13.05.2021 20:01:00
13.05.2021 22:30:43
ซื้อ
1
48950.78
49105.91
กำไร
1.40 USD
BTCUSD
ดีล
#1506997385
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 20:01:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
48950.78
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 22:30:43
ปริมาณเทรด
1
ออก
49105.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.15 USD
กำไร
1.40 USD
13.05.2021 20:26:39
13.05.2021 22:30:38
ซื้อ
1
48054.8
49126.89
กำไร
10.57 USD
BTCUSD
ดีล
#1507003068
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 20:26:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
48054.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 22:30:38
ปริมาณเทรด
1
ออก
49126.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.15 USD
กำไร
10.57 USD
13.05.2021 18:31:00
13.05.2021 21:43:21
ซื้อ
1
1.40366
1.40374
กำไร
0.08 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506984389
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 18:31:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 21:43:21
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
13.05.2021 16:31:20
13.05.2021 17:11:16
ซื้อ
1
1.40341
1.4055
กำไร
2.09 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506959050
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 16:31:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40341
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 17:11:16
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.4055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.09 USD
13.05.2021 14:23:08
13.05.2021 15:23:11
ซื้อ
1
49481.37
50200.7
กำไร
7.04 USD
BTCUSD
ดีล
#1506937359
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 14:23:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
49481.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 15:23:11
ปริมาณเทรด
1
ออก
50200.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.15 USD
กำไร
7.04 USD
13.05.2021 13:11:28
13.05.2021 14:24:19
ซื้อ
1
1.40145
1.40307
กำไร
1.62 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506928249
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 13:11:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40145
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 14:24:19
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40307
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.62 USD
13.05.2021 10:20:44
13.05.2021 11:04:45
ซื้อ
1
1.40672
1.40594
กำไร
-0.78 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506893957
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 10:20:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40672
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 11:04:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40594
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.78 USD
13.05.2021 10:54:05
13.05.2021 11:04:45
ซื้อ
2
1.4048
1.40594
กำไร
2.28 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506900903
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 10:54:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4048
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 11:04:45
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.40594
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.28 USD
12.05.2021 19:12:57
13.05.2021 03:53:42
ซื้อ
1
1.40711
1.40683
กำไร
-0.28 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506814804
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:12:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40711
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 03:53:42
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40683
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.28 USD
12.05.2021 19:03:27
13.05.2021 03:53:38
ซื้อ
1
1.40816
1.40682
กำไร
-1.34 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506814823
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:03:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40816
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 03:53:38
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.34 USD
12.05.2021 19:55:42
13.05.2021 03:53:34
ซื้อ
1
1.4061
1.40682
กำไร
0.72 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506814814
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:55:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4061
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 03:53:34
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
12.05.2021 23:36:05
13.05.2021 03:53:30
ซื้อ
1
1.4051
1.40682
กำไร
1.72 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506817835
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 23:36:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4051
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 03:53:30
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.72 USD
12.05.2021 17:35:18
12.05.2021 17:40:31
ซื้อ
1
1.40953
1.40961
กำไร
0.08 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506792227
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 17:35:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40953
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 17:40:31
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40961
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
10.05.2021 13:17:14
12.05.2021 15:36:29
ขาย
1
1.40921
1.40933
กำไร
-0.12 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506442245
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 13:17:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40921
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:36:29
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40933
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.12 USD
10.05.2021 13:26:51
12.05.2021 15:36:23
ขาย
1
1.41
1.40909
กำไร
0.91 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506442706
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 13:26:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:36:23
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40909
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.91 USD
10.05.2021 13:52:43
12.05.2021 15:36:17
ขาย
1
1.4105
1.40915
กำไร
1.35 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506442775
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 13:52:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.4105
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:36:17
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40915
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.35 USD
10.05.2021 14:18:52
12.05.2021 15:36:08
ขาย
1
1.411
1.40921
กำไร
1.79 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506443352
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 14:18:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.411
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:36:08
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.79 USD
10.05.2021 14:38:30
12.05.2021 15:35:59
ขาย
1
1.4115
1.40932
กำไร
2.18 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506443416
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 14:38:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.4115
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:35:59
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.18 USD
10.05.2021 15:21:49
12.05.2021 15:35:49
ขาย
1
1.412
1.40907
กำไร
2.93 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506443432
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 15:21:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.412
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:35:49
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40907
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.93 USD
10.05.2021 15:23:09
12.05.2021 15:35:35
ขาย
1
1.4125
1.40918
กำไร
3.32 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506443474
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 15:23:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.4125
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:35:35
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40918
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.32 USD
10.05.2021 15:26:09
12.05.2021 15:35:22
ขาย
1
1.413
1.40935
กำไร
3.65 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506443500
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 15:26:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:35:22
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.65 USD
10.05.2021 15:36:48
12.05.2021 15:35:06
ขาย
1
1.4135
1.40952
กำไร
3.98 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506443560
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 15:36:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.4135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:35:06
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40952
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.98 USD
10.05.2021 13:35:19
12.05.2021 15:34:54
ขาย
10
1.40932
1.40938
กำไร
-0.60 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506444185
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 13:35:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:34:54
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.40938
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.60 USD
10.05.2021 13:55:16
12.05.2021 15:34:13
ขาย
10
1.41081
1.40983
กำไร
9.80 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506446155
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 13:55:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41081
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:34:13
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.40983
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.80 USD
10.05.2021 15:41:38
12.05.2021 15:32:25
ขาย
10
1.414
1.40967
กำไร
43.30 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506443587
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 15:41:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.414
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
43.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:32:25
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.40967
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
43.30 USD
07.05.2021 16:58:53
07.05.2021 19:04:31
ซื้อ
2
1.21596
1.21423
กำไร
-2.85 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506283196
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 16:58:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21596
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 19:04:31
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.21423
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.85 USD
07.05.2021 15:39:54
07.05.2021 19:04:31
ซื้อ
1
1.21877
1.21423
กำไร
-3.74 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506282746
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:39:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21877
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 19:04:31
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.21423
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.74 USD
07.05.2021 18:39:19
07.05.2021 19:04:30
ซื้อ
4
1.21344
1.21423
กำไร
2.60 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506326398
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:39:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21344
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 19:04:30
ปริมาณเทรด
4
ออก
1.21423
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.60 USD
07.05.2021 18:42:03
07.05.2021 19:04:30
ซื้อ
4
1.21299
1.21423
กำไร
4.08 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506327178
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:42:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21299
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 19:04:30
ปริมาณเทรด
4
ออก
1.21423
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.08 USD
07.05.2021 16:06:00
07.05.2021 16:12:22
ซื้อ
8
1.39344
1.39331
กำไร
-1.04 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506274039
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 16:06:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39344
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 16:12:22
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.39331
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.04 USD
07.05.2021 16:07:19
07.05.2021 16:12:18
ซื้อ
16
1.39244
1.39326
กำไร
13.12 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506285184
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 16:07:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39244
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 16:12:18
ปริมาณเทรด
16
ออก
1.39326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.12 USD
07.05.2021 15:37:09
07.05.2021 15:53:07
ซื้อ
1
1.39644
1.39664
กำไร
0.20 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506280557
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:37:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39644
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:53:07
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.39664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
07.05.2021 15:39:50
07.05.2021 15:53:05
ซื้อ
2
1.39544
1.39649
กำไร
2.10 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506274024
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:39:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39544
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:53:05
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.39649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.10 USD
07.05.2021 15:43:09
07.05.2021 15:53:04
ซื้อ
4
1.39444
1.39649
กำไร
8.20 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506274033
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:43:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39444
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:53:04
ปริมาณเทรด
4
ออก
1.39649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.20 USD
07.05.2021 15:25:18
07.05.2021 15:32:01
ซื้อ
1
1.39002
1.39235
กำไร
2.33 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506274019
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:25:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39002
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:32:01
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.39235
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.33 USD
07.05.2021 10:15:58
07.05.2021 13:03:48
ซื้อ
1
1.39277
1.39217
กำไร
-0.60 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506246728
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:15:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39277
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 13:03:48
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.39217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.60 USD
07.05.2021 12:03:29
07.05.2021 13:03:43
ซื้อ
2
1.39179
1.39218
กำไร
0.78 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506260188
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 12:03:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 13:03:43
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.39218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
07.05.2021 10:15:55
07.05.2021 11:37:45
ซื้อ
1
1.20815
1.20845
กำไร
0.30 USD
EURUSD_S
ดีล
#1506246704
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:15:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20815
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 11:37:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
07.05.2021 10:21:41
07.05.2021 10:57:23
ซื้อ
1
1.39175
1.39248
กำไร
0.73 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506248605
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:21:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39175
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:57:23
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.39248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.73 USD
07.05.2021 10:29:56
07.05.2021 10:57:22
ซื้อ
1
1.20723
1.20755
กำไร
0.32 USD
EURUSD_S
ดีล
#1506249471
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:29:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:57:22
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
07.05.2021 10:04:37
07.05.2021 10:16:37
ซื้อ
1
1820.09
1820.54
กำไร
0.45 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1506243024
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:04:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1820.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:16:37
ปริมาณเทรด
1
ออก
1820.54
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
07.05.2021 10:04:34
07.05.2021 10:15:09
ซื้อ
1
1.20627
1.20776
กำไร
1.49 USD
EURUSD_S
ดีล
#1506242946
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:04:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20627
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:15:09
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.49 USD
07.05.2021 10:04:36
07.05.2021 10:15:09
ซื้อ
1
1.39143
1.39261
กำไร
1.18 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506243001
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:04:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39143
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:15:09
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.39261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.18 USD
07.05.2021 09:36:05
07.05.2021 09:45:27
ซื้อ
1
1.20546
1.20555
กำไร
0.09 USD
EURUSD_S
ดีล
#1506240498
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 09:36:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20546
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 09:45:27
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
07.05.2021 09:35:56
07.05.2021 09:45:26
ซื้อ
1
1817.87
1818.48
กำไร
0.61 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1506240438
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 09:35:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1817.87
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 09:45:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1818.48
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.61 USD
07.05.2021 09:35:48
07.05.2021 09:45:26
ซื้อ
1
1.38998
1.39025
กำไร
0.27 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506240389
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 09:35:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38998
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 09:45:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.39025
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.27 USD
07.05.2021 04:11:18
07.05.2021 05:41:23
ซื้อ
1
1814.12
1816.19
กำไร
2.07 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1506218903
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 04:11:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1814.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 05:41:23
ปริมาณเทรด
1
ออก
1816.19
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.07 USD
07.05.2021 05:17:10
07.05.2021 05:41:22
ซื้อ
10
1.38996
1.39028
กำไร
3.20 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506222265
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 05:17:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38996
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 05:41:22
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.39028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.20 USD
06.05.2021 18:32:03
06.05.2021 21:17:45
ซื้อ
10
1.38781
1.38906
กำไร
12.50 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506186983
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 18:32:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38781
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 21:17:45
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.38906
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.50 USD
06.05.2021 05:07:28
06.05.2021 10:55:02
ขาย
1
1786.51
1791.82
กำไร
-5.31 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1506069700
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 05:07:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1786.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 10:55:02
ปริมาณเทรด
1
ออก
1791.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.31 USD