โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
23.01.2020 16:24:45
1.07155
1.07121
0.00000
0.00000
กำไร
-0.55 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 16:24:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07155
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07121
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.01.2020 15:40:21
1.07265
1.07121
0.00000
0.00000
กำไร
-1.68 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 15:40:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07265
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07121
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.01.2020 03:11:29
1.07328
1.07121
0.00000
1.07861
กำไร
-2.33 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 03:11:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07328
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07121
รับกำไร (Take profit)
1.07861