โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
2
11.10.2019 16:26:06
0.89779
0.89669
0.00000
0.89950
กำไร
-166.73 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 16:26:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89779
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-166.73 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
0.89669
รับกำไร (Take profit)
0.89950
ซื้อ
2
11.10.2019 15:46:29
0.89799
0.89669
0.00000
0.89950
กำไร
-197.05 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 15:46:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89799
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-197.05 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
0.89669
รับกำไร (Take profit)
0.89950
ซื้อ
2
11.10.2019 15:42:52
0.89854
0.89669
0.00000
0.89950
กำไร
-280.42 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 15:42:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89854
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-280.42 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
0.89669
รับกำไร (Take profit)
0.89950
ซื้อ
2
11.10.2019 15:41:52
0.89862
0.89669
0.00000
0.89950
กำไร
-292.54 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 15:41:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89862
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-292.54 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
0.89669
รับกำไร (Take profit)
0.89950
ซื้อ
10
25.09.2019 19:18:53
1506.31
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-20 770.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.09.2019 19:18:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1506.31
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-20 770.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
16
18.09.2019 13:08:36
1502.25
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-26 736.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 13:08:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1502.25
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-26 736.00 USD
ปริมาณที่เทรด
16
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
12.09.2019 15:51:31
1518.26
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-32 720.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 15:51:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1518.26
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-32 720.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
12.09.2019 15:42:14
1522.06
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-36 520.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 15:42:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1522.06
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-36 520.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 17:08:34
1524.73
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-7 838.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 17:08:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1524.73
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-7 838.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 16:33:54
1538.17
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-10 526.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 16:33:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1538.17
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-10 526.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 15:01:47
1544.50
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-11 792.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 15:01:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1544.50
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-11 792.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 13:00:19
1541.43
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-11 178.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 13:00:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1541.43
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-11 178.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 10:46:10
1544.48
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-11 788.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 10:46:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1544.48
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-11 788.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 10:11:01
1549.94
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-12 880.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 10:11:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1549.94
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-12 880.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
04.09.2019 09:08:38
1540.63
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-11 018.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 09:08:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1540.63
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-11 018.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
04.09.2019 05:02:01
1541.86
1485.54
0.00
0.00
กำไร
-11 264.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 05:02:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1541.86
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-11 264.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1485.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
13.08.2019 16:59:18
1486.18
1485.76
0.00
0.00
กำไร
420.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 16:59:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1486.18
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
420.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1485.76
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
07.08.2019 08:41:34
1481.45
1485.76
0.00
0.00
กำไร
-4 310.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 08:41:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1481.45
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-4 310.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1485.76
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
05.08.2019 07:01:40
1451.96
1485.76
0.00
0.00
กำไร
-33 800.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 07:01:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1451.96
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-33 800.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1485.76
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
01.08.2019 10:59:16
1404.78
1485.76
0.00
0.00
กำไร
-80 980.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 10:59:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1404.78
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-80 980.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1485.76
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
1
09.07.2019 17:40:38
1390.52
1485.76
0.00
1300.00
กำไร
-9 524.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2019 17:40:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1390.52
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-9 524.00 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1485.76
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
2
20.06.2019 05:09:47
1377.99
1485.76
0.00
1300.00
กำไร
-21 554.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2019 05:09:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1377.99
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-21 554.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1485.76
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
9
14.06.2019 09:26:01
1353.17
1485.76
0.00
1300.00
กำไร
-119 331.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 09:26:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1353.17
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-119 331.00 USD
ปริมาณที่เทรด
9
ราคาปัจจุบัน
1485.76
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
8
14.06.2019 06:00:01
1346.90
1485.76
0.00
1300.00
กำไร
-111 088.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 06:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1346.90
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-111 088.00 USD
ปริมาณที่เทรด
8
ราคาปัจจุบัน
1485.76
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
4
30.05.2019 20:42:03
1288.06
1485.76
0.00
1280.00
กำไร
-79 080.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 20:42:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1288.06
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-79 080.00 USD
ปริมาณที่เทรด
4
ราคาปัจจุบัน
1485.76
รับกำไร (Take profit)
1280.00