ขาย
0.01
23.09.2020 15:56:56
133.988
134.530
0.000
0.000
กำไร
-5.33 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 15:56:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
133.988
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.33 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
134.530
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.09.2020 14:59:55
133.774
134.530
0.000
0.000
กำไร
-7.36 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 14:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
133.774
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-7.36 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
134.530
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
23.09.2020 12:30:36
133.647
134.530
0.000
0.000
กำไร
-42.85 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 12:30:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
133.647
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-42.85 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
134.530
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
23.09.2020 10:57:01
133.308
134.530
0.000
0.000
กำไร
-35.35 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 10:57:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
133.308
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-35.35 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
134.530
รับกำไร (Take profit)
0.000