โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.05
03.09.2019 09:40:58
1.19720
1.28839
1.18540
0.00000
กำไร
356.90 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2019 09:40:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19720
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.18540
กำไร
356.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.28839
รับกำไร (Take profit)
0.00000