23.07.2021 17:14:51
23.07.2021 18:02:30
ขาย
0.02
1.26014
1.25854
กำไร
0.03 USD
USDCAD
ดีล
#1513554272
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 17:14:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 18:02:30
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.25854
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.07.2021 18:00:00
23.07.2021 18:02:30
ขาย
0.01
1.25712
1.25854
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1513457256
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25712
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 18:02:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25854
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.07.2021 17:00:01
23.07.2021 17:14:46
ซื้อ
0.01
1.25808
1.2601
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1513443155
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 17:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 17:14:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2601
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.07.2021 06:43:34
23.07.2021 15:06:24
ซื้อ
0.02
129.847
130.092
กำไร
0.04 USD
EURJPY
ดีล
#1513502993
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 06:43:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.847
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:06:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
130.092
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
22.07.2021 18:39:39
23.07.2021 06:43:34
ซื้อ
0.04
129.588
129.818
กำไร
0.08 USD
EURJPY
ดีล
#1513467490
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:39:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.588
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 06:43:34
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
129.818
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
22.07.2021 17:00:01
23.07.2021 06:43:34
ซื้อ
0.01
130.2
129.818
กำไร
-0.03 USD
EURJPY
ดีล
#1513443198
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 17:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 06:43:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.818
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
22.07.2021 17:41:09
23.07.2021 06:43:34
ซื้อ
0.02
129.9
129.818
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1513453558
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 17:41:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 06:43:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
129.818
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
23.07.2021 00:59:00
23.07.2021 03:25:12
ซื้อ
0.01
0.74021
0.73866
กำไร
-0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1513490243
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 00:59:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.74021
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 03:25:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.73866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
23.07.2021 00:59:24
23.07.2021 03:25:12
ซื้อ
0.02
0.73706
0.73866
กำไร
0.03 USD
AUDUSD
ดีล
#1513490564
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 00:59:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.73706
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 03:25:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.07.2021 20:11:24
23.07.2021 00:58:57
ซื้อ
0.01
0.73769
0.73969
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1513478204
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 20:11:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.73769
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 00:58:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.73969
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.07.2021 16:09:58
22.07.2021 20:11:23
ซื้อ
0.01
0.73895
0.73745
กำไร
-0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1513429384
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:09:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.73895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 20:11:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.73745
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
22.07.2021 18:39:19
22.07.2021 20:11:23
ซื้อ
0.02
0.73595
0.73745
กำไร
0.03 USD
AUDUSD
ดีล
#1513467160
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:39:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.73595
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 20:11:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73745
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.07.2021 17:12:22
22.07.2021 19:26:23
ขาย
0.01
1.17828
1.17628
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513447806
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 17:12:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17828
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 19:26:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17628
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.07.2021 18:00:00
22.07.2021 18:34:28
ขาย
0.01
129.859
129.659
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1513457245
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.859
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:34:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.659
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.07.2021 16:10:11
22.07.2021 17:44:20
ขาย
0.02
130.052
129.892
กำไร
0.03 USD
EURJPY
ดีล
#1513430000
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:10:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.052
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:44:20
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
129.892
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.07.2021 15:07:02
22.07.2021 17:44:20
ขาย
0.01
129.746
129.892
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1513418734
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 15:07:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:44:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.892
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.07.2021 16:25:46
22.07.2021 17:37:50
ขาย
0.01
1.25327
1.25704
กำไร
-0.03 USD
USDCAD
ดีล
#1513434642
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:25:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25327
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:37:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
22.07.2021 17:16:09
22.07.2021 17:37:50
ขาย
0.04
1.25934
1.25704
กำไร
0.07 USD
USDCAD
ดีล
#1513449082
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 17:16:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25934
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:37:50
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.25704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
22.07.2021 16:35:01
22.07.2021 17:37:50
ขาย
0.02
1.25631
1.25704
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1513436637
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:35:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25631
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:37:50
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.25704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.07.2021 17:09:00
22.07.2021 17:12:20
ขาย
0.01
1.18056
1.17856
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513445763
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 17:09:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:12:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17856
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.07.2021 14:54:59
22.07.2021 17:08:59
ขาย
0.01
1.1792
1.18075
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513414209
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:54:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1792
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:08:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
22.07.2021 16:15:37
22.07.2021 17:08:59
ขาย
0.02
1.18235
1.18075
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1513431678
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:15:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:08:59
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.07.2021 16:33:27
22.07.2021 16:37:17
ซื้อ
0.01
1.25575
1.25774
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1513436201
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:33:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25575
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:37:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25774
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.07.2021 16:17:50
22.07.2021 16:33:26
ซื้อ
0.02
1.25386
1.25546
กำไร
0.03 USD
USDCAD
ดีล
#1513432545
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:17:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25386
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:33:26
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.25546
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.07.2021 15:39:37
22.07.2021 16:33:26
ซื้อ
0.01
1.25688
1.25546
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1513423350
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 15:39:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25688
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:33:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25546
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.07.2021 12:36:43
22.07.2021 16:25:46
ขาย
0.01
1.25551
1.25352
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1513400184
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 12:36:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25551
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:25:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25352
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.07.2021 16:01:12
22.07.2021 16:15:01
ซื้อ
0.01
129.95
130.142
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1513428055
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:01:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:15:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
130.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.07.2021 09:20:52
22.07.2021 16:09:58
ซื้อ
0.01
0.73672
0.73872
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1513376414
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 09:20:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.73672
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:09:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.73872
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
21.07.2021 17:26:39
22.07.2021 16:09:49
ซื้อ
0.01
1.17934
1.18133
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513321966
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:26:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17934
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:09:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18133
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.07.2021 10:15:37
22.07.2021 16:01:12
ซื้อ
0.01
130.063
129.913
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1513383290
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 10:15:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.063
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:01:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.07.2021 15:07:22
22.07.2021 16:01:12
ซื้อ
0.02
129.763
129.913
กำไร
0.03 USD
EURJPY
ดีล
#1513418803
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 15:07:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.763
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:01:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
129.913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.07.2021 03:43:36
22.07.2021 15:39:37
ซื้อ
0.01
1.25799
1.25658
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1513359127
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 03:43:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25799
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 15:39:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25658
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.07.2021 13:58:46
22.07.2021 15:39:37
ซื้อ
0.02
1.25498
1.25658
กำไร
0.03 USD
USDCAD
ดีล
#1513407058
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 13:58:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25498
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 15:39:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.25658
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
21.07.2021 10:50:15
22.07.2021 15:07:02
ขาย
0.02
129.46
129.776
กำไร
-0.06 USD
EURJPY
ดีล
#1513276318
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:50:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 15:07:02
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
129.776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
21.07.2021 17:26:42
22.07.2021 15:07:02
ขาย
0.07
130.066
129.776
กำไร
0.18 USD
EURJPY
ดีล
#1513321981
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:26:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.066
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 15:07:02
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
129.776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
21.07.2021 09:28:00
22.07.2021 15:07:02
ขาย
0.01
129.163
129.776
กำไร
-0.06 USD
EURJPY
ดีล
#1513266789
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 09:28:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.163
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 15:07:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
21.07.2021 16:03:16
22.07.2021 15:07:02
ขาย
0.04
129.763
129.776
กำไร
0.00 USD
EURJPY
ดีล
#1513308291
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:03:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.763
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 15:07:02
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
129.776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
22.07.2021 11:13:16
22.07.2021 14:54:58
ขาย
0.01
1.178
1.17941
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513391640
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 11:13:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.178
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 14:54:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.07.2021 14:48:25
22.07.2021 14:54:58
ขาย
0.02
1.18101
1.17941
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1513412622
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:48:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18101
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 14:54:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
21.07.2021 18:41:32
22.07.2021 12:36:42
ขาย
0.01
1.25426
1.25574
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1513334255
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 18:41:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25426
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 12:36:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25574
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.07.2021 03:06:26
22.07.2021 12:36:42
ขาย
0.02
1.25724
1.25574
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1513357136
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 03:06:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 12:36:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.25574
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.07.2021 15:19:14
22.07.2021 11:13:15
ขาย
0.01
1.17674
1.17823
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513185480
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 15:19:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17674
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 11:13:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
21.07.2021 18:23:53
22.07.2021 11:13:15
ขาย
0.02
1.17973
1.17823
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1513331078
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 18:23:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17973
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 11:13:15
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
21.07.2021 22:13:06
22.07.2021 10:15:37
ซื้อ
0.01
130.18
130.037
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1513345240
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 22:13:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.18
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 10:15:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
130.037
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.07.2021 04:09:51
22.07.2021 10:15:37
ซื้อ
0.02
129.877
130.037
กำไร
0.03 USD
EURJPY
ดีล
#1513360306
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 04:09:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.877
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 10:15:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
130.037
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
21.07.2021 17:44:29
22.07.2021 09:20:52
ซื้อ
0.01
0.73447
0.73647
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1513325418
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:44:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.73447
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 09:20:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.73647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
21.07.2021 11:30:40
22.07.2021 03:43:35
ซื้อ
0.02
1.26888
1.25778
กำไร
-0.18 USD
USDCAD
ดีล
#1513281054
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 11:30:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26888
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 03:43:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.25778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.18 USD
21.07.2021 18:46:03
22.07.2021 03:43:35
ซื้อ
0.41
1.25388
1.25778
กำไร
1.27 USD
USDCAD
ดีล
#1513334857
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 18:46:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25388
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 03:43:35
ปริมาณเทรด
0.41
ออก
1.25778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.27 USD
21.07.2021 16:19:45
22.07.2021 03:43:35
ซื้อ
0.04
1.26589
1.25778
กำไร
-0.26 USD
USDCAD
ดีล
#1513309774
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:19:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26589
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 03:43:35
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.25778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.26 USD
21.07.2021 09:03:49
22.07.2021 03:43:35
ซื้อ
0.01
1.2719
1.25778
กำไร
-0.11 USD
USDCAD
ดีล
#1513262701
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 09:03:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2719
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 03:43:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.11 USD