ขาย
0.21
23.04.2021 15:05:31
1.20661
1.20665
0.00000
1.20492
กำไร
-0.84 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 15:05:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20661
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.84 USD
ปริมาณเทรด
0.21
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20492
ขาย
0.21
23.04.2021 15:03:15
1.20641
1.20665
0.00000
1.20475
กำไร
-5.04 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 15:03:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20641
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.04 USD
ปริมาณเทรด
0.21
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20475
ขาย
0.13
23.04.2021 11:19:13
1.20578
1.20665
0.00000
1.20492
กำไร
-11.31 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 11:19:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20578
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.31 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20492
ขาย
0.13
23.04.2021 11:18:24
1.20561
1.20665
0.00000
1.20475
กำไร
-13.52 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 11:18:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20561
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.52 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20475
ขาย
0.08
23.04.2021 10:20:42
1.20489
1.20665
0.00000
1.20492
กำไร
-14.08 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:20:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20489
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.08 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20492
ขาย
0.08
23.04.2021 10:15:27
1.20480
1.20665
0.00000
1.20475
กำไร
-14.80 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:15:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.80 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20475
ซื้อ
0.01
23.04.2021 10:15:06
1.20461
1.20701
1.20554
0.00000
กำไร
2.40 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:15:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20461
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.20554
กำไร
2.40 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20701
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.04.2021 10:15:05
1.20461
1.20697
1.20557
0.00000
กำไร
2.36 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:15:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20461
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.20557
กำไร
2.36 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20697
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
23.04.2021 10:12:27
1.20409
1.20665
0.00000
1.20492
กำไร
-12.80 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:12:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20409
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.80 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20492
ขาย
0.05
23.04.2021 10:12:24
1.20401
1.20665
0.00000
1.20475
กำไร
-13.20 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:12:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20401
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.20 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20475
ขาย
0.03
23.04.2021 09:55:21
1.20330
1.20665
0.00000
1.20492
กำไร
-10.05 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 09:55:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20330
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.05 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20492
ขาย
0.03
23.04.2021 09:54:06
1.20323
1.20665
0.00000
1.20475
กำไร
-10.26 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 09:54:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20323
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.26 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20475
ขาย
0.02
23.04.2021 04:58:24
1.20250
1.20665
0.00000
1.20492
กำไร
-8.30 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 04:58:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20250
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.30 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20492
ขาย
0.02
23.04.2021 04:55:01
1.20244
1.20665
0.00000
1.20475
กำไร
-8.42 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 04:55:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20244
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.42 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20475
ขาย
0.01
22.04.2021 22:46:10
1.20168
1.20665
0.00000
1.20492
กำไร
-4.97 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:46:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20168
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.97 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20492
ขาย
0.01
22.04.2021 22:45:51
1.20164
1.20665
0.00000
1.20475
กำไร
-5.01 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:45:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20164
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20475
ซื้อ
0.01
22.04.2021 22:33:57
1.20127
1.20704
1.20554
0.00000
กำไร
5.77 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:33:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20127
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.20554
กำไร
5.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20704
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
22.04.2021 22:32:05
1.20119
1.20707
1.20557
0.00000
กำไร
5.88 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:32:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20119
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.20557
กำไร
5.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20707
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
22.04.2021 22:21:57
1.20087
1.20665
0.00000
1.20492
กำไร
-5.78 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:21:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20087
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20492
ขาย
0.01
22.04.2021 22:21:56
1.20083
1.20665
0.00000
1.20475
กำไร
-5.82 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:21:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20083
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.82 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20665
รับกำไร (Take profit)
1.20475