21.05.2021 13:20:15
09.06.2021 16:26:33
ขาย
0.03
1.423
1.41514
กำไร
23.28 USD
GBPUSD
ดีล
#157087926
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 13:20:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.423
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
23.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 16:26:33
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41514
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
23.28 USD
06.04.2021 02:23:25
06.04.2021 15:13:22
ขาย
0.01
153.327
152.596
กำไร
6.43 USD
GBPJPY
ดีล
#158718300
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 02:23:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.327
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2021 15:13:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.596
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.43 USD
05.04.2021 12:36:47
06.04.2021 12:42:07
ขาย
0.01
1.38576
1.3823
กำไร
3.36 USD
GBPUSD
ดีล
#158683527
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 12:36:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38576
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2021 12:42:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.36 USD
22.02.2021 12:28:45
26.02.2021 00:59:47
ขาย
0.03
1.40233
1.40143
กำไร
2.40 USD
GBPUSD
ดีล
#157029901
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2021 12:28:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40233
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2021 00:59:47
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.40143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.40 USD
19.02.2021 04:54:09
26.02.2021 00:59:43
ขาย
0.03
1.39556
1.40132
กำไร
-17.58 USD
GBPUSD
ดีล
#156957595
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2021 04:54:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39556
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2021 00:59:43
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.40132
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-17.58 USD
19.02.2021 13:17:02
26.02.2021 00:59:37
ขาย
0.03
1.40003
1.40132
กำไร
-4.17 USD
GBPUSD
ดีล
#156975691
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2021 13:17:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40003
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2021 00:59:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.40132
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-4.17 USD
22.02.2021 14:55:07
26.02.2021 00:59:32
ขาย
0.03
1.40246
1.4015099999999998
กำไร
2.55 USD
GBPUSD
ดีล
#157034537
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2021 14:55:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40246
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2021 00:59:32
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.4015099999999998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.55 USD
22.02.2021 02:23:46
26.02.2021 00:59:27
ขาย
0.03
1.40323
1.4014799999999998
กำไร
4.95 USD
GBPUSD
ดีล
#157009880
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2021 02:23:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2021 00:59:27
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.4014799999999998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.95 USD
25.02.2021 04:34:37
26.02.2021 00:59:17
ขาย
0.03
1.41373
1.4015199999999999
กำไร
36.33 USD
GBPUSD
ดีล
#157142370
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 04:34:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41373
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
36.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2021 00:59:17
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.4015199999999999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
36.33 USD
25.02.2021 11:31:46
26.02.2021 00:59:04
ขาย
0.03
1.41625
1.40132
กำไร
44.49 USD
GBPUSD
ดีล
#157164148
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 11:31:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41625
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
44.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2021 00:59:04
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.40132
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
44.49 USD
23.02.2021 18:02:56
24.02.2021 16:37:33
ขาย
0.03
1.41113
1.41148
กำไร
-1.35 USD
GBPUSD
ดีล
#157077750
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 18:02:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 16:37:33
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41148
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-1.35 USD
23.02.2021 16:27:23
24.02.2021 03:05:49
ขาย
0.03
1.40868
1.415
กำไร
-19.26 USD
GBPUSD
ดีล
#157071788
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 16:27:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40868
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:05:49
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-19.26 USD
23.02.2021 06:40:17
23.02.2021 17:30:10
ขาย
0.03
1.40795
1.41102
กำไร
-9.51 USD
GBPUSD
ดีล
#157054342
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 06:40:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40795
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2021 17:30:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-9.51 USD
18.02.2021 15:43:32
18.02.2021 17:26:56
ขาย
0.03
1.398
1.39333
กำไร
13.71 USD
GBPUSD
ดีล
#156942054
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2021 15:43:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.398
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2021 17:26:56
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.39333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
13.71 USD
18.02.2021 15:14:43
18.02.2021 17:26:53
ขาย
0.03
1.39608
1.39318
กำไร
8.40 USD
GBPUSD
ดีล
#156940754
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2021 15:14:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39608
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2021 17:26:53
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.39318
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
8.40 USD
18.02.2021 14:37:30
18.02.2021 17:26:49
ขาย
0.03
1.3941
1.39322
กำไร
2.34 USD
GBPUSD
ดีล
#156938981
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2021 14:37:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3941
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2021 17:26:49
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.39322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.34 USD
18.02.2021 13:00:32
18.02.2021 15:43:58
ซื้อ
0.03
117.807
117.934
กำไร
3.01 USD
CHFJPY
ดีล
#156936345
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2021 13:00:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
117.807
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2021 15:43:58
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
117.934
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
3.01 USD
18.02.2021 13:13:01
18.02.2021 14:48:03
ขาย
0.03
1.3935
1.39658
กำไร
-9.54 USD
GBPUSD
ดีล
#156936042
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2021 13:13:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3935
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2021 14:48:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.39658
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-9.54 USD
16.02.2021 03:00:46
17.02.2021 14:00:40
ขาย
0.03
1.39223
1.38628
กำไร
17.55 USD
GBPUSD
ดีล
#156835644
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2021 03:00:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39223
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2021 14:00:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38628
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
17.55 USD
15.02.2021 12:41:08
15.02.2021 14:58:12
ซื้อ
0.03
1.2662
1.26498
กำไร
-3.19 USD
USDCAD
ดีล
#156823838
วันและเวลาเปิดทำการ
15.02.2021 12:41:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2662
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.02.2021 14:58:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.26498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-3.19 USD
05.01.2021 13:33:43
05.01.2021 13:33:53
ซื้อ
0.05
0.87987
0.87983
กำไร
-0.73 USD
USDCHF
ดีล
#154971477
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2021 13:33:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.87987
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.01.2021 13:33:53
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.87983
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.73 USD
23.09.2020 04:38:18
25.09.2020 02:52:13
ขาย
0.03
1.33044
1.33472
กำไร
-9.92 USD
USDCAD
ดีล
#147474640
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 04:38:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33044
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 02:52:13
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.33472
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-9.92 USD
23.09.2020 04:10:35
25.09.2020 02:52:07
ขาย
0.03
1.33099
1.33479
กำไร
-8.84 USD
USDCAD
ดีล
#147473801
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 04:10:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33099
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 02:52:07
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.33479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-8.84 USD
23.09.2020 08:00:32
25.09.2020 02:52:02
ขาย
0.03
1.33284
1.33479
กำไร
-4.68 USD
USDCAD
ดีล
#147482787
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 08:00:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33284
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 02:52:02
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.33479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-4.68 USD
23.09.2020 15:36:25
25.09.2020 02:51:53
ขาย
0.03
1.33415
1.33479
กำไร
-1.74 USD
USDCAD
ดีล
#147532141
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 15:36:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33415
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 02:51:53
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.33479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-1.74 USD
23.09.2020 16:24:46
25.09.2020 02:51:51
ขาย
0.03
1.33462
1.33479
กำไร
-0.68 USD
USDCAD
ดีล
#147538304
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 16:24:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33462
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 02:51:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.33479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-0.68 USD
24.09.2020 10:21:34
25.09.2020 02:51:45
ขาย
0.03
1.33985
1.33479
กำไร
11.07 USD
USDCAD
ดีล
#147633494
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 10:21:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33985
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 02:51:45
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.33479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
11.07 USD
24.09.2020 17:44:55
25.09.2020 02:51:41
ขาย
0.05
1.33993
1.33479
กำไร
18.75 USD
USDCAD
ดีล
#147660211
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 17:44:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33993
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 02:51:41
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.33479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
18.75 USD
18.09.2020 12:32:54
18.09.2020 20:04:34
ขาย
0.05
1.70921
1.70527
กำไร
13.95 USD
GBPCAD
ดีล
#147202015
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 12:32:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70921
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 20:04:34
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.70527
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
13.95 USD
18.09.2020 11:09:35
18.09.2020 20:04:30
ขาย
0.05
1.70728
1.70532
กำไร
6.44 USD
GBPCAD
ดีล
#147189325
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 11:09:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 20:04:30
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.70532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
6.44 USD
18.09.2020 05:01:07
18.09.2020 20:04:27
ขาย
0.05
1.70521
1.70518
กำไร
-0.89 USD
GBPCAD
ดีล
#147177491
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 05:01:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70521
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 20:04:27
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.70518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-0.89 USD
15.09.2020 11:05:29
15.09.2020 16:01:24
ขาย
0.05
1.56445
1.56233
กำไร
7.06 USD
EURCAD
ดีล
#146888676
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 11:05:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.56445
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2020 16:01:24
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.56233
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
7.06 USD
15.09.2020 11:05:23
15.09.2020 16:01:21
ขาย
0.05
1.56441
1.56227
กำไร
7.13 USD
EURCAD
ดีล
#146888648
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 11:05:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.56441
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2020 16:01:21
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.56227
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
7.13 USD
09.09.2020 01:33:38
09.09.2020 23:57:03
ขาย
0.05
1.32421
1.3147
กำไร
35.67 USD
USDCAD
ดีล
#146356424
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2020 01:33:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.32421
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
36.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2020 23:57:03
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
35.67 USD
08.09.2020 16:30:13
09.09.2020 23:56:58
ขาย
0.05
1.31792
1.3147
กำไร
11.75 USD
USDCAD
ดีล
#146282443
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2020 16:30:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31792
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2020 23:56:58
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
11.75 USD
09.09.2020 06:26:42
09.09.2020 13:29:50
ซื้อ
0.03
1.1778
1.1757
กำไร
-6.60 USD
EURUSD
ดีล
#146382402
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2020 06:26:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1778
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2020 13:29:50
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-6.60 USD
08.09.2020 14:57:13
08.09.2020 21:32:58
ขาย
0.05
1.31652
1.32159
กำไร
-19.68 USD
USDCAD
ดีล
#146261004
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2020 14:57:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31652
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-19.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2020 21:32:58
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.32159
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-19.68 USD
03.09.2020 17:20:10
03.09.2020 17:55:29
ขาย
0.05
125.932
125.67
กำไร
11.33 USD
EURJPY
ดีล
#145919772
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2020 17:20:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
125.932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 17:55:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
125.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
11.33 USD
01.09.2020 05:39:07
01.09.2020 18:40:46
ขาย
0.05
1.5603
1.55809
กำไร
7.47 USD
EURCAD
ดีล
#145559868
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 05:39:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.5603
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2020 18:40:46
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.55809
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
7.47 USD
01.09.2020 04:56:33
01.09.2020 18:40:42
ขาย
0.05
1.5589
1.55807
กำไร
2.19 USD
EURCAD
ดีล
#145549682
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 04:56:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.5589
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2020 18:40:42
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.55807
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.19 USD
01.09.2020 14:44:15
01.09.2020 17:06:23
ขาย
0.05
1.34717
1.34211
กำไร
24.80 USD
GBPUSD
ดีล
#145619030
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2020 14:44:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.34717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2020 17:06:23
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.34211
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
24.80 USD
31.08.2020 17:43:36
01.09.2020 01:06:36
ซื้อ
0.05
0.90168
0.90358
กำไร
10.01 USD
USDCHF
ดีล
#145502712
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 17:43:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90168
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2020 01:06:36
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.90358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
10.01 USD
31.08.2020 11:47:38
01.09.2020 01:06:32
ซื้อ
0.05
0.90358
0.90358
กำไร
-0.50 USD
USDCHF
ดีล
#145470458
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 11:47:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90358
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2020 01:06:32
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.90358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.50 USD
31.08.2020 10:00:20
01.09.2020 01:06:28
ซื้อ
0.05
0.90357
0.90358
กำไร
-0.44 USD
USDCHF
ดีล
#145464772
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 10:00:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90357
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2020 01:06:28
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.90358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.44 USD