โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.02
21.02.2020 01:27:39
112.040
112.176
0.000
110.300
กำไร
-2.42 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 01:27:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.040
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
112.176
รับกำไร (Take profit)
110.300
ขาย
0.01
20.02.2020 16:06:21
144.130
144.550
0.000
141.098
กำไร
-3.74 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 16:06:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
144.130
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
144.550
รับกำไร (Take profit)
141.098
ขาย
0.02
20.02.2020 09:22:06
113.500
114.011
0.000
110.230
กำไร
-9.11 USD
CHFJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 09:22:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.500
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-9.11 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
114.011
รับกำไร (Take profit)
110.230
ขาย
0.01
19.02.2020 18:12:01
112.860
114.011
0.000
110.743
กำไร
-10.26 USD
CHFJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 18:12:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.860
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-10.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.011
รับกำไร (Take profit)
110.743
ขาย
0.01
19.02.2020 17:11:43
1.32450
1.32520
0.00000
1.30351
กำไร
-0.53 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 17:11:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32450
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.32520
รับกำไร (Take profit)
1.30351
ขาย
0.02
18.02.2020 11:13:54
1.32680
1.32520
0.00000
1.31289
กำไร
2.41 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 11:13:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32680
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.32520
รับกำไร (Take profit)
1.31289
ซื้อที่
0.02
18.02.2020 06:35:39
1.03720
1.07889
0.00000
1.08306
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 06:35:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.03720
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07889
รับกำไร (Take profit)
1.08306
ขาย
0.01
10.02.2020 14:48:13
112.300
114.011
0.000
110.261
กำไร
-15.25 USD
CHFJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 14:48:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.300
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-15.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.011
รับกำไร (Take profit)
110.261
ขาย
0.01
10.02.2020 06:14:30
1.32960
1.32520
0.00000
1.31760
กำไร
3.32 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 06:14:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32960
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.32520
รับกำไร (Take profit)
1.31760
ซื้อที่
0.02
07.02.2020 01:16:28
1.26150
1.28850
0.00000
1.30273
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 01:16:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.26150
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.28850
รับกำไร (Take profit)
1.30273
ซื้อที่
0.02
28.01.2020 10:45:01
1.06020
1.06176
0.00000
1.08811
กำไร
0.00 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2020 10:45:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06020
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06176
รับกำไร (Take profit)
1.08811
ซื้อ
0.01
17.01.2020 16:40:25
1.07467
1.06126
0.00000
1.09425
กำไร
-13.63 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 16:40:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07467
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06126
รับกำไร (Take profit)
1.09425
ขาย
0.01
26.11.2019 00:42:32
140.500
144.550
0.000
138.457
กำไร
-36.10 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2019 00:42:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
140.500
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-36.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
144.550
รับกำไร (Take profit)
138.457
ขาย
0.01
25.11.2019 09:49:30
1.28600
1.28850
0.00000
1.27750
กำไร
-2.50 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 09:49:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28600
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.28850
รับกำไร (Take profit)
1.27750
ขาย
0.01
25.11.2019 06:30:52
1.28470
1.28850
0.00000
1.27750
กำไร
-3.80 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 06:30:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28470
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.28850
รับกำไร (Take profit)
1.27750
ซื้อ
0.01
01.11.2019 14:36:17
0.85980
0.83713
0.00000
0.89430
กำไร
-29.20 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
01.11.2019 14:36:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.85980
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.83713
รับกำไร (Take profit)
0.89430
ขาย
0.01
18.10.2019 07:16:39
139.530
144.550
0.000
135.496
กำไร
-44.75 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 07:16:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
139.530
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-44.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
144.550
รับกำไร (Take profit)
135.496
ขาย
0.01
15.10.2019 18:26:16
1.27404
1.28850
0.00000
1.27750
กำไร
-14.46 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 18:26:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27404
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.28850
รับกำไร (Take profit)
1.27750