คัดลอก
1.30 USD
20.01.2021 12:08:11
57.83%
-99.82%
0.00
0.00
กำไร
-957.26 USD
TokGajah
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2021 12:08:11
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-957.26 USD
ปริมาณเทรด
1.30 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00