คัดลอก
0.18 USD
04.06.2020 06:12:09
27.96%
-56.88%
0.00
0.00
กำไร
-1 160.26 USD
CIKGOJES
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 06:12:09
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 160.26 USD
ปริมาณเทรด
0.18 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00