30.06.2021 16:08:34
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.02
1.3834
1.38142
กำไร
-0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#33339186
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:08:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3834
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
30.06.2021 15:37:47
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.01
1.38479
1.38142
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#33338486
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 15:37:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38479
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
30.06.2021 16:13:18
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.02
1.383
1.38142
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#33339251
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:13:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.383
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
30.06.2021 16:02:29
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.01
1.3842
1.38142
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#33338676
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:02:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3842
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
30.06.2021 16:15:21
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.02
1.3826
1.38142
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#33339295
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:15:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3826
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
30.06.2021 16:07:07
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.01
1.3838
1.38142
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#33338824
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:07:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3838
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
30.06.2021 16:08:28
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.01
1.3836
1.38142
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#33338874
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:08:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3836
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
30.06.2021 16:11:23
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.02
1.3832
1.38142
กำไร
-0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#33339238
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:11:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3832
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
30.06.2021 15:59:58
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.01
1.3844
1.38142
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#33338660
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 15:59:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3844
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
30.06.2021 16:13:54
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.02
1.3828
1.38142
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#33339291
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:13:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3828
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
30.06.2021 16:03:31
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.01
1.384
1.38142
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#33338807
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:03:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.384
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
30.06.2021 16:16:57
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.02
1.3824
1.38142
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#33339316
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:16:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3824
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
30.06.2021 16:08:28
30.06.2021 17:57:32
ซื้อ
0.01
1.3836
1.38142
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#33338846
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:08:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3836
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:57:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
30.06.2021 06:41:53
30.06.2021 10:01:43
ซื้อ
0.2
1.385
1.38288
กำไร
-0.42 USD
GBPUSD
ดีล
#33236330
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 06:41:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.385
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 10:01:43
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.38288
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.42 USD
30.06.2021 09:06:04
30.06.2021 10:01:43
ซื้อ
0.3
1.38413
1.38288
กำไร
-0.38 USD
GBPUSD
ดีล
#33247172
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 09:06:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 10:01:43
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38288
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.38 USD
30.06.2021 09:04:01
30.06.2021 10:01:43
ซื้อ
0.2
1.38442
1.38288
กำไร
-0.31 USD
GBPUSD
ดีล
#33241907
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 09:04:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38442
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 10:01:43
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.38288
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.31 USD
30.06.2021 03:18:29
30.06.2021 04:43:47
ขาย
0.01
1.38503
1.38564
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#33220117
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 03:18:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38503
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 04:43:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.06.2021 20:59:46
30.06.2021 04:43:47
ขาย
0.2
1.38448
1.38564
กำไร
-0.23 USD
GBPUSD
ดีล
#33202629
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 20:59:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38448
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 04:43:47
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.38564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.23 USD
30.06.2021 03:18:43
30.06.2021 04:43:47
ขาย
0.2
1.38502
1.38564
กำไร
-0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#33220120
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 03:18:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38502
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 04:43:47
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.38564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.12 USD
29.06.2021 18:23:20
29.06.2021 21:19:05
ขาย
0.1
1.19056
1.1905
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#33184360
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 18:23:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 21:19:05
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.1905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
29.06.2021 18:21:15
29.06.2021 21:19:05
ขาย
0.1
1.19077
1.1905
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#33184177
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 18:21:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19077
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 21:19:05
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.1905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
29.06.2021 18:11:10
29.06.2021 18:20:18
ขาย
0.1
1.19053
1.19106
กำไร
-0.05 USD
EURUSD
ดีล
#33181390
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 18:11:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19053
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 18:20:18
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.19106
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
29.06.2021 18:04:17
29.06.2021 18:20:18
ขาย
0.1
1.19013
1.19106
กำไร
-0.09 USD
EURUSD
ดีล
#33180583
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 18:04:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 18:20:18
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.19106
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.09 USD
29.06.2021 15:19:29
29.06.2021 15:45:03
ขาย
0.05
1774.9
1758.13
กำไร
0.84 USD
XAUUSD
ดีล
#33127842
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 15:19:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1774.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 15:45:03
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1758.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.84 USD
29.06.2021 07:57:57
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.7553
0.75151
กำไร
-0.76 USD
AUDUSD
ดีล
#33034452
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 07:57:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7553
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.75151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.76 USD
29.06.2021 11:06:06
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.701
0.69853
กำไร
-0.49 USD
NZDUSD
ดีล
#33101756
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:06:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.701
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.49 USD
29.06.2021 07:32:16
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.70305
0.69853
กำไร
-0.90 USD
NZDUSD
ดีล
#33033931
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 07:32:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70305
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.90 USD
29.06.2021 10:01:30
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.7027
0.69853
กำไร
-0.83 USD
NZDUSD
ดีล
#33046828
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 10:01:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7027
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.83 USD
29.06.2021 11:25:29
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.70058
0.69853
กำไร
-0.41 USD
NZDUSD
ดีล
#33101774
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:25:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70058
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.41 USD
29.06.2021 08:05:48
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.7026
0.69853
กำไร
-0.81 USD
NZDUSD
ดีล
#33034028
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 08:05:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7026
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.81 USD
29.06.2021 13:50:03
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.69968
0.69853
กำไร
-0.23 USD
NZDUSD
ดีล
#33101832
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 13:50:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.69968
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.23 USD
29.06.2021 11:16:22
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.75391
0.75151
กำไร
-0.48 USD
AUDUSD
ดีล
#33101183
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:16:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75391
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.75151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.48 USD
29.06.2021 07:54:22
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.7555
0.75151
กำไร
-0.80 USD
AUDUSD
ดีล
#33034414
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 07:54:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7555
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.75151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.80 USD
29.06.2021 10:31:00
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.70161
0.69853
กำไร
-0.62 USD
NZDUSD
ดีล
#33101739
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 10:31:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70161
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.62 USD
29.06.2021 09:41:12
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.7029
0.69853
กำไร
-0.87 USD
NZDUSD
ดีล
#33046785
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 09:41:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7029
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.87 USD
29.06.2021 11:04:52
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.70125
0.69853
กำไร
-0.54 USD
NZDUSD
ดีล
#33101765
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:04:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70125
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.54 USD
29.06.2021 07:59:07
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.7028
0.69853
กำไร
-0.85 USD
NZDUSD
ดีล
#33033993
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 07:59:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7028
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.85 USD
29.06.2021 13:49:56
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.75266
0.75151
กำไร
-0.23 USD
AUDUSD
ดีล
#33101784
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 13:49:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75266
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.75151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.23 USD
29.06.2021 10:31:55
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.75494
0.75151
กำไร
-0.69 USD
AUDUSD
ดีล
#33101164
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 10:31:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75494
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.75151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.69 USD
29.06.2021 07:33:51
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.75571
0.75151
กำไร
-0.84 USD
AUDUSD
ดีล
#33034319
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 07:33:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75571
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.75151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.84 USD
29.06.2021 11:24:08
29.06.2021 14:52:34
ซื้อ
0.2
0.75354
0.75151
กำไร
-0.41 USD
AUDUSD
ดีล
#33101543
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:24:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 14:52:34
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.75151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.41 USD
29.06.2021 11:25:29
29.06.2021 13:49:44
ซื้อ
0.2
0.70058
0.69948
กำไร
-0.22 USD
NZDUSD
ดีล
#33071292
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:25:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70058
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 13:49:44
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69948
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.22 USD
29.06.2021 11:04:52
29.06.2021 13:49:36
ซื้อ
0.2
0.70125
0.69944
กำไร
-0.36 USD
NZDUSD
ดีล
#33057848
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:04:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70125
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 13:49:36
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.36 USD
29.06.2021 11:06:06
29.06.2021 13:49:30
ซื้อ
0.2
0.701
0.69943
กำไร
-0.31 USD
NZDUSD
ดีล
#33057573
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:06:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.701
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 13:49:30
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69943
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.31 USD
29.06.2021 10:31:00
29.06.2021 13:49:22
ซื้อ
0.2
0.70161
0.69943
กำไร
-0.44 USD
NZDUSD
ดีล
#33057553
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 10:31:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70161
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 13:49:22
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69943
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.44 USD
29.06.2021 11:24:08
29.06.2021 13:49:07
ซื้อ
0.2
0.75354
0.7525
กำไร
-0.21 USD
AUDUSD
ดีล
#33071194
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:24:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 13:49:07
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.7525
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.21 USD
29.06.2021 11:16:22
29.06.2021 13:49:00
ซื้อ
0.2
0.75391
0.75253
กำไร
-0.28 USD
AUDUSD
ดีล
#33069512
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:16:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75391
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 13:49:00
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.75253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.28 USD
29.06.2021 10:31:55
29.06.2021 13:48:52
ซื้อ
0.2
0.75494
0.75255
กำไร
-0.48 USD
AUDUSD
ดีล
#33057878
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 10:31:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75494
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 13:48:52
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.75255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.48 USD
29.06.2021 11:18:14
29.06.2021 13:06:31
ซื้อ
0.4
1.19083
1.19092
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#33070115
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:18:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19083
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 13:06:31
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
1.19092
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
29.06.2021 10:08:57
29.06.2021 13:06:25
ซื้อ
0.2
1.1916
1.19092
กำไร
-0.14 USD
EURUSD
ดีล
#33049445
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 10:08:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1916
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 13:06:25
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.19092
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD