ขาย
0.01
14.04.2021 19:13:29
0.71443
0.71461
0.74254
0.70665
กำไร
-0.28 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 19:13:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71443
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-0.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71461
รับกำไร (Take profit)
0.70665
ขาย
0.01
14.04.2021 05:48:41
0.70866
0.71461
0.74254
0.70665
กำไร
-6.05 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 05:48:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70866
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-6.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71461
รับกำไร (Take profit)
0.70665
ขาย
0.01
14.04.2021 02:52:24
0.70658
0.71461
0.74254
0.70665
กำไร
-8.13 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 02:52:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70658
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-8.13 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71461
รับกำไร (Take profit)
0.70665
ขาย
0.01
13.04.2021 19:16:59
0.70455
0.71461
0.74254
0.70665
กำไร
-10.16 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 19:16:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70455
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-10.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71461
รับกำไร (Take profit)
0.70665
ขาย
0.01
13.04.2021 15:35:00
0.70254
0.71461
0.74254
0.70665
กำไร
-12.17 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70254
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74254
กำไร
-12.17 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71461
รับกำไร (Take profit)
0.70665