18.10.2021 16:02:38
18.10.2021 18:31:49
ซื้อ
0.02
0.84508
0.8459
กำไร
2.25 USD
EURGBP
ดีล
#3286347
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 16:02:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84508
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:31:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.8459
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.25 USD
15.10.2021 15:05:32
18.10.2021 16:02:02
ซื้อ
0.02
0.84397
0.84451
กำไร
1.49 USD
EURGBP
ดีล
#3266399
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 15:05:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 16:02:02
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.84451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.49 USD
14.10.2021 13:18:18
14.10.2021 16:26:16
ซื้อ
0.01
0.84584
0.84613
กำไร
0.40 USD
EURGBP
ดีล
#3251959
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 13:18:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84584
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:26:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
12.10.2021 04:56:18
12.10.2021 11:10:06
ซื้อ
0.03
0.85021
0.85033
กำไร
0.49 USD
EURGBP
ดีล
#3213556
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 04:56:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85021
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 11:10:06
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.85033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
08.10.2021 18:12:34
08.10.2021 20:36:33
ซื้อ
0.01
0.84884
0.84917
กำไร
0.45 USD
EURGBP
ดีล
#3187774
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 18:12:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84884
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 20:36:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
05.10.2021 14:17:27
06.10.2021 06:24:46
ซื้อ
0.02
0.85105
0.85144
กำไร
1.07 USD
EURGBP
ดีล
#3145872
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 14:17:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85105
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.10.2021 06:24:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85144
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.07 USD
04.10.2021 17:10:12
04.10.2021 18:06:33
ซื้อ
0.01
0.85355
0.85488
กำไร
1.81 USD
EURGBP
ดีล
#3132235
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 17:10:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2021 18:06:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.81 USD
04.10.2021 17:10:57
04.10.2021 18:06:28
ซื้อ
0.01
0.85349
0.85486
กำไร
1.87 USD
EURGBP
ดีล
#3132241
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 17:10:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85349
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2021 18:06:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85486
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.87 USD
04.10.2021 17:10:40
04.10.2021 18:06:24
ซื้อ
0.01
0.85346
0.8549
กำไร
1.96 USD
EURGBP
ดีล
#3132240
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 17:10:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85346
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2021 18:06:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.8549
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.96 USD
04.10.2021 10:19:11
04.10.2021 11:47:15
ซื้อ
0.01
0.85624
0.85697
กำไร
0.98 USD
EURGBP
ดีล
#3126187
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 10:19:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85624
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2021 11:47:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.98 USD
04.10.2021 06:18:44
04.10.2021 11:47:10
ซื้อ
0.01
0.85659
0.85702
กำไร
0.58 USD
EURGBP
ดีล
#3123571
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 06:18:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85659
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2021 11:47:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85702
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
04.10.2021 08:41:16
04.10.2021 11:47:05
ซื้อ
0.02
0.85643
0.85698
กำไร
1.49 USD
EURGBP
ดีล
#3125042
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 08:41:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85643
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2021 11:47:05
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.49 USD
04.10.2021 08:41:06
04.10.2021 11:47:01
ซื้อ
0.02
0.85639
0.85698
กำไร
1.60 USD
EURGBP
ดีล
#3125037
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 08:41:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85639
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2021 11:47:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.60 USD
04.10.2021 08:41:09
04.10.2021 11:46:56
ซื้อ
0.02
0.85639
0.85696
กำไร
1.54 USD
EURGBP
ดีล
#3125038
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 08:41:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85639
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2021 11:46:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.54 USD
04.10.2021 09:51:16
04.10.2021 10:19:02
ซื้อ
0.02
128.849
128.918
กำไร
1.24 USD
EURJPY
ดีล
#3125767
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 09:51:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2021 10:19:02
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
128.918
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.24 USD
01.10.2021 18:26:47
04.10.2021 06:18:36
ซื้อ
0.01
0.85583
0.85619
กำไร
0.49 USD
EURGBP
ดีล
#3114540
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2021 18:26:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85583
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2021 06:18:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
01.10.2021 17:44:37
01.10.2021 18:01:14
ซื้อ
0.01
0.85538
0.85636
กำไร
1.33 USD
EURGBP
ดีล
#3114225
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2021 17:44:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85538
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 18:01:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85636
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.33 USD
01.10.2021 10:19:59
01.10.2021 11:44:39
ซื้อ
0.02
149.528
149.835
กำไร
5.53 USD
GBPJPY
ดีล
#3110171
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2021 10:19:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
149.528
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 11:44:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
149.835
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.53 USD
01.10.2021 10:17:11
01.10.2021 10:19:54
ซื้อ
0.01
149.357
149.452
กำไร
0.86 USD
GBPJPY
ดีล
#3110119
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2021 10:17:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
149.357
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 10:19:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
149.452
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
28.09.2021 14:51:00
30.09.2021 17:20:36
ขาย
0.01
0.85894
0.85882
กำไร
0.16 USD
EURGBP
ดีล
#3070337
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 14:51:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.85894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2021 17:20:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85882
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.16 USD
28.09.2021 14:57:37
30.09.2021 17:17:01
ขาย
0.01
0.85958
0.85898
กำไร
0.81 USD
EURGBP
ดีล
#3070461
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 14:57:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.85958
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2021 17:17:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.81 USD
28.09.2021 15:02:53
30.09.2021 17:16:56
ขาย
0.01
0.85971
0.85908
กำไร
0.85 USD
EURGBP
ดีล
#3070614
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:02:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.85971
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2021 17:16:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85908
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.85 USD
28.09.2021 15:29:20
30.09.2021 15:33:02
ขาย
0.01
0.86035
0.86004
กำไร
0.41 USD
EURGBP
ดีล
#3071081
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:29:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.86035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2021 15:33:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
28.09.2021 15:45:35
30.09.2021 12:51:43
ขาย
0.01
0.86247
0.86165
กำไร
1.10 USD
EURGBP
ดีล
#3071487
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:45:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.86247
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2021 12:51:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.10 USD
29.09.2021 18:15:06
29.09.2021 22:17:44
ขาย
0.01
0.86379
0.86354
กำไร
0.34 USD
EURGBP
ดีล
#3090089
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2021 18:15:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.86379
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 22:17:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.34 USD
29.09.2021 18:00:43
29.09.2021 18:14:46
ขาย
0.01
0.8649
0.86416
กำไร
1.00 USD
EURGBP
ดีล
#3089977
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2021 18:00:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8649
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 18:14:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86416
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
29.09.2021 17:12:06
29.09.2021 18:14:41
ขาย
0.01
0.8653
0.86415
กำไร
1.55 USD
EURGBP
ดีล
#3089385
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2021 17:12:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8653
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 18:14:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.55 USD
27.09.2021 11:42:15
28.09.2021 13:00:35
ขาย
0.01
151.908
151.881
กำไร
0.24 USD
GBPJPY
ดีล
#3049864
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 11:42:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.908
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 13:00:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.881
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.24 USD
27.09.2021 11:42:22
28.09.2021 13:00:31
ขาย
0.01
151.926
151.885
กำไร
0.37 USD
GBPJPY
ดีล
#3049875
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 11:42:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.926
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 13:00:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.885
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.37 USD
27.09.2021 20:30:19
28.09.2021 12:53:16
ขาย
0.01
152.023
151.952
กำไร
0.63 USD
GBPJPY
ดีล
#3056948
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 20:30:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.023
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 12:53:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.952
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.63 USD
28.09.2021 11:18:58
28.09.2021 12:47:52
ขาย
0.01
152.087
152.028
กำไร
0.52 USD
GBPJPY
ดีล
#3066917
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 11:18:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.087
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 12:47:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.52 USD
27.09.2021 11:57:27
27.09.2021 12:25:08
ขาย
0.01
151.974
151.931
กำไร
0.38 USD
GBPJPY
ดีล
#3050149
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 11:57:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.974
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 12:25:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
27.09.2021 11:53:43
27.09.2021 12:25:02
ขาย
0.01
152.014
151.932
กำไร
0.74 USD
GBPJPY
ดีล
#3050088
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 11:53:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 12:25:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
14.09.2021 17:48:48
27.09.2021 11:42:11
ซื้อ
0.01
151.977
151.908
กำไร
-0.62 USD
GBPJPY
ดีล
#2907747
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:48:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.977
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 11:42:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.908
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.62 USD
14.09.2021 17:58:45
27.09.2021 11:42:03
ซื้อ
0.01
151.9
151.904
กำไร
0.04 USD
GBPJPY
ดีล
#2907827
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:58:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 11:42:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.904
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
14.09.2021 18:47:41
27.09.2021 11:41:59
ซื้อ
0.01
151.878
151.906
กำไร
0.25 USD
GBPJPY
ดีล
#2908520
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 18:47:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.878
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 11:41:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.906
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
20.09.2021 04:37:26
23.09.2021 17:00:15
ซื้อ
0.01
150.922
151.126
กำไร
1.86 USD
GBPJPY
ดีล
#2966950
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:37:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
150.922
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 17:00:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.126
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.86 USD
20.09.2021 10:46:49
23.09.2021 12:34:36
ซื้อ
0.02
150.19
150.268
กำไร
1.41 USD
GBPJPY
ดีล
#2971698
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:46:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
150.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 12:34:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
150.268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.41 USD
17.09.2021 18:22:19
17.09.2021 19:33:07
ซื้อ
0.01
151.247
151.312
กำไร
0.59 USD
GBPJPY
ดีล
#2957442
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:22:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.247
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 19:33:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.312
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
14.09.2021 20:53:42
17.09.2021 15:14:18
ซื้อ
0.01
151.732
151.812
กำไร
0.73 USD
GBPJPY
ดีล
#2910171
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 20:53:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.732
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 15:14:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.812
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.73 USD
17.09.2021 12:57:21
17.09.2021 14:22:11
ซื้อ
0.01
151.597
151.684
กำไร
0.79 USD
GBPJPY
ดีล
#2953767
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 12:57:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.597
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 14:22:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
14.09.2021 22:04:59
17.09.2021 10:27:07
ซื้อ
0.01
151.455
151.574
กำไร
1.08 USD
GBPJPY
ดีล
#2911262
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:04:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 10:27:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.574
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.08 USD
16.09.2021 10:28:55
16.09.2021 15:34:51
ซื้อ
0.03
151.283
151.429
กำไร
4.00 USD
GBPJPY
ดีล
#2935088
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:28:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.283
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:34:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
151.429
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.00 USD
16.09.2021 09:35:46
16.09.2021 10:28:47
ซื้อ
0.01
151.155
151.222
กำไร
0.62 USD
GBPJPY
ดีล
#2934234
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 09:35:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.155
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 10:28:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.222
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
15.09.2021 17:16:44
15.09.2021 18:28:52
ซื้อ
0.01
151.294
151.389
กำไร
0.86 USD
GBPJPY
ดีล
#2924476
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:16:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.294
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 18:28:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.389
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
13.09.2021 17:47:56
14.09.2021 17:18:08
ขาย
0.01
129.786
129.744
กำไร
0.38 USD
EURJPY
ดีล
#2890841
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:47:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:18:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
14.09.2021 07:58:31
14.09.2021 17:13:44
ขาย
0.01
130.005
129.808
กำไร
1.80 USD
EURJPY
ดีล
#2899177
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 07:58:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.005
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:13:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
13.09.2021 19:51:39
14.09.2021 17:13:39
ขาย
0.01
129.858
129.81
กำไร
0.43 USD
EURJPY
ดีล
#2892516
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 19:51:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.858
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:13:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
13.09.2021 17:55:57
14.09.2021 17:13:35
ขาย
0.01
129.809
129.805
กำไร
0.04 USD
EURJPY
ดีล
#2890901
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:55:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.809
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:13:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
14.09.2021 15:48:24
14.09.2021 17:13:29
ขาย
0.01
130.116
129.795
กำไร
2.93 USD
EURJPY
ดีล
#2905542
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:48:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.116
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:13:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.795
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.93 USD