20.10.2021 20:02:15
22.10.2021 12:02:14
ขาย
0.01
1.38251
1.38153
กำไร
0.93 USD
GBPUSD
ดีล
#164598258
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 20:02:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38251
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 12:02:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38153
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.93 USD
20.10.2021 10:14:57
21.10.2021 12:33:20
ซื้อ
0.01
1.37786
1.37879
กำไร
0.88 USD
GBPUSD
ดีล
#164580606
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 10:14:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 12:33:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.88 USD
20.10.2021 15:29:28
21.10.2021 12:33:20
ซื้อ
0.01
1.37683
1.37879
กำไร
1.91 USD
GBPUSD
ดีล
#164585108
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 15:29:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37683
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 12:33:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.91 USD
20.10.2021 13:26:37
21.10.2021 12:33:20
ซื้อ
0.01
1.37578
1.37879
กำไร
2.96 USD
GBPUSD
ดีล
#164585530
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 13:26:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 12:33:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.96 USD
20.10.2021 15:03:57
21.10.2021 12:33:20
ซื้อ
0.01
1.37486
1.37879
กำไร
3.88 USD
GBPUSD
ดีล
#164588029
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 15:03:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37486
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 12:33:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.88 USD
20.10.2021 12:35:10
21.10.2021 12:33:20
ซื้อ
0.01
1.37733
1.37879
กำไร
1.41 USD
GBPUSD
ดีล
#164584072
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 12:35:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37733
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 12:33:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.41 USD
20.10.2021 13:32:51
21.10.2021 12:33:20
ซื้อ
0.01
1.37634
1.37879
กำไร
2.40 USD
GBPUSD
ดีล
#164585502
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 13:32:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37634
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 12:33:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.40 USD
20.10.2021 15:11:05
21.10.2021 12:33:20
ซื้อ
0.01
1.37534
1.37879
กำไร
3.40 USD
GBPUSD
ดีล
#164587714
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 15:11:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37534
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 12:33:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.40 USD
19.10.2021 16:10:34
20.10.2021 15:53:41
ขาย
0.01
1.38051
1.37851
กำไร
1.95 USD
GBPUSD
ดีล
#164542264
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 16:10:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38051
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:53:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.95 USD
19.10.2021 15:43:34
20.10.2021 15:53:41
ขาย
0.01
1.38147
1.37851
กำไร
2.91 USD
GBPUSD
ดีล
#164543814
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 15:43:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38147
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:53:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.91 USD
19.10.2021 13:41:19
20.10.2021 15:53:41
ขาย
0.01
1.38249
1.37851
กำไร
3.93 USD
GBPUSD
ดีล
#164544278
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:41:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38249
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:53:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.93 USD
19.10.2021 17:29:04
20.10.2021 15:53:41
ขาย
0.01
1.38003
1.37851
กำไร
1.47 USD
GBPUSD
ดีล
#164541993
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 17:29:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38003
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:53:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.47 USD
19.10.2021 13:00:15
20.10.2021 15:53:41
ขาย
0.01
1.38106
1.37851
กำไร
2.50 USD
GBPUSD
ดีล
#164542904
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:00:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38106
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:53:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.50 USD
19.10.2021 13:43:40
20.10.2021 15:53:41
ขาย
0.01
1.382
1.37851
กำไร
3.44 USD
GBPUSD
ดีล
#164543943
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:43:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.382
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:53:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.44 USD
19.10.2021 17:31:57
20.10.2021 15:53:40
ขาย
0.01
1.37951
1.37851
กำไร
0.95 USD
GBPUSD
ดีล
#164541949
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 17:31:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37951
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:53:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.95 USD
17.09.2021 22:42:25
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37428
1.37917
กำไร
4.84 USD
GBPUSD
ดีล
#163481153
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 22:42:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37428
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
4.84 USD
16.09.2021 16:55:42
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37778
1.37917
กำไร
1.34 USD
GBPUSD
ดีล
#163412415
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:55:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37778
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.34 USD
17.09.2021 23:56:37
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37363
1.37917
กำไร
5.49 USD
GBPUSD
ดีล
#163482728
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 23:56:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37363
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
5.49 USD
15.10.2021 17:39:04
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37685
1.37917
กำไร
2.27 USD
GBPUSD
ดีล
#163467354
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 17:39:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37685
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.27 USD
17.09.2021 17:39:14
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37579
1.37917
กำไร
3.33 USD
GBPUSD
ดีล
#163469971
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:39:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37579
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.33 USD
17.09.2021 18:00:16
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.3748
1.37917
กำไร
4.32 USD
GBPUSD
ดีล
#163472241
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:00:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
4.32 USD
16.09.2021 18:34:32
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37829
1.37917
กำไร
0.83 USD
GBPUSD
ดีล
#163412270
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 18:34:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37829
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.83 USD
18.10.2021 18:19:31
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37189
1.37917
กำไร
7.23 USD
GBPUSD
ดีล
#164513357
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 18:19:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
7.23 USD
17.09.2021 23:58:09
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37379
1.37917
กำไร
5.33 USD
GBPUSD
ดีล
#163482295
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 23:58:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37379
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
5.33 USD
16.09.2021 17:05:49
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37728
1.37917
กำไร
1.84 USD
GBPUSD
ดีล
#163413584
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 17:05:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.84 USD
20.09.2021 03:24:30
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37278
1.37917
กำไร
6.34 USD
GBPUSD
ดีล
#163491780
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 03:24:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37278
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
6.34 USD
17.09.2021 17:20:51
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37628
1.37917
กำไร
2.84 USD
GBPUSD
ดีล
#163467805
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:20:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37628
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.84 USD
17.09.2021 17:54:44
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37529
1.37917
กำไร
3.83 USD
GBPUSD
ดีล
#163471193
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:54:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37529
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.83 USD
18.10.2021 11:43:40
19.10.2021 17:33:27
ซื้อ
0.01
1.37228
1.37917
กำไร
6.84 USD
GBPUSD
ดีล
#164501971
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 11:43:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 17:33:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
6.84 USD
15.10.2021 18:01:25
19.10.2021 03:58:58
ขาย
0.01
1.37649
1.37511
กำไร
1.33 USD
GBPUSD
ดีล
#164470809
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 18:01:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37649
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 03:58:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37511
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.33 USD
15.10.2021 18:11:44
19.10.2021 03:58:58
ขาย
0.01
1.37602
1.37511
กำไร
0.86 USD
GBPUSD
ดีล
#164470570
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 18:11:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 03:58:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37511
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.86 USD
24.09.2021 14:22:10
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.36883
1.37317
กำไร
4.29 USD
GBPUSD
ดีล
#163781113
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 14:22:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36883
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
4.29 USD
23.09.2021 15:55:25
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.37228
1.37317
กำไร
0.84 USD
GBPUSD
ดีล
#163495001
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:55:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.84 USD
14.10.2021 18:27:59
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.36841
1.37317
กำไร
4.71 USD
GBPUSD
ดีล
#164438599
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 18:27:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36841
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
4.71 USD
20.09.2021 06:12:54
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.37128
1.37317
กำไร
1.84 USD
GBPUSD
ดีล
#163498913
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:12:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.84 USD
14.10.2021 23:03:10
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.36735
1.37317
กำไร
5.77 USD
GBPUSD
ดีล
#164443590
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 23:03:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36735
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
5.77 USD
24.09.2021 16:35:21
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.36945
1.37317
กำไร
3.67 USD
GBPUSD
ดีล
#163780868
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 16:35:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36945
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.67 USD
23.09.2021 14:08:40
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.37028
1.37317
กำไร
2.84 USD
GBPUSD
ดีล
#163513061
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:08:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37028
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.84 USD
23.09.2021 14:47:59
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.37178
1.37317
กำไร
1.34 USD
GBPUSD
ดีล
#163497368
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:47:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37178
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.34 USD
15.10.2021 04:08:20
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.36778
1.37317
กำไร
5.34 USD
GBPUSD
ดีล
#164442996
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 04:08:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36778
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
5.34 USD
27.09.2021 11:26:58
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.36988
1.37317
กำไร
3.24 USD
GBPUSD
ดีล
#163780484
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 11:26:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36988
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.24 USD
20.09.2021 05:47:20
18.10.2021 06:11:46
ซื้อ
0.01
1.37078
1.37317
กำไร
2.34 USD
GBPUSD
ดีล
#163500077
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:47:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37078
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 06:11:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.34 USD
14.10.2021 13:21:44
15.10.2021 10:11:43
ขาย
0.01
1.37244
1.37108
กำไร
1.31 USD
GBPUSD
ดีล
#164429584
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 13:21:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37244
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 10:11:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.31 USD
14.10.2021 13:28:41
15.10.2021 10:11:43
ขาย
0.01
1.37199
1.37108
กำไร
0.86 USD
GBPUSD
ดีล
#164429474
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 13:28:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37199
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 10:11:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.86 USD
28.09.2021 13:32:58
14.10.2021 16:46:50
ซื้อ
0.01
1.36234
1.36925
กำไร
6.86 USD
GBPUSD
ดีล
#163882822
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:32:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36234
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:46:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
6.86 USD
08.10.2021 15:30:07
14.10.2021 16:46:50
ซื้อ
0.01
1.36589
1.36925
กำไร
3.31 USD
GBPUSD
ดีล
#163879681
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 15:30:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36589
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:46:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.31 USD
12.10.2021 12:15:05
14.10.2021 16:46:50
ซื้อ
0.01
1.36134
1.36925
กำไร
7.86 USD
GBPUSD
ดีล
#164315704
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 12:15:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36134
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:46:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
7.86 USD
05.10.2021 18:27:52
14.10.2021 16:46:50
ซื้อ
0.01
1.36482
1.36925
กำไร
4.38 USD
GBPUSD
ดีล
#163880401
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 18:27:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36482
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:46:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
4.38 USD
12.10.2021 06:05:34
14.10.2021 16:46:50
ซื้อ
0.01
1.36033
1.36925
กำไร
8.87 USD
GBPUSD
ดีล
#164319299
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 06:05:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36033
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:46:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
8.87 USD
04.10.2021 17:08:45
14.10.2021 16:46:50
ซื้อ
0.01
1.36382
1.36925
กำไร
5.38 USD
GBPUSD
ดีล
#163881610
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 17:08:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36382
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:46:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
5.38 USD