โหมดทดลองเดโม่
ขายที่
0.02
25.04.2019 17:39:02
1.29408
1.28953
1.32408
1.28908
กำไร
0
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2019 17:39:02
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.29408
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.32408
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.28953
รับกำไร (Take profit)
1.28908
ขาย
0.02
25.04.2019 17:39:00
1.29108
1.28955
1.32108
1.28608
กำไร
2.86
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2019 17:39:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29108
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.32108
กำไร
2.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.28955
รับกำไร (Take profit)
1.28608
ซื้อที่
2.77
25.04.2019 11:21:54
1.28547
1.28955
0.00000
1.29047
กำไร
0
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2019 11:21:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.28547
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2.77
ราคาปัจจุบัน
1.28955
รับกำไร (Take profit)
1.29047
ซื้อ
1.71
25.04.2019 11:21:49
1.28847
1.28953
0.00000
1.29354
กำไร
164.16
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2019 11:21:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.28847
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
164.16 USD
ปริมาณที่เทรด
1.71
ราคาปัจจุบัน
1.28953
รับกำไร (Take profit)
1.29354
ซื้อ
0.94
24.04.2019 10:03:01
1.29154
1.28953
1.26158
1.29354
กำไร
-198.34
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 10:03:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29154
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.26158
กำไร
-198.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.94
ราคาปัจจุบัน
1.28953
รับกำไร (Take profit)
1.29354
ซื้อ
0.51
23.04.2019 16:05:01
1.29458
1.28953
1.26453
1.29354
กำไร
-262.65
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 16:05:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29458
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.26453
กำไร
-262.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.28953
รับกำไร (Take profit)
1.29354
ซื้อ
0.28
23.04.2019 15:59:07
1.29753
1.28953
1.26753
1.29354
กำไร
-226.8
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 15:59:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29753
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.26753
กำไร
-226.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.28
ราคาปัจจุบัน
1.28953
รับกำไร (Take profit)
1.29354
ซื้อ
0.15
18.04.2019 13:17:25
1.30053
1.28953
1.27059
1.29354
กำไร
-166.5
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.04.2019 13:17:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30053
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.27059
กำไร
-166.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
1.28953
รับกำไร (Take profit)
1.29354
ซื้อ
0.06
17.04.2019 03:28:41
1.30359
1.28953
1.27361
1.29354
กำไร
-84.96
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2019 03:28:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30359
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.27361
กำไร
-84.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.28953
รับกำไร (Take profit)
1.29354
ซื้อ
0.02
16.04.2019 15:34:18
1.30661
1.28953
1.27649
1.29354
กำไร
-34.36
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2019 15:34:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30661
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.27649
กำไร
-34.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.28953
รับกำไร (Take profit)
1.29354
ซื้อ
0.01
12.04.2019 17:52:17
1.30949
1.28953
1.27960
1.29354
กำไร
-20.06
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2019 17:52:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30949
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.27960
กำไร
-20.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.28953
รับกำไร (Take profit)
1.29354
ซื้อ
0.01
12.04.2019 15:57:01
1.31260
1.28953
1.28260
1.29354
กำไร
-23.17
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2019 15:57:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.31260
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.28260
กำไร
-23.17 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.28953
รับกำไร (Take profit)
1.29354