ขาย
0.01
07.05.2021 13:17:32
0.72193
0.72197
0.00000
0.00000
กำไร
-0.14 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 13:17:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72193
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.14 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72197
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
06.05.2021 05:55:04
0.71876
0.72196
0.00000
0.00000
กำไร
-3.30 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 05:55:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71876
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.30 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72196
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
04.05.2021 21:12:43
0.71442
0.72196
0.74254
0.70750
กำไร
-7.64 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 21:12:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71442
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-7.64 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72196
รับกำไร (Take profit)
0.70750
ขาย
0.01
04.05.2021 14:52:20
0.71243
0.72196
0.74254
0.70750
กำไร
-9.63 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 14:52:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71243
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-9.63 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72196
รับกำไร (Take profit)
0.70750
ขาย
0.01
14.04.2021 05:48:41
0.70866
0.72196
0.74254
0.70750
กำไร
-13.40 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 05:48:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70866
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-13.40 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72196
รับกำไร (Take profit)
0.70750
ขาย
0.01
14.04.2021 02:52:24
0.70658
0.72196
0.74254
0.70750
กำไร
-15.48 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 02:52:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70658
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-15.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72196
รับกำไร (Take profit)
0.70750
ขาย
0.01
13.04.2021 19:16:59
0.70455
0.72196
0.74254
0.70750
กำไร
-17.51 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 19:16:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70455
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-17.51 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72196
รับกำไร (Take profit)
0.70750
ขาย
0.01
13.04.2021 15:35:00
0.70254
0.72196
0.74254
0.70750
กำไร
-19.52 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70254
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-19.52 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72196
รับกำไร (Take profit)
0.70750