โหมดทดลองเดโม่
ซื้อที่
0.28
14.06.2019 18:40:18
1.25668
1.25938
1.22668
1.26168
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 18:40:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.25668
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.22668
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.28
ราคาปัจจุบัน
1.25938
รับกำไร (Take profit)
1.26168
ซื้อ
0.15
14.06.2019 18:40:16
1.25968
1.25936
1.22968
1.26468
กำไร
-6.30 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 18:40:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25968
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.22968
กำไร
-6.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
1.25936
รับกำไร (Take profit)
1.26468
ขาย
0.01
14.06.2019 17:46:01
1.26101
1.25938
1.29101
1.25601
กำไร
1.53 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 17:46:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26101
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.29101
กำไร
1.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25938
รับกำไร (Take profit)
1.25601
ขายที่
0.01
14.06.2019 17:46:01
1.26401
1.25936
1.29401
1.25901
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 17:46:01
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.26401
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.29401
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25936
รับกำไร (Take profit)
1.25901
ซื้อ
0.06
14.06.2019 14:02:29
1.26268
1.25936
1.23268
1.26468
กำไร
-20.52 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 14:02:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.26268
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.23268
กำไร
-20.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.25936
รับกำไร (Take profit)
1.26468
ซื้อ
0.02
14.06.2019 11:45:10
1.26568
1.25936
1.23568
1.26468
กำไร
-12.84 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 11:45:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.26568
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.23568
กำไร
-12.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.25936
รับกำไร (Take profit)
1.26468
ซื้อ
0.01
12.06.2019 19:37:10
1.26868
1.25936
1.23868
1.26468
กำไร
-9.42 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2019 19:37:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.26868
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.23868
กำไร
-9.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25936
รับกำไร (Take profit)
1.26468
ซื้อ
0.01
11.06.2019 12:02:00
1.27168
1.25936
1.24168
1.26468
กำไร
-12.42 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2019 12:02:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27168
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.24168
กำไร
-12.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25936
รับกำไร (Take profit)
1.26468