โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
03.07.2020 16:10:30
1.24551
1.24679
0.00000
0.00000
กำไร
1.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 16:10:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.24551
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24679
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.01
03.07.2020 13:22:45
122.370
120.830
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 13:22:45
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
122.370
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
120.830
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อที่
0.01
03.07.2020 00:53:11
1.23940
1.24699
0.00000
1.28627
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 00:53:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.23940
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24699
รับกำไร (Take profit)
1.28627
ขาย
0.01
01.07.2020 12:44:32
1.73740
1.72146
0.00000
0.00000
กำไร
10.41 USD
EURNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 12:44:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.73740
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
10.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.72146
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
120.856
0.000
116.906
กำไร
-1.45 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 05:24:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.700
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
120.856
รับกำไร (Take profit)
116.906
ขาย
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.12425
0.00000
0.00000
กำไร
1.35 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 17:23:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12560
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.12425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
22.06.2020 09:01:30
0.90450
0.90176
0.00000
0.00000
กำไร
3.41 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 09:01:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.90450
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90176
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
15.06.2020 22:03:32
1.06770
1.06327
0.00000
0.00000
กำไร
2.89 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2020 22:03:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06770
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.89 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06327
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
02.06.2020 09:02:17
1.08180
1.06327
0.00000
1.04236
กำไร
12.11 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 09:02:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.08180
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
12.11 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06327
รับกำไร (Take profit)
1.04236
ขาย
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.12425
0.00000
1.08800
กำไร
-11.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 11:29:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11321
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.12425
รับกำไร (Take profit)
1.08800
ขาย
0.01
01.06.2020 08:24:20
1.07820
1.06327
0.00000
0.00000
กำไร
9.75 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 08:24:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07820
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
9.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06327
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
27.05.2020 10:19:40
0.89100
0.90176
0.00000
0.87520
กำไร
-13.42 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 10:19:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89100
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90176
รับกำไร (Take profit)
0.87520
ขาย
0.01
20.05.2020 05:56:47
0.89200
0.90176
0.00000
0.87520
กำไร
-12.17 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 05:56:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89200
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.17 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90176
รับกำไร (Take profit)
0.87520
ขาย
0.01
19.05.2020 00:45:58
0.89500
0.90176
0.00000
0.86840
กำไร
-8.43 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 00:45:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89500
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90176
รับกำไร (Take profit)
0.86840
ขาย
0.01
05.05.2020 09:27:02
0.87520
0.90176
0.00000
0.84500
กำไร
-33.12 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2020 09:27:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87520
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90176
รับกำไร (Take profit)
0.84500
ขาย
0.01
28.04.2020 04:14:38
1.07200
1.06327
0.00000
1.04850
กำไร
5.70 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2020 04:14:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07200
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
5.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06327
รับกำไร (Take profit)
1.04850
ขาย
0.01
16.04.2020 09:23:45
1.05500
1.06327
0.00000
1.01394
กำไร
-5.40 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2020 09:23:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05500
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06327
รับกำไร (Take profit)
1.01394
ขาย
0.01
27.02.2020 08:32:50
1.33376
1.35701
0.00000
1.30920
กำไร
-17.13 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 08:32:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33376
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35701
รับกำไร (Take profit)
1.30920
ขาย
0.01
19.02.2020 17:11:43
1.32450
1.35701
0.00000
1.32100
กำไร
-23.96 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 17:11:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32450
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35701
รับกำไร (Take profit)
1.32100
ขาย
0.02
18.02.2020 11:13:54
1.32680
1.35701
0.00000
1.30920
กำไร
-44.52 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 11:13:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32680
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35701
รับกำไร (Take profit)
1.30920
ขาย
0.01
10.02.2020 06:14:30
1.32960
1.35701
0.00000
1.32100
กำไร
-20.20 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 06:14:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32960
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35701
รับกำไร (Take profit)
1.32100