โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
11.10.2019 14:18:21
1.98780
1.99684
0.00000
1.96516
กำไร
-5.71 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 14:18:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.98780
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.99684
รับกำไร (Take profit)
1.96516
ขาย
0.01
10.10.2019 18:30:18
1.95160
1.99684
0.00000
1.93876
กำไร
-28.56 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 18:30:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.95160
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.99684
รับกำไร (Take profit)
1.93876
ขาย
0.01
30.09.2019 15:29:28
1.32550
1.32101
0.00000
1.30359
กำไร
3.40 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2019 15:29:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32550
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.32101
รับกำไร (Take profit)
1.30359
ขาย
0.01
26.09.2019 17:10:23
1.73490
1.74802
0.00000
1.71454
กำไร
-8.28 USD
EURNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.09.2019 17:10:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.73490
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.74802
รับกำไร (Take profit)
1.71454
ขาย
0.01
25.09.2019 17:09:24
1.74840
1.74802
0.00000
1.72227
กำไร
0.24 USD
EURNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.09.2019 17:09:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.74840
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.74802
รับกำไร (Take profit)
1.72227
ขาย
0.01
13.09.2019 16:28:35
1.07710
1.07602
0.00000
1.05585
กำไร
0.69 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 16:28:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07710
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07602
รับกำไร (Take profit)
1.05585
ขาย
0.01
12.09.2019 21:47:19
1.72690
1.74802
0.00000
1.71600
กำไร
-13.33 USD
EURNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 21:47:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.72690
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.74802
รับกำไร (Take profit)
1.71600
ขาย
0.01
12.09.2019 03:13:25
1.71330
1.74802
0.00000
1.69283
กำไร
-21.92 USD
EURNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 03:13:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.71330
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.74802
รับกำไร (Take profit)
1.69283
ขาย
0.01
09.09.2019 14:59:01
1.06591
1.07602
0.00000
1.05490
กำไร
-6.38 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 14:59:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06591
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07602
รับกำไร (Take profit)
1.05490
ขาย
0.01
09.09.2019 10:51:44
1.71880
1.74802
0.00000
1.69000
กำไร
-18.45 USD
EURNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 10:51:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.71880
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.74802
รับกำไร (Take profit)
1.69000
ซื้อ
0.01
20.05.2019 05:19:54
1.27370
1.25990
0.00000
1.28430
กำไร
-13.80 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2019 05:19:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27370
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25990
รับกำไร (Take profit)
1.28430