คัดลอก
1 030.54 USD
23.10.2020 11:33:12
-8.22%
-4.72%
500.00
0.00
กำไร
32.96 USD
NextgenTrader
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 11:33:12
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
500.00
กำไร
32.96 USD
ปริมาณเทรด
1 030.54 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
111.17 USD
16.10.2020 00:57:09
93.08%
138.81%
50.00
0.00
กำไร
12.68 USD
Kimilionaire
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 00:57:09
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
50.00
กำไร
12.68 USD
ปริมาณเทรด
111.17 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
100.85 USD
16.08.2020 13:22:58
-43.69%
-29.24%
0.00
0.00
กำไร
26.15 USD
MH
TWOFF1
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2020 13:22:58
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
26.15 USD
ปริมาณเทรด
100.85 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
79.80 USD
07.05.2020 18:06:06
89.55%
17.81%
0.00
0.00
กำไร
136.20 USD
Feer69
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 18:06:06
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
136.20 USD
ปริมาณเทรด
79.80 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
981.00 USD
20.04.2020 04:21:47
0.00%
20.19%
500.00
0.00
กำไร
646.14 USD
OCHL_FX
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2020 04:21:47
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
500.00
กำไร
646.14 USD
ปริมาณเทรด
981.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00