30.07.2021 02:32:28
04.08.2021 08:43:08
ซื้อ
0.01
25.552
25.569
กำไร
0.47 USD
XAGUSD
ดีล
#24421974
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 02:32:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.552
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 08:43:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.569
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.47 USD
30.07.2021 02:32:16
04.08.2021 08:43:08
ซื้อ
0.01
25.551
25.569
กำไร
0.52 USD
XAGUSD
ดีล
#24421972
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 02:32:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.551
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 08:43:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.569
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.52 USD
30.07.2021 02:32:33
04.08.2021 08:43:08
ซื้อ
0.01
25.552
25.569
กำไร
0.47 USD
XAGUSD
ดีล
#24421977
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 02:32:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.552
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 08:43:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.569
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.47 USD
30.07.2021 02:32:13
04.08.2021 08:43:08
ซื้อ
0.01
25.552
25.569
กำไร
0.47 USD
XAGUSD
ดีล
#24421970
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 02:32:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.552
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 08:43:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.569
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.47 USD
30.07.2021 02:32:10
04.08.2021 08:43:07
ซื้อ
0.01
25.552
25.571
กำไร
0.57 USD
XAGUSD
ดีล
#24421967
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 02:32:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.552
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 08:43:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.57 USD
30.07.2021 02:32:12
04.08.2021 08:43:07
ซื้อ
0.01
25.552
25.571
กำไร
0.57 USD
XAGUSD
ดีล
#24421969
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 02:32:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.552
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 08:43:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.57 USD
30.07.2021 02:32:11
04.08.2021 08:43:07
ซื้อ
0.01
25.552
25.571
กำไร
0.57 USD
XAGUSD
ดีล
#24421968
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 02:32:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.552
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 08:43:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.57 USD
30.07.2021 12:45:05
04.08.2021 04:53:06
ซื้อ
0.01
25.581
25.631
กำไร
2.12 USD
XAGUSD
ดีล
#24469569
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 12:45:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.581
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 04:53:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.12 USD
30.07.2021 12:39:01
04.08.2021 04:53:06
ซื้อ
0.01
25.581
25.631
กำไร
2.12 USD
XAGUSD
ดีล
#24469003
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 12:39:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.581
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 04:53:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.12 USD
30.07.2021 12:45:05
04.08.2021 04:53:06
ซื้อ
0.01
25.581
25.631
กำไร
2.12 USD
XAGUSD
ดีล
#24469570
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 12:45:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.581
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 04:53:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.12 USD
30.07.2021 16:18:00
04.08.2021 04:53:05
ซื้อ
0.01
25.588
25.631
กำไร
1.77 USD
XAGUSD
ดีล
#24504865
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 16:18:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.588
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 04:53:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.77 USD
30.07.2021 16:18:00
04.08.2021 04:53:05
ซื้อ
0.01
25.589
25.631
กำไร
1.72 USD
XAGUSD
ดีล
#24504863
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 16:18:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.589
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 04:53:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.72 USD
30.07.2021 12:42:01
04.08.2021 04:53:04
ซื้อ
0.01
25.571
25.633
กำไร
2.72 USD
XAGUSD
ดีล
#24469266
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 12:42:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.571
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
3.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 04:53:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.633
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.72 USD
30.07.2021 12:42:01
04.08.2021 04:53:03
ซื้อ
0.01
25.571
25.631
กำไร
2.62 USD
XAGUSD
ดีล
#24469267
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 12:42:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.571
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 04:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.62 USD
30.07.2021 08:36:00
30.07.2021 11:36:04
ซื้อ
0.01
25.588
25.628
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#24439019
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 08:36:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.588
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 11:36:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.628
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
30.07.2021 09:01:01
30.07.2021 11:34:33
ซื้อ
0.01
25.578
25.621
กำไร
1.95 USD
XAGUSD
ดีล
#24441466
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 09:01:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 11:34:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.621
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.95 USD
30.07.2021 09:01:01
30.07.2021 11:34:33
ซื้อ
0.01
25.578
25.621
กำไร
1.95 USD
XAGUSD
ดีล
#24441468
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 09:01:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 11:34:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.621
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.95 USD
30.07.2021 09:01:01
30.07.2021 11:34:33
ซื้อ
0.01
25.578
25.621
กำไร
1.95 USD
XAGUSD
ดีล
#24441467
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 09:01:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 11:34:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.621
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.95 USD
30.07.2021 08:34:00
30.07.2021 10:19:36
ซื้อ
0.01
25.574
25.612
กำไร
1.70 USD
XAGUSD
ดีล
#24438828
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 08:34:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 10:19:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.612
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
30.07.2021 08:34:00
30.07.2021 10:19:36
ซื้อ
0.01
25.574
25.612
กำไร
1.70 USD
XAGUSD
ดีล
#24438827
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 08:34:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 10:19:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.612
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
30.07.2021 08:34:00
30.07.2021 10:19:36
ซื้อ
0.01
25.574
25.612
กำไร
1.70 USD
XAGUSD
ดีล
#24438829
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 08:34:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 10:19:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.612
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
30.07.2021 08:29:17
30.07.2021 10:19:19
ซื้อ
0.01
25.559
25.612
กำไร
2.45 USD
XAGUSD
ดีล
#24438398
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 08:29:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.559
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 10:19:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.612
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.45 USD
30.07.2021 08:29:17
30.07.2021 10:18:43
ซื้อ
0.01
25.559
25.603
กำไร
2.00 USD
XAGUSD
ดีล
#24438399
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 08:29:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.559
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 10:18:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.603
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.00 USD
30.07.2021 04:34:00
30.07.2021 06:18:52
ซื้อ
0.01
25.571
25.617
กำไร
2.10 USD
XAGUSD
ดีล
#24427274
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:34:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.571
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 06:18:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.10 USD
30.07.2021 04:37:01
30.07.2021 06:18:52
ซื้อ
0.01
25.571
25.617
กำไร
2.10 USD
XAGUSD
ดีล
#24427404
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:37:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.571
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 06:18:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.10 USD
30.07.2021 04:34:00
30.07.2021 06:18:52
ซื้อ
0.01
25.57
25.617
กำไร
2.15 USD
XAGUSD
ดีล
#24427275
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:34:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 06:18:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.15 USD
30.07.2021 04:37:01
30.07.2021 06:18:52
ซื้อ
0.01
25.571
25.617
กำไร
2.10 USD
XAGUSD
ดีล
#24427406
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:37:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.571
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 06:18:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.10 USD
30.07.2021 04:43:11
30.07.2021 06:17:48
ซื้อ
0.01
25.561
25.599
กำไร
1.70 USD
XAGUSD
ดีล
#24427612
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:43:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.561
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 06:17:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
30.07.2021 04:40:00
30.07.2021 06:17:47
ซื้อ
0.01
25.56
25.599
กำไร
1.75 USD
XAGUSD
ดีล
#24427519
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 06:17:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.75 USD
30.07.2021 04:43:11
30.07.2021 06:17:47
ซื้อ
0.01
25.561
25.599
กำไร
1.70 USD
XAGUSD
ดีล
#24427611
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:43:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.561
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 06:17:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
30.07.2021 04:40:01
30.07.2021 06:17:47
ซื้อ
0.01
25.56
25.599
กำไร
1.75 USD
XAGUSD
ดีล
#24427520
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 06:17:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.75 USD
29.07.2021 19:44:01
29.07.2021 20:40:13
ขาย
0.01
25.676
25.666
กำไร
0.30 USD
XAGUSD
ดีล
#24402402
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 19:44:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.676
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 20:40:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.30 USD
29.07.2021 19:44:00
29.07.2021 20:40:12
ขาย
0.01
25.675
25.666
กำไร
0.25 USD
XAGUSD
ดีล
#24402397
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 19:44:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 20:40:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.25 USD
29.07.2021 19:44:00
29.07.2021 20:40:11
ขาย
0.01
25.675
25.666
กำไร
0.25 USD
XAGUSD
ดีล
#24402396
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 19:44:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 20:40:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.25 USD
29.07.2021 19:44:02
29.07.2021 20:40:09
ขาย
0.01
25.675
25.666
กำไร
0.25 USD
XAGUSD
ดีล
#24402406
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 19:44:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 20:40:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.25 USD
28.07.2021 22:09:33
29.07.2021 08:20:53
ซื้อ
0.01
24.878
25.245
กำไร
17.98 USD
XAGUSD
ดีล
#24278549
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 22:09:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.878
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
18.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 08:20:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
17.98 USD
28.07.2021 22:09:31
29.07.2021 08:20:53
ซื้อ
0.01
24.878
25.245
กำไร
17.98 USD
XAGUSD
ดีล
#24278547
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 22:09:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.878
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
18.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 08:20:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
17.98 USD
28.07.2021 22:04:25
29.07.2021 08:20:52
ซื้อ
0.01
24.869
25.245
กำไร
18.43 USD
XAGUSD
ดีล
#24278117
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 22:04:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.869
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
18.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 08:20:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
18.43 USD
28.07.2021 21:14:59
29.07.2021 08:20:51
ซื้อ
0.01
24.817
25.245
กำไร
21.03 USD
XAGUSD
ดีล
#24267169
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:14:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.817
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
21.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 08:20:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
21.03 USD
28.07.2021 21:15:07
29.07.2021 08:20:51
ซื้อ
0.01
24.817
25.245
กำไร
21.03 USD
XAGUSD
ดีล
#24267291
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:15:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.817
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
21.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 08:20:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
21.03 USD
28.07.2021 21:40:02
28.07.2021 21:40:45
ซื้อ
0.01
24.894
24.936
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#24272106
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 21:40:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
28.07.2021 21:23:00
28.07.2021 21:40:08
ซื้อ
0.01
24.848
24.904
กำไร
2.60 USD
XAGUSD
ดีล
#24269005
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:23:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.848
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 21:40:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.904
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.60 USD
28.07.2021 21:31:01
28.07.2021 21:40:06
ซื้อ
0.01
24.849
24.898
กำไร
2.25 USD
XAGUSD
ดีล
#24270044
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:31:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 21:40:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.25 USD
28.07.2021 21:18:02
28.07.2021 21:21:12
ซื้อ
0.01
24.799
24.839
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#24268003
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:18:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.799
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 21:21:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
28.07.2021 21:18:02
28.07.2021 21:21:06
ซื้อ
0.01
24.799
24.844
กำไร
2.05 USD
XAGUSD
ดีล
#24268011
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:18:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.799
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 21:21:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.05 USD
08.05.2020 14:18:07
08.05.2020 14:18:45
คัดลอก
-72.15%
-72.15%
กำไร
0.00 USD
SG
saragaspar
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 14:18:07
จุดเริ่มต้น
-72.15%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2020 14:18:45
ออก
-72.15%
กำไร
0.00 USD
08.05.2020 14:17:10
08.05.2020 14:17:22
คัดลอก
157.25%
157.25%
กำไร
0.00 USD
Markus
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 14:17:10
จุดเริ่มต้น
157.25%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2020 14:17:22
ออก
157.25%
กำไร
0.00 USD
12.05.2019 18:04:37
15.05.2019 12:29:27
คัดลอก
1107.75%
1187.37%
กำไร
-69.09 USD
TradeElementsV1
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2019 18:04:37
จุดเริ่มต้น
1107.75%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2019 12:29:27
ออก
1187.37%
กำไร
-69.09 USD
09.05.2019 14:22:28
13.05.2019 14:55:39
คัดลอก
203.17%
202.34%
กำไร
-56.08 USD
SpartanScalper
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 14:22:28
จุดเริ่มต้น
203.17%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2019 14:55:39
ออก
202.34%
กำไร
-56.08 USD
12.05.2019 17:31:37
12.05.2019 18:03:24
คัดลอก
1107.75%
1107.75%
กำไร
0.00 USD
TradeElementsV1
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2019 17:31:37
จุดเริ่มต้น
1107.75%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2019 18:03:24
ออก
1107.75%
กำไร
0.00 USD