โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
11.12.2019 11:42:02
1.31474
1.31646
0.00000
0.00000
กำไร
-1.82 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 11:42:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31474
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31646
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
11.12.2019 10:18:45
1.31140
1.31646
0.00000
0.00000
กำไร
-5.16 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 10:18:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31140
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31646
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.12.2019 10:52:01
1.29793
1.31646
0.00000
0.00000
กำไร
-18.63 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 10:52:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29793
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31646
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
02.12.2019 18:02:15
1.29237
1.31646
0.00000
0.00000
กำไร
-24.19 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:02:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29237
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.19 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31646
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
27.11.2019 17:24:06
1.28697
1.31646
0.00000
0.00000
กำไร
-29.59 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 17:24:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28697
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31646
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
27.11.2019 09:58:52
1.28353
1.31646
0.00000
0.00000
กำไร
-33.03 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 09:58:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28353
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.03 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31646
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
11.11.2019 06:53:52
1.27921
1.31646
0.00000
1.26860
กำไร
-37.35 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 06:53:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27921
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31646
รับกำไร (Take profit)
1.26860
ขาย
0.01
01.11.2019 18:58:12
108.214
108.590
0.000
0.000
กำไร
-3.56 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
01.11.2019 18:58:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.214
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.590
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
01.11.2019 16:28:04
108.012
108.590
0.000
107.930
กำไร
-5.42 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
01.11.2019 16:28:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.012
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.590
รับกำไร (Take profit)
107.930
ขาย
0.01
15.10.2019 17:02:47
1.26403
1.31646
0.00000
1.25647
กำไร
-52.53 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 17:02:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-52.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31646
รับกำไร (Take profit)
1.25647
ขาย
0.01
15.10.2019 05:36:58
1.26066
1.31646
0.00000
1.25593
กำไร
-55.90 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 05:36:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26066
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-55.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31646
รับกำไร (Take profit)
1.25593
ขาย
0.01
10.10.2019 21:10:31
107.830
108.590
0.000
107.650
กำไร
-7.10 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 21:10:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
107.830
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-7.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.590
รับกำไร (Take profit)
107.650
ขาย
0.01
10.10.2019 17:12:59
107.789
108.590
0.000
107.650
กำไร
-7.48 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:12:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
107.789
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-7.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.590
รับกำไร (Take profit)
107.650