โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.1
13.05.2019 17:50:34
141.837
136.884
0.000
0.000
กำไร
-458.97 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 17:50:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
141.837
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-458.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
136.884
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 16:52:50
142.116
136.884
0.000
0.000
กำไร
-484.71 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 16:52:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.116
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-484.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
136.884
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 15:24:03
142.373
136.884
0.000
0.000
กำไร
-508.43 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 15:24:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.373
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-508.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
136.884
รับกำไร (Take profit)
0.000