ซื้อ
0.01
18.10.2021 04:43:30
1.37408
1.37208
0.00000
0.00000
กำไร
-2.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 04:43:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37408
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37208
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
14.10.2021 05:02:34
1.36595
1.37230
0.00000
0.00000
กำไร
-6.35 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 05:02:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36595
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.35 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37230
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
13.10.2021 16:28:59
1.36232
1.37230
0.00000
0.00000
กำไร
-9.98 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 16:28:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36232
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.98 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37230
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
01.10.2021 13:19:18
1.35112
1.37230
0.00000
0.00000
กำไร
-21.18 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2021 13:19:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.35112
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.18 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37230
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
01.10.2021 11:06:13
1.34546
1.37230
0.00000
0.00000
กำไร
-26.84 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2021 11:06:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.34546
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.84 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37230
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
30.09.2021 10:13:55
1.34238
1.37230
0.00000
0.00000
กำไร
-29.92 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2021 10:13:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.34238
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.92 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37230
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.09.2021 16:44:58
1.37850
1.37208
0.00000
0.00000
กำไร
-6.42 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:44:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37850
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37208
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
14.09.2021 17:00:25
1.38747
1.37208
0.00000
0.00000
กำไร
-15.39 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:00:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38747
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.39 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37208
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.06.2021 21:11:46
1.40426
1.37208
0.00000
0.00000
กำไร
-32.18 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:11:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.40426
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.18 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37208
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.06.2021 17:17:37
1.41110
1.37208
0.00000
0.00000
กำไร
-39.02 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 17:17:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41110
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37208
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:15:20
1.41681
1.37208
0.00000
1.41781
กำไร
-44.73 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:15:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41681
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37208
รับกำไร (Take profit)
1.41781
ซื้อ
0.01
01.06.2021 11:18:03
1.42090
1.37208
0.00000
0.00000
กำไร
-48.82 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 11:18:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.42090
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-48.82 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37208
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.01.2021 15:18:03
142.429
156.849
0.000
0.000
กำไร
-126.17 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 15:18:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
142.429
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-126.17 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
156.849
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
28.01.2021 08:36:29
126.130
132.318
0.000
126.080
กำไร
-54.14 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 08:36:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.130
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-54.14 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.318
รับกำไร (Take profit)
126.080
ขาย
0.01
11.01.2021 12:05:01
140.388
156.849
0.000
0.000
กำไร
-144.02 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2021 12:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
140.388
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-144.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
156.849
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
01.12.2020 12:36:24
124.903
132.318
0.000
0.000
กำไร
-64.88 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 12:36:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
124.903
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-64.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.318
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
25.11.2020 08:32:19
72.753
80.738
0.000
72.653
กำไร
-69.87 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2020 08:32:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
72.753
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-69.87 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
80.738
รับกำไร (Take profit)
72.653
ขาย
0.01
05.11.2020 09:46:14
1.30081
1.37230
0.00000
0.00000
กำไร
-71.49 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 09:46:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30081
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-71.49 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37230
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.11.2020 06:18:23
1.29177
1.37230
0.00000
0.00000
กำไร
-80.53 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.11.2020 06:18:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29177
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-80.53 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37230
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
30.09.2020 12:28:47
1.28184
1.37230
0.00000
0.00000
กำไร
-90.46 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 12:28:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28184
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-90.46 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37230
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.09.2020 08:54:19
1.27642
1.37230
0.00000
0.00000
กำไร
-95.88 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 08:54:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27642
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-95.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37230
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.09.2020 04:01:42
1.27538
1.37230
0.00000
0.00000
กำไร
-96.92 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 04:01:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27538
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-96.92 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37230
รับกำไร (Take profit)
0.00000