โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
1
16.08.2019 13:02:26
0.64247
0.63144
0.00000
0.65470
กำไร
-1 178.90 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 13:02:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64247
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 178.90 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.63144
รับกำไร (Take profit)
0.65470
ซื้อ
1
16.08.2019 05:48:18
0.64367
0.63144
0.00000
0.65470
กำไร
-1 298.90 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 05:48:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64367
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 298.90 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.63144
รับกำไร (Take profit)
0.65470
ซื้อ
1
26.07.2019 15:30:39
0.66362
0.63144
0.00000
0.68362
กำไร
-3 290.96 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2019 15:30:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66362
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3 290.96 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.63144
รับกำไร (Take profit)
0.68362
ซื้อ
1
24.07.2019 02:04:29
0.66996
0.63144
0.00000
0.68362
กำไร
-3 924.40 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2019 02:04:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66996
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3 924.40 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.63144
รับกำไร (Take profit)
0.68362
ซื้อ
1
23.07.2019 17:20:30
0.67066
0.63144
0.00000
0.68362
กำไร
-3 994.26 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 17:20:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67066
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3 994.26 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.63144
รับกำไร (Take profit)
0.68362
ซื้อ
1
23.07.2019 12:53:01
0.67196
0.63144
0.00000
0.68362
กำไร
-4 124.26 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 12:53:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67196
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4 124.26 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.63144
รับกำไร (Take profit)
0.68362
ขายที่
1
15.04.2019 11:14:44
0.68362
0.63144
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2019 11:14:44
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.68362
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.63144
รับกำไร (Take profit)
0.00000