ขาย
0.01
31.03.2021 16:26:03
152.510
150.542
0.000
144.300
กำไร
17.97 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 16:26:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
152.510
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
17.97 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.542
รับกำไร (Take profit)
144.300
ขาย
0.01
26.03.2021 15:33:11
129.370
130.387
0.000
0.000
กำไร
-9.28 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2021 15:33:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.370
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-9.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.387
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
17.03.2021 08:59:54
1.39120
1.37441
0.00000
1.33900
กำไร
16.79 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.03.2021 08:59:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.39120
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
16.79 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37441
รับกำไร (Take profit)
1.33900
ขาย
0.01
09.02.2021 18:34:50
144.300
150.542
0.000
134.119
กำไร
-56.99 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.02.2021 18:34:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
144.300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-56.99 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.542
รับกำไร (Take profit)
134.119
ขาย
0.01
09.02.2021 04:12:04
1.37620
1.37441
0.00000
1.33900
กำไร
1.79 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.02.2021 04:12:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37620
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.79 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37441
รับกำไร (Take profit)
1.33900
ขาย
0.01
28.01.2021 15:59:48
126.480
130.387
0.000
124.780
กำไร
-35.67 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 15:59:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-35.67 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.387
รับกำไร (Take profit)
124.780
ขาย
0.01
12.01.2021 11:28:11
126.800
130.387
0.000
124.780
กำไร
-32.75 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2021 11:28:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.800
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-32.75 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.387
รับกำไร (Take profit)
124.780
ขาย
0.02
07.01.2021 09:02:39
1.35950
1.37441
0.00000
1.33900
กำไร
-29.82 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 09:02:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.35950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.82 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.37441
รับกำไร (Take profit)
1.33900
ขาย
0.01
07.01.2021 08:02:04
127.064
130.387
0.000
124.780
กำไร
-30.33 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 08:02:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
127.064
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-30.33 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.387
รับกำไร (Take profit)
124.780
ขาย
0.01
14.12.2020 00:00:58
1.33020
1.37441
0.00000
1.30510
กำไร
-44.21 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.12.2020 00:00:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33020
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.21 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37441
รับกำไร (Take profit)
1.30510
ขาย
0.01
09.11.2020 13:45:23
123.250
130.387
0.000
122.390
กำไร
-65.16 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2020 13:45:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
123.250
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-65.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.387
รับกำไร (Take profit)
122.390
ขาย
0.02
05.11.2020 12:27:08
1.30510
1.37441
0.00000
0.00000
กำไร
-138.62 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 12:27:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30510
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-138.62 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.37441
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.11.2020 11:28:40
1.17700
1.19055
0.00000
1.15488
กำไร
-13.55 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 11:28:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.55 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.19055
รับกำไร (Take profit)
1.15488
ขาย
0.02
04.11.2020 01:17:37
1.31030
1.37441
0.00000
1.26850
กำไร
-128.22 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2020 01:17:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31030
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-128.22 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.37441
รับกำไร (Take profit)
1.26850
ขาย
0.01
30.10.2020 11:31:26
1.29480
1.37441
0.00000
1.27248
กำไร
-79.61 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 11:31:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-79.61 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37441
รับกำไร (Take profit)
1.27248
ขาย
0.01
30.10.2020 05:24:40
1.16900
1.19055
0.00000
1.11400
กำไร
-21.55 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 05:24:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.55 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.19055
รับกำไร (Take profit)
1.11400
ขาย
0.01
30.09.2020 13:39:16
1.28470
1.37441
0.00000
1.24171
กำไร
-89.71 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 13:39:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28470
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-89.71 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37441
รับกำไร (Take profit)
1.24171
ขาย
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.19055
0.00000
1.11800
กำไร
-47.28 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 16:22:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.14327
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-47.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.19055
รับกำไร (Take profit)
1.11800
ขาย
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
130.387
0.000
116.906
กำไร
-88.44 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 05:24:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-88.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.387
รับกำไร (Take profit)
116.906
ขาย
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.19055
0.00000
1.11320
กำไร
-64.95 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 17:23:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12560
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-64.95 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.19055
รับกำไร (Take profit)
1.11320
ขาย
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.19055
0.00000
1.08800
กำไร
-77.34 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 11:29:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11321
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-77.34 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.19055
รับกำไร (Take profit)
1.08800