โหมดทดลองเดโม่
คัดลอก
0.18 USD
04.06.2020 06:12:09
27.96%
-49.82%
0.00
0.00
กำไร
-1 160.26 USD
CIKGOJES
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 06:12:09
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-1 160.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.18 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00