โหมดทดลองเดโม่
19.07.2019 15:13:43
13.09.2019 14:50:21
ซื้อ
0.01
1.25253
1.24511
กำไร
-14.14 USD
GBPUSD.
ดีล
#49171549
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 15:13:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25253
แลกเปลี่ยน
-6.72 USD
ทั้งหมด
-7.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2019 14:50:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24511
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-14.14 USD
26.07.2019 14:09:13
13.09.2019 14:50:05
ซื้อ
0.2
1.24302
1.24521
กำไร
-73.80 USD
GBPUSD.
ดีล
#48634615
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2019 14:09:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24302
แลกเปลี่ยน
-117.60 USD
ทั้งหมด
43.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2019 14:50:05
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
1.24521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-73.80 USD
19.07.2019 15:13:43
03.09.2019 17:37:33
ซื้อ
0.01
1.25253
1.20578
กำไร
-52.03 USD
GBPUSD.
ดีล
#48552363
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 15:13:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25253
แลกเปลี่ยน
-5.28 USD
ทั้งหมด
-46.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2019 17:37:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.20578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-52.03 USD
09.08.2019 16:50:14
03.09.2019 17:36:09
ขาย
0.1
1.20773
1.2059
กำไร
22.90 USD
GBPUSD.
ดีล
#48810568
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2019 16:50:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.20773
แลกเปลี่ยน
4.60 USD
ทั้งหมด
18.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2019 17:36:09
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.2059
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
22.90 USD
09.08.2019 16:51:05
03.09.2019 17:35:46
ขาย
0.1
1.20714
1.20586
กำไร
17.40 USD
GBPUSD.
ดีล
#48810614
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2019 16:51:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.20714
แลกเปลี่ยน
4.60 USD
ทั้งหมด
12.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2019 17:35:46
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.20586
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
17.40 USD
12.08.2019 10:30:01
03.09.2019 17:35:15
ขาย
0.02
1.20599
1.20594
กำไร
0.98 USD
GBPUSD.
ดีล
#48822637
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2019 10:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.20599
แลกเปลี่ยน
0.88 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2019 17:35:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.20594
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.98 USD
23.08.2019 11:23:57
23.08.2019 12:10:41
ซื้อ
0.01
1.22029
1.22128
กำไร
0.99 USD
GBPUSD.
ดีล
#48984892
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2019 11:23:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22029
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2019 12:10:41
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.22128
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.99 USD
22.08.2019 16:57:20
22.08.2019 17:30:32
ขาย
0.02
1.22533
1.22402
กำไร
2.62 USD
GBPUSD.
ดีล
#48973054
วันและเวลาเปิดทำการ
22.08.2019 16:57:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.22533
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.08.2019 17:30:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.22402
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.62 USD
22.08.2019 16:00:43
22.08.2019 16:12:56
ขาย
0.01
1.22374
1.22237
กำไร
1.37 USD
GBPUSD.
ดีล
#48971584
วันและเวลาเปิดทำการ
22.08.2019 16:00:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.22374
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.08.2019 16:12:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.22237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.37 USD
22.08.2019 15:53:22
22.08.2019 15:54:23
ขาย
0.01
1.22312
1.22147
กำไร
1.65 USD
GBPUSD.
ดีล
#48971330
วันและเวลาเปิดทำการ
22.08.2019 15:53:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.22312
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.08.2019 15:54:23
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.22147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.65 USD
21.08.2019 09:09:03
22.08.2019 14:24:58
ซื้อ
0.01
1.21464
1.21633
กำไร
1.33 USD
GBPUSD.
ดีล
#48943402
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 09:09:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21464
แลกเปลี่ยน
-0.36 USD
ทั้งหมด
1.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.08.2019 14:24:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21633
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.33 USD
21.08.2019 17:15:52
22.08.2019 10:39:12
ซื้อ
0.01
1.21248
1.21374
กำไร
0.90 USD
GBPUSD.
ดีล
#48950575
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 17:15:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21248
แลกเปลี่ยน
-0.36 USD
ทั้งหมด
1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.08.2019 10:39:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
21.08.2019 14:02:56
21.08.2019 14:24:57
ซื้อ
0.01
1.21238
1.21291
กำไร
0.53 USD
GBPUSD.
ดีล
#48947803
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 14:02:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21238
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.08.2019 14:24:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21291
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
21.08.2019 10:32:30
21.08.2019 11:27:56
ซื้อ
0.01
1.21335
1.21468
กำไร
1.33 USD
GBPUSD.
ดีล
#48944691
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 10:32:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21335
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.08.2019 11:27:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21468
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.33 USD
20.08.2019 10:06:54
20.08.2019 16:57:40
ซื้อ
0.01
1.20979
1.21762
กำไร
7.83 USD
GBPUSD.
ดีล
#48927140
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2019 10:06:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.20979
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2019 16:57:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.83 USD
19.08.2019 10:11:39
20.08.2019 16:57:05
ซื้อ
0.01
1.21381
1.217
กำไร
3.07 USD
GBPUSD.
ดีล
#48909128
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 10:11:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21381
แลกเปลี่ยน
-0.12 USD
ทั้งหมด
3.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2019 16:57:05
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.07 USD
19.08.2019 04:26:26
19.08.2019 08:53:46
ซื้อ
0.01
1.2142
1.21606
กำไร
1.86 USD
GBPUSD.
ดีล
#48905463
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 04:26:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2142
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2019 08:53:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21606
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.86 USD
15.08.2019 14:47:54
15.08.2019 15:56:01
ขาย
0.01
1.21238
1.21196
กำไร
0.42 USD
GBPUSD.
ดีล
#48880208
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 14:47:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21238
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 15:56:01
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21196
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
13.08.2019 17:35:42
13.08.2019 18:36:10
ขาย
0.01
1.20784
1.20642
กำไร
1.42 USD
GBPUSD.
ดีล
#48847956
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 17:35:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.20784
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2019 18:36:10
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.20642
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.42 USD
12.08.2019 17:47:20
13.08.2019 09:33:18
ขาย
0.01
1.20616
1.20568
กำไร
0.50 USD
GBPUSD.
ดีล
#48829830
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2019 17:47:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.20616
แลกเปลี่ยน
0.02 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2019 09:33:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.20568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
24.07.2019 18:03:27
12.08.2019 09:15:18
ซื้อ
0.02
1.25036
1.20439
กำไร
-96.50 USD
GBPUSD.
ดีล
#48605851
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2019 18:03:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25036
แลกเปลี่ยน
-4.56 USD
ทั้งหมด
-91.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 09:15:18
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.20439
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-96.50 USD
08.08.2019 16:00:46
12.08.2019 02:34:52
ขาย
0.01
1.21123
1.20185
กำไร
9.42 USD
GBPUSD.
ดีล
#48792707
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 16:00:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21123
แลกเปลี่ยน
0.04 USD
ทั้งหมด
9.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 02:34:52
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.20185
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.42 USD
08.08.2019 15:59:14
12.08.2019 02:34:46
ขาย
0.01
1.2109
1.20177
กำไร
9.17 USD
GBPUSD.
ดีล
#48792511
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 15:59:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2109
แลกเปลี่ยน
0.04 USD
ทั้งหมด
9.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 02:34:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.20177
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.17 USD
09.08.2019 16:52:23
12.08.2019 02:29:55
ขาย
0.01
1.20703
1.20172
กำไร
5.33 USD
GBPUSD.
ดีล
#48810653
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2019 16:52:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.20703
แลกเปลี่ยน
0.02 USD
ทั้งหมด
5.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 02:29:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.20172
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.33 USD
08.08.2019 16:12:02
09.08.2019 22:38:17
ขาย
0.01
1.21104
1.204
กำไร
7.06 USD
GBPUSD.
ดีล
#48793352
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 16:12:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21104
แลกเปลี่ยน
0.02 USD
ทั้งหมด
7.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2019 22:38:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.204
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.06 USD
29.07.2019 14:07:05
09.08.2019 16:50:35
ขาย
0.25
1.231
1.2077
กำไร
589.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#48650861
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2019 14:07:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.231
แลกเปลี่ยน
6.50 USD
ทั้งหมด
582.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2019 16:50:35
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.2077
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
589.00 USD
15.07.2019 10:32:47
09.08.2019 16:50:32
ซื้อ
0.02
1.25667
1.20745
กำไร
-104.92 USD
GBPUSD.
ดีล
#48487229
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2019 10:32:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25667
แลกเปลี่ยน
-6.48 USD
ทั้งหมด
-98.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2019 16:50:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.20745
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-104.92 USD
25.06.2019 05:35:30
09.08.2019 16:50:22
ซื้อ
0.06
1.27512
1.20773
กำไร
-438.18 USD
GBPUSD.
ดีล
#48270972
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2019 05:35:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27512
แลกเปลี่ยน
-33.84 USD
ทั้งหมด
-404.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2019 16:50:22
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.20773
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-438.18 USD
09.08.2019 11:52:21
09.08.2019 15:31:25
ขาย
0.01
1.2115
1.2067
กำไร
4.80 USD
GBPUSD.
ดีล
#48805299
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2019 11:52:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2115
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2019 15:31:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2067
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.80 USD
09.08.2019 15:01:40
09.08.2019 15:12:24
ขาย
0.01
1.20747
1.20656
กำไร
0.91 USD
GBPUSD.
ดีล
#48808890
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2019 15:01:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.20747
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2019 15:12:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.20656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.91 USD
09.08.2019 13:15:25
09.08.2019 14:56:04
ขาย
0.03
1.20797
1.2064
กำไร
4.71 USD
GBPUSD.
ดีล
#48711714
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2019 13:15:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.20797
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2019 14:56:04
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.2064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.71 USD
08.08.2019 16:01:06
09.08.2019 11:33:40
ขาย
0.01
1.21081
1.21029
กำไร
0.54 USD
GBPUSD.
ดีล
#48792841
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 16:01:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21081
แลกเปลี่ยน
0.02 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2019 11:33:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21029
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
08.08.2019 15:59:29
08.08.2019 16:00:23
ขาย
0.01
1.21147
1.21118
กำไร
0.29 USD
GBPUSD.
ดีล
#48792554
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 15:59:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21147
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.08.2019 16:00:23
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.29 USD
01.08.2019 23:43:09
08.08.2019 15:54:43
ขาย
0.04
1.212
1.21073
กำไร
5.64 USD
GBPUSD.
ดีล
#48704914
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 23:43:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.212
แลกเปลี่ยน
0.56 USD
ทั้งหมด
5.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.08.2019 15:54:43
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.21073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.64 USD
07.08.2019 19:40:20
08.08.2019 14:49:03
ขาย
0.02
1.21516
1.21423
กำไร
1.98 USD
GBPUSD.
ดีล
#48781330
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 19:40:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21516
แลกเปลี่ยน
0.12 USD
ทั้งหมด
1.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.08.2019 14:49:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.21423
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.98 USD
07.08.2019 05:39:52
07.08.2019 06:03:21
ซื้อ
0.01
1.21609
1.21676
กำไร
0.67 USD
GBPUSD.
ดีล
#48766492
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 05:39:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21609
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 06:03:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21676
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.67 USD
07.08.2019 03:36:17
07.08.2019 04:07:59
ขาย
0.01
1.21863
1.21828
กำไร
0.35 USD
GBPUSD.
ดีล
#48764244
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 03:36:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21863
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 04:07:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.35 USD
06.08.2019 17:21:46
06.08.2019 17:35:19
ขาย
0.01
1.21945
1.21845
กำไร
1.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#48758493
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2019 17:21:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21945
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2019 17:35:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
06.08.2019 08:13:38
06.08.2019 08:57:03
ขาย
0.01
1.21626
1.21538
กำไร
0.88 USD
GBPUSD.
ดีล
#48751593
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2019 08:13:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21626
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2019 08:57:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21538
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
05.08.2019 11:31:23
05.08.2019 12:33:13
ซื้อ
0.01
1.21313
1.21456
กำไร
1.43 USD
GBPUSD.
ดีล
#48734535
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 11:31:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21313
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 12:33:13
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21456
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.43 USD
05.08.2019 05:30:08
05.08.2019 06:22:11
ซื้อ
0.01
1.21437
1.21542
กำไร
1.05 USD
GBPUSD.
ดีล
#48729959
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 05:30:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21437
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 06:22:11
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21542
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
01.08.2019 23:43:09
02.08.2019 04:19:00
ขาย
0.03
1.212
1.21085
กำไร
3.51 USD
GBPUSD.
ดีล
#48704918
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 23:43:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.212
แลกเปลี่ยน
0.06 USD
ทั้งหมด
3.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2019 04:19:00
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.21085
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.51 USD
01.08.2019 18:05:40
01.08.2019 19:13:49
ซื้อ
0.02
1.21449
1.21383
กำไร
-1.32 USD
GBPUSD.
ดีล
#48703847
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 18:05:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21449
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.08.2019 19:13:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.21383
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.32 USD
01.08.2019 12:51:50
01.08.2019 19:13:45
ขาย
0.05
1.20947
1.21409
กำไร
-23.10 USD
GBPUSD.
ดีล
#48694025
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 12:51:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.20947
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-23.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.08.2019 19:13:45
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.21409
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-23.10 USD
01.08.2019 05:13:36
01.08.2019 17:00:43
ขาย
0.02
1.21278
1.21178
กำไร
2.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#48693846
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 05:13:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21278
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.08.2019 17:00:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.21178
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.00 USD
30.07.2019 17:50:08
01.08.2019 04:41:19
ขาย
0.07
1.21398
1.21274
กำไร
9.24 USD
GBPUSD.
ดีล
#48667131
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2019 17:50:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21398
แลกเปลี่ยน
0.56 USD
ทั้งหมด
8.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.08.2019 04:41:19
ปริมาณที่เทรด
0.07
ออก
1.21274
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.24 USD
31.07.2019 16:10:19
31.07.2019 16:28:24
ซื้อ
0.02
1.2192
1.21981
กำไร
1.22 USD
GBPUSD.
ดีล
#48679478
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2019 16:10:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2192
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2019 16:28:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.21981
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.22 USD
30.07.2019 13:59:18
30.07.2019 14:18:01
ขาย
0.07
1.2167
1.21585
กำไร
5.95 USD
GBPUSD.
ดีล
#48666831
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2019 13:59:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2167
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2019 14:18:01
ปริมาณที่เทรด
0.07
ออก
1.21585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.95 USD
30.07.2019 07:41:42
30.07.2019 07:46:23
ขาย
0.07
1.21397
1.21317
กำไร
5.60 USD
GBPUSD.
ดีล
#48662122
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2019 07:41:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21397
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2019 07:46:23
ปริมาณที่เทรด
0.07
ออก
1.21317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.60 USD
30.07.2019 04:18:44
30.07.2019 07:02:42
ขาย
0.07
1.22
1.21608
กำไร
27.44 USD
GBPUSD.
ดีล
#48657054
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2019 04:18:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.22
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
27.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2019 07:02:42
ปริมาณที่เทรด
0.07
ออก
1.21608
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
27.44 USD