โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
24.01.2020 17:44:22
0.68224
0.68246
0.00000
0.00000
กำไร
0.12 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2020 17:44:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68224
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68246
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
24.01.2020 13:47:17
0.68483
0.68246
0.00000
0.00000
กำไร
-2.47 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2020 13:47:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68483
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68246
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
24.01.2020 08:48:46
1.10495
1.10251
0.00000
0.00000
กำไร
-2.54 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2020 08:48:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10495
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10251
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.01.2020 16:59:36
1.10695
1.10251
0.00000
1.10800
กำไร
-4.54 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 16:59:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10695
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10251
รับกำไร (Take profit)
1.10800
ซื้อ
0.01
23.01.2020 13:39:58
0.68692
0.68246
0.00000
0.00000
กำไร
-4.56 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 13:39:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68692
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68246
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
22.01.2020 10:14:51
1.30431
1.30752
0.00000
1.30145
กำไร
-3.31 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 10:14:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30431
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.31 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.30752
รับกำไร (Take profit)
1.30145
ซื้อ
0.01
20.01.2020 10:03:15
0.68769
0.68246
0.00000
0.68950
กำไร
-5.33 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2020 10:03:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68769
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68246
รับกำไร (Take profit)
0.68950
ซื้อ
0.01
17.01.2020 16:31:52
0.68871
0.68246
0.00000
0.68950
กำไร
-6.35 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 16:31:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68871
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68246
รับกำไร (Take profit)
0.68950
คัดลอก
35.59 USD
03.01.2020 12:25:59
-48.31%
1.80%
0.00
0.00
กำไร
6.22 USD
TOK_GAJAH
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2020 12:25:59
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
6.22 USD
ปริมาณที่เทรด
35.59 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00