ขาย
0.01
28.09.2021 15:42:15
130.330
130.118
0.000
0.000
กำไร
1.90 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:42:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.330
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
1.90 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.118
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
24.08.2021 08:10:44
150.800
150.881
0.000
147.560
กำไร
-0.72 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 08:10:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
150.800
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.881
รับกำไร (Take profit)
147.560
ขาย
0.01
24.08.2021 01:50:46
150.560
150.881
0.000
145.490
กำไร
-2.88 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 01:50:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
150.560
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.881
รับกำไร (Take profit)
145.490
ขาย
0.01
24.08.2021 01:44:45
128.850
130.118
0.000
124.798
กำไร
-11.38 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 01:44:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.850
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-11.38 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.118
รับกำไร (Take profit)
124.798
ขาย
0.01
23.08.2021 17:54:17
1.37190
1.35372
0.00000
1.34300
กำไร
18.18 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 17:54:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37190
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
18.18 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35372
รับกำไร (Take profit)
1.34300
ขาย
0.01
26.07.2021 16:30:56
1.38000
1.35372
0.00000
1.35000
กำไร
26.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 16:30:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
26.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35372
รับกำไร (Take profit)
1.35000
ขาย
0.01
23.07.2021 02:56:22
151.670
150.881
0.000
147.600
กำไร
7.08 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 02:56:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
151.670
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
7.08 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.881
รับกำไร (Take profit)
147.600
ขายที่
0.01
22.07.2021 12:20:00
131.200
129.791
0.000
126.400
กำไร
0.00 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 12:20:00
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
131.200
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.791
รับกำไร (Take profit)
126.400
ขาย
0.01
09.02.2021 18:34:50
144.300
150.881
0.000
134.119
กำไร
-59.04 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.02.2021 18:34:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
144.300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-59.04 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.881
รับกำไร (Take profit)
134.119
ขาย
0.01
28.01.2021 15:59:48
126.480
130.118
0.000
124.780
กำไร
-32.64 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 15:59:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-32.64 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.118
รับกำไร (Take profit)
124.780
ขาย
0.01
12.01.2021 11:28:11
126.800
130.118
0.000
124.780
กำไร
-29.77 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2021 11:28:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.800
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-29.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.118
รับกำไร (Take profit)
124.780
ขาย
0.01
07.01.2021 08:02:04
127.064
130.118
0.000
124.780
กำไร
-27.40 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 08:02:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
127.064
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.40 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.118
รับกำไร (Take profit)
124.780
ขาย
0.01
14.12.2020 00:00:58
1.33020
1.35372
0.00000
1.30510
กำไร
-23.52 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.12.2020 00:00:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33020
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.52 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35372
รับกำไร (Take profit)
1.30510
ขาย
0.01
09.11.2020 13:45:23
123.250
130.118
0.000
122.390
กำไร
-61.62 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2020 13:45:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
123.250
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-61.62 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.118
รับกำไร (Take profit)
122.390
ขาย
0.02
05.11.2020 12:27:08
1.30510
1.35372
0.00000
0.00000
กำไร
-97.24 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 12:27:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30510
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-97.24 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35372
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.11.2020 11:28:40
1.17700
1.16758
0.00000
1.16470
กำไร
9.42 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 11:28:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
9.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16758
รับกำไร (Take profit)
1.16470
ขาย
0.02
04.11.2020 01:17:37
1.31030
1.35372
0.00000
1.26850
กำไร
-86.84 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2020 01:17:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31030
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-86.84 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35372
รับกำไร (Take profit)
1.26850
ขาย
0.01
30.10.2020 11:31:26
1.29480
1.35372
0.00000
1.27248
กำไร
-58.92 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 11:31:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-58.92 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35372
รับกำไร (Take profit)
1.27248
ขาย
0.01
30.10.2020 05:24:40
1.16900
1.16758
0.00000
1.13770
กำไร
1.42 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 05:24:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16758
รับกำไร (Take profit)
1.13770
ขาย
0.01
30.09.2020 13:39:16
1.28470
1.35372
0.00000
1.24171
กำไร
-69.02 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 13:39:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28470
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-69.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35372
รับกำไร (Take profit)
1.24171
ขาย
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.16758
0.00000
1.11400
กำไร
-24.31 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 16:22:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.14327
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.31 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16758
รับกำไร (Take profit)
1.11400
ขาย
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
130.118
0.000
116.906
กำไร
-84.50 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 05:24:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-84.50 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.118
รับกำไร (Take profit)
116.906
ขาย
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.16758
0.00000
1.11320
กำไร
-41.98 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 17:23:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12560
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-41.98 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16758
รับกำไร (Take profit)
1.11320
ขาย
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.16758
0.00000
1.08800
กำไร
-54.37 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 11:29:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11321
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-54.37 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16758
รับกำไร (Take profit)
1.08800