04.10.2020 09:27:40
04.10.2020 09:28:35
คัดลอก
0%
0%
กำไร
0.00 USD
PENDEKAR_MELAKA
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2020 09:27:40
จุดเริ่มต้น
0%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2020 09:28:35
ออก
0%
กำไร
0.00 USD
28.08.2020 11:35:05
28.09.2020 17:44:54
คัดลอก
0%
5.12%
กำไร
-9.61 USD
SerdangMining
วันและเวลาเปิดทำการ
28.08.2020 11:35:05
จุดเริ่มต้น
0%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 17:44:54
ออก
5.12%
กำไร
-9.61 USD
24.05.2019 12:03:27
26.05.2019 20:24:40
คัดลอก
55.93%
57.44%
กำไร
0.00 USD
PencuriHati
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2019 12:03:27
จุดเริ่มต้น
55.93%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2019 20:24:40
ออก
57.44%
กำไร
0.00 USD