โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
28.05.2020 17:55:02
1.69567
1.69565
0.00000
1.68343
กำไร
0.01 USD
GBPCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 17:55:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.69567
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.69565
รับกำไร (Take profit)
1.68343
ขาย
0.03
28.05.2020 12:56:01
1724.13
1722.39
0.00
1718.05
กำไร
5.22 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 12:56:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1724.13
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
5.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1722.39
รับกำไร (Take profit)
1718.05
ขาย
0.01
28.05.2020 12:15:04
1.69077
1.69565
0.00000
1.68343
กำไร
-3.55 USD
GBPCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 12:15:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.69077
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.69565
รับกำไร (Take profit)
1.68343
ขาย
0.02
28.05.2020 11:50:19
1721.40
1722.39
0.00
1718.05
กำไร
-1.98 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 11:50:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1721.40
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1722.39
รับกำไร (Take profit)
1718.05
ขาย
0.02
28.05.2020 08:45:14
1718.25
1722.39
0.00
1718.05
กำไร
-8.28 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 08:45:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1718.25
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-8.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1722.39
รับกำไร (Take profit)
1718.05
ขาย
0.02
28.05.2020 07:27:01
1715.96
1722.39
0.00
1718.05
กำไร
-12.86 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 07:27:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1715.96
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-12.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1722.39
รับกำไร (Take profit)
1718.05
ขาย
0.01
28.05.2020 04:46:10
1714.25
1722.39
0.00
1718.05
กำไร
-8.14 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 04:46:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1714.25
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-8.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1722.39
รับกำไร (Take profit)
1718.05
ขาย
0.01
28.05.2020 04:18:10
1711.61
1722.39
0.00
1718.05
กำไร
-10.78 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 04:18:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1711.61
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-10.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1722.39
รับกำไร (Take profit)
1718.05
ขาย
0.01
27.05.2020 18:44:04
1.68517
1.69565
0.00000
1.68343
กำไร
-7.62 USD
GBPCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 18:44:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.68517
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.69565
รับกำไร (Take profit)
1.68343
ขาย
0.01
27.05.2020 17:00:08
1.51683
1.52133
0.00000
1.50715
กำไร
-3.27 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:00:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.51683
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.52133
รับกำไร (Take profit)
1.50715
ขาย
0.01
27.05.2020 14:30:03
118.812
118.971
0.000
117.045
กำไร
-1.48 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 14:30:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
118.812
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
118.971
รับกำไร (Take profit)
117.045
ขาย
0.01
27.05.2020 12:43:03
1.51167
1.52133
0.00000
1.50715
กำไร
-7.02 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 12:43:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.51167
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.52133
รับกำไร (Take profit)
1.50715
คัดลอก
1.11 USD
20.05.2020 07:28:26
80.59%
74.00%
0.00
0.00
กำไร
0.13 USD
Eurmas
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 07:28:26
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.13 USD
ปริมาณที่เทรด
1.11 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
126.44 USD
19.05.2020 02:03:30
29.50%
37.96%
0.00
0.00
กำไร
53.21 USD
ScalpingTiger
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 02:03:30
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
53.21 USD
ปริมาณที่เทรด
126.44 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.01
18.05.2020 18:48:05
117.141
118.982
0.000
117.045
กำไร
-17.10 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:48:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
117.141
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-17.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
118.982
รับกำไร (Take profit)
117.045
ขาย
0.01
18.05.2020 18:24:01
116.926
118.982
0.000
117.045
กำไร
-19.10 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:24:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
116.926
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-19.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
118.982
รับกำไร (Take profit)
117.045
ขาย
0.01
18.05.2020 18:20:08
116.764
118.982
0.000
117.045
กำไร
-20.61 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:20:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
116.764
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-20.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
118.982
รับกำไร (Take profit)
117.045
ขาย
0.01
18.05.2020 16:42:03
116.622
118.982
0.000
117.045
กำไร
-21.93 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:42:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
116.622
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-21.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
118.982
รับกำไร (Take profit)
117.045
คัดลอก
0.00 USD
12.05.2020 03:30:35
33.23%
-72.70%
0.00
0.00
กำไร
20.75 USD
MA
Afifie13
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2020 03:30:35
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
20.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
17.29 USD
08.05.2020 18:33:07
107.19%
166.82%
0.00
0.00
กำไร
9.18 USD
PerangSUCI
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 18:33:07
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
9.18 USD
ปริมาณที่เทรด
17.29 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
12.76 USD
24.04.2020 02:56:08
836.18%
1084.26%
0.00
0.00
กำไร
4.07 USD
Fifi
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2020 02:56:08
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
4.07 USD
ปริมาณที่เทรด
12.76 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00