ซื้อ
0.01
21.09.2020 01:54:05
1.18478
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 01:54:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18478
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
21.09.2020 01:53:02
1.18460
1.18511
0.00000
0.00000
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 01:53:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18460
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18511
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
18.09.2020 20:17:14
0.91755
0.91614
0.00000
0.91539
กำไร
0.04 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 20:17:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.91755
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.91614
รับกำไร (Take profit)
0.91539
ขาย
0.01
18.09.2020 18:15:03
0.91557
0.91614
0.00000
0.91539
กำไร
-0.01 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 18:15:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.91557
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.91614
รับกำไร (Take profit)
0.91539
ขายที่
0.11
18.09.2020 03:29:11
1.19000
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 03:29:11
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.19000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.01
18.09.2020 03:28:16
1.18800
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 03:28:16
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.18800
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
17.09.2020 20:33:01
1.18229
1.18511
0.00000
0.00000
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 20:33:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18229
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18511
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
17.09.2020 14:07:28
1.17952
1.18511
0.00000
0.00000
กำไร
-0.06 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 14:07:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17952
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18511
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
17.09.2020 09:34:53
1.17671
1.18511
0.00000
0.00000
กำไร
-0.08 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 09:34:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17671
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18511
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
17.09.2020 06:45:33
1.17517
1.18511
0.00000
0.00000
กำไร
-0.10 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 06:45:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17517
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18511
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
15.09.2020 08:51:01
1.18985
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
-0.05 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 08:51:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18985
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
10.40 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
27.97%
0.00
0.00
กำไร
0.45 USD
GPSrobot
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2020 15:22:48
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.45 USD
ปริมาณเทรด
10.40 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
50.82 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
199.69%
0.00
0.00
กำไร
0.89 USD
Farhanfx
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2020 17:14:01
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.89 USD
ปริมาณเทรด
50.82 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.01
01.09.2020 20:04:46
1.19241
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
-0.08 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 20:04:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19241
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
01.09.2020 19:59:30
1.19340
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
-0.09 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 19:59:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19340
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.09 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
01.09.2020 18:55:46
1.19461
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
-0.10 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 18:55:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19461
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
01.09.2020 18:22:32
1.19561
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
-0.11 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 18:22:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19561
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.11 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
01.09.2020 17:00:28
1.19662
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
-0.12 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 17:00:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19662
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1
01.09.2020 16:49:06
485.09
440.80
0.00
0.00
กำไร
-0.45 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 16:49:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
485.09
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.45 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
440.80
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
01.09.2020 16:48:41
131.27
106.66
0.00
0.00
กำไร
-0.25 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 16:48:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
131.27
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.25 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
106.66
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.05
01.09.2020 16:38:01
1.19766
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
-0.64 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 16:38:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19766
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.64 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
01.09.2020 16:30:00
1.19948
1.18486
0.00000
0.00000
กำไร
-0.15 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 16:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19948
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.15 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18486
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
126.31 USD
31.08.2020 14:56:00
88.13%
-100.00%
0.00
0.00
กำไร
136.31 USD
AKMAL919
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 14:56:00
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
136.31 USD
ปริมาณเทรด
126.31 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.01
12.08.2020 09:42:02
1.17367
1.18511
0.00000
1.17150
กำไร
-0.11 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 09:42:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17367
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.11 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18511
รับกำไร (Take profit)
1.17150
ขาย
0.01
12.08.2020 09:09:32
1.17287
1.18511
0.00000
1.17150
กำไร
-0.12 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 09:09:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17287
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18511
รับกำไร (Take profit)
1.17150
ขาย
0.01
12.08.2020 08:54:52
1.17236
1.18511
0.00000
1.17150
กำไร
-0.13 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 08:54:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17236
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.13 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18511
รับกำไร (Take profit)
1.17150
ขาย
0.05
12.08.2020 08:22:50
1.17184
1.18511
0.00000
1.17150
กำไร
-0.66 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 08:22:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17184
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.66 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.18511
รับกำไร (Take profit)
1.17150
คัดลอก
13.30 USD
06.08.2020 22:18:45
128.85%
222.02%
0.00
0.00
กำไร
4.42 USD
SabilillahFX
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 22:18:45
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
4.42 USD
ปริมาณเทรด
13.30 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
13.13 USD
17.07.2020 00:57:59
104.22%
316.49%
0.00
0.00
กำไร
4.18 USD
ALQASSAM
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 00:57:59
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
4.18 USD
ปริมาณเทรด
13.13 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
188.75 USD
01.07.2020 01:54:28
46.39%
175.89%
0.00
0.00
กำไร
171.06 USD
SFT
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 01:54:28
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
171.06 USD
ปริมาณเทรด
188.75 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00