โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.31
17.10.2019 17:04:28
2.02538
2.02022
0.00000
0.00000
กำไร
-108.04 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 17:04:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.02538
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-108.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.31
ราคาปัจจุบัน
2.02022
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.31
17.10.2019 13:46:15
2.03564
2.02022
0.00000
0.00000
กำไร
-310.55 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 13:46:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.03564
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-310.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.31
ราคาปัจจุบัน
2.02022
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
17.10.2019 11:22:28
2.02417
2.02022
0.00000
0.00000
กำไร
-89.59 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 11:22:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.02417
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-89.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
2.02022
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
16.10.2019 18:15:36
2.04418
2.02022
0.00000
0.00000
กำไร
-510.02 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:15:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.04418
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-510.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
2.02022
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.35
16.10.2019 16:44:08
1484.08
1492.76
0.00
0.00
กำไร
-310.80 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 16:44:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1484.08
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-310.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
1492.76
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.35
16.10.2019 15:51:43
1.07647
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
79.02 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 15:51:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07647
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
79.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
15.10.2019 15:44:04
1.07800
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
164.82 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 15:44:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07800
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
164.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.55
15.10.2019 12:54:34
1.07703
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
143.79 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 12:54:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07703
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
143.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.55
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
15.10.2019 02:52:06
1.07463
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
55.39 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 02:52:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07463
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
55.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.51
15.10.2019 02:51:04
1.93300
2.02046
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 02:51:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.93300
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
2.02046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
11.10.2019 02:38:05
1.96465
2.02046
0.00000
0.00000
กำไร
-428.83 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:38:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96465
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-428.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
2.02046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
11.10.2019 02:37:27
1.96475
2.02046
0.00000
0.00000
กำไร
-71.34 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:37:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-71.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.02046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
2.02046
0.00000
0.00000
กำไร
-537.52 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:44:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-537.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
2.02046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.10.2019 17:43:40
1.07044
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
-80.67 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:43:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07044
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-80.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.35
04.10.2019 15:29:28
1510.14
1492.61
0.00
1520.14
กำไร
-620.55 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 15:29:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1510.14
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-620.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
1492.61
รับกำไร (Take profit)
1520.14
คัดลอก
131.58 USD
02.10.2019 03:09:41
196.66%
277.59%
0.00
0.00
กำไร
45.99 USD
SQD_Trainer
วันและเวลาเปิดทำการ
02.10.2019 03:09:41
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
45.99 USD
ปริมาณที่เทรด
131.58 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
115.40 USD
27.09.2019 04:11:24
7.05%
27.90%
0.00
0.00
กำไร
19.25 USD
RGB
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2019 04:11:24
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
19.25 USD
ปริมาณที่เทรด
115.40 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5.51
20.09.2019 12:30:29
1.08196
1.07256
0.00000
0.00000
กำไร
-3 407.87 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 12:30:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08196
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3 407.87 USD
ปริมาณที่เทรด
5.51
ราคาปัจจุบัน
1.07256
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
13.09.2019 11:42:05
1.94241
2.02046
0.00000
0.00000
กำไร
-1 796.28 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:42:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94241
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 796.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
2.02046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:04:09
1.93967
2.02046
0.00000
0.00000
กำไร
-1 497.60 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:04:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93967
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 497.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
2.02046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:09:53
1.93686
2.02046
0.00000
0.00000
กำไร
-1 175.47 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:09:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 175.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.02046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
2.02046
0.00000
0.00000
กำไร
-1 186.12 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 186.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.02046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.43
11.09.2019 10:44:14
1.06953
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
-92.93 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 10:44:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06953
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-92.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.43
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
180.74 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
666.49%
0.00
0.00
กำไร
117.23 USD
bkhe31
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 06:33:40
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
117.23 USD
ปริมาณที่เทรด
180.74 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.51
10.09.2019 18:22:36
1.06873
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
-136.20 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 18:22:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06873
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-136.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.09.2019 12:40:13
1.06820
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
-153.41 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 12:40:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06820
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-153.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
10.09.2019 10:18:02
1.06734
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
-78.22 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:18:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-78.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
10.09.2019 10:17:34
1.06734
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
-78.22 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-78.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
10.09.2019 10:17:27
1.06734
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
-103.10 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-103.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
254.28 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
536.87%
0.00
0.00
กำไร
521.46 USD
MoneSTER_KSM
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2018 17:45:51
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
521.46 USD
ปริมาณที่เทรด
254.28 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00