17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ซื้อ
0.01
23.02
22.654
กำไร
-18.50 USD
XAGUSD
ดีล
#29592794
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 14:20:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 16:24:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-18.50 USD
17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ซื้อ
0.01
23.02
22.654
กำไร
-18.50 USD
XAGUSD
ดีล
#29592796
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 14:20:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 16:24:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-18.50 USD
17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ซื้อ
0.01
23.02
22.654
กำไร
-18.50 USD
XAGUSD
ดีล
#29592798
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 14:20:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 16:24:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-18.50 USD
17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ซื้อ
0.01
23.02
22.654
กำไร
-18.50 USD
XAGUSD
ดีล
#29592792
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 14:20:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 16:24:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-18.50 USD
17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ซื้อ
0.01
23.02
22.654
กำไร
-18.50 USD
XAGUSD
ดีล
#29592795
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 14:20:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 16:24:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-18.50 USD
17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ซื้อ
0.01
23.02
22.654
กำไร
-18.50 USD
XAGUSD
ดีล
#29592797
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 14:20:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 16:24:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-18.50 USD
17.09.2021 06:09:02
17.09.2021 08:13:26
ซื้อ
0.01
22.928
22.97
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#29548589
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 06:09:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
22.928
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 08:13:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
17.09.2021 06:09:01
17.09.2021 08:13:26
ซื้อ
0.01
22.928
22.97
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#29548584
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 06:09:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
22.928
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 08:13:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
17.09.2021 06:09:02
17.09.2021 08:13:26
ซื้อ
0.01
22.928
22.97
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#29548586
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 06:09:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
22.928
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 08:13:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
17.09.2021 06:09:02
17.09.2021 08:13:26
ซื้อ
0.01
22.928
22.97
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#29548588
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 06:09:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
22.928
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 08:13:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
17.09.2021 06:09:02
17.09.2021 08:13:26
ซื้อ
0.01
22.928
22.97
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#29548587
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 06:09:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
22.928
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 08:13:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
17.09.2021 06:09:02
17.09.2021 08:13:25
ซื้อ
0.01
22.928
22.97
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#29548585
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 06:09:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
22.928
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 08:13:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
22.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
16.09.2021 04:35:00
16.09.2021 04:37:37
ซื้อ
0.01
1794.67
1795.57
กำไร
0.70 USD
XAUUSD
ดีล
#29423637
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 04:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1794.67
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 04:37:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1795.57
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.70 USD
15.09.2021 22:48:01
16.09.2021 01:14:50
ซื้อ
0.01
1794.1
1794.58
กำไร
0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#29411957
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 22:48:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1794.1
สวอป (Swap)
-0.24 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 01:14:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1794.58
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.04 USD
15.09.2021 12:54:00
15.09.2021 14:07:14
ซื้อ
0.01
1802.46
1802.9
กำไร
0.24 USD
XAUUSD
ดีล
#29336706
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 12:54:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1802.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 14:07:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1802.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.24 USD
15.09.2021 13:41:01
15.09.2021 14:00:19
ซื้อ
0.01
1802.3
1802.73
กำไร
0.23 USD
XAUUSD
ดีล
#29341046
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 13:41:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1802.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 14:00:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1802.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.23 USD
15.09.2021 13:08:00
15.09.2021 14:00:15
ซื้อ
0.01
1802.25
1802.66
กำไร
0.21 USD
XAUUSD
ดีล
#29337678
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 13:08:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1802.25
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 14:00:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1802.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.21 USD
15.09.2021 13:34:00
15.09.2021 14:00:15
ซื้อ
0.01
1802.25
1802.66
กำไร
0.21 USD
XAUUSD
ดีล
#29340620
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 13:34:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1802.25
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 14:00:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1802.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.21 USD
15.09.2021 05:32:00
15.09.2021 09:54:22
ซื้อ
0.01
1804.28
1800.57
กำไร
-3.91 USD
XAUUSD
ดีล
#29297834
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 05:32:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1804.28
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 09:54:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1800.57
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.91 USD
15.09.2021 09:14:00
15.09.2021 09:54:22
ซื้อ
0.01
1804.29
1800.57
กำไร
-3.92 USD
XAUUSD
ดีล
#29310758
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:14:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1804.29
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 09:54:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1800.57
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.92 USD
15.09.2021 05:19:00
15.09.2021 09:25:07
ซื้อ
0.01
1804.7
1801
กำไร
-3.90 USD
XAUUSD
ดีล
#29297344
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 05:19:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1804.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 09:25:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1801
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.90 USD
15.09.2021 07:41:00
15.09.2021 09:13:34
ซื้อ
0.01
1803.88
1804.29
กำไร
0.21 USD
XAUUSD
ดีล
#29303418
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 07:41:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1803.88
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 09:13:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1804.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.21 USD
15.09.2021 06:49:09
15.09.2021 09:13:32
ซื้อ
0.01
1803.8
1804.17
กำไร
0.17 USD
XAUUSD
ดีล
#29300424
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 06:49:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1803.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 09:13:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1804.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.17 USD
15.09.2021 07:03:00
15.09.2021 09:13:31
ซื้อ
0.01
1803.77
1804.18
กำไร
0.21 USD
XAUUSD
ดีล
#29301053
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 07:03:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1803.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 09:13:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1804.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.21 USD
14.09.2021 15:38:01
14.09.2021 15:38:27
ซื้อ
0.01
1790.13
1791.03
กำไร
0.70 USD
XAUUSD
ดีล
#29222191
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:38:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1790.13
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 15:38:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1791.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.70 USD
14.09.2021 02:52:16
14.09.2021 10:05:28
ซื้อ
0.01
1793.24
1793.7
กำไร
0.26 USD
XAUUSD
ดีล
#29148569
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 02:52:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1793.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 10:05:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1793.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.26 USD
14.09.2021 07:34:00
14.09.2021 08:41:10
ซื้อ
0.01
1792.14
1792.54
กำไร
0.20 USD
XAUUSD
ดีล
#29161047
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 07:34:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1792.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 08:41:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1792.54
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.20 USD
14.09.2021 08:26:02
14.09.2021 08:41:08
ซื้อ
0.01
1792.12
1792.54
กำไร
0.22 USD
XAUUSD
ดีล
#29164871
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 08:26:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1792.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 08:41:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1792.54
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.22 USD
14.09.2021 01:23:03
14.09.2021 04:11:44
ซื้อ
0.01
1793.58
1789.85
กำไร
-3.93 USD
XAUUSD
ดีล
#29147007
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 01:23:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1793.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 04:11:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1789.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.93 USD
08.05.2020 14:18:07
08.05.2020 14:18:45
คัดลอก
-72.15%
-72.15%
กำไร
0.00 USD
SG
saragaspar
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 14:18:07
จุดเริ่มต้น
-72.15%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2020 14:18:45
ออก
-72.15%
กำไร
0.00 USD
08.05.2020 14:17:10
08.05.2020 14:17:22
คัดลอก
157.25%
157.25%
กำไร
0.00 USD
Markus
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 14:17:10
จุดเริ่มต้น
157.25%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2020 14:17:22
ออก
157.25%
กำไร
0.00 USD
12.05.2019 18:04:37
15.05.2019 12:29:27
คัดลอก
1107.75%
1187.37%
กำไร
-69.09 USD
TradeElementsV1
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2019 18:04:37
จุดเริ่มต้น
1107.75%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2019 12:29:27
ออก
1187.37%
กำไร
-69.09 USD
09.05.2019 14:22:28
13.05.2019 14:55:39
คัดลอก
203.17%
202.34%
กำไร
-56.08 USD
SpartanScalper
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 14:22:28
จุดเริ่มต้น
203.17%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2019 14:55:39
ออก
202.34%
กำไร
-56.08 USD
12.05.2019 17:31:37
12.05.2019 18:03:24
คัดลอก
1107.75%
1107.75%
กำไร
0.00 USD
TradeElementsV1
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2019 17:31:37
จุดเริ่มต้น
1107.75%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2019 18:03:24
ออก
1107.75%
กำไร
0.00 USD
07.05.2019 17:35:46
09.05.2019 14:04:27
คัดลอก
204.83%
203.44%
กำไร
-57.20 USD
SpartanScalper
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2019 17:35:46
จุดเริ่มต้น
204.83%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2019 14:04:27
ออก
203.44%
กำไร
-57.20 USD