โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.04
26.05.2020 21:58:53
1.09935
1.18198
0.00000
0.00000
กำไร
310.87 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 21:58:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09935
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
310.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.18198
รับกำไร (Take profit)
0.00000