โหมดทดลองเดโม่
คัดลอก
172.85 USD
26.02.2020 12:34:50
41.52%
26.58%
0.00
0.00
กำไร
-2 150.90 USD
AMS_Turbo
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 12:34:50
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2 150.90 USD
ปริมาณที่เทรด
172.85 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00