05.05.2021 23:36:03
06.05.2021 09:36:42
ซื้อ
0.01
26.521
26.782
กำไร
12.68 USD
XAGUSD
ดีล
#14673630
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 23:36:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.521
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
13.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 09:36:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.782
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
12.68 USD
05.05.2021 23:36:04
06.05.2021 09:35:47
ซื้อ
0.01
26.521
26.761
กำไร
11.63 USD
XAGUSD
ดีล
#14673632
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 23:36:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.521
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
12.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 09:35:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.761
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
11.63 USD
05.05.2021 23:36:07
06.05.2021 09:33:48
ซื้อ
0.01
26.521
26.741
กำไร
10.63 USD
XAGUSD
ดีล
#14673635
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 23:36:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.521
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
11.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 09:33:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.741
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.63 USD
05.05.2021 23:36:09
06.05.2021 08:48:35
ซื้อ
0.01
26.521
26.721
กำไร
9.63 USD
XAGUSD
ดีล
#14673638
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 23:36:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.521
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 08:48:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.721
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.63 USD
05.05.2021 23:36:11
06.05.2021 08:43:51
ซื้อ
0.01
26.521
26.701
กำไร
8.63 USD
XAGUSD
ดีล
#14673639
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 23:36:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.521
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
9.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 08:43:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.701
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
8.63 USD
05.05.2021 23:36:14
06.05.2021 08:42:16
ซื้อ
0.01
26.521
26.681
กำไร
7.63 USD
XAGUSD
ดีล
#14673641
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 23:36:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.521
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 08:42:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.63 USD
05.05.2021 23:36:16
06.05.2021 08:42:00
ซื้อ
0.01
26.521
26.661
กำไร
6.63 USD
XAGUSD
ดีล
#14673647
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 23:36:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.521
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
7.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 08:42:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.63 USD
05.05.2021 23:36:32
06.05.2021 08:38:29
ซื้อ
0.01
26.523
26.623
กำไร
4.63 USD
XAGUSD
ดีล
#14673658
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 23:36:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.523
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 08:38:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.63 USD
05.05.2021 23:36:35
06.05.2021 08:38:18
ซื้อ
0.01
26.523
26.603
กำไร
3.63 USD
XAGUSD
ดีล
#14673659
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 23:36:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.523
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 08:38:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.603
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.63 USD
05.05.2021 23:36:37
06.05.2021 06:04:16
ซื้อ
0.01
26.523
26.583
กำไร
2.63 USD
XAGUSD
ดีล
#14673660
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 23:36:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.523
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 06:04:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.583
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.63 USD
04.05.2021 23:40:01
05.05.2021 04:43:33
ซื้อ
0.01
26.514
26.552
กำไร
1.64 USD
XAGUSD
ดีล
#14571922
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 23:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.514
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 04:43:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.64 USD
04.05.2021 23:40:01
05.05.2021 04:25:56
ซื้อ
0.01
26.51
26.544
กำไร
1.44 USD
XAGUSD
ดีล
#14571921
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 23:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.51
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 04:25:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.544
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.44 USD
05.05.2021 03:33:03
05.05.2021 04:02:05
ซื้อ
0.01
26.478
26.518
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#14577620
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 03:33:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.478
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 04:02:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
05.05.2021 01:22:02
05.05.2021 03:04:45
ซื้อ
0.01
26.459
26.499
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#14574699
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 01:22:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.459
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 03:04:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
05.05.2021 01:25:04
05.05.2021 02:06:27
ซื้อ
0.01
26.451
26.491
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#14574733
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 01:25:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.451
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 02:06:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.491
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
05.05.2021 01:44:01
05.05.2021 02:04:11
ซื้อ
0.01
26.439
26.488
กำไร
2.25 USD
XAGUSD
ดีล
#14575026
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 01:44:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.439
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 02:04:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.25 USD
04.05.2021 22:55:03
04.05.2021 23:03:49
ซื้อ
0.01
26.473
26.508
กำไร
1.55 USD
XAGUSD
ดีล
#14570637
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 22:55:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.473
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 23:03:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.508
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.55 USD
04.05.2021 01:41:43
04.05.2021 03:11:06
ขาย
0.01
26.894
26.866
กำไร
1.20 USD
XAGUSD
ดีล
#14465747
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 01:41:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
26.894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 03:11:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.20 USD
04.05.2021 01:41:46
04.05.2021 03:11:03
ขาย
0.01
26.894
26.866
กำไร
1.20 USD
XAGUSD
ดีล
#14465749
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 01:41:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
26.894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 03:11:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.20 USD
04.05.2021 01:41:52
04.05.2021 03:11:01
ขาย
0.01
26.895
26.868
กำไร
1.15 USD
XAGUSD
ดีล
#14465755
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 01:41:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
26.895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 03:11:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.15 USD
28.04.2021 21:04:01
28.04.2021 21:36:07
ซื้อ
0.01
26.083
26.122
กำไร
1.75 USD
XAGUSD
ดีล
#14161419
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 21:04:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.083
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.04.2021 21:36:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.122
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.75 USD
28.04.2021 20:55:01
28.04.2021 21:02:33
ซื้อ
0.01
26.007
26.048
กำไร
1.85 USD
XAGUSD
ดีล
#14159492
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 20:55:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.007
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.04.2021 21:02:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.85 USD
28.04.2021 20:57:03
28.04.2021 21:02:24
ซื้อ
0.05
26.001
26.042
กำไร
9.25 USD
XAGUSD
ดีล
#14159666
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 20:57:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.001
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.04.2021 21:02:24
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
26.042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
9.25 USD
26.04.2021 06:15:03
26.04.2021 12:48:32
ซื้อ
0.05
26.05
26.14
กำไร
21.50 USD
XAGUSD
ดีล
#13827428
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2021 06:15:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
22.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 12:48:32
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
26.14
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
21.50 USD
09.04.2021 04:28:36
21.04.2021 22:43:53
ซื้อ
0.01
25.501
26.631
กำไร
55.71 USD
XAGUSD
ดีล
#12488700
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.501
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
56.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 22:43:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
55.71 USD
09.04.2021 04:28:38
21.04.2021 22:43:49
ซื้อ
0.01
25.502
26.631
กำไร
55.66 USD
XAGUSD
ดีล
#12488703
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.502
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
56.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 22:43:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
55.66 USD
09.04.2021 04:28:51
21.04.2021 19:09:02
ซื้อ
0.01
25.505
26.525
กำไร
50.21 USD
XAGUSD
ดีล
#12488757
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.505
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
51.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 19:09:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.525
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
50.21 USD
09.04.2021 04:28:48
21.04.2021 19:08:48
ซื้อ
0.01
25.504
26.524
กำไร
50.21 USD
XAGUSD
ดีล
#12488736
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.504
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
51.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 19:08:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.524
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
50.21 USD
09.04.2021 04:28:56
21.04.2021 19:08:48
ซื้อ
0.01
25.504
26.524
กำไร
50.21 USD
XAGUSD
ดีล
#12488775
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.504
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
51.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 19:08:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.524
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
50.21 USD
09.04.2021 04:28:53
21.04.2021 19:08:48
ซื้อ
0.01
25.504
26.524
กำไร
50.21 USD
XAGUSD
ดีล
#12488766
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.504
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
51.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 19:08:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.524
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
50.21 USD
09.04.2021 04:28:44
21.04.2021 19:08:38
ซื้อ
0.01
25.501
26.521
กำไร
50.21 USD
XAGUSD
ดีล
#12488722
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.501
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
51.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 19:08:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
50.21 USD
09.04.2021 04:28:43
21.04.2021 19:08:38
ซื้อ
0.01
25.501
26.521
กำไร
50.21 USD
XAGUSD
ดีล
#12488711
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.501
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
51.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 19:08:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
50.21 USD
09.04.2021 04:28:46
21.04.2021 19:08:36
ซื้อ
0.01
25.499
26.519
กำไร
50.21 USD
XAGUSD
ดีล
#12488729
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.499
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
51.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 19:08:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
50.21 USD
09.04.2021 04:28:48
21.04.2021 19:04:17
ซื้อ
0.01
25.504
26.506
กำไร
49.31 USD
XAGUSD
ดีล
#12488739
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.504
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
50.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 19:04:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.506
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
49.31 USD
09.04.2021 04:28:40
21.04.2021 19:02:04
ซื้อ
0.01
25.502
26.5
กำไร
49.11 USD
XAGUSD
ดีล
#12488704
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.502
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
49.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 19:02:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
49.11 USD
20.04.2021 18:46:04
21.04.2021 08:47:36
ซื้อ
0.01
25.934
25.972
กำไร
1.64 USD
XAGUSD
ดีล
#13438910
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 18:46:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.934
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 08:47:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.972
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.64 USD
20.04.2021 18:51:01
21.04.2021 06:15:07
ซื้อ
0.01
25.916
25.957
กำไร
1.79 USD
XAGUSD
ดีล
#13439356
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 18:51:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.916
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 06:15:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.957
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.79 USD
21.04.2021 04:05:01
21.04.2021 06:10:47
ซื้อ
0.01
25.872
25.91
กำไร
1.70 USD
XAGUSD
ดีล
#13462677
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 04:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.872
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 06:10:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
21.04.2021 01:38:03
21.04.2021 06:10:47
ซื้อ
0.01
25.871
25.911
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#13458646
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 01:38:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.871
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 06:10:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.911
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
21.04.2021 03:19:00
21.04.2021 06:08:26
ซื้อ
0.01
25.868
25.905
กำไร
1.65 USD
XAGUSD
ดีล
#13460529
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 03:19:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.868
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 06:08:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.65 USD
21.04.2021 01:34:03
21.04.2021 04:40:30
ซื้อ
0.01
25.859
25.87
กำไร
0.35 USD
XAGUSD
ดีล
#13458573
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 01:34:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.859
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 04:40:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.87
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.35 USD
20.04.2021 23:25:02
21.04.2021 04:40:24
ซื้อ
0.01
25.858
25.871
กำไร
0.39 USD
XAGUSD
ดีล
#13455759
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 23:25:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.858
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 04:40:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.871
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.39 USD
20.04.2021 16:51:01
20.04.2021 16:58:20
ซื้อ
0.01
25.924
25.964
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#13422924
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 16:51:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.924
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 16:58:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
20.04.2021 16:47:01
20.04.2021 16:53:41
ซื้อ
0.01
25.891
25.936
กำไร
2.05 USD
XAGUSD
ดีล
#13422514
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 16:47:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.891
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 16:53:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.05 USD
20.04.2021 16:48:00
20.04.2021 16:53:00
ซื้อ
0.01
25.881
25.919
กำไร
1.70 USD
XAGUSD
ดีล
#13422602
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 16:48:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.881
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 16:53:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
20.04.2021 14:06:01
20.04.2021 14:38:13
ซื้อ
0.01
25.925
25.972
กำไร
2.15 USD
XAGUSD
ดีล
#13409219
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 14:06:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.925
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 14:38:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.972
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.15 USD
20.04.2021 13:58:00
20.04.2021 14:31:42
ซื้อ
0.01
25.908
25.953
กำไร
2.05 USD
XAGUSD
ดีล
#13408488
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 13:58:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.908
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 14:31:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.05 USD
20.04.2021 14:03:03
20.04.2021 14:19:32
ซื้อ
0.01
25.891
25.933
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#13408998
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 14:03:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.891
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 14:19:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.933
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
20.04.2021 04:58:02
20.04.2021 06:09:31
ซื้อ
0.01
25.848
25.89
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#13365412
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 04:58:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.848
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 06:09:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
20.04.2021 04:58:02
20.04.2021 06:09:26
ซื้อ
0.01
25.848
25.886
กำไร
1.70 USD
XAGUSD
ดีล
#13365413
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 04:58:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.848
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 06:09:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD