:00:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20870
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.45 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19205
ซื้อ
0.02
16.06.2021 21:00:23
133.037
130.753
0.000
131.160
กำไร
-0.41 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:00:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
133.037
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.41 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.160
ซื้อ
0.01
16.06.2021 17:36:02
133.359
130.753
0.000
131.160
กำไร
-0.24 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 17:36:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
133.359
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.24 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.160
ซื้อ
0.01
15.06.2021 16:53:26
1.21303
1.18629
0.00000
1.19205
กำไร
-0.27 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 16:53:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21303
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19205
คัดลอก
36.20 USD
06.05.2021 12:15:00
-7.33%
-89.98%
0.00
0.00
กำไร
-63.54 USD
GrowthFactor
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 12:15:00
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-63.54 USD
ปริมาณเทรด
36.20 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00