โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.11
24.05.2019 01:50:43
138.655
139.351
0.000
138.448
กำไร
-72.14
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2019 01:50:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
138.655
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-72.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
139.351
รับกำไร (Take profit)
138.448
ขาย
0.22
23.05.2019 11:45:38
1.26202
1.27305
0.00000
1.25967
กำไร
-244.86
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.05.2019 11:45:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26202
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-244.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.27305
รับกำไร (Take profit)
1.25967
ซื้อ
0.16
15.05.2019 14:52:52
1.73663
1.71160
0.00000
1.74150
กำไร
-301.06
GBPCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2019 14:52:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.73663
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-301.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.71160
รับกำไร (Take profit)
1.74150
ซื้อ
0.16
15.05.2019 14:38:38
1.73700
1.71160
0.00000
1.74150
กำไร
-305.46
GBPCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2019 14:38:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.73700
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-305.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.71160
รับกำไร (Take profit)
1.74150
ซื้อ
0.16
15.05.2019 12:13:22
1.29187
1.27302
0.00000
1.29260
กำไร
-303.2
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2019 12:13:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29187
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-303.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.27302
รับกำไร (Take profit)
1.29260
ซื้อ
0.01
15.05.2019 10:50:10
0.93237
0.93179
0.00000
0.00000
กำไร
-0.63
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2019 10:50:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93237
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.93179
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.12
15.05.2019 00:44:05
1.00000
1.00251
0.00000
0.00000
กำไร
0
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2019 00:44:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.00000
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.00251
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.11
13.05.2019 21:49:04
0.93619
0.93179
0.00000
0.00000
กำไร
-38.2
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 21:49:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93619
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
0.93179
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.11
13.05.2019 21:49:02
0.93626
0.93179
0.00000
0.00000
กำไร
-38.77
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 21:49:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.77 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
0.93179
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.11
13.05.2019 21:48:59
0.93621
0.93179
0.00000
0.00000
กำไร
-38.36
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 21:48:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93621
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
0.93179
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
06.05.2019 01:38:56
145.753
139.346
0.000
146.753
กำไร
-587.33
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2019 01:38:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
145.753
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-587.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
139.346
รับกำไร (Take profit)
146.753
ขายที่
0.1
01.05.2019 01:47:35
1.35150
1.34456
0.00000
0.00000
กำไร
0
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2019 01:47:35
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.35150
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.34456
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
09.04.2019 08:52:24
0.99869
1.00251
0.00000
0.99700
กำไร
-3.91
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 08:52:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.99869
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.00251
รับกำไร (Take profit)
0.99700
ขาย
0.1
09.04.2019 08:51:43
0.99869
1.00251
0.00000
0.99700
กำไร
-39.1
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 08:51:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.99869
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.00251
รับกำไร (Take profit)
0.99700
ขายที่
0.11
26.03.2019 01:02:58
1.13533
1.12116
0.00000
0.00000
กำไร
0
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2019 01:02:58
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.13533
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.12116
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.11
19.03.2019 13:04:59
1.33092
1.27302
0.00000
1.33387
กำไร
-638
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2019 13:04:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33092
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-638.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.27302
รับกำไร (Take profit)
1.33387
ซื้อ
0.11
15.03.2019 12:35:23
148.289
139.346
0.000
148.655
กำไร
-900.92
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.03.2019 12:35:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
148.289
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-900.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
139.346
รับกำไร (Take profit)
148.655
ขาย
0.15
12.03.2019 00:03:57
0.84784
0.88071
0.00000
0.00000
กำไร
-630.68
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
12.03.2019 00:03:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.84784
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-630.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
0.88071
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.02.2019 09:51:11
1.14438
1.12116
0.00000
1.14500
กำไร
-233.2
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2019 09:51:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.14438
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-233.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.12116
รับกำไร (Take profit)
1.14500
ซื้อ
0.11
15.01.2019 21:59:50
0.88820
0.88067
0.00000
0.89020
กำไร
-107.64
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2019 21:59:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.88820
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-107.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
0.88067
รับกำไร (Take profit)
0.89020
คัดลอก
0.00 USD
20.12.2018 01:35:05
22616.40%
31909.60%
0.00
0.00
กำไร
-72.17
Iron7
วันและเวลาเปิดทำการ
20.12.2018 01:35:05
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-72.17 USD
ปริมาณที่เทรด
0.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
121.87 USD
12.11.2018 05:28:12
9.73%
7.37%
0.00
0.00
กำไร
44.4
ScalpingKilat
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2018 05:28:12
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
44.40 USD
ปริมาณที่เทรด
121.87 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
245.82 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
597.68%
0.00
0.00
กำไร
451.16
MoneSTER_KSM
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2018 17:45:51
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
451.16 USD
ปริมาณที่เทรด
245.82 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00