ซื้อ
0.01
30.07.2021 17:16:52
1.39457
1.38978
0.00000
0.00000
กำไร
-4.79 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 17:16:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39457
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.79 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.38978
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
27.07.2021 17:52:27
1.38434
1.39088
0.00000
0.00000
กำไร
-6.54 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 17:52:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38434
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.54 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
27.07.2021 14:58:40
1.38000
1.39088
0.00000
0.00000
กำไร
-10.88 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 14:58:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
26.07.2021 12:01:03
1.37627
1.39088
0.00000
0.00000
กำไร
-14.61 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 12:01:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37627
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.61 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
21.07.2021 17:07:18
1.36756
1.39088
0.00000
0.00000
กำไร
-23.32 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:07:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36756
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.32 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
21.07.2021 15:20:45
1.36220
1.39088
0.00000
0.00000
กำไร
-28.68 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:20:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36220
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.68 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.06.2021 21:11:46
1.40426
1.38978
0.00000
0.00000
กำไร
-14.48 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:11:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.40426
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.38978
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.06.2021 17:17:37
1.41110
1.38978
0.00000
0.00000
กำไร
-21.32 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 17:17:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41110
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.32 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.38978
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:15:20
1.41681
1.38978
0.00000
1.41781
กำไร
-27.03 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:15:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41681
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.38978
รับกำไร (Take profit)
1.41781
ซื้อ
0.01
01.06.2021 11:18:03
1.42090
1.38978
0.00000
0.00000
กำไร
-31.12 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 11:18:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.42090
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.12 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.38978
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.01.2021 15:18:03
142.429
152.664
0.000
0.000
กำไร
-93.29 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 15:18:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
142.429
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-93.29 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
152.664
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
28.01.2021 08:36:29
126.130
130.213
0.000
126.080
กำไร
-37.22 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 08:36:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.130
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-37.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.213
รับกำไร (Take profit)
126.080
ขาย
0.01
18.01.2021 11:58:38
1.35263
1.39088
0.00000
1.35160
กำไร
-38.25 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.01.2021 11:58:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.35263
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.25 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
1.35160
ขาย
0.01
11.01.2021 12:05:01
140.388
152.664
0.000
0.000
กำไร
-111.90 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2021 12:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
140.388
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-111.90 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
152.664
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.12.2020 21:18:36
73.498
76.540
0.000
73.398
กำไร
-27.73 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.12.2020 21:18:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
73.498
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
76.540
รับกำไร (Take profit)
73.398
ขาย
0.01
01.12.2020 12:36:24
124.903
130.213
0.000
0.000
กำไร
-48.41 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 12:36:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
124.903
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-48.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.213
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
25.11.2020 08:32:19
72.753
76.540
0.000
72.653
กำไร
-34.52 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2020 08:32:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
72.753
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-34.52 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
76.540
รับกำไร (Take profit)
72.653
ขาย
0.01
13.11.2020 11:11:50
0.68100
0.69783
0.00000
0.00000
กำไร
-16.83 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2020 11:11:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68100
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.83 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.11.2020 14:45:14
0.67493
0.69783
0.00000
0.00000
กำไร
-22.90 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 14:45:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67493
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.90 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.11.2020 09:46:14
1.30081
1.39088
0.00000
0.00000
กำไร
-90.07 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 09:46:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30081
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-90.07 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.11.2020 06:18:23
1.29177
1.39088
0.00000
0.00000
กำไร
-99.11 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.11.2020 06:18:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29177
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-99.11 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
30.09.2020 12:28:47
1.28184
1.39088
0.00000
0.00000
กำไร
-109.04 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 12:28:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28184
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-109.04 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.09.2020 08:54:19
1.27642
1.39088
0.00000
0.00000
กำไร
-114.46 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 08:54:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27642
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-114.46 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.09.2020 04:01:42
1.27538
1.39088
0.00000
0.00000
กำไร
-115.50 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 04:01:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27538
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-115.50 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39088
รับกำไร (Take profit)
0.00000