โหมดทดลองเดโม่
คัดลอก
50.40 USD
19.08.2019 02:03:32
35151.54%
187469.42%
0.00
0.00
กำไร
154.38 USD
nabila96
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 02:03:32
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
154.38 USD
ปริมาณที่เทรด
50.40 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
375.07 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
1009.21%
0.00
0.00
กำไร
642.25 USD
MoneSTER_KSM
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2018 17:45:51
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
642.25 USD
ปริมาณที่เทรด
375.07 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00