15.10.2021 04:59:56
15.10.2021 05:19:42
ขาย
0.01
1.23664
1.23603
กำไร
0.39 USD
USDCAD
ดีล
#164449333
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 04:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.23664
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 05:19:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.23603
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.39 USD
13.10.2021 02:59:44
13.10.2021 03:10:00
ขาย
0.01
1.24776
1.247
กำไร
0.51 USD
USDCAD
ดีล
#164367537
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 02:59:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24776
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 03:10:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.247
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.51 USD
06.10.2021 03:59:50
06.10.2021 10:25:24
ซื้อ
0.01
1.36255
1.35762
กำไร
-5.03 USD
GBPUSD
ดีล
#164154109
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 03:59:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36255
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.10.2021 10:25:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-5.03 USD
06.10.2021 07:45:34
06.10.2021 10:25:22
ซื้อ
0.01
1.36014
1.35761
กำไร
-2.63 USD
GBPUSD
ดีล
#164158939
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 07:45:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.10.2021 10:25:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35761
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.63 USD
06.10.2021 04:28:36
06.10.2021 10:25:20
ซื้อ
0.01
1.36174
1.35766
กำไร
-4.18 USD
GBPUSD
ดีล
#164154971
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 04:28:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36174
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.10.2021 10:25:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-4.18 USD
06.10.2021 10:06:55
06.10.2021 10:25:18
ซื้อ
0.01
1.35914
1.35766
กำไร
-1.58 USD
GBPUSD
ดีล
#164162913
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 10:06:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35914
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.10.2021 10:25:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.58 USD
05.10.2021 05:59:54
05.10.2021 09:53:57
ขาย
0.01
1.26048
1.26086
กำไร
-0.40 USD
USDCAD
ดีล
#164097853
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 05:59:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26048
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 09:53:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26086
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.40 USD
05.10.2021 06:39:14
05.10.2021 09:53:55
ขาย
0.01
1.26112
1.26086
กำไร
0.11 USD
USDCAD
ดีล
#164098745
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 06:39:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26112
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 09:53:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26086
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
05.10.2021 07:34:42
05.10.2021 09:53:52
ขาย
0.01
1.26206
1.26095
กำไร
0.78 USD
USDCAD
ดีล
#164099936
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 07:34:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26206
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 09:53:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.78 USD
30.09.2021 06:59:55
30.09.2021 09:06:28
ซื้อ
0.01
1.27356
1.2738
กำไร
0.09 USD
USDCAD
ดีล
#163960997
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2021 06:59:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.27356
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2021 09:06:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.09 USD
20.09.2021 02:40:06
28.09.2021 15:40:33
คัดลอก
-40.72%
-62.55%
กำไร
-85.86 USD
TradeSingleEntry
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 02:40:06
จุดเริ่มต้น
-40.72%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 15:40:33
ออก
-62.55%
กำไร
-85.86 USD
28.09.2021 03:59:54
28.09.2021 05:06:43
ซื้อ
0.01
1.36955
1.36989
กำไร
0.24 USD
GBPUSD
ดีล
#163862894
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 03:59:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36955
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 05:06:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36989
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.24 USD
27.09.2021 03:59:57
27.09.2021 05:24:16
ขาย
0.01
1.36693
1.3669
กำไร
-0.07 USD
GBPUSD
ดีล
#163815490
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 03:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36693
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 05:24:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3669
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.07 USD
27.09.2021 05:03:32
27.09.2021 05:24:16
ขาย
0.01
1.36793
1.3669
กำไร
0.93 USD
GBPUSD
ดีล
#163817878
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 05:03:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36793
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 05:24:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3669
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.93 USD
23.09.2021 04:59:52
23.09.2021 05:58:22
ขาย
0.01
1.2776
1.27753
กำไร
-0.05 USD
USDCAD
ดีล
#163706326
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 04:59:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2776
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 05:58:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.05 USD
23.09.2021 05:24:52
23.09.2021 05:58:00
ขาย
0.01
1.27857
1.2776
กำไร
0.66 USD
USDCAD
ดีล
#163707223
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 05:24:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27857
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 05:58:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.66 USD
20.09.2021 04:59:50
20.09.2021 05:15:47
ขาย
0.01
1.37123
1.3706
กำไร
0.53 USD
GBPUSD
ดีล
#163497516
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:59:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37123
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:15:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.53 USD
30.08.2021 17:40:04
20.09.2021 02:39:46
คัดลอก
-18.82%
-40.72%
กำไร
-24.39 USD
TradeSingleEntry
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 17:40:04
จุดเริ่มต้น
-18.82%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 02:39:46
ออก
-40.72%
กำไร
-24.39 USD
15.09.2021 01:59:56
15.09.2021 05:02:07
ขาย
0.01
1.38057
1.37999
กำไร
0.48 USD
GBPUSD
ดีล
#163327667
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 01:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:02:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.48 USD
14.09.2021 02:02:22
14.09.2021 05:49:12
ขาย
0.01
1.26457
1.2643
กำไร
0.11 USD
USDCAD
ดีล
#163274149
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 02:02:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 05:49:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2643
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
09.09.2021 02:59:53
09.09.2021 03:14:05
ขาย
0.01
1.37662
1.37619
กำไร
0.33 USD
GBPUSD
ดีล
#163137566
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 02:59:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37662
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 03:14:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.33 USD
08.09.2021 06:59:56
08.09.2021 09:01:54
ซื้อ
0.01
1.26413
1.2647
กำไร
0.35 USD
USDCAD
ดีล
#163087854
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 06:59:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 09:01:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.35 USD
03.09.2021 02:59:56
03.09.2021 03:15:00
ซื้อ
0.01
1.38367
1.38411
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#162943015
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 02:59:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 03:15:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
01.09.2021 02:59:54
01.09.2021 09:57:36
ซื้อ
0.01
1.181
1.1805
กำไร
-0.60 USD
EURUSD
ดีล
#162834029
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 02:59:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.181
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:57:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.60 USD
01.09.2021 09:21:00
01.09.2021 09:57:36
ซื้อ
0.01
1.17963
1.1805
กำไร
0.77 USD
EURUSD
ดีล
#162845059
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 09:21:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17963
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:57:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.77 USD
01.09.2021 03:52:00
01.09.2021 09:57:36
ซื้อ
0.01
1.18026
1.1805
กำไร
0.14 USD
EURUSD
ดีล
#162835561
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 03:52:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18026
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:57:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD
30.08.2021 02:59:45
30.08.2021 03:44:46
ซื้อ
0.01
1.17984
1.18016
กำไร
0.22 USD
EURUSD
ดีล
#162740085
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 02:59:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17984
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.08.2021 03:44:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.22 USD
27.08.2021 02:59:50
27.08.2021 03:09:16
ขาย
0.01
1.37
1.3695
กำไร
0.40 USD
GBPUSD
ดีล
#162696835
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 02:59:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 03:09:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.40 USD
24.08.2021 01:59:52
24.08.2021 08:02:12
ซื้อ
0.01
1.17457
1.17412
กำไร
-0.55 USD
EURUSD
ดีล
#162585295
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 01:59:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 08:02:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17412
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.55 USD
24.08.2021 04:00:47
24.08.2021 08:02:08
ซื้อ
0.01
1.17392
1.17412
กำไร
0.10 USD
EURUSD
ดีล
#162586893
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 04:00:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17392
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 08:02:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17412
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.10 USD
20.08.2021 05:00:01
20.08.2021 08:14:15
ขาย
0.01
1.36242
1.36256
กำไร
-0.24 USD
GBPUSD
ดีล
#162510940
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 05:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2021 08:14:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.24 USD
20.08.2021 07:52:43
20.08.2021 08:14:10
ขาย
0.01
1.36329
1.36257
กำไร
0.62 USD
GBPUSD
ดีล
#162514193
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 07:52:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36329
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2021 08:14:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36257
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.62 USD
18.08.2021 04:00:00
18.08.2021 05:00:13
ซื้อ
0.01
1.26365
1.2637
กำไร
-0.06 USD
USDCAD
ดีล
#162434605
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 04:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26365
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.08.2021 05:00:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.06 USD
18.08.2021 04:15:43
18.08.2021 05:00:13
ซื้อ
0.01
1.26276
1.2637
กำไร
0.64 USD
USDCAD
ดีล
#162435080
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 04:15:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26276
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.08.2021 05:00:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.64 USD
17.08.2021 02:00:34
17.08.2021 03:02:26
ขาย
0.01
1.38422
1.38387
กำไร
0.25 USD
GBPUSD
ดีล
#162388422
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2021 02:00:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38422
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2021 03:02:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38387
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.25 USD
12.08.2021 06:59:58
12.08.2021 11:43:50
ขาย
0.01
1.25014
1.25102
กำไร
-0.80 USD
USDCAD
ดีล
#162272728
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2021 06:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 11:43:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.80 USD
12.08.2021 09:02:12
12.08.2021 11:43:47
ขาย
0.01
1.25076
1.25102
กำไร
-0.31 USD
USDCAD
ดีล
#162275027
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2021 09:02:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25076
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 11:43:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.31 USD
12.08.2021 09:41:22
12.08.2021 11:43:42
ขาย
0.01
1.25193
1.25102
กำไร
0.63 USD
USDCAD
ดีล
#162276056
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2021 09:41:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 11:43:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.63 USD
10.08.2021 03:59:57
10.08.2021 04:44:42
ขาย
0.01
1.38507
1.3844
กำไร
0.57 USD
GBPUSD
ดีล
#162194896
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2021 03:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38507
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2021 04:44:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
09.08.2021 03:00:32
09.08.2021 03:04:37
ขาย
0.01
1.3867
1.38621
กำไร
0.39 USD
GBPUSD
ดีล
#162153937
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 03:00:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3867
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2021 03:04:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38621
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.39 USD
06.08.2021 02:59:59
06.08.2021 09:29:03
ซื้อ
0.01
1.39277
1.39211
กำไร
-0.76 USD
GBPUSD
ดีล
#162100157
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 02:59:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39277
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 09:29:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39211
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.76 USD
06.08.2021 03:45:03
06.08.2021 09:29:00
ซื้อ
0.01
1.39212
1.3921
กำไร
-0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#162100973
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 03:45:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39212
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 09:29:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.12 USD
04.08.2021 04:14:46
04.08.2021 04:22:03
ซื้อ
0.01
1.39067
1.39107
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#162014328
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 04:14:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 04:22:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39107
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
02.08.2021 04:59:56
02.08.2021 05:08:11
ซื้อ
0.01
1.24842
1.24899
กำไร
0.36 USD
USDCAD
ดีล
#161936380
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2021 04:59:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24842
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2021 05:08:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.24899
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.36 USD
30.07.2021 04:00:27
30.07.2021 05:18:06
ขาย
0.01
1.24614
1.246
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#161883877
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:00:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24614
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 05:18:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.01 USD
30.07.2021 04:29:58
30.07.2021 05:15:29
ขาย
0.01
1.24714
1.24619
กำไร
0.66 USD
USDCAD
ดีล
#161884535
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:29:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 05:15:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.24619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.66 USD
30.07.2021 03:59:58
30.07.2021 04:00:32
ขาย
0.13
1.24619
1.2462
กำไร
-1.40 USD
USDCAD
ดีล
#161883797
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 03:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24619
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 04:00:32
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.2462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.30 USD
กำไร
-1.40 USD
29.07.2021 02:59:57
29.07.2021 04:44:12
ขาย
0.01
1.25202
1.25222
กำไร
-0.26 USD
USDCAD
ดีล
#161844027
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 02:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25202
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 04:44:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25222
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.26 USD
29.07.2021 03:43:34
29.07.2021 04:44:06
ขาย
0.01
1.25298
1.25224
กำไร
0.49 USD
USDCAD
ดีล
#161844770
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 03:43:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25298
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 04:44:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25224
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.49 USD
23.07.2021 03:59:59
23.07.2021 15:04:55
ซื้อ
0.01
1.37743
1.37494
กำไร
-2.59 USD
GBPUSD
ดีล
#161662495
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 03:59:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37743
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37494
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.59 USD