โหมดทดลองเดโม่
19.02.2020 04:32:18
19.02.2020 06:49:43
ขาย
0.0100
110.041
110.015
กำไร
0.14 USD
USDJPY
ดีล
#126615234
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 04:32:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
110.041
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.02.2020 06:49:43
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
110.015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD
18.02.2020 02:51:06
19.02.2020 06:10:26
ซื้อ
0.0100
0.66969
0.6699
กำไร
0.11 USD
AUDUSD
ดีล
#126485002
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 02:51:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66969
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.02.2020 06:10:26
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.6699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
18.02.2020 17:41:03
18.02.2020 18:11:41
ขาย
0.0100
109.833
109.806
กำไร
0.15 USD
USDJPY
ดีล
#126584992
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 17:41:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.833
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2020 18:11:41
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.806
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.15 USD
18.02.2020 17:51:17
18.02.2020 18:11:37
ซื้อ
0.0100
1.08181
1.08223
กำไร
0.32 USD
EURUSD
ดีล
#126585568
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 17:51:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08181
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2020 18:11:37
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08223
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.32 USD
18.02.2020 17:05:59
18.02.2020 17:40:56
ขาย
0.0100
109.875
109.832
กำไร
0.29 USD
USDJPY
ดีล
#126582853
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 17:05:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.875
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2020 17:40:56
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.832
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.29 USD
18.02.2020 17:03:19
18.02.2020 17:05:54
ขาย
0.0100
109.9
109.877
กำไร
0.11 USD
USDJPY
ดีล
#126582576
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 17:03:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.9
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2020 17:05:54
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
17.02.2020 05:37:46
18.02.2020 03:31:01
ขาย
0.0100
109.83
109.786
กำไร
0.30 USD
USDJPY
ดีล
#126420699
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 05:37:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.83
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2020 03:31:01
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
17.02.2020 12:17:11
17.02.2020 13:11:14
ซื้อ
0.0100
0.83198
0.8334
กำไร
1.65 USD
EURGBP
ดีล
#126450247
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 12:17:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83198
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 13:11:14
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.8334
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.65 USD
14.02.2020 20:42:43
17.02.2020 12:16:48
ซื้อ
0.0100
0.83168
0.83196
กำไร
0.16 USD
EURGBP
ดีล
#126407231
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 20:42:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83168
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 12:16:48
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83196
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.16 USD
17.02.2020 11:00:26
17.02.2020 12:12:48
ซื้อ
0.0100
0.67245
0.67278
กำไร
0.23 USD
AUDUSD
ดีล
#126441835
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 11:00:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67245
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 12:12:48
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.67278
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.23 USD
17.02.2020 10:31:02
17.02.2020 10:59:25
ซื้อ
0.0100
0.83103
0.83162
กำไร
0.57 USD
EURGBP
ดีล
#126438008
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 10:31:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83103
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 10:59:25
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83162
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.57 USD
14.02.2020 22:39:46
17.02.2020 09:55:18
ซื้อ
0.0100
0.83079
0.83166
กำไร
0.94 USD
EURGBP
ดีล
#126408308
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 22:39:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83079
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 09:55:18
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.94 USD
14.02.2020 11:18:08
17.02.2020 07:44:25
ซื้อ
0.0100
0.67263
0.67305
กำไร
0.32 USD
AUDUSD
ดีล
#126378161
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 11:18:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67263
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 07:44:25
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.67305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.32 USD
14.02.2020 18:59:47
14.02.2020 20:42:28
ซื้อ
0.0100
0.83141
0.83165
กำไร
0.11 USD
EURGBP
ดีล
#126405068
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 18:59:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83141
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 20:42:28
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.11 USD
13.02.2020 14:50:14
14.02.2020 15:55:17
ซื้อ
0.0100
0.83379
0.83395
กำไร
0.01 USD
EURGBP
ดีล
#126301161
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 14:50:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83379
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 15:55:17
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83395
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.01 USD
14.02.2020 12:10:59
14.02.2020 15:48:07
ขาย
0.0100
109.8
109.756
กำไร
0.30 USD
USDJPY
ดีล
#126383917
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 12:10:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.8
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 15:48:07
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.756
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
14.02.2020 15:15:49
14.02.2020 15:30:40
ซื้อ
0.0100
0.83216
0.8332
กำไร
1.15 USD
EURGBP
ดีล
#126395159
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 15:15:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83216
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 15:30:40
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.8332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.15 USD
14.02.2020 13:14:07
14.02.2020 15:15:44
ซื้อ
0.0100
0.83186
0.83215
กำไร
0.18 USD
EURGBP
ดีล
#126388855
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 13:14:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83186
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 15:15:44
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.18 USD
14.02.2020 11:21:03
14.02.2020 12:10:54
ขาย
0.0100
109.825
109.8
กำไร
0.13 USD
USDJPY
ดีล
#126378668
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 11:21:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.825
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 12:10:54
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.13 USD
13.02.2020 16:52:56
14.02.2020 11:13:12
ซื้อ
0.0100
0.83241
0.83278
กำไร
0.28 USD
EURGBP
ดีล
#126318358
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 16:52:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83241
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 11:13:12
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83278
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.28 USD
14.02.2020 09:27:31
14.02.2020 10:51:05
ซื้อ
0.0100
0.67244
0.67266
กำไร
0.12 USD
AUDUSD
ดีล
#126369184
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 09:27:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67244
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 10:51:05
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.67266
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.12 USD
13.02.2020 18:01:40
14.02.2020 10:49:34
ซื้อ
0.0100
0.83116
0.83147
กำไร
0.20 USD
EURGBP
ดีล
#126333241
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 18:01:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83116
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 10:49:34
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.20 USD
14.02.2020 08:53:36
14.02.2020 09:18:32
ซื้อ
0.0100
0.67202
0.67274
กำไร
0.62 USD
AUDUSD
ดีล
#126366989
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 08:53:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67202
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 09:18:32
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.67274
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.62 USD
13.02.2020 17:57:26
14.02.2020 01:22:18
ขาย
0.0100
109.792
109.775
กำไร
0.05 USD
USDJPY
ดีล
#126332309
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 17:57:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.792
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 01:22:18
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.05 USD
13.02.2020 08:50:12
13.02.2020 20:38:23
ขาย
0.0100
0.64436
0.64419
กำไร
0.07 USD
NZDUSD
ดีล
#126265165
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 08:50:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64436
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 20:38:23
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.64419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.07 USD
13.02.2020 17:57:50
13.02.2020 18:01:35
ซื้อ
0.0100
0.83079
0.83117
กำไร
0.29 USD
EURGBP
ดีล
#126332423
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 17:57:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83079
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 18:01:35
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.29 USD
13.02.2020 17:52:48
13.02.2020 17:57:37
ซื้อ
0.0100
0.83028
0.83065
กำไร
0.28 USD
EURGBP
ดีล
#126331470
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 17:52:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83028
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 17:57:37
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.28 USD
13.02.2020 17:35:42
13.02.2020 17:52:36
ซื้อ
0.0100
0.82979
0.83028
กำไร
0.44 USD
EURGBP
ดีล
#126327774
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 17:35:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.82979
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 17:52:36
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.44 USD
13.02.2020 17:03:08
13.02.2020 17:24:03
ขาย
0.0100
0.64577
0.64543
กำไร
0.24 USD
NZDUSD
ดีล
#126320444
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 17:03:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64577
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 17:24:03
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.64543
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.24 USD
13.02.2020 16:59:18
13.02.2020 17:03:05
ขาย
0.0100
0.64617
0.64581
กำไร
0.26 USD
NZDUSD
ดีล
#126319347
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 16:59:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64617
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 17:03:05
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.64581
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.26 USD
05.02.2020 15:06:33
13.02.2020 16:47:39
ซื้อ
0.0100
1.30508
1.3045
กำไร
-0.68 USD
GBPUSD
ดีล
#125708345
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 15:06:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30508
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 16:47:39
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.3045
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.68 USD
13.02.2020 15:12:46
13.02.2020 15:18:27
ซื้อ
0.0100
0.67317
0.67342
กำไร
0.15 USD
AUDUSD
ดีล
#126302969
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 15:12:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67317
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 15:18:27
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.67342
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.15 USD
13.02.2020 14:46:01
13.02.2020 14:50:06
ซื้อ
0.0100
0.83352
0.83381
กำไร
0.17 USD
EURGBP
ดีล
#126300959
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 14:46:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83352
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 14:50:06
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.83381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.17 USD
13.02.2020 12:24:54
13.02.2020 14:44:39
ซื้อ
0.0100
0.67292
0.67317
กำไร
0.15 USD
AUDUSD
ดีล
#126284326
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 12:24:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67292
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 14:44:39
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.67317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.15 USD
13.02.2020 09:42:01
13.02.2020 14:34:52
ขาย
0.0100
0.64495
0.64476
กำไร
0.09 USD
NZDUSD
ดีล
#126267111
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 09:42:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64495
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 14:34:52
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.64476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.09 USD
05.02.2020 15:45:25
13.02.2020 14:17:20
ซื้อ
0.0100
1.30157
1.30183
กำไร
0.16 USD
GBPUSD
ดีล
#125715564
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 15:45:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30157
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 14:17:20
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.30183
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.16 USD
13.02.2020 11:30:13
13.02.2020 12:23:44
ซื้อ
0.0100
1.29727
1.29813
กำไร
0.76 USD
GBPUSD
ดีล
#126278746
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 11:30:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29727
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 12:23:44
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.29813
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.76 USD
13.02.2020 10:47:10
13.02.2020 11:29:55
ซื้อ
0.0100
1.29715
1.29734
กำไร
0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#126274228
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 10:47:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29715
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 11:29:55
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.29734
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.09 USD
13.02.2020 10:41:42
13.02.2020 11:19:48
ขาย
0.0100
0.64604
0.64568
กำไร
0.26 USD
NZDUSD
ดีล
#126273720
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 10:41:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64604
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 11:19:48
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.64568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.26 USD
12.02.2020 20:25:19
13.02.2020 10:47:01
ซื้อ
0.0100
1.29674
1.29714
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#126216565
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 20:25:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29674
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 10:47:01
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.29714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
11.02.2020 20:58:37
13.02.2020 10:40:40
ขาย
0.0100
109.778
109.762
กำไร
0.05 USD
USDJPY
ดีล
#126129682
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 20:58:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.778
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 10:40:40
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.05 USD
13.02.2020 05:20:52
13.02.2020 10:40:36
ซื้อ
0.0100
0.6725
0.67301
กำไร
0.41 USD
AUDUSD
ดีล
#126247085
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 05:20:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6725
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 10:40:36
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.67301
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.41 USD
13.02.2020 07:28:21
13.02.2020 08:49:59
ขาย
0.0100
0.64452
0.6444
กำไร
0.02 USD
NZDUSD
ดีล
#126258142
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 07:28:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64452
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 08:49:59
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.6444
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
13.02.2020 07:56:56
13.02.2020 08:49:55
ขาย
0.0100
0.64483
0.6444
กำไร
0.33 USD
NZDUSD
ดีล
#126260759
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 07:56:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64483
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 08:49:55
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.6444
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.33 USD
13.02.2020 06:51:35
13.02.2020 07:27:53
ขาย
0.0100
0.64495
0.64456
กำไร
0.29 USD
NZDUSD
ดีล
#126254544
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 06:51:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64495
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 07:27:53
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.64456
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.29 USD
13.02.2020 05:08:01
13.02.2020 06:50:36
ขาย
0.0100
109.932
109.879
กำไร
0.38 USD
USDJPY
ดีล
#126246231
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 05:08:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.932
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 06:50:36
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.38 USD
13.02.2020 05:07:46
13.02.2020 05:20:47
ซื้อ
0.0100
0.67229
0.6726
กำไร
0.21 USD
AUDUSD
ดีล
#126246208
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 05:07:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67229
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 05:20:47
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.6726
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
13.02.2020 03:04:43
13.02.2020 03:32:48
ซื้อ
0.0100
0.67215
0.67259
กำไร
0.34 USD
AUDUSD
ดีล
#126234338
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 03:04:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67215
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 03:32:48
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.67259
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
12.02.2020 12:32:10
13.02.2020 03:03:51
ขาย
0.0100
109.964
109.894
กำไร
0.54 USD
USDJPY
ดีล
#126182271
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 12:32:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.964
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 03:03:51
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.894
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.54 USD
12.02.2020 08:52:43
13.02.2020 01:48:54
ขาย
0.0100
0.64594
0.6448
กำไร
1.04 USD
NZDUSD
ดีล
#126158548
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 08:52:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64594
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 01:48:54
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
0.6448
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.04 USD