โหมดทดลองเดโม่
10.07.2020 16:45:03
10.07.2020 17:44:21
ซื้อ
0.03
1.26539
1.26559
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#140166160
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 16:45:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26539
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 17:44:21
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.26559
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.30 USD
09.07.2020 03:18:50
09.07.2020 21:37:44
ขาย
0.01
18.686
18.666
กำไร
0.80 USD
XAGUSD
ดีล
#139951353
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 03:18:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.686
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 21:37:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
09.07.2020 03:18:54
09.07.2020 21:37:44
ขาย
0.01
18.686
18.666
กำไร
0.80 USD
XAGUSD
ดีล
#139951357
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 03:18:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.686
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 21:37:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
09.07.2020 03:18:53
09.07.2020 21:37:44
ขาย
0.01
18.686
18.666
กำไร
0.80 USD
XAGUSD
ดีล
#139951356
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 03:18:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.686
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 21:37:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
09.07.2020 03:44:58
09.07.2020 21:09:58
ขาย
0.01
18.667
18.65
กำไร
0.65 USD
XAGUSD
ดีล
#139952081
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 03:44:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.667
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 21:09:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.65 USD
09.07.2020 03:44:20
09.07.2020 18:03:26
ขาย
0.01
18.668
18.648
กำไร
0.80 USD
XAGUSD
ดีล
#139952062
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 03:44:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.668
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 18:03:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
09.07.2020 03:44:48
09.07.2020 18:03:26
ขาย
0.01
18.667
18.648
กำไร
0.75 USD
XAGUSD
ดีล
#139952079
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 03:44:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.667
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 18:03:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.75 USD
07.07.2020 15:00:01
07.07.2020 15:00:20
ซื้อ
0.03
1.25188
1.25206
กำไร
0.24 USD
GBPUSD
ดีล
#139716970
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 15:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25188
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 15:00:20
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.25206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.24 USD
07.07.2020 05:44:55
07.07.2020 05:58:29
ขาย
0.01
18.241
18.227
กำไร
0.50 USD
XAGUSD
ดีล
#139654759
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 05:44:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.241
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 05:58:29
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.227
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.50 USD
07.07.2020 05:44:57
07.07.2020 05:58:21
ขาย
0.01
18.241
18.224
กำไร
0.65 USD
XAGUSD
ดีล
#139654768
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 05:44:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.241
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 05:58:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.224
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.65 USD
07.07.2020 05:44:58
07.07.2020 05:58:13
ขาย
0.01
18.242
18.222
กำไร
0.80 USD
XAGUSD
ดีล
#139654774
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 05:44:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.242
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 05:58:13
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.222
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
07.07.2020 05:45:03
07.07.2020 05:50:59
ขาย
0.01
18.239
18.225
กำไร
0.50 USD
XAGUSD
ดีล
#139654802
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 05:45:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.239
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 05:50:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.50 USD
07.07.2020 05:45:05
07.07.2020 05:50:55
ขาย
0.01
18.239
18.227
กำไร
0.40 USD
XAGUSD
ดีล
#139654807
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 05:45:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.239
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 05:50:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.227
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.40 USD
07.07.2020 05:45:07
07.07.2020 05:50:53
ขาย
0.01
18.238
18.225
กำไร
0.45 USD
XAGUSD
ดีล
#139654816
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 05:45:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.238
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 05:50:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.45 USD
07.07.2020 05:45:25
07.07.2020 05:50:51
ขาย
0.01
18.239
18.224
กำไร
0.55 USD
XAGUSD
ดีล
#139654882
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 05:45:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
18.239
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 05:50:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
18.224
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.55 USD
03.07.2020 03:30:01
06.07.2020 11:46:55
ขาย
0.05
17.951
18.251
กำไร
-76.09 USD
XAGUSD
ดีล
#139332614
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 03:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.951
แลกเปลี่ยน
-0.09 USD
ทั้งหมด
-75.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 11:46:55
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
18.251
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-76.09 USD
03.07.2020 03:30:01
06.07.2020 11:46:55
ขาย
0.05
17.951
18.251
กำไร
-76.09 USD
XAGUSD
ดีล
#139332616
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 03:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.951
แลกเปลี่ยน
-0.09 USD
ทั้งหมด
-75.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 11:46:55
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
18.251
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-76.09 USD
03.07.2020 03:30:01
06.07.2020 11:46:55
ขาย
0.05
17.951
18.251
กำไร
-76.09 USD
XAGUSD
ดีล
#139332615
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 03:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.951
แลกเปลี่ยน
-0.09 USD
ทั้งหมด
-75.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 11:46:55
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
18.251
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-76.09 USD
03.07.2020 22:30:01
03.07.2020 23:45:46
ซื้อ
0.03
1.24797
1.24821
กำไร
0.42 USD
GBPUSD
ดีล
#139436404
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 22:30:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24797
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 23:45:46
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.24821
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.42 USD
02.07.2020 07:15:10
02.07.2020 08:02:22
ขาย
0.05
17.936
17.93
กำไร
0.50 USD
XAGUSD
ดีล
#139225401
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 07:15:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.936
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 08:02:22
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.50 USD
02.07.2020 07:15:10
02.07.2020 08:02:16
ขาย
0.05
17.936
17.93
กำไร
0.50 USD
XAGUSD
ดีล
#139225402
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 07:15:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.936
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 08:02:16
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.50 USD
02.07.2020 07:15:10
02.07.2020 08:02:14
ขาย
0.1
17.936
17.93
กำไร
1.00 USD
XAGUSD
ดีล
#139225400
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 07:15:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.936
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 08:02:14
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
17.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
1.00 USD
25.06.2020 20:15:02
25.06.2020 22:24:03
ซื้อ
0.05
17.783
17.799
กำไร
3.00 USD
XAGUSD
ดีล
#138673320
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 20:15:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.783
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 22:24:03
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.00 USD
25.06.2020 20:15:02
25.06.2020 22:24:03
ซื้อ
0.05
17.783
17.799
กำไร
3.00 USD
XAGUSD
ดีล
#138673319
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 20:15:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.783
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 22:24:03
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.00 USD
25.06.2020 20:15:02
25.06.2020 22:24:03
ซื้อ
0.05
17.783
17.799
กำไร
3.00 USD
XAGUSD
ดีล
#138673317
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 20:15:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.783
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 22:24:03
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.00 USD
25.06.2020 18:15:01
25.06.2020 18:52:34
ซื้อ
0.15
17.702
17.724
กำไร
13.50 USD
XAGUSD
ดีล
#138661736
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 18:15:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.702
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
16.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 18:52:34
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
17.724
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.00 USD
กำไร
13.50 USD
24.06.2020 19:15:01
24.06.2020 21:52:16
ขาย
0.05
17.527
17.504
กำไร
4.75 USD
XAGUSD
ดีล
#138529336
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 19:15:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.527
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 21:52:16
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.504
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.75 USD
24.06.2020 19:15:01
24.06.2020 21:52:11
ขาย
0.05
17.527
17.504
กำไร
4.75 USD
XAGUSD
ดีล
#138529342
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 19:15:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.527
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 21:52:11
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.504
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.75 USD
24.06.2020 19:15:01
24.06.2020 21:52:11
ขาย
0.05
17.527
17.504
กำไร
4.75 USD
XAGUSD
ดีล
#138529340
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 19:15:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.527
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 21:52:11
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.504
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.75 USD
24.06.2020 17:45:00
24.06.2020 17:45:54
ขาย
0.03
1.24488
1.24463
กำไร
0.45 USD
GBPUSD
ดีล
#138521405
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 17:45:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24488
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 17:45:54
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.24463
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.45 USD
22.06.2020 02:30:01
22.06.2020 02:39:44
ซื้อ
0.07
17.701
17.723
กำไร
6.30 USD
XAGUSD
ดีล
#138174643
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 02:30:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.701
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2020 02:39:44
ปริมาณที่เทรด
0.07
ออก
17.723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
6.30 USD
19.06.2020 20:00:01
19.06.2020 20:17:53
ซื้อ
0.05
17.651
17.673
กำไร
4.50 USD
XAGUSD
ดีล
#138133760
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2020 20:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.651
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2020 20:17:53
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.673
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.50 USD
18.06.2020 19:30:01
19.06.2020 05:45:35
ขาย
0.05
17.39
17.384
กำไร
0.41 USD
XAGUSD
ดีล
#138048168
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 19:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.39
แลกเปลี่ยน
-0.09 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2020 05:45:35
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.384
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.41 USD
18.06.2020 19:30:01
19.06.2020 05:45:33
ขาย
0.05
17.39
17.384
กำไร
0.41 USD
XAGUSD
ดีล
#138048170
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 19:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.39
แลกเปลี่ยน
-0.09 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2020 05:45:33
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.384
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.41 USD
18.06.2020 19:30:01
19.06.2020 05:45:32
ขาย
0.05
17.39
17.384
กำไร
0.41 USD
XAGUSD
ดีล
#138048164
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 19:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.39
แลกเปลี่ยน
-0.09 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2020 05:45:32
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.384
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.41 USD
16.06.2020 21:00:01
17.06.2020 16:03:32
ซื้อ
0.05
17.505
17.524
กำไร
3.51 USD
XAGUSD
ดีล
#137825847
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2020 21:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.505
แลกเปลี่ยน
-0.24 USD
ทั้งหมด
4.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2020 16:03:32
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.524
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.51 USD
16.06.2020 21:00:02
17.06.2020 16:03:31
ซื้อ
0.1
17.505
17.524
กำไร
7.03 USD
XAGUSD
ดีล
#137825860
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2020 21:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.505
แลกเปลี่ยน
-0.47 USD
ทั้งหมด
9.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2020 16:03:31
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
17.524
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
7.03 USD
16.06.2020 21:00:01
17.06.2020 16:03:30
ซื้อ
0.05
17.505
17.524
กำไร
3.51 USD
XAGUSD
ดีล
#137825848
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2020 21:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.505
แลกเปลี่ยน
-0.24 USD
ทั้งหมด
4.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2020 16:03:30
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.524
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.51 USD
16.06.2020 22:15:01
16.06.2020 22:15:28
ขาย
0.03
1.25668
1.25646
กำไร
0.36 USD
GBPUSD
ดีล
#137827608
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2020 22:15:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25668
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2020 22:15:28
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.25646
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.36 USD
12.06.2020 20:45:02
12.06.2020 20:47:02
ขาย
0.07
17.439
17.422
กำไร
4.55 USD
XAGUSD
ดีล
#137628151
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 20:45:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.439
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 20:47:02
ปริมาณที่เทรด
0.07
ออก
17.422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
4.55 USD
12.06.2020 14:00:01
12.06.2020 14:21:25
ขาย
0.05
17.638
17.596
กำไร
9.50 USD
XAGUSD
ดีล
#137551570
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 14:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.638
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 14:21:25
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.596
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
9.50 USD
11.06.2020 04:00:01
11.06.2020 19:50:48
ซื้อ
0.05
18.036
17.673
กำไร
-91.75 USD
XAGUSD
ดีล
#137336930
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 04:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
18.036
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-90.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 19:50:48
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.673
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-91.75 USD
10.06.2020 21:45:01
10.06.2020 21:49:24
ซื้อ
0.05
18.023
18.046
กำไร
4.75 USD
XAGUSD
ดีล
#137309566
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 21:45:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
18.023
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2020 21:49:24
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
18.046
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.75 USD
10.06.2020 16:45:01
10.06.2020 17:02:49
ซื้อ
0.05
17.904
17.933
กำไร
6.25 USD
XAGUSD
ดีล
#137272976
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 16:45:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.904
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2020 17:02:49
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.933
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
6.25 USD
10.06.2020 16:00:00
10.06.2020 16:30:16
ซื้อ
0.05
17.902
17.931
กำไร
6.25 USD
XAGUSD
ดีล
#137268151
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 16:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.902
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2020 16:30:16
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
6.25 USD
10.06.2020 01:30:01
10.06.2020 01:46:01
ขาย
0.05
17.573
17.564
กำไร
1.25 USD
XAGUSD
ดีล
#137190462
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 01:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.573
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2020 01:46:01
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
1.25 USD
10.06.2020 01:30:01
10.06.2020 01:46:01
ขาย
0.05
17.573
17.564
กำไร
1.25 USD
XAGUSD
ดีล
#137190459
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 01:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.573
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2020 01:46:01
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
1.25 USD
09.06.2020 07:56:13
09.06.2020 19:30:36
ซื้อ
0.01
17.581
17.693
กำไร
5.40 USD
XAGUSD
ดีล
#137064880
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 07:56:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.581
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 19:30:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
17.693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
5.40 USD
09.06.2020 19:15:02
09.06.2020 19:20:18
ซื้อ
0.03
1.27419
1.27432
กำไร
0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#137154276
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 19:15:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27419
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 19:20:18
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.27432
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.09 USD
09.06.2020 02:00:01
09.06.2020 17:26:56
ซื้อ
0.05
17.737
17.763
กำไร
5.50 USD
XAGUSD
ดีล
#137018037
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 02:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.737
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 17:26:56
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
17.763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
5.50 USD