โหมดทดลองเดโม่
11.10.2019 11:03:06
11.10.2019 14:19:01
ขาย
0.11
1.24663
1.2619
กำไร
-169.07 USD
GBPUSD
ดีล
#116551116
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 11:03:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24663
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-167.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.2619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-169.07 USD
24.07.2019 21:10:58
11.10.2019 14:19:01
ซื้อ
0.11
0.69739
0.68004
กำไร
-191.95 USD
AUDUSD
ดีล
#106437102
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2019 21:10:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69739
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-190.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.68004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-191.95 USD
26.07.2019 04:45:24
11.10.2019 14:19:01
ซื้อ
0.11
0.69432
0.68004
กำไร
-158.18 USD
AUDUSD
ดีล
#106721838
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2019 04:45:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69432
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-157.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.68004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-158.18 USD
11.10.2019 11:55:33
11.10.2019 14:19:01
ขาย
0.11
1.24838
1.2619
กำไร
-149.82 USD
GBPUSD
ดีล
#116557983
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 11:55:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24838
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-148.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.2619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-149.82 USD
11.10.2019 10:20:56
11.10.2019 14:19:01
ขาย
0.11
1.24591
1.2619
กำไร
-176.99 USD
GBPUSD
ดีล
#116546622
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 10:20:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24591
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-175.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.2619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-176.99 USD
25.07.2019 06:06:42
11.10.2019 14:19:01
ซื้อ
0.11
0.69732
0.68004
กำไร
-191.18 USD
AUDUSD
ดีล
#106470543
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2019 06:06:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69732
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-190.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.68004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-191.18 USD
25.07.2019 18:14:59
11.10.2019 14:19:01
ซื้อ
0.11
0.69537
0.68004
กำไร
-169.73 USD
AUDUSD
ดีล
#106644435
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2019 18:14:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69537
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-168.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.68004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-169.73 USD
11.10.2019 11:50:35
11.10.2019 14:19:01
ขาย
0.11
1.24751
1.2619
กำไร
-159.39 USD
GBPUSD
ดีล
#116557095
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 11:50:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24751
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-158.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.2619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-159.39 USD
25.07.2019 16:32:05
11.10.2019 14:19:01
ซื้อ
0.11
0.6964
0.68004
กำไร
-181.06 USD
AUDUSD
ดีล
#106591467
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2019 16:32:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6964
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-179.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.68004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-181.06 USD
11.10.2019 10:20:41
11.10.2019 14:19:01
ขาย
0.11
134.56
136.748
กำไร
-224.30 USD
GBPJPY
ดีล
#116546594
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 10:20:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
134.56
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-222.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
136.748
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
-224.30 USD
22.08.2019 10:27:34
11.10.2019 14:19:01
ขาย
0.11
1.89939
1.99024
กำไร
-635.83 USD
GBPNZD
ดีล
#110272791
วันและเวลาเปิดทำการ
22.08.2019 10:27:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.89939
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-633.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.99024
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
-635.83 USD
11.10.2019 12:00:14
11.10.2019 14:19:01
ขาย
0.11
1.2497
1.2619
กำไร
-135.30 USD
GBPUSD
ดีล
#116558609
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 12:00:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2497
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-134.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.2619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-135.30 USD
10.10.2019 21:24:22
11.10.2019 02:44:30
ขาย
0.01
1.24342
1.24252
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#116473747
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 21:24:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24342
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 02:44:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24252
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.80 USD
07.10.2019 14:48:47
10.10.2019 18:42:10
ขาย
0.11
0.89189
0.89082
กำไร
12.36 USD
EURGBP
ดีล
#115774307
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 14:48:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.89189
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 18:42:10
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.89082
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
12.36 USD
07.10.2019 14:14:15
10.10.2019 18:42:06
ขาย
0.11
0.89132
0.89095
กำไร
2.83 USD
EURGBP
ดีล
#115767445
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 14:14:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.89132
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 18:42:06
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.89095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
2.83 USD
07.10.2019 09:56:09
10.10.2019 18:42:02
ขาย
0.11
0.89148
0.89093
กำไร
5.28 USD
EURGBP
ดีล
#115726841
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 09:56:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.89148
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 18:42:02
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.89093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
5.28 USD
08.10.2019 09:19:06
10.10.2019 18:24:45
ซื้อ
0.11
1.63436
1.63475
กำไร
1.03 USD
GBPCAD
ดีล
#115972367
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2019 09:19:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.63436
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 18:24:45
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.63475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
1.03 USD
07.10.2019 11:23:41
10.10.2019 18:21:12
ซื้อ
0.01
1.2294
1.23004
กำไร
0.54 USD
GBPUSD
ดีล
#115764292
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 11:23:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2294
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 18:21:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.54 USD
10.10.2019 10:42:09
10.10.2019 18:21:02
ขาย
0.11
1.10178
1.10075
กำไร
10.23 USD
EURUSD
ดีล
#116363460
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 10:42:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10178
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 18:21:02
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.10075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
10.23 USD
08.10.2019 09:18:46
08.10.2019 11:04:46
ขาย
0.11
117.902
117.689
กำไร
19.66 USD
EURJPY
ดีล
#115972299
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2019 09:18:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
117.902
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
21.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:04:46
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
117.689
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
19.66 USD
04.10.2019 13:10:07
08.10.2019 09:04:44
ขาย
0.01
1.33294
1.32919
กำไร
2.72 USD
USDCAD
ดีล
#115767207
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 13:10:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.33294
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 09:04:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.72 USD
04.10.2019 13:10:07
07.10.2019 14:13:25
ขาย
0.1
1.33294
1.33075
กำไร
15.46 USD
USDCAD
ดีล
#115549245
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 13:10:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.33294
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
16.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2019 14:13:25
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.33075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
15.46 USD
07.10.2019 09:55:59
07.10.2019 14:07:31
ซื้อ
0.11
131.644
131.756
กำไร
9.33 USD
GBPJPY
ดีล
#115726824
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 09:55:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
131.644
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2019 14:07:31
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
131.756
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
9.33 USD
07.10.2019 11:23:41
07.10.2019 14:04:09
ซื้อ
0.1
1.2294
1.23287
กำไร
33.70 USD
GBPUSD
ดีล
#115736817
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 11:23:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2294
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
34.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2019 14:04:09
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.23287
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
33.70 USD
07.10.2019 09:55:50
07.10.2019 14:04:04
ซื้อ
0.11
1.23164
1.23285
กำไร
12.21 USD
GBPUSD
ดีล
#115726811
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 09:55:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23164
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2019 14:04:04
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.23285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
12.21 USD
04.10.2019 12:42:41
04.10.2019 16:10:43
ขาย
0.11
1.33235
1.33063
กำไร
13.12 USD
USDCAD
ดีล
#115543984
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 12:42:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.33235
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2019 16:10:43
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.33063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
13.12 USD
03.10.2019 13:09:57
03.10.2019 14:42:38
ซื้อ
0.01
1.82883
1.83254
กำไร
2.30 USD
GBPAUD
ดีล
#115417849
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 13:09:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82883
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 14:42:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.83254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.30 USD
03.10.2019 13:09:57
03.10.2019 14:30:07
ซื้อ
0.1
1.82883
1.83178
กำไร
17.83 USD
GBPAUD
ดีล
#115403974
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 13:09:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82883
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
19.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 14:30:07
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.83178
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
17.83 USD
03.10.2019 11:47:22
03.10.2019 11:59:27
ซื้อ
0.11
1.83002
1.83244
กำไร
15.69 USD
GBPAUD
ดีล
#115385192
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 11:47:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.83002
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
17.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 11:59:27
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.83244
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
15.69 USD
03.10.2019 09:59:39
03.10.2019 11:25:53
ซื้อ
0.11
1.82989
1.83298
กำไร
20.62 USD
GBPAUD
ดีล
#115367864
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 09:59:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82989
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
22.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 11:25:53
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.83298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
20.62 USD
02.10.2019 15:01:56
02.10.2019 17:51:38
ขาย
0.11
1.00055
0.99848
กำไร
21.70 USD
USDCHF
ดีล
#115276900
วันและเวลาเปิดทำการ
02.10.2019 15:01:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.00055
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
22.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.10.2019 17:51:38
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.99848
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
21.70 USD
02.10.2019 10:14:17
02.10.2019 10:46:55
ซื้อ
0.11
132.087
132.16
กำไร
5.26 USD
GBPJPY
ดีล
#115255952
วันและเวลาเปิดทำการ
02.10.2019 10:14:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
132.087
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.10.2019 10:46:55
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
132.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
5.26 USD
01.10.2019 07:33:42
01.10.2019 07:55:31
ซื้อ
0.11
1.82067
1.82578
กำไร
35.62 USD
GBPAUD
ดีล
#115109544
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2019 07:33:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82067
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
37.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2019 07:55:31
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.82578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
35.62 USD
26.09.2019 23:10:41
27.09.2019 08:43:24
ซื้อ
0.11
0.67516
0.67604
กำไร
8.58 USD
AUDUSD
ดีล
#114614661
วันและเวลาเปิดทำการ
26.09.2019 23:10:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67516
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2019 08:43:24
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.67604
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
8.58 USD
17.09.2019 13:59:46
26.09.2019 12:11:59
ขาย
0.11
1.96072
1.95674
กำไร
25.39 USD
GBPNZD
ดีล
#113439503
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 13:59:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.96072
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
27.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.09.2019 12:11:59
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.95674
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
25.39 USD
13.09.2019 19:35:41
16.09.2019 12:20:16
ขาย
0.01
1.95454
1.94743
กำไร
4.34 USD
GBPNZD
ดีล
#113186255
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 19:35:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.95454
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 12:20:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.94743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.34 USD
13.09.2019 13:48:59
16.09.2019 12:20:06
ขาย
0.01
1.94924
1.94746
กำไร
0.94 USD
GBPNZD
ดีล
#113138227
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 13:48:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.94924
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 12:20:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.94746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.94 USD
13.09.2019 19:35:41
16.09.2019 11:06:37
ขาย
0.1
1.95454
1.9499
กำไร
27.63 USD
GBPNZD
ดีล
#113148988
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 19:35:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.95454
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
29.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 11:06:37
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.9499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
27.63 USD
13.09.2019 19:12:22
16.09.2019 11:06:29
ขาย
0.11
1.95185
1.95025
กำไร
9.04 USD
GBPNZD
ดีล
#113148334
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 19:12:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.95185
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 11:06:29
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.95025
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
9.04 USD
13.09.2019 13:48:59
13.09.2019 15:27:44
ขาย
0.1
1.94924
1.94701
กำไร
12.27 USD
GBPNZD
ดีล
#113114167
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 13:48:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.94924
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2019 15:27:44
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.94701
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
12.27 USD
26.07.2019 08:51:45
13.09.2019 13:23:37
ซื้อ
0.11
1.24472
1.24614
กำไร
14.52 USD
GBPUSD
ดีล
#106730337
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2019 08:51:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24472
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
15.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2019 13:23:37
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.24614
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
14.52 USD
26.07.2019 17:53:44
13.09.2019 10:16:10
ซื้อ
0.11
1.23894
1.24093
กำไร
20.79 USD
GBPUSD
ดีล
#106845505
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2019 17:53:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23894
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
21.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2019 10:16:10
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.24093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
20.79 USD
12.09.2019 10:35:35
12.09.2019 11:55:29
ซื้อ
0.01
1.60018
1.60282
กำไร
1.61 USD
EURAUD
ดีล
#112918046
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 10:35:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.60018
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2019 11:55:29
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.60282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.61 USD
12.09.2019 10:35:35
12.09.2019 11:20:56
ซื้อ
0.1
1.60018
1.60148
กำไร
6.95 USD
EURAUD
ดีล
#112908363
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 10:35:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.60018
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2019 11:20:56
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.60148
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
6.95 USD
12.09.2019 08:54:53
12.09.2019 11:20:47
ซื้อ
0.11
1.60083
1.60137
กำไร
1.89 USD
EURAUD
ดีล
#112889261
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 08:54:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.60083
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2019 11:20:47
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.60137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
1.89 USD
22.08.2019 10:27:57
03.09.2019 09:12:31
ขาย
0.11
1.79155
1.78849
กำไร
20.41 USD
GBPAUD
ดีล
#110272927
วันและเวลาเปิดทำการ
22.08.2019 10:27:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.79155
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
22.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2019 09:12:31
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.78849
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
20.41 USD
21.08.2019 15:01:57
23.08.2019 06:24:50
ขาย
0.01
1.05971
1.05774
กำไร
1.06 USD
AUDNZD
ดีล
#110233876
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 15:01:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05971
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2019 06:24:50
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.05774
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.06 USD
21.08.2019 15:01:57
22.08.2019 04:34:07
ขาย
0.1
1.05971
1.05833
กำไร
6.84 USD
AUDNZD
ดีล
#110128937
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 15:01:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05971
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.08.2019 04:34:07
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.05833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
6.84 USD
21.08.2019 10:05:20
21.08.2019 12:54:09
ขาย
0.11
1.73308
1.73203
กำไร
5.20 USD
EURNZD
ดีล
#110090658
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 10:05:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.73308
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.08.2019 12:54:09
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.73203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
5.20 USD
21.08.2019 08:53:23
21.08.2019 11:32:42
ขาย
0.11
1.33083
1.33016
กำไร
4.44 USD
USDCAD
ดีล
#110084349
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 08:53:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.33083
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.08.2019 11:32:42
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.33016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
4.44 USD