ซื้อ
1.14
14.05.2021 05:00:00
132.459
132.385
0.000
0.000
กำไร
-0.77 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 05:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.459
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.77 USD
ปริมาณเทรด
1.14
ราคาปัจจุบัน
132.385
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
1.58
13.05.2021 17:00:21
1.20964
1.20890
0.00000
1.20635
กำไร
1.17 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 17:00:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20964
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.17 USD
ปริมาณเทรด
1.58
ราคาปัจจุบัน
1.20890
รับกำไร (Take profit)
1.20635
ขาย
1.38
13.05.2021 14:35:01
1.20820
1.20890
0.00000
1.20635
กำไร
-0.97 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 14:35:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20820
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.97 USD
ปริมาณเทรด
1.38
ราคาปัจจุบัน
1.20890
รับกำไร (Take profit)
1.20635
ขาย
1.2
13.05.2021 14:00:01
1.20685
1.20890
0.00000
1.20635
กำไร
-2.46 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 14:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20685
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.46 USD
ปริมาณเทรด
1.2
ราคาปัจจุบัน
1.20890
รับกำไร (Take profit)
1.20635
ขาย
1.04
13.05.2021 11:50:13
1.20551
1.20890
0.00000
1.20635
กำไร
-3.53 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 11:50:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20551
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.53 USD
ปริมาณเทรด
1.04
ราคาปัจจุบัน
1.20890
รับกำไร (Take profit)
1.20635
ซื้อ
1.82
13.05.2021 11:50:07
1.20577
1.20869
0.00000
1.21066
กำไร
5.31 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 11:50:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20577
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
5.31 USD
ปริมาณเทรด
1.82
ราคาปัจจุบัน
1.20869
รับกำไร (Take profit)
1.21066
ซื้อ
1.31
13.05.2021 10:15:04
109.517
109.519
0.000
109.686
กำไร
0.02 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 10:15:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
109.517
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.02 USD
ปริมาณเทรด
1.31
ราคาปัจจุบัน
109.519
รับกำไร (Take profit)
109.686
ขาย
2.29
13.05.2021 09:25:01
132.540
132.414
0.000
132.063
กำไร
2.63 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 09:25:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.540
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
2.63 USD
ปริมาณเทรด
2.29
ราคาปัจจุบัน
132.414
รับกำไร (Take profit)
132.063
ซื้อ
1.14
13.05.2021 06:15:05
109.671
109.519
0.000
109.686
กำไร
-1.58 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 06:15:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
109.671
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.58 USD
ปริมาณเทรด
1.14
ราคาปัจจุบัน
109.519
รับกำไร (Take profit)
109.686
ขาย
4.61
12.05.2021 23:45:01
109.647
109.541
0.000
109.050
กำไร
4.46 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 23:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.647
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
4.46 USD
ปริมาณเทรด
4.61
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ขาย
4.01
12.05.2021 18:45:02
109.508
109.541
0.000
109.050
กำไร
-1.21 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 18:45:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.508
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.21 USD
ปริมาณเทรด
4.01
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ซื้อ
1.58
12.05.2021 17:35:05
1.20786
1.20869
0.00000
1.21066
กำไร
1.31 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 17:35:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20786
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.31 USD
ปริมาณเทรด
1.58
ราคาปัจจุบัน
1.20869
รับกำไร (Take profit)
1.21066
ขาย
3.46
12.05.2021 17:15:12
109.375
109.541
0.000
109.050
กำไร
-5.24 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 17:15:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.375
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.24 USD
ปริมาณเทรด
3.46
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ขาย
3.01
12.05.2021 16:50:00
109.250
109.541
0.000
109.050
กำไร
-8.00 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 16:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.250
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-8.00 USD
ปริมาณเทรด
3.01
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ซื้อ
1.38
12.05.2021 16:30:04
1.20949
1.20869
0.00000
1.21066
กำไร
-1.10 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 16:30:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20949
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.10 USD
ปริมาณเทรด
1.38
ราคาปัจจุบัน
1.20869
รับกำไร (Take profit)
1.21066
ซื้อ
1.2
12.05.2021 16:20:06
1.21187
1.20869
0.00000
1.21066
กำไร
-3.82 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 16:20:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21187
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.82 USD
ปริมาณเทรด
1.2
ราคาปัจจุบัน
1.20869
รับกำไร (Take profit)
1.21066
ซื้อ
1.04
12.05.2021 16:15:04
1.21391
1.20869
0.00000
1.21066
กำไร
-5.43 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 16:15:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21391
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.43 USD
ปริมาณเทรด
1.04
ราคาปัจจุบัน
1.20869
รับกำไร (Take profit)
1.21066
ขาย
1.98
12.05.2021 15:55:30
132.357
132.414
0.000
132.063
กำไร
-1.03 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 15:55:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.357
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.03 USD
ปริมาณเทรด
1.98
ราคาปัจจุบัน
132.414
รับกำไร (Take profit)
132.063
ขาย
1.72
12.05.2021 15:45:01
132.177
132.414
0.000
132.063
กำไร
-3.72 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 15:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.177
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.72 USD
ปริมาณเทรด
1.72
ราคาปัจจุบัน
132.414
รับกำไร (Take profit)
132.063
ขาย
1.49
12.05.2021 15:40:01
132.064
132.414
0.000
132.063
กำไร
-4.76 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 15:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.064
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.76 USD
ปริมาณเทรด
1.49
ราคาปัจจุบัน
132.414
รับกำไร (Take profit)
132.063
ขาย
2.61
12.05.2021 15:35:09
109.121
109.541
0.000
109.050
กำไร
-10.01 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 15:35:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.121
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-10.01 USD
ปริมาณเทรด
2.61
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ขาย
1.3
12.05.2021 15:35:09
131.928
132.414
0.000
132.063
กำไร
-5.77 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 15:35:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
131.928
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.77 USD
ปริมาณเทรด
1.3
ราคาปัจจุบัน
132.414
รับกำไร (Take profit)
132.063
ขาย
1.12
12.05.2021 14:00:00
131.769
132.414
0.000
132.063
กำไร
-6.59 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 14:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
131.769
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-6.59 USD
ปริมาณเทรด
1.12
ราคาปัจจุบัน
132.414
รับกำไร (Take profit)
132.063
ขาย
2.25
12.05.2021 06:00:00
108.886
109.541
0.000
109.050
กำไร
-13.45 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 06:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.886
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-13.45 USD
ปริมาณเทรด
2.25
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ขาย
1.96
12.05.2021 03:55:00
108.768
109.541
0.000
109.050
กำไร
-13.83 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 03:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.768
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-13.83 USD
ปริมาณเทรด
1.96
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ขาย
1.7
11.05.2021 21:15:02
108.650
109.541
0.000
109.050
กำไร
-13.83 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 21:15:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.650
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-13.83 USD
ปริมาณเทรด
1.7
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ขาย
1.48
11.05.2021 16:35:00
108.515
109.541
0.000
109.050
กำไร
-13.86 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 16:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.515
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-13.86 USD
ปริมาณเทรด
1.48
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ขาย
1.39
11.05.2021 16:05:04
108.400
109.541
0.000
109.050
กำไร
-14.48 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 16:05:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.400
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-14.48 USD
ปริมาณเทรด
1.39
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ขาย
1.12
11.05.2021 15:05:02
108.569
109.541
0.000
109.050
กำไร
-9.94 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 15:05:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.569
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-9.94 USD
ปริมาณเทรด
1.12
ราคาปัจจุบัน
109.541
รับกำไร (Take profit)
109.050
ขาย
40.18
24.03.2021 01:30:00
128.556
132.414
0.000
128.086
กำไร
-1 415.13 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.03.2021 01:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.556
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 415.13 USD
ปริมาณเทรด
40.18
ราคาปัจจุบัน
132.414
รับกำไร (Take profit)
128.086