ซื้อ
0.01
18.10.2021 16:42:56
132.705
132.686
0.000
132.905
กำไร
0.00 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 16:42:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.705
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.686
รับกำไร (Take profit)
132.905
ขาย
1.74
15.10.2021 12:06:15
132.657
132.715
0.000
131.567
กำไร
-0.88 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 12:06:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.657
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.88 USD
ปริมาณเทรด
1.74
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
1.74
15.10.2021 08:18:05
132.358
132.715
0.000
131.567
กำไร
-5.43 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 08:18:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.358
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.43 USD
ปริมาณเทรด
1.74
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
1.74
15.10.2021 03:53:57
132.054
132.715
0.000
131.567
กำไร
-10.06 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 03:53:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.054
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-10.06 USD
ปริมาณเทรด
1.74
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
1.74
14.10.2021 11:41:47
131.754
132.715
0.000
131.567
กำไร
-14.63 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 11:41:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
131.754
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-14.63 USD
ปริมาณเทรด
1.74
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
1.41
14.10.2021 03:19:02
131.454
132.715
0.000
131.567
กำไร
-15.55 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 03:19:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
131.454
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-15.55 USD
ปริมาณเทรด
1.41
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
1.23
11.10.2021 17:49:09
131.154
132.715
0.000
131.567
กำไร
-16.80 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 17:49:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
131.154
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-16.80 USD
ปริมาณเทรด
1.23
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
1.13
11.10.2021 15:31:51
130.853
132.715
0.000
131.567
กำไร
-18.41 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 15:31:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.853
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-18.41 USD
ปริมาณเทรด
1.13
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
0.74
11.10.2021 09:28:43
130.544
132.715
0.000
131.567
กำไร
-14.05 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 09:28:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.544
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-14.05 USD
ปริมาณเทรด
0.74
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
0.41
11.10.2021 06:06:23
130.243
132.715
0.000
131.567
กำไร
-8.87 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:06:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.243
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-8.87 USD
ปริมาณเทรด
0.41
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
0.23
11.10.2021 01:26:22
129.943
132.715
0.000
131.567
กำไร
-5.58 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 01:26:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.943
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.58 USD
ปริมาณเทรด
0.23
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
0.13
08.10.2021 17:58:03
129.643
132.715
0.000
131.567
กำไร
-3.49 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:58:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.643
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.49 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
0.07
08.10.2021 11:48:10
129.344
132.715
0.000
131.567
กำไร
-2.06 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 11:48:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.344
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.06 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
0.04
08.10.2021 02:46:16
129.047
132.715
0.000
131.567
กำไร
-1.28 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 02:46:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.047
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.28 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
0.02
06.10.2021 20:48:40
128.747
132.715
0.000
131.567
กำไร
-0.69 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 20:48:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.747
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.69 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567
ขาย
0.01
06.10.2021 15:06:54
128.445
132.715
0.000
131.567
กำไร
-0.37 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 15:06:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.445
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.37 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.715
รับกำไร (Take profit)
131.567