ซื้อที่
0.07
24.09.2021 17:19:20
22.110
22.435
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 17:19:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
22.110
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
22.435
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.07
21.09.2021 11:25:48
22.416
22.420
0.000
0.000
กำไร
-0.14 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 11:25:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
22.416
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.14 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
22.420
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.07
20.09.2021 05:24:03
1743.41
1750.50
0.00
0.00
กำไร
48.09 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:24:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1743.41
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
48.09 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1750.50
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อที่
0.14
16.09.2021 19:44:22
1737.12
1750.62
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 19:44:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1737.12
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.14
ราคาปัจจุบัน
1750.62
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.07
16.09.2021 19:43:45
22.779
22.420
0.000
0.000
กำไร
-127.19 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 19:43:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
22.779
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-127.19 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
22.420
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.07
16.09.2021 19:43:05
1754.48
1750.50
0.00
0.00
กำไร
-29.40 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 19:43:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1754.48
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-29.40 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1750.50
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.07
16.09.2021 14:23:53
23.440
22.420
0.000
0.000
กำไร
-358.54 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 14:23:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
23.440
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-358.54 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
22.420
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.07
16.09.2021 12:53:06
1780.30
1750.50
0.00
0.00
กำไร
-210.14 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 12:53:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1780.30
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-210.14 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1750.50
รับกำไร (Take profit)
0.00