ซื้อ
0.01
28.09.2021 15:08:47
1.35911
1.35281
0.00000
0.00000
กำไร
-6.30 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:08:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35911
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.30 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
28.09.2021 13:11:54
1.36322
1.35281
0.00000
0.00000
กำไร
-10.41 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:11:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36322
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
28.09.2021 12:47:43
1.36537
1.35281
0.00000
0.00000
กำไร
-12.56 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 12:47:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36537
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.56 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
24.09.2021 07:43:41
1.37254
1.35281
0.00000
0.00000
กำไร
-19.73 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 07:43:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37254
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.09.2021 17:13:52
1.37600
1.35281
0.00000
0.00000
กำไร
-23.19 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:13:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.19 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.09.2021 16:44:58
1.37850
1.35281
0.00000
0.00000
กำไร
-25.69 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:44:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37850
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.69 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
14.09.2021 17:00:25
1.38747
1.35281
0.00000
0.00000
กำไร
-34.66 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:00:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38747
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.66 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.06.2021 21:11:46
1.40426
1.35281
0.00000
0.00000
กำไร
-51.45 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:11:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.40426
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-51.45 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.06.2021 17:17:37
1.41110
1.35281
0.00000
0.00000
กำไร
-58.29 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 17:17:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41110
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-58.29 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:15:20
1.41681
1.35281
0.00000
1.41781
กำไร
-64.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:15:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41681
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-64.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
1.41781
ซื้อ
0.01
01.06.2021 11:18:03
1.42090
1.35281
0.00000
0.00000
กำไร
-68.09 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 11:18:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.42090
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-68.09 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35281
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.01.2021 15:18:03
142.429
150.780
0.000
0.000
กำไร
-74.94 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 15:18:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
142.429
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-74.94 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.780
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
28.01.2021 08:36:29
126.130
130.175
0.000
126.080
กำไร
-36.30 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 08:36:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.130
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-36.30 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.175
รับกำไร (Take profit)
126.080
ขาย
0.01
18.01.2021 11:58:38
1.35263
1.35302
0.00000
1.35160
กำไร
-0.39 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.01.2021 11:58:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.35263
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.39 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35302
รับกำไร (Take profit)
1.35160
ขาย
0.01
11.01.2021 12:05:01
140.388
150.780
0.000
0.000
กำไร
-93.26 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2021 12:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
140.388
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-93.26 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.780
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
01.12.2020 12:36:24
124.903
130.175
0.000
0.000
กำไร
-47.31 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 12:36:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
124.903
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-47.31 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.175
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
25.11.2020 08:32:19
72.753
77.467
0.000
72.653
กำไร
-42.30 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2020 08:32:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
72.753
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-42.30 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
77.467
รับกำไร (Take profit)
72.653
ขาย
0.01
05.11.2020 09:46:14
1.30081
1.35302
0.00000
0.00000
กำไร
-52.21 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 09:46:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30081
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-52.21 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35302
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.11.2020 06:18:23
1.29177
1.35302
0.00000
0.00000
กำไร
-61.25 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.11.2020 06:18:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29177
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-61.25 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35302
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
30.09.2020 12:28:47
1.28184
1.35302
0.00000
0.00000
กำไร
-71.18 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 12:28:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28184
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-71.18 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35302
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.09.2020 08:54:19
1.27642
1.35302
0.00000
0.00000
กำไร
-76.60 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 08:54:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27642
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-76.60 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35302
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.09.2020 04:01:42
1.27538
1.35302
0.00000
0.00000
กำไร
-77.64 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 04:01:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27538
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-77.64 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35302
รับกำไร (Take profit)
0.00000