โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
25.02.2020 11:44:21
0.66033
0.66007
0.00000
0.00000
กำไร
-0.36 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 11:44:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66033
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66007
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
25.02.2020 09:02:50
0.66188
0.66007
0.00000
0.00000
กำไร
-1.91 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 09:02:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66188
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66007
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.02.2020 02:42:22
0.66817
0.66007
0.00000
0.00000
กำไร
-8.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 02:42:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66817
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66007
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
19.02.2020 06:50:01
110.010
110.385
0.000
0.000
กำไร
-3.50 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 06:50:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.010
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.385
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
18.02.2020 18:12:22
109.798
110.385
0.000
0.000
กำไร
-5.42 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 18:12:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.798
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.385
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
17.02.2020 12:13:33
0.67278
0.66007
0.00000
0.00000
กำไร
-12.81 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 12:13:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67278
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.81 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66007
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
10.02.2020 16:18:24
109.667
110.385
0.000
109.540
กำไร
-6.60 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 16:18:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.667
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-6.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.385
รับกำไร (Take profit)
109.540
ซื้อ
0.01
27.01.2020 15:30:20
0.67745
0.66007
0.00000
0.00000
กำไร
-17.48 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2020 15:30:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67745
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66007
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
24.01.2020 17:44:22
0.68224
0.66007
0.00000
0.00000
กำไร
-22.27 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2020 17:44:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68224
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66007
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
24.01.2020 13:47:17
0.68483
0.66007
0.00000
0.00000
กำไร
-24.86 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2020 13:47:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68483
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66007
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.01.2020 13:39:58
0.68692
0.66007
0.00000
0.00000
กำไร
-26.95 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 13:39:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68692
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66007
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.01.2020 10:03:15
0.68769
0.66007
0.00000
0.68950
กำไร
-27.72 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2020 10:03:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68769
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66007
รับกำไร (Take profit)
0.68950
ซื้อ
0.01
17.01.2020 16:31:52
0.68871
0.66007
0.00000
0.68950
กำไร
-28.74 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 16:31:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68871
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66007
รับกำไร (Take profit)
0.68950
คัดลอก
38.78 USD
03.01.2020 12:25:59
-48.31%
44.03%
0.00
0.00
กำไร
13.05 USD
TOK_GAJAH
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2020 12:25:59
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
13.05 USD
ปริมาณที่เทรด
38.78 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00