ขาย
0.01
24.09.2021 16:52:39
110.663
114.230
0.000
0.000
กำไร
-31.23 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 16:52:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.663
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-31.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
24.09.2021 06:22:47
110.396
114.230
0.000
0.000
กำไร
-33.56 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 06:22:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.396
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-33.56 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.09.2021 18:28:46
110.172
114.230
0.000
0.000
กำไร
-35.52 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 18:28:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.172
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-35.52 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.09.2021 16:38:50
110.103
114.230
0.000
0.000
กำไร
-36.13 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:38:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.103
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-36.13 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.09.2021 16:04:08
110.066
114.230
0.000
0.000
กำไร
-36.45 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:04:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.066
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-36.45 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.09.2021 14:54:33
110.034
114.230
0.000
0.000
กำไร
-36.73 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:54:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.034
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-36.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.09.2021 10:59:56
109.942
114.230
0.000
0.000
กำไร
-37.54 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.942
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-37.54 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.09.2021 10:58:30
109.957
114.230
0.000
0.000
กำไร
-37.41 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:58:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.957
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-37.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.09.2021 09:53:53
109.860
114.230
0.000
0.000
กำไร
-38.26 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 09:53:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.860
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-38.26 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.09.2021 09:52:21
109.868
114.230
0.000
0.000
กำไร
-38.19 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 09:52:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.868
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-38.19 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
22.09.2021 22:12:37
109.800
114.230
0.000
0.000
กำไร
-38.78 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:12:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.800
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-38.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
22.09.2021 22:12:21
109.810
114.230
0.000
0.000
กำไร
-38.69 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:12:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.810
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-38.69 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
22.09.2021 20:15:07
109.596
114.230
0.000
0.000
กำไร
-40.57 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 20:15:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.596
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-40.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
22.09.2021 20:11:12
109.587
114.230
0.000
0.000
กำไร
-40.65 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 20:11:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.587
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-40.65 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
22.09.2021 20:07:10
109.580
114.230
0.000
0.000
กำไร
-40.71 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 20:07:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.580
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-40.71 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
114.230
รับกำไร (Take profit)
0.000