16.09.2021 15:30:13
17.09.2021 07:42:58
ซื้อ
0.05
1.17565
1.17723
กำไร
7.40 USD
EURUSD
ดีล
#163392375
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:30:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17565
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 07:42:58
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.17723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
7.40 USD
16.09.2021 13:42:08
17.09.2021 07:42:53
ซื้อ
0.05
1.17635
1.17723
กำไร
3.90 USD
EURUSD
ดีล
#163392360
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 13:42:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 07:42:53
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.17723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.90 USD
16.09.2021 12:09:44
17.09.2021 07:42:50
ซื้อ
0.05
1.17705
1.17723
กำไร
0.40 USD
EURUSD
ดีล
#163392269
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 12:09:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17705
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 07:42:50
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.17723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.40 USD
16.09.2021 11:16:40
17.09.2021 07:42:46
ซื้อ
0.05
1.17763
1.17723
กำไร
-2.50 USD
EURUSD
ดีล
#163392246
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 11:16:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17763
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 07:42:46
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.17723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-2.50 USD
08.07.2021 11:44:54
08.07.2021 11:55:22
ซื้อ
0.05
0.74296
0.74333
กำไร
1.35 USD
AUDUSD
ดีล
#161134532
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 11:44:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.74296
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 11:55:22
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.74333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.35 USD
21.06.2021 06:49:32
21.06.2021 06:55:04
ซื้อ
0.05
1.18502
1.18553
กำไร
2.05 USD
EURUSD
ดีล
#160575033
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 06:49:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18502
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 06:55:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.18553
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.05 USD
18.06.2021 18:10:12
18.06.2021 18:34:32
ซื้อ
0.05
1.18524
1.18626
กำไร
4.60 USD
EURUSD
ดีล
#160550102
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 18:10:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18524
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 18:34:32
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.18626
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.60 USD
18.06.2021 18:04:30
18.06.2021 18:34:29
ซื้อ
0.05
1.3806
1.38115
กำไร
2.25 USD
GBPUSD
ดีล
#160549828
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 18:04:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3806
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.25 USD
18.06.2021 16:48:59
18.06.2021 16:58:02
ซื้อ
0.05
0.6944
0.69484
กำไร
1.70 USD
NZDUSD
ดีล
#160545188
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 16:48:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.6944
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 16:58:02
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.69484
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.70 USD
18.06.2021 16:39:36
18.06.2021 16:42:57
ซื้อ
0.05
1.18622
1.18688
กำไร
2.80 USD
EURUSD
ดีล
#160544598
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 16:39:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18622
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 16:42:57
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.18688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.80 USD
17.06.2021 19:19:27
17.06.2021 20:08:17
ซื้อ
0.05
1.19021
1.19107
กำไร
3.80 USD
EURUSD
ดีล
#160507468
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 19:19:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19021
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 20:08:17
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.19107
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.80 USD
17.06.2021 19:29:13
17.06.2021 19:35:50
ซื้อ
0.05
131.08
131.151
กำไร
2.22 USD
EURJPY
ดีล
#160508243
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 19:29:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 19:35:50
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
131.151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.22 USD
17.06.2021 13:43:29
17.06.2021 14:20:29
ซื้อ
0.05
1.19308
1.1935
กำไร
1.60 USD
EURUSD
ดีล
#160488935
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:43:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19308
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 14:20:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.1935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.60 USD
02.11.2020 06:12:09
17.06.2021 07:00:46
ขาย
0.03
1.16375
1.19945
กำไร
-107.40 USD
EURUSD
ดีล
#150581438
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 06:12:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16375
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-107.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 07:00:46
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.19945
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-107.40 USD
02.11.2020 06:12:09
17.06.2021 07:00:42
ขาย
0.03
1.16375
1.19944
กำไร
-107.37 USD
EURUSD
ดีล
#150581431
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 06:12:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16375
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-107.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 07:00:42
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.19944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-107.37 USD
02.11.2020 06:12:09
17.06.2021 07:00:40
ขาย
0.03
1.16375
1.19942
กำไร
-107.31 USD
EURUSD
ดีล
#150581430
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 06:12:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16375
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-107.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 07:00:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.19942
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-107.31 USD
27.11.2020 18:26:34
17.06.2021 06:56:51
ซื้อ
0.03
1.1959
1.19948
กำไร
10.44 USD
EURUSD
ดีล
#151170857
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 18:26:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 06:56:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.19948
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
10.44 USD
27.11.2020 18:26:34
17.06.2021 06:56:45
ซื้อ
0.03
1.1959
1.19949
กำไร
10.47 USD
EURUSD
ดีล
#151170837
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 18:26:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 06:56:45
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.19949
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
10.47 USD
27.11.2020 18:26:34
17.06.2021 06:56:38
ซื้อ
0.03
1.1959
1.1995
กำไร
10.50 USD
EURUSD
ดีล
#151170809
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 18:26:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 06:56:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
10.50 USD
27.04.2021 09:30:26
27.04.2021 09:33:32
ซื้อ
0.01
1.38923
1.38954
กำไร
0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#159177279
วันและเวลาเปิดทำการ
27.04.2021 09:30:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38923
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.04.2021 09:33:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38954
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
27.10.2020 09:19:35
09.11.2020 14:44:48
ซื้อ
0.03
1.18215
1.18931
กำไร
21.18 USD
EURUSD
ดีล
#150008694
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 09:19:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18215
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
21.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 14:44:48
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
21.18 USD
28.10.2020 11:01:25
09.11.2020 14:44:45
ซื้อ
0.03
1.1763
1.18929
กำไร
38.67 USD
EURUSD
ดีล
#150159242
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 11:01:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1763
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
38.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 14:44:45
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
38.67 USD
27.10.2020 08:14:47
09.11.2020 14:44:41
ซื้อ
0.03
1.18348
1.18929
กำไร
17.13 USD
EURUSD
ดีล
#150005230
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 08:14:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 14:44:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
17.13 USD
30.10.2020 17:46:52
02.11.2020 00:05:33
ขาย
0.03
1.16577
1.16526
กำไร
1.23 USD
EURUSD
ดีล
#150565395
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 17:46:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16577
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.11.2020 00:05:33
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.23 USD
30.10.2020 17:46:49
02.11.2020 00:05:27
ขาย
0.03
1.16578
1.1653499999999999
กำไร
0.99 USD
EURUSD
ดีล
#150565347
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 17:46:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.11.2020 00:05:27
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1653499999999999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.99 USD
30.10.2020 17:46:46
02.11.2020 00:05:23
ขาย
0.03
1.16582
1.16534
กำไร
1.14 USD
EURUSD
ดีล
#150565301
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 17:46:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16582
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.11.2020 00:05:23
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16534
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.14 USD
30.10.2020 08:03:00
30.10.2020 11:54:56
ขาย
0.03
1.16787
1.16744
กำไร
0.99 USD
EURUSD
ดีล
#150463914
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 08:03:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16787
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 11:54:56
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.99 USD
30.10.2020 08:03:04
30.10.2020 11:54:54
ขาย
0.03
1.16788
1.16747
กำไร
0.93 USD
EURUSD
ดีล
#150463958
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 08:03:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16788
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 11:54:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.93 USD
30.10.2020 08:02:56
30.10.2020 11:54:51
ขาย
0.03
1.16783
1.16745
กำไร
0.84 USD
EURUSD
ดีล
#150463871
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 08:02:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16783
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 11:54:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16745
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.84 USD
29.10.2020 16:00:54
30.10.2020 03:44:43
ขาย
0.03
1.16926
1.16822
กำไร
2.82 USD
EURUSD
ดีล
#150375040
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 16:00:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16926
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 03:44:43
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.82 USD
29.10.2020 16:01:27
30.10.2020 03:44:40
ขาย
0.03
1.1695
1.16822
กำไร
3.54 USD
EURUSD
ดีล
#150375204
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 16:01:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1695
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 03:44:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.54 USD
29.10.2020 16:00:24
30.10.2020 03:44:37
ขาย
0.03
1.16907
1.16827
กำไร
2.10 USD
EURUSD
ดีล
#150374892
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 16:00:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16907
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 03:44:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16827
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.10 USD
28.10.2020 05:23:20
28.10.2020 09:14:35
ขาย
0.03
1.17788
1.1776
กำไร
0.54 USD
EURUSD
ดีล
#150131725
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 05:23:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17788
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 09:14:35
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.54 USD
28.10.2020 05:23:16
28.10.2020 09:14:32
ขาย
0.03
1.17787
1.17761
กำไร
0.48 USD
EURUSD
ดีล
#150131692
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 05:23:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17787
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 09:14:32
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17761
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.48 USD
21.10.2020 09:54:15
22.10.2020 13:50:38
ซื้อ
0.03
0.90462
0.90747
กำไร
9.12 USD
USDCHF
ดีล
#149694298
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 09:54:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90462
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
9.12 USD
20.10.2020 17:08:20
22.10.2020 13:50:34
ซื้อ
0.03
0.9067
0.90746
กำไร
2.21 USD
USDCHF
ดีล
#149626395
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:08:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:34
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.21 USD
20.10.2020 17:19:15
22.10.2020 13:50:31
ซื้อ
0.03
0.90585
0.90746
กำไร
5.02 USD
USDCHF
ดีล
#149626025
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:19:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90585
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
5.02 USD
20.10.2020 16:18:49
22.10.2020 13:50:27
ซื้อ
0.03
0.90779
0.90743
กำไร
-1.49 USD
USDCHF
ดีล
#149625962
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 16:18:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90779
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:27
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-1.49 USD
20.10.2020 02:45:25
20.10.2020 04:14:05
ซื้อ
0.03
1.17701
1.17738
กำไร
0.81 USD
EURUSD
ดีล
#149536576
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 02:45:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17701
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 04:14:05
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.81 USD
19.10.2020 14:33:03
19.10.2020 22:00:25
ขาย
0.03
1.17786
1.17661
กำไร
3.45 USD
EURUSD
ดีล
#149481187
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 14:33:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 22:00:25
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.45 USD
19.10.2020 13:58:34
19.10.2020 22:00:22
ขาย
0.03
1.17661
1.17661
กำไร
-0.30 USD
EURUSD
ดีล
#149480737
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 13:58:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 22:00:22
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-0.30 USD
19.10.2020 11:53:03
19.10.2020 12:03:58
ขาย
0.03
1.30018
1.29935
กำไร
2.19 USD
GBPUSD
ดีล
#149473138
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 11:53:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 12:03:58
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.19 USD
15.10.2020 11:47:14
15.10.2020 13:04:52
ซื้อ
0.03
0.70781
0.70836
กำไร
1.35 USD
AUDUSD
ดีล
#149243309
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2020 11:47:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70781
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 13:04:52
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.70836
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.35 USD
14.10.2020 17:50:09
15.10.2020 08:48:18
ซื้อ
0.03
1.17686
1.17572
กำไร
-3.72 USD
EURUSD
ดีล
#149156772
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2020 17:50:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17686
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 08:48:18
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-3.72 USD
14.10.2020 18:31:36
15.10.2020 07:54:24
ขาย
0.03
1.17602
1.17518
กำไร
2.22 USD
EURUSD
ดีล
#149163346
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2020 18:31:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 07:54:24
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.22 USD
13.10.2020 19:42:15
13.10.2020 20:59:14
ซื้อ
0.03
1.17338
1.17372
กำไร
0.72 USD
EURUSD
ดีล
#149068258
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 19:42:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17338
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 20:59:14
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17372
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.72 USD
13.10.2020 14:30:23
13.10.2020 14:43:13
ซื้อ
0.03
1.30377
1.3031
กำไร
-2.31 USD
GBPUSD
ดีล
#149044444
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 14:30:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:43:13
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3031
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-2.31 USD
13.10.2020 14:30:26
13.10.2020 14:43:07
ซื้อ
0.03
1.30377
1.30309
กำไร
-2.34 USD
GBPUSD
ดีล
#149044477
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 14:30:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:43:07
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-2.34 USD
13.10.2020 12:33:50
13.10.2020 14:42:40
ซื้อ
0.03
1.30506
1.30318
กำไร
-5.94 USD
GBPUSD
ดีล
#149031024
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:33:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30506
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:42:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30318
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-5.94 USD
13.10.2020 12:19:27
13.10.2020 14:42:26
ซื้อ
0.03
1.30606
1.30316
กำไร
-9.00 USD
GBPUSD
ดีล
#149029177
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:19:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30606
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:42:26
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30316
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-9.00 USD