ขายที่
0.01
21.04.2021 07:48:02
0.77368
0.77061
0.79868
0.76908
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 07:48:02
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.77368
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.79868
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77061
รับกำไร (Take profit)
0.76908
ขาย
0.01
21.04.2021 07:48:00
0.77058
0.77187
0.79558
0.76598
กำไร
-1.39 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 07:48:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.77058
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.79558
กำไร
-1.39 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77187
รับกำไร (Take profit)
0.76598
ซื้อที่
0.06
21.04.2021 07:41:47
1.38876
1.39174
1.35876
1.39376
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 07:41:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.38876
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.35876
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.39174
รับกำไร (Take profit)
1.39376
ซื้อ
0.02
21.04.2021 07:41:46
1.39176
1.39418
1.36176
1.39676
กำไร
4.64 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 07:41:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39176
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36176
กำไร
4.64 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.39418
รับกำไร (Take profit)
1.39676
ขายที่
0.01
20.04.2021 21:35:01
0.71981
0.71789
0.74981
0.71491
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 21:35:01
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.71981
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74981
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71789
รับกำไร (Take profit)
0.71491
ขาย
0.01
20.04.2021 21:35:00
0.71681
0.71767
0.74681
0.71191
กำไร
-0.96 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 21:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71681
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74681
กำไร
-0.96 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71767
รับกำไร (Take profit)
0.71191
ซื้อ
0.03
20.04.2021 21:25:21
0.77219
0.77187
0.74719
0.77679
กำไร
-1.26 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 21:25:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77219
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74719
กำไร
-1.26 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.77187
รับกำไร (Take profit)
0.77679
ซื้อที่
0.07
20.04.2021 21:25:21
0.76909
0.77351
0.74409
0.77369
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 21:25:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.76909
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74409
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
0.77351
รับกำไร (Take profit)
0.77369
ซื้อ
0.01
20.04.2021 19:44:44
1.20262
1.20287
1.17262
1.20662
กำไร
0.15 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 19:44:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20262
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.17262
กำไร
0.15 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20287
รับกำไร (Take profit)
1.20662
ซื้อที่
0.02
20.04.2021 19:44:44
1.19962
1.20416
1.16962
1.20362
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 19:44:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.19962
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.16962
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.20416
รับกำไร (Take profit)
1.20362
ซื้อ
0.01
20.04.2021 17:54:37
1.39476
1.39418
1.36476
1.39676
กำไร
-0.68 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 17:54:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39476
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36476
กำไร
-0.68 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39418
รับกำไร (Take profit)
1.39676
ซื้อ
0.01
20.04.2021 17:51:17
0.77529
0.77187
0.75029
0.77679
กำไร
-3.52 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 17:51:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77529
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.75029
กำไร
-3.52 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77187
รับกำไร (Take profit)
0.77679
ขาย
0.01
20.04.2021 15:44:00
1.20278
1.20288
1.23278
1.19878
กำไร
-0.20 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 15:44:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20278
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.23278
กำไร
-0.20 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20288
รับกำไร (Take profit)
1.19878
ขายที่
0.01
20.04.2021 15:44:00
1.20578
1.20414
1.23578
1.20178
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 15:44:00
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.20578
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.23578
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20414
รับกำไร (Take profit)
1.20178
ขายที่
0.01
20.04.2021 15:26:01
1.39843
1.39453
1.42843
1.39343
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 15:26:01
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.39843
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.42843
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39453
รับกำไร (Take profit)
1.39343
ขาย
0.01
20.04.2021 15:26:00
1.39543
1.39420
1.42543
1.39043
กำไร
1.13 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 15:26:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.39543
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.42543
กำไร
1.13 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39420
รับกำไร (Take profit)
1.39043
ซื้อ
0.01
20.04.2021 12:46:01
1.39776
1.39418
1.36776
1.39676
กำไร
-3.68 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 12:46:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39776
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36776
กำไร
-3.68 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39418
รับกำไร (Take profit)
1.39676
ขายที่
0.01
20.04.2021 12:46:01
0.86552
0.86345
0.89552
0.86072
กำไร
0.00 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 12:46:01
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.86552
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.89552
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86345
รับกำไร (Take profit)
0.86072
ซื้อ
0.01
20.04.2021 12:46:01
1.20562
1.20287
1.17562
1.20662
กำไร
-2.85 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 12:46:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20562
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.17562
กำไร
-2.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20287
รับกำไร (Take profit)
1.20662
ขาย
0.01
20.04.2021 12:46:00
0.86252
0.86279
0.89252
0.85772
กำไร
-0.57 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 12:46:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.86252
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.89252
กำไร
-0.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86279
รับกำไร (Take profit)
0.85772
ซื้อ
0.01
20.04.2021 12:27:59
0.77839
0.77187
0.75339
0.77679
กำไร
-6.62 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 12:27:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77839
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.75339
กำไร
-6.62 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77187
รับกำไร (Take profit)
0.77679
ซื้อ
0.01
20.04.2021 10:38:00
0.78149
0.77187
0.75649
0.77679
กำไร
-9.72 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 10:38:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.78149
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.75649
กำไร
-9.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77187
รับกำไร (Take profit)
0.77679
ซื้อที่
0.06
19.04.2021 16:41:23
0.85868
0.86348
0.82868
0.86368
กำไร
0.00 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 16:41:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.85868
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.82868
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.86348
รับกำไร (Take profit)
0.86368
ซื้อ
0.03
19.04.2021 16:41:22
0.86168
0.86275
0.83168
0.86648
กำไร
3.87 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 16:41:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86168
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.83168
กำไร
3.87 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.86275
รับกำไร (Take profit)
0.86648
ซื้อที่
0.01
19.04.2021 11:26:03
0.71536
0.71795
0.68536
0.72026
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:26:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.71536
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.68536
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71795
รับกำไร (Take profit)
0.72026
ซื้อ
0.01
19.04.2021 11:26:00
0.71836
0.71763
0.68836
0.72326
กำไร
-0.83 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:26:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71836
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.68836
กำไร
-0.83 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71763
รับกำไร (Take profit)
0.72326
ซื้อ
0.01
19.04.2021 04:40:09
0.86468
0.86275
0.83468
0.86648
กำไร
-2.89 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 04:40:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86468
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.83468
กำไร
-2.89 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86275
รับกำไร (Take profit)
0.86648
ซื้อ
0.01
14.04.2021 09:37:36
0.86768
0.86275
0.83768
0.86648
กำไร
-7.07 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 09:37:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86768
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.83768
กำไร
-7.07 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86275
รับกำไร (Take profit)
0.86648
ซื้อ
0.01
13.04.2021 16:10:00
0.87068
0.86275
0.84068
0.86648
กำไร
-11.25 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 16:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.87068
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.84068
กำไร
-11.25 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86275
รับกำไร (Take profit)
0.86648