โหมดทดลองเดโม่
ขายที่
0.13
21.10.2019 05:24:16
0.68964
0.68798
0.71464
0.68504
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 05:24:16
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.68964
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.71464
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
0.68798
รับกำไร (Take profit)
0.68504
ขาย
0.07
21.10.2019 05:24:12
0.68654
0.68798
0.71154
0.68194
กำไร
-10.78 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 05:24:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68654
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.71154
กำไร
-10.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
0.68798
รับกำไร (Take profit)
0.68194
ขายที่
0.22
21.10.2019 03:29:36
0.64217
0.64126
0.67217
0.63717
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 03:29:36
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.64217
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.67217
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
0.64126
รับกำไร (Take profit)
0.63717
ขาย
0.12
21.10.2019 03:29:31
0.63917
0.64128
0.66917
0.63427
กำไร
-26.52 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 03:29:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.63917
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.66917
กำไร
-26.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.64128
รับกำไร (Take profit)
0.63427
ซื้อที่
0.01
21.10.2019 00:04:09
0.63498
0.64128
0.60498
0.63988
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 00:04:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.63498
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.60498
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.64128
รับกำไร (Take profit)
0.63988
ซื้อ
0.01
21.10.2019 00:04:07
0.63798
0.64126
0.60798
0.64288
กำไร
3.18 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 00:04:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63798
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.60798
กำไร
3.18 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.64126
รับกำไร (Take profit)
0.64288
ขายที่
0.5
18.10.2019 23:52:26
1.11986
1.11690
1.14986
1.11566
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 23:52:26
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.11986
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.14986
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.11690
รับกำไร (Take profit)
1.11566
ขาย
0.28
18.10.2019 23:52:22
1.11686
1.11690
1.14686
1.11286
กำไร
-3.92 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 23:52:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.14686
กำไร
-3.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.28
ราคาปัจจุบัน
1.11690
รับกำไร (Take profit)
1.11286
ซื้อที่
0.01
18.10.2019 15:40:02
1.11173
1.11690
1.08173
1.11573
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 15:40:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.11173
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.08173
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11690
รับกำไร (Take profit)
1.11573
ซื้อ
0.01
18.10.2019 15:40:01
1.11473
1.11690
1.08473
1.11873
กำไร
2.07 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 15:40:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11473
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.08473
กำไร
2.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11690
รับกำไร (Take profit)
1.11873
ซื้อ
0.01
18.10.2019 14:58:02
0.68458
0.68798
0.65958
0.68918
กำไร
3.30 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 14:58:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68458
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65958
กำไร
3.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68798
รับกำไร (Take profit)
0.68918
ซื้อที่
0.01
18.10.2019 14:58:02
0.68148
0.68798
0.65648
0.68608
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 14:58:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.68148
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65648
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68798
รับกำไร (Take profit)
0.68608
ขาย
0.03
18.10.2019 04:15:25
0.68344
0.68798
0.70844
0.68194
กำไร
-13.92 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 04:15:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68344
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.70844
กำไร
-13.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.68798
รับกำไร (Take profit)
0.68194
ขาย
0.06
18.10.2019 03:09:34
0.63617
0.64128
0.66617
0.63427
กำไร
-31.26 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 03:09:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.63617
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.66617
กำไร
-31.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.64128
รับกำไร (Take profit)
0.63427
ขาย
0.03
17.10.2019 12:39:09
0.63317
0.64128
0.66317
0.63427
กำไร
-24.63 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:39:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.63317
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.66317
กำไร
-24.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.64128
รับกำไร (Take profit)
0.63427
ขาย
0.15
17.10.2019 12:38:58
1.11386
1.11690
1.14386
1.11286
กำไร
-47.10 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:38:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11386
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.14386
กำไร
-47.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
1.11690
รับกำไร (Take profit)
1.11286
ขาย
0.06
17.10.2019 12:33:38
1.11086
1.11690
1.14086
1.11286
กำไร
-36.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:33:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11086
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.14086
กำไร
-36.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.11690
รับกำไร (Take profit)
1.11286
ขาย
0.01
17.10.2019 11:49:09
0.68034
0.68798
0.70534
0.68194
กำไร
-7.74 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 11:49:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68034
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.70534
กำไร
-7.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68798
รับกำไร (Take profit)
0.68194
ขาย
0.01
17.10.2019 10:38:38
0.63017
0.64128
0.66017
0.63427
กำไร
-11.21 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 10:38:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.63017
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.66017
กำไร
-11.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.64128
รับกำไร (Take profit)
0.63427
ขาย
0.01
17.10.2019 03:30:05
0.67724
0.68798
0.70224
0.68194
กำไร
-10.84 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 03:30:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67724
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.70224
กำไร
-10.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68798
รับกำไร (Take profit)
0.68194
ขาย
0.02
16.10.2019 19:25:37
1.10786
1.11690
1.13786
1.11286
กำไร
-18.28 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 19:25:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10786
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.13786
กำไร
-18.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.11690
รับกำไร (Take profit)
1.11286
ขาย
0.01
16.10.2019 18:55:18
0.62717
0.64128
0.65717
0.63427
กำไร
-14.21 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:55:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.62717
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65717
กำไร
-14.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.64128
รับกำไร (Take profit)
0.63427
ขาย
0.01
16.10.2019 16:42:01
0.62417
0.64128
0.65417
0.63427
กำไร
-17.21 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 16:42:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.62417
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65417
กำไร
-17.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.64128
รับกำไร (Take profit)
0.63427
ขาย
0.01
16.10.2019 09:15:29
1.10486
1.11690
1.13486
1.11286
กำไร
-12.14 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 09:15:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10486
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.13486
กำไร
-12.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11690
รับกำไร (Take profit)
1.11286
ขาย
0.01
16.10.2019 03:38:01
0.67414
0.68798
0.69914
0.68194
กำไร
-13.94 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 03:38:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67414
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69914
กำไร
-13.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68798
รับกำไร (Take profit)
0.68194
ขาย
0.01
14.10.2019 09:52:02
1.10186
1.11690
1.13186
1.11286
กำไร
-15.14 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2019 09:52:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10186
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.13186
กำไร
-15.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11690
รับกำไร (Take profit)
1.11286