โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.1
13.05.2019 17:50:34
141.837
129.187
0.000
0.000
กำไร
-1 191.15 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 17:50:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
141.837
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 191.15 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
129.187
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 16:52:50
142.116
129.187
0.000
0.000
กำไร
-1 217.38 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 16:52:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.116
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 217.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
129.187
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 15:24:03
142.373
129.187
0.000
0.000
กำไร
-1 241.54 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 15:24:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.373
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 241.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
129.187
รับกำไร (Take profit)
0.000