18.11.2020 17:42:48
19.11.2020 01:02:37
ขาย
0.02
1.33043
1.32698
กำไร
6.90 USD
GBPUSD
ดีล
#65348316
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2020 17:42:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33043
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.11.2020 01:02:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.32698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.90 USD
18.11.2020 16:31:13
19.11.2020 01:02:24
ขาย
0.02
1.32825
1.32699
กำไร
2.52 USD
GBPUSD
ดีล
#65343289
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2020 16:31:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.32825
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.11.2020 01:02:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.32699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.52 USD
18.11.2020 11:39:52
19.11.2020 01:02:21
ขาย
0.02
1.32873
1.32699
กำไร
3.48 USD
GBPUSD
ดีล
#65325813
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2020 11:39:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.32873
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.11.2020 01:02:21
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.32699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.48 USD
13.11.2020 19:18:21
16.11.2020 11:32:21
ขาย
0.02
1.73483
1.72941
กำไร
8.26 USD
GBPCAD
ดีล
#65156499
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2020 19:18:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.73483
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.11.2020 11:32:21
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.72941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.26 USD
13.11.2020 18:06:36
16.11.2020 11:32:13
ขาย
0.02
1.73231
1.72944
กำไร
4.38 USD
GBPCAD
ดีล
#65154334
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2020 18:06:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.73231
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.11.2020 11:32:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.72944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.38 USD
13.11.2020 15:42:48
13.11.2020 18:20:12
ขาย
0.02
1.73045
1.73451
กำไร
-6.17 USD
GBPCAD
ดีล
#65146481
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2020 15:42:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.73045
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.11.2020 18:20:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.73451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.17 USD
11.11.2020 11:28:39
11.11.2020 16:28:29
ขาย
0.02
1.73205
1.72603
กำไร
9.22 USD
GBPCAD
ดีล
#65010509
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2020 11:28:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.73205
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.11.2020 16:28:29
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.72603
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.22 USD
11.11.2020 05:53:03
11.11.2020 16:28:27
ขาย
0.02
1.72803
1.72603
กำไร
3.07 USD
GBPCAD
ดีล
#64994697
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2020 05:53:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.72803
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.11.2020 16:28:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.72603
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.07 USD
10.11.2020 15:49:54
10.11.2020 19:14:08
ขาย
0.02
1.72523
1.72181
กำไร
5.26 USD
GBPCAD
ดีล
#64964392
วันและเวลาเปิดทำการ
10.11.2020 15:49:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.72523
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.11.2020 19:14:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.72181
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.26 USD
05.11.2020 05:29:15
09.11.2020 20:28:15
ขาย
0.01
1.17344
1.18056
กำไร
-7.12 USD
EURUSD
ดีล
#64732102
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 05:29:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17344
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 20:28:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.12 USD
05.11.2020 04:37:03
09.11.2020 20:28:12
ขาย
0.02
1.17214
1.18068
กำไร
-17.08 USD
EURUSD
ดีล
#64730027
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 04:37:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17214
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 20:28:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18068
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-17.08 USD
05.11.2020 11:01:54
09.11.2020 20:28:08
ขาย
0.02
1.17558
1.1806
กำไร
-10.04 USD
EURUSD
ดีล
#64747254
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 11:01:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17558
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 20:28:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.1806
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-10.04 USD
05.11.2020 12:41:57
09.11.2020 20:27:59
ขาย
0.02
1.18035
1.18048
กำไร
-0.26 USD
EURUSD
ดีล
#64753506
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 12:41:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 20:27:59
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.26 USD
09.11.2020 16:03:47
09.11.2020 20:27:55
ขาย
0.02
1.19037
1.18047
กำไร
19.80 USD
EURUSD
ดีล
#64894292
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2020 16:03:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19037
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 20:27:55
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18047
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
19.80 USD
06.11.2020 12:25:52
09.11.2020 20:27:52
ขาย
0.02
1.18561
1.18047
กำไร
10.28 USD
EURUSD
ดีล
#64811708
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 12:25:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18561
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 20:27:52
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18047
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.28 USD
05.11.2020 14:56:19
09.11.2020 20:27:49
ขาย
0.02
1.18365
1.18046
กำไร
6.38 USD
EURUSD
ดีล
#64762519
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 14:56:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18365
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 20:27:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18046
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.38 USD
06.11.2020 08:02:30
06.11.2020 18:09:39
ขาย
0.02
1.31231
1.31703
กำไร
-9.44 USD
GBPUSD
ดีล
#64799891
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 08:02:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31231
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.11.2020 18:09:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31703
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.44 USD
05.11.2020 11:38:20
05.11.2020 11:55:28
ขาย
0.02
1.1779
1.18005
กำไร
-4.30 USD
EURUSD
ดีล
#64749422
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 11:38:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1779
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2020 11:55:28
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18005
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.30 USD
04.11.2020 15:20:57
05.11.2020 10:17:36
ขาย
0.02
1.17245
1.17543
กำไร
-5.96 USD
EURUSD
ดีล
#64701919
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2020 15:20:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17245
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2020 10:17:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17543
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.96 USD
02.11.2020 15:20:07
04.11.2020 06:23:29
ขาย
0.02
0.69166
0.69205
กำไร
-0.85 USD
CADCHF
ดีล
#64575984
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 15:20:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.69166
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 06:23:29
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.69205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.85 USD
02.11.2020 13:59:03
04.11.2020 06:23:23
ขาย
0.02
0.69006
0.69207
กำไร
-4.39 USD
CADCHF
ดีล
#64572003
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 13:59:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.69006
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 06:23:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.69207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.39 USD
02.11.2020 11:02:33
04.11.2020 06:23:16
ขาย
0.01
0.68841
0.69215
กำไร
-4.08 USD
CADCHF
ดีล
#64562832
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 11:02:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.68841
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 06:23:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.69215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.08 USD
02.11.2020 10:58:19
04.11.2020 06:23:05
ขาย
0.01
0.68856
0.69204
กำไร
-3.80 USD
CADCHF
ดีล
#64562512
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 10:58:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.68856
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 06:23:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.69204
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.80 USD
02.11.2020 09:53:31
04.11.2020 06:23:02
ขาย
0.01
0.68811
0.69205
กำไร
-4.30 USD
CADCHF
ดีล
#64557977
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 09:53:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.68811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 06:23:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.69205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.30 USD
02.11.2020 06:16:01
04.11.2020 06:22:59
ขาย
0.01
0.68756
0.69195
กำไร
-4.80 USD
CADCHF
ดีล
#64549670
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 06:16:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.68756
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 06:22:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.69195
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.80 USD
03.11.2020 12:30:16
04.11.2020 06:22:56
ขาย
0.02
0.69646
0.69193
กำไร
9.89 USD
CADCHF
ดีล
#64619157
วันและเวลาเปิดทำการ
03.11.2020 12:30:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.69646
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 06:22:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.69193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.89 USD
29.10.2020 03:45:47
29.10.2020 16:42:42
ขาย
0.02
1.33049
1.33418
กำไร
-5.53 USD
USDCAD
ดีล
#64423272
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 03:45:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33049
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 16:42:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.33418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.53 USD
29.10.2020 07:18:55
29.10.2020 16:42:37
ขาย
0.03
1.8418
1.83716
กำไร
9.81 USD
GBPAUD
ดีล
#64423065
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 07:18:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.8418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 16:42:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.83716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.81 USD
29.10.2020 07:37:39
29.10.2020 16:42:32
ขาย
0.02
1.84206
1.83718
กำไร
6.87 USD
GBPAUD
ดีล
#64430943
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 07:37:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.84206
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 16:42:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.83718
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.87 USD
29.10.2020 11:31:09
29.10.2020 16:42:27
ขาย
0.02
1.84511
1.83714
กำไร
11.24 USD
GBPAUD
ดีล
#64443651
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 11:31:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.84511
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 16:42:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.83714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.24 USD
29.10.2020 12:00:08
29.10.2020 16:42:24
ขาย
0.03
1.84798
1.83712
กำไร
22.96 USD
GBPAUD
ดีล
#64445658
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 12:00:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.84798
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
22.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 16:42:24
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.83712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
22.96 USD
29.10.2020 13:36:54
29.10.2020 16:42:22
ขาย
0.02
1.33449
1.33431
กำไร
0.27 USD
USDCAD
ดีล
#64451773
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 13:36:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33449
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 16:42:22
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.33431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.27 USD
29.10.2020 15:08:33
29.10.2020 16:42:19
ขาย
0.02
1.33774
1.33431
กำไร
5.14 USD
USDCAD
ดีล
#64460465
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 15:08:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33774
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 16:42:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.33431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.14 USD
28.10.2020 17:16:45
29.10.2020 02:46:59
ขาย
0.03
1.84248
1.83922
กำไร
6.91 USD
GBPAUD
ดีล
#64407041
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 17:16:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.84248
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 02:46:59
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.83922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.91 USD
27.10.2020 05:21:31
28.10.2020 01:22:58
ขาย
0.01
70.023
70.036
กำไร
-0.13 USD
NZDJPY
ดีล
#64278429
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 05:21:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
70.023
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 01:22:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
70.036
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.13 USD
27.10.2020 11:42:04
27.10.2020 17:35:26
ซื้อ
0.03
1.30181
1.30603
กำไร
12.66 USD
GBPUSD
ดีล
#64299258
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 11:42:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30181
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 17:35:26
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30603
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.66 USD
20.10.2020 05:43:51
20.10.2020 20:42:25
ขาย
0.01
1.67008
1.67422
กำไร
-2.92 USD
EURAUD
ดีล
#63961707
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 05:43:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.67008
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 20:42:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.67422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.92 USD
20.10.2020 17:05:05
20.10.2020 20:42:21
ขาย
0.02
1.67979
1.67422
กำไร
7.87 USD
EURAUD
ดีล
#64003976
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:05:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.67979
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 20:42:21
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.67422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.87 USD
20.10.2020 14:11:35
20.10.2020 20:42:17
ขาย
0.02
1.67736
1.67421
กำไร
4.46 USD
EURAUD
ดีล
#63991729
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 14:11:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.67736
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 20:42:17
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.67421
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.46 USD
16.10.2020 13:42:09
19.10.2020 03:17:10
ขาย
0.01
1.65343
1.65064
กำไร
1.99 USD
EURAUD
ดีล
#63849279
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 13:42:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.65343
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 03:17:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.65064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.99 USD
16.10.2020 09:19:51
19.10.2020 03:17:05
ขาย
0.01
1.65406
1.65062
กำไร
2.45 USD
EURAUD
ดีล
#63833448
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 09:19:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.65406
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 03:17:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.65062
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.45 USD
16.10.2020 09:19:48
19.10.2020 03:17:02
ขาย
0.01
1.65401
1.65061
กำไร
2.42 USD
EURAUD
ดีล
#63833443
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 09:19:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.65401
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 03:17:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.65061
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.42 USD
13.10.2020 12:00:13
13.10.2020 15:59:03
ขาย
0.01
1.30587
1.30115
กำไร
4.72 USD
GBPUSD
ดีล
#63637689
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:00:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30587
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 15:59:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.30115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.72 USD
13.10.2020 12:00:07
13.10.2020 15:59:00
ขาย
0.01
1.30595
1.30121
กำไร
4.74 USD
GBPUSD
ดีล
#63637648
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:00:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30595
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 15:59:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.30121
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.74 USD
12.10.2020 16:16:01
13.10.2020 15:58:57
ขาย
0.03
1.30367
1.30121
กำไร
7.38 USD
GBPUSD
ดีล
#63591292
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2020 16:16:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 15:58:57
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30121
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.38 USD
09.10.2020 18:02:13
13.10.2020 15:58:54
ขาย
0.03
1.29912
1.30118
กำไร
-6.18 USD
GBPUSD
ดีล
#63539074
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 18:02:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.29912
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 15:58:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.18 USD
12.10.2020 09:18:06
13.10.2020 15:58:51
ขาย
0.03
1.30537
1.30123
กำไร
12.42 USD
GBPUSD
ดีล
#63566105
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2020 09:18:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30537
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 15:58:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.42 USD
07.10.2020 11:07:29
08.10.2020 17:01:37
ขาย
0.03
124.5
124.448
กำไร
1.48 USD
EURJPY
ดีล
#63213296
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2020 11:07:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
124.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 17:01:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
124.448
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.48 USD
07.10.2020 12:57:08
08.10.2020 17:01:34
ขาย
0.03
124.766
124.452
กำไร
8.89 USD
EURJPY
ดีล
#63222039
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2020 12:57:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
124.766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 17:01:34
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
124.452
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.89 USD
07.10.2020 11:52:38
08.10.2020 17:01:30
ขาย
0.03
124.624
124.449
กำไร
4.96 USD
EURJPY
ดีล
#63216556
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2020 11:52:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
124.624
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 17:01:30
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
124.449
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.96 USD