โหมดทดลองเดโม่
ขาย
1
13.12.2019 02:30:28
1.94659
1.94302
0.00000
0.00000
กำไร
227.33 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 02:30:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94659
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
227.33 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.94302
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1
13.12.2019 01:49:51
1.34659
1.34608
0.00000
0.00000
กำไร
41.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 01:49:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.34659
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
41.00 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.34608
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1
02.12.2019 17:18:01
1.29359
1.34608
0.00000
1.28659
กำไร
-5 249.90 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:18:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29359
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5 249.90 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.34608
รับกำไร (Take profit)
1.28659
ขาย
1
28.10.2019 16:23:10
1.28659
1.34608
0.00000
1.26623
กำไร
-5 925.79 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2019 16:23:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28659
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5 925.79 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.34608
รับกำไร (Take profit)
1.26623
ซื้อ
1
26.07.2019 15:30:39
0.66362
0.66150
0.00000
0.69151
กำไร
-658.96 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2019 15:30:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66362
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-658.96 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.66150
รับกำไร (Take profit)
0.69151
ซื้อ
1
24.07.2019 02:04:29
0.66996
0.66150
0.00000
0.69151
กำไร
-1 292.40 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2019 02:04:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66996
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 292.40 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.66150
รับกำไร (Take profit)
0.69151
ซื้อ
1
23.07.2019 17:20:30
0.67066
0.66150
0.00000
0.69151
กำไร
-1 362.26 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 17:20:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67066
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 362.26 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.66150
รับกำไร (Take profit)
0.69151
ซื้อ
1
23.07.2019 12:53:01
0.67196
0.66150
0.00000
0.69151
กำไร
-1 492.26 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 12:53:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67196
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 492.26 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.66150
รับกำไร (Take profit)
0.69151
ขายที่
1
15.04.2019 11:14:44
0.69151
0.66150
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2019 11:14:44
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.69151
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
0.66150
รับกำไร (Take profit)
0.00000