30.07.2021 04:00:27
30.07.2021 05:18:06
ขาย
0.01
1.24614
1.246
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#161883877
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:00:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24614
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 05:18:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.01 USD
30.07.2021 04:29:58
30.07.2021 05:15:29
ขาย
0.01
1.24714
1.24619
กำไร
0.66 USD
USDCAD
ดีล
#161884535
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:29:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 05:15:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.24619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.66 USD
30.07.2021 03:59:58
30.07.2021 04:00:32
ขาย
0.13
1.24619
1.2462
กำไร
-1.40 USD
USDCAD
ดีล
#161883797
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 03:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24619
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 04:00:32
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.2462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.30 USD
กำไร
-1.40 USD
29.07.2021 02:59:57
29.07.2021 04:44:12
ขาย
0.01
1.25202
1.25222
กำไร
-0.26 USD
USDCAD
ดีล
#161844027
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 02:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25202
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 04:44:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25222
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.26 USD
29.07.2021 03:43:34
29.07.2021 04:44:06
ขาย
0.01
1.25298
1.25224
กำไร
0.49 USD
USDCAD
ดีล
#161844770
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 03:43:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25298
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 04:44:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25224
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.49 USD
23.07.2021 03:59:59
23.07.2021 15:04:55
ซื้อ
0.01
1.37743
1.37494
กำไร
-2.59 USD
GBPUSD
ดีล
#161662495
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 03:59:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37743
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37494
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.59 USD
23.07.2021 04:43:38
23.07.2021 15:04:52
ซื้อ
0.01
1.37683
1.375
กำไร
-1.93 USD
GBPUSD
ดีล
#161663350
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 04:43:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37683
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.93 USD
23.07.2021 05:26:17
23.07.2021 15:04:49
ซื้อ
0.01
1.37578
1.375
กำไร
-0.88 USD
GBPUSD
ดีล
#161664297
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 05:26:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.88 USD
23.07.2021 10:22:07
23.07.2021 15:04:46
ซื้อ
0.01
1.37392
1.37496
กำไร
0.94 USD
GBPUSD
ดีล
#161671464
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 10:22:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37392
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.94 USD
23.07.2021 10:16:26
23.07.2021 15:04:42
ซื้อ
0.01
1.37485
1.37498
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#161671199
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 10:16:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37485
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.03 USD
23.07.2021 11:25:08
23.07.2021 15:04:39
ซื้อ
0.01
1.37303
1.37497
กำไร
1.84 USD
GBPUSD
ดีล
#161674445
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 11:25:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37303
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37497
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.84 USD
22.07.2021 07:59:58
22.07.2021 08:53:11
ซื้อ
0.01
1.37161
1.37199
กำไร
0.28 USD
GBPUSD
ดีล
#161619236
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 07:59:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37161
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 08:53:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37199
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD
19.07.2021 04:04:37
19.07.2021 04:45:32
ซื้อ
0.01
1.26261
1.2635
กำไร
0.60 USD
USDCAD
ดีล
#161462537
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 04:04:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26261
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:45:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.60 USD
19.07.2021 03:59:57
19.07.2021 04:45:32
ซื้อ
0.01
1.26347
1.2635
กำไร
-0.08 USD
USDCAD
ดีล
#161462314
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 03:59:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26347
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:45:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.08 USD
16.07.2021 05:07:51
16.07.2021 09:05:01
ขาย
0.01
1.18068
1.1805
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#161411975
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 05:07:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18068
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 09:05:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.08 USD
15.07.2021 01:59:47
15.07.2021 07:35:37
ซื้อ
0.01
1.1836
1.18344
กำไร
-0.26 USD
EURUSD
ดีล
#161360460
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 01:59:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1836
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 07:35:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18344
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.26 USD
15.07.2021 03:32:53
15.07.2021 07:35:34
ซื้อ
0.01
1.18295
1.18344
กำไร
0.39 USD
EURUSD
ดีล
#161362064
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 03:32:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18295
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 07:35:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18344
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.39 USD
14.07.2021 04:59:56
14.07.2021 10:54:24
ขาย
0.01
1.17814
1.1787
กำไร
-0.66 USD
EURUSD
ดีล
#161318538
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 04:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17814
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:54:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1787
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.66 USD
14.07.2021 08:45:45
14.07.2021 10:54:19
ขาย
0.01
1.17873
1.17869
กำไร
-0.06 USD
EURUSD
ดีล
#161323945
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 08:45:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17873
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:54:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.06 USD
12.07.2021 03:59:47
12.07.2021 04:21:41
ซื้อ
0.01
1.18758
1.18796
กำไร
0.28 USD
EURUSD
ดีล
#161229095
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2021 03:59:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 04:21:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18796
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD
09.07.2021 01:59:59
09.07.2021 03:35:37
ขาย
0.01
1.37854
1.37862
กำไร
-0.18 USD
GBPUSD
ดีล
#161176745
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 01:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37854
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 03:35:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.18 USD
09.07.2021 02:45:17
09.07.2021 03:35:32
ขาย
0.01
1.37935
1.3786
กำไร
0.65 USD
GBPUSD
ดีล
#161177565
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 02:45:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37935
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 03:35:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.65 USD
07.07.2021 13:00:00
07.07.2021 13:03:36
ขาย
0.01
1.38102
1.3809
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#161087862
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2021 13:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38102
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2021 13:03:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3809
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
06.07.2021 13:59:55
06.07.2021 16:04:24
ขาย
0.01
1.38477
1.38549
กำไร
-0.82 USD
GBPUSD
ดีล
#161042331
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 13:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38477
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 16:04:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38549
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.82 USD
06.07.2021 15:27:01
06.07.2021 16:04:20
ขาย
0.01
1.38665
1.38557
กำไร
0.98 USD
GBPUSD
ดีล
#161045739
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 15:27:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38665
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 16:04:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.98 USD
05.07.2021 01:59:59
05.07.2021 09:21:04
ซื้อ
0.01
1.38321
1.38306
กำไร
-0.25 USD
GBPUSD
ดีล
#160988563
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2021 01:59:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38321
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2021 09:21:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38306
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.25 USD
05.07.2021 03:31:19
05.07.2021 09:21:00
ซื้อ
0.01
1.38255
1.38306
กำไร
0.41 USD
GBPUSD
ดีล
#160989998
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2021 03:31:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38255
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2021 09:21:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38306
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.41 USD
02.07.2021 03:37:49
02.07.2021 04:02:02
ขาย
0.01
1.37659
1.3758
กำไร
0.69 USD
GBPUSD
ดีล
#160942220
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2021 03:37:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37659
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2021 04:02:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.69 USD
02.07.2021 02:59:59
02.07.2021 04:02:02
ขาย
0.01
1.3759
1.3758
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#160941559
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2021 02:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3759
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2021 04:02:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.00 USD
01.07.2021 03:00:00
01.07.2021 03:10:47
ขาย
0.01
1.38284
1.38239
กำไร
0.35 USD
GBPUSD
ดีล
#160897815
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2021 03:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38284
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2021 03:10:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38239
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.35 USD
30.06.2021 01:59:48
30.06.2021 03:54:55
ซื้อ
0.01
1.24012
1.2402
กำไร
-0.04 USD
USDCAD
ดีล
#160854014
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 01:59:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24012
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 03:54:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2402
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.04 USD
30.06.2021 03:28:51
30.06.2021 03:54:51
ซื้อ
0.01
1.23941
1.2401
กำไร
0.46 USD
USDCAD
ดีล
#160855063
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 03:28:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.23941
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 03:54:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2401
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.46 USD
29.06.2021 02:58:10
29.06.2021 03:25:24
ซื้อ
0.01
1.23353
1.23409
กำไร
0.35 USD
USDCAD
ดีล
#160811636
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 02:58:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.23353
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 03:25:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.23409
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.35 USD
28.06.2021 04:24:53
28.06.2021 08:52:43
ซื้อ
0.01
1.1931
1.19281
กำไร
-0.39 USD
EURUSD
ดีล
#160770287
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 04:24:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1931
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 08:52:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19281
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.39 USD
28.06.2021 03:03:25
28.06.2021 08:52:40
ซื้อ
0.01
1.19362
1.19281
กำไร
-0.91 USD
EURUSD
ดีล
#160768606
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 03:03:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19362
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 08:52:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19281
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.91 USD
28.06.2021 02:59:55
28.06.2021 08:52:38
ซื้อ
0.01
1.19417
1.19281
กำไร
-1.46 USD
EURUSD
ดีล
#160768418
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 02:59:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19417
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 08:52:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19281
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.46 USD
28.06.2021 05:06:44
28.06.2021 08:52:35
ซื้อ
0.01
1.19227
1.19281
กำไร
0.44 USD
EURUSD
ดีล
#160771663
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 05:06:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19227
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 08:52:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19281
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
23.06.2021 01:59:55
23.06.2021 02:41:52
ขาย
0.01
1.23113
1.23068
กำไร
0.27 USD
USDCAD
ดีล
#160655442
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2021 01:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.23113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2021 02:41:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.23068
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.27 USD
22.06.2021 03:59:51
22.06.2021 05:59:55
ซื้อ
0.01
1.19084
1.19103
กำไร
0.09 USD
EURUSD
ดีล
#160614442
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 03:59:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19084
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 05:59:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19103
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.09 USD
21.06.2021 04:59:58
21.06.2021 06:08:39
ซื้อ
0.01
1.24544
1.2453
กำไร
-0.21 USD
USDCAD
ดีล
#160571474
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 04:59:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24544
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 06:08:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.21 USD
21.06.2021 05:09:58
21.06.2021 06:08:05
ซื้อ
0.01
1.24473
1.2453
กำไร
0.36 USD
USDCAD
ดีล
#160571833
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 05:09:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24473
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 06:08:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.36 USD
18.06.2021 04:59:57
18.06.2021 05:17:36
ซื้อ
0.01
1.23453
1.23511
กำไร
0.37 USD
USDCAD
ดีล
#160518609
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 04:59:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.23453
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 05:17:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.23511
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.37 USD
16.06.2021 02:59:43
16.06.2021 04:18:20
ขาย
0.01
1.40806
1.40769
กำไร
0.27 USD
GBPUSD
ดีล
#160421714
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 02:59:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40806
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 04:18:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40769
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.27 USD
15.06.2021 02:00:19
15.06.2021 03:35:44
ขาย
0.01
1.21419
1.21378
กำไร
0.24 USD
USDCAD
ดีล
#160384653
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 02:00:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21419
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 03:35:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.24 USD
02.06.2021 10:52:05
14.06.2021 11:53:26
คัดลอก
0%
4.74%
กำไร
38.00 USD
TradeSingleEntry
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 10:52:05
จุดเริ่มต้น
0%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 11:53:26
ออก
4.74%
กำไร
38.00 USD
14.06.2021 06:00:09
14.06.2021 06:36:46
ขาย
0.01
1.41119
1.41065
กำไร
0.44 USD
GBPUSD
ดีล
#160354844
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 06:00:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41119
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 06:36:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
11.06.2021 03:00:04
11.06.2021 03:10:19
ขาย
0.01
1.20955
1.20909
กำไร
0.28 USD
USDCAD
ดีล
#160314081
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 03:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20955
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 03:10:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20909
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD
09.06.2021 03:00:00
09.06.2021 07:07:32
ขาย
0.01
1.41491
1.41577
กำไร
-0.96 USD
GBPUSD
ดีล
#160246634
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 03:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41491
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 07:07:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.96 USD
09.06.2021 03:51:49
09.06.2021 07:07:28
ขาย
0.01
1.41572
1.41577
กำไร
-0.15 USD
GBPUSD
ดีล
#160247210
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 03:51:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 07:07:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.15 USD
09.06.2021 06:13:13
09.06.2021 07:07:24
ขาย
0.01
1.41661
1.41577
กำไร
0.74 USD
GBPUSD
ดีล
#160249004
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 06:13:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 07:07:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.74 USD