โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.02
02.10.2019 16:09:58
1.44835
1.45662
0.00000
0.00000
กำไร
-12.92 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.10.2019 16:09:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.44835
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.45662
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
01.10.2019 13:22:36
1.44674
1.45662
0.00000
0.00000
กำไร
-15.36 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2019 13:22:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.44674
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.45662
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
01.10.2019 12:11:36
1.44632
1.45662
0.00000
0.00000
กำไร
-16.00 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2019 12:11:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.44632
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.45662
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
13.09.2019 09:47:56
1.46643
1.45662
0.00000
0.00000
กำไร
14.45 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 09:47:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.46643
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
14.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.45662
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 17:43:06
1.45864
1.45662
0.00000
0.00000
กำไร
2.66 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 17:43:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45864
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.45662
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:47:46
1.45648
1.45662
0.00000
0.00000
กำไร
-0.61 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:47:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45648
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.45662
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:45:02
1.45363
1.45662
0.00000
0.00000
กำไร
-4.93 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:45:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45363
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.45662
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:27:40
1.45140
1.45662
0.00000
0.00000
กำไร
-8.30 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45140
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.45662
รับกำไร (Take profit)
0.00000