โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
1
17.01.2020 10:40:52
0.85081
0.85245
0.00000
0.85405
กำไร
184.54 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 10:40:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.85081
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
184.54 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.85245
รับกำไร (Take profit)
0.85405
ขาย
1
24.12.2019 13:39:28
1.29502
1.30105
0.00000
1.28659
กำไร
-612.46 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.12.2019 13:39:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29502
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-612.46 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.30105
รับกำไร (Take profit)
1.28659
ขาย
1
28.10.2019 16:23:10
1.28659
1.30105
0.00000
1.28359
กำไร
-1 415.95 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2019 16:23:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28659
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 415.95 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.30105
รับกำไร (Take profit)
1.28359
ซื้อ
1
23.07.2019 17:20:30
0.67066
0.66092
0.00000
0.69151
กำไร
-1 573.26 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 17:20:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67066
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 573.26 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.66092
รับกำไร (Take profit)
0.69151
ซื้อ
1
23.07.2019 12:53:01
0.67196
0.66092
0.00000
0.69151
กำไร
-1 703.26 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 12:53:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67196
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 703.26 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.66092
รับกำไร (Take profit)
0.69151
ขายที่
1
15.04.2019 11:14:44
0.69151
0.66092
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2019 11:14:44
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.69151
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.66092
รับกำไร (Take profit)
0.00000