โหมดทดลองเดโม่
28.05.2020 04:45:00
28.05.2020 04:53:47
ซื้อ
0.01
1.10272
1.10302
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473257445
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 04:45:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10272
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 04:53:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10302
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.05.2020 03:53:02
28.05.2020 04:44:46
ซื้อ
0.01
1.10243
1.10253
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473254550
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 03:53:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10243
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 04:44:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.05.2020 04:12:02
28.05.2020 04:44:46
ซื้อ
0.01
1.10202
1.10253
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473256145
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 04:12:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10202
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 04:44:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
28.05.2020 03:49:01
28.05.2020 03:52:58
ซื้อ
0.01
1.10169
1.10209
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473254263
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 03:49:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10169
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 03:52:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10209
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.05.2020 03:33:05
28.05.2020 03:52:58
ซื้อ
0.01
1.10188
1.10209
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473253985
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 03:33:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10188
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 03:52:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10209
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.05.2020 03:13:05
28.05.2020 03:32:19
ซื้อ
0.01
1.10116
1.10166
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473253448
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 03:13:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10116
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 03:32:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
28.05.2020 03:03:01
28.05.2020 03:32:19
ซื้อ
0.01
1.10138
1.10166
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473252903
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 03:03:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10138
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 03:32:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.05.2020 02:04:08
28.05.2020 03:32:19
ซื้อ
0.01
1.10153
1.10166
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473251623
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 02:04:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10153
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 03:32:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.05.2020 00:51:02
28.05.2020 02:02:07
ซื้อ
0.01
1.10085
1.10137
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473248626
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 00:51:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10085
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 02:02:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
28.05.2020 00:50:06
28.05.2020 02:02:07
ซื้อ
0.01
1.10111
1.10137
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473248620
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 00:50:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10111
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 02:02:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.05.2020 00:31:04
28.05.2020 02:02:07
ซื้อ
0.01
1.10125
1.10137
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473246500
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 00:31:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10125
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 02:02:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 23:36:00
28.05.2020 00:30:31
ซื้อ
0.01
1.10076
1.10091
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473244733
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 23:36:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10076
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 00:30:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 23:38:02
28.05.2020 00:30:31
ซื้อ
0.01
1.10045
1.10091
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473244784
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 23:38:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10045
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 00:30:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 23:04:00
27.05.2020 23:35:14
ซื้อ
0.01
1.09991
1.10033
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473244131
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 23:04:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09991
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 23:35:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 22:42:01
27.05.2020 23:35:14
ซื้อ
0.01
1.10015
1.10033
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473243036
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 22:42:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10015
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 23:35:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 22:29:01
27.05.2020 22:41:02
ซื้อ
0.01
1.0995
1.0998
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473242445
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 22:29:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0995
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 22:41:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.0998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 21:13:01
27.05.2020 22:28:55
ซื้อ
0.01
1.09931
1.09931
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473241200
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 21:13:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09931
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 22:28:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 21:31:03
27.05.2020 22:28:55
ซื้อ
0.01
1.09867
1.09931
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473241710
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 21:31:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09867
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 22:28:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.05.2020 21:20:00
27.05.2020 22:28:55
ซื้อ
0.01
1.09905
1.09931
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473241368
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 21:20:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09905
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 22:28:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 21:06:00
27.05.2020 21:11:25
ซื้อ
0.01
1.09873
1.09917
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473241067
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 21:06:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09873
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 21:11:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 20:43:04
27.05.2020 21:11:25
ซื้อ
0.01
1.09901
1.09917
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473239796
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 20:43:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09901
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 21:11:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 20:37:00
27.05.2020 20:42:17
ซื้อ
0.01
1.09827
1.09879
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473239432
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 20:37:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09827
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 20:42:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.05.2020 20:28:01
27.05.2020 20:42:17
ซื้อ
0.01
1.0987
1.09879
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473238959
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 20:28:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0987
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 20:42:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 20:15:04
27.05.2020 20:27:15
ซื้อ
0.01
1.09835
1.09865
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473238160
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 20:15:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09835
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 20:27:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09865
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 19:24:00
27.05.2020 20:12:12
ซื้อ
0.01
1.09754
1.09824
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473235969
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 19:24:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09754
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 20:12:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.05.2020 19:12:04
27.05.2020 20:12:12
ซื้อ
0.01
1.09798
1.09824
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473235572
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 19:12:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09798
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 20:12:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 19:11:02
27.05.2020 20:12:12
ซื้อ
0.01
1.09831
1.09824
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473235490
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 19:11:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09831
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 20:12:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 17:25:00
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.01
1.10105
1.09833
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1473223808
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:25:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10105
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
27.05.2020 17:41:00
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.01
1.09998
1.09833
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1473225533
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:41:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09998
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
27.05.2020 17:56:03
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.02
1.09845
1.09833
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473227778
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:56:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09845
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 18:45:05
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.02
1.09621
1.09833
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#1473232917
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 18:45:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09621
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
27.05.2020 17:36:04
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.01
1.10038
1.09833
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1473225109
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:36:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10038
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
27.05.2020 17:55:01
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.02
1.09889
1.09833
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473227499
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:55:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09889
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
27.05.2020 18:02:01
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.02
1.09684
1.09833
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1473229548
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 18:02:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09684
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
27.05.2020 17:33:01
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.01
1.10072
1.09833
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1473224613
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:33:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10072
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
27.05.2020 17:43:02
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.01
1.0995
1.09833
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473225783
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:43:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0995
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
27.05.2020 17:58:01
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.02
1.09752
1.09833
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1473228197
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:58:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09752
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
27.05.2020 18:47:00
27.05.2020 19:10:20
ซื้อ
0.03
1.09569
1.09833
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#1473233258
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 18:47:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09569
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:10:20
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.09833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
27.05.2020 18:45:05
27.05.2020 18:46:57
ขาย
0.01
1.09601
1.09571
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473232918
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 18:45:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09601
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 18:46:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 18:42:04
27.05.2020 18:44:02
ขาย
0.01
1.09688
1.09658
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473232521
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 18:42:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09688
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 18:44:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09658
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 18:02:01
27.05.2020 18:41:59
ขาย
0.01
1.09663
1.09693
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473229550
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 18:02:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09663
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 18:41:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 18:13:01
27.05.2020 18:41:59
ขาย
0.01
1.09779
1.09693
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473230499
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 18:13:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09779
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 18:41:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.05.2020 18:03:02
27.05.2020 18:41:59
ขาย
0.01
1.09727
1.09693
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473229722
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 18:03:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09727
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 18:41:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 17:58:01
27.05.2020 18:01:03
ขาย
0.01
1.09732
1.09702
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473228198
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:58:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09732
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 18:01:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09702
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 17:57:00
27.05.2020 17:57:49
ขาย
0.01
1.09803
1.09773
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473227881
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:57:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09803
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 17:57:49
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09773
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 17:55:02
27.05.2020 17:56:48
ขาย
0.01
1.09865
1.09835
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473227501
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:55:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09865
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 17:56:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09835
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 17:45:02
27.05.2020 17:54:24
ขาย
0.01
1.09978
1.09923
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473225989
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:45:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09978
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 17:54:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09923
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.05.2020 17:43:02
27.05.2020 17:54:24
ขาย
0.01
1.09928
1.09923
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1473225782
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:43:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09928
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 17:54:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09923
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.05.2020 17:18:00
27.05.2020 17:42:39
ขาย
0.02
1.10128
1.0998
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1473222736
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:18:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10128
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 17:42:39
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.0998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
27.05.2020 16:50:03
27.05.2020 17:42:39
ขาย
0.01
1.09835
1.0998
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1473219109
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 16:50:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09835
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 17:42:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.0998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD