24.11.2020 03:32:31
24.02.2021 18:25:58
ขาย
0.02
0.69698
0.73968
กำไร
-85.40 USD
NZDUSD
ดีล
#65567777
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 03:32:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.69698
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-85.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-85.40 USD
11.11.2020 04:10:24
24.02.2021 18:25:57
ขาย
0.02
0.68678
0.73968
กำไร
-105.80 USD
NZDUSD
ดีล
#64990152
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2020 04:10:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.68678
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-105.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-105.80 USD
18.11.2020 09:38:47
24.02.2021 18:25:57
ขาย
0.02
0.69121
0.73968
กำไร
-96.94 USD
NZDUSD
ดีล
#65316713
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2020 09:38:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.69121
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-96.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-96.94 USD
05.11.2020 21:29:26
24.02.2021 18:25:57
ขาย
0.02
0.67698
0.73968
กำไร
-125.40 USD
NZDUSD
ดีล
#64783023
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 21:29:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67698
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-125.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-125.40 USD
09.11.2020 13:47:47
24.02.2021 18:25:57
ขาย
0.02
0.68163
0.73968
กำไร
-116.10 USD
NZDUSD
ดีล
#64873521
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2020 13:47:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.68163
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-116.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-116.10 USD
16.11.2020 18:02:44
24.02.2021 18:25:57
ขาย
0.02
0.6896
0.73968
กำไร
-100.16 USD
NZDUSD
ดีล
#65226377
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2020 18:02:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.6896
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-100.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-100.16 USD
05.11.2020 15:14:20
24.02.2021 18:25:57
ขาย
0.02
0.67587
0.73968
กำไร
-127.62 USD
NZDUSD
ดีล
#64764297
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 15:14:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67587
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-127.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-127.62 USD
06.11.2020 03:58:42
24.02.2021 18:25:57
ขาย
0.02
0.67832
0.73968
กำไร
-122.72 USD
NZDUSD
ดีล
#64792423
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 03:58:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67832
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-122.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-122.72 USD
05.11.2020 10:11:29
24.02.2021 18:25:56
ขาย
0.02
0.67229
0.73968
กำไร
-134.78 USD
NZDUSD
ดีล
#64742908
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 10:11:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67229
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-134.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-134.78 USD
05.11.2020 14:36:28
24.02.2021 18:25:56
ขาย
0.02
0.67483
0.73968
กำไร
-129.70 USD
NZDUSD
ดีล
#64760109
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 14:36:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67483
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-129.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-129.70 USD
05.11.2020 13:57:12
24.02.2021 18:25:56
ขาย
0.02
0.67354
0.73968
กำไร
-132.28 USD
NZDUSD
ดีล
#64757434
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 13:57:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-132.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 18:25:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-132.28 USD
05.11.2020 04:40:22
17.12.2020 04:56:18
ขาย
0.02
0.66992
0.71326
กำไร
-86.68 USD
NZDUSD
ดีล
#64730262
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 04:40:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.66992
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-86.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 04:56:18
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.71326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-86.68 USD
05.11.2020 09:50:03
17.12.2020 04:54:42
ขาย
0.02
0.67068
0.71308
กำไร
-84.80 USD
NZDUSD
ดีล
#64741346
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 09:50:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67068
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-84.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 04:54:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.71308
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-84.80 USD
05.11.2020 09:56:30
17.12.2020 04:54:36
ขาย
0.02
0.67141
0.71308
กำไร
-83.34 USD
NZDUSD
ดีล
#64741772
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 09:56:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67141
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-83.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 04:54:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.71308
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-83.34 USD
05.11.2020 03:46:23
17.12.2020 04:54:33
ขาย
0.02
0.66885
0.71308
กำไร
-88.46 USD
NZDUSD
ดีล
#64727972
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 03:46:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.66885
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-88.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 04:54:33
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.71308
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-88.46 USD
20.11.2020 13:49:06
23.11.2020 18:13:27
ขาย
0.02
0.69424
0.69039
กำไร
7.70 USD
NZDUSD
ดีล
#65460025
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2020 13:49:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.69424
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2020 18:13:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.69039
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.70 USD
04.11.2020 02:16:57
04.11.2020 08:12:32
ขาย
0.01
0.67377
0.66579
กำไร
7.98 USD
NZDUSD
ดีล
#64673674
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2020 02:16:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 08:12:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.66579
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.98 USD
04.11.2020 02:16:57
04.11.2020 07:39:12
ขาย
0.01
0.67377
0.66623
กำไร
7.54 USD
NZDUSD
ดีล
#64650565
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2020 02:16:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 07:39:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.66623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.54 USD
28.10.2020 07:10:50
28.10.2020 12:03:42
ขาย
0.02
0.6708
0.6674
กำไร
6.80 USD
NZDUSD
ดีล
#64353366
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 07:10:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.6708
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 12:03:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.6674
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.80 USD
27.10.2020 18:37:10
28.10.2020 10:36:40
ขาย
0.02
0.67133
0.66868
กำไร
5.30 USD
NZDUSD
ดีล
#64326328
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 18:37:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67133
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 10:36:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.30 USD
28.10.2020 08:30:38
28.10.2020 10:31:01
ขาย
0.02
0.67174
0.66863
กำไร
6.22 USD
NZDUSD
ดีล
#64356667
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 08:30:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67174
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 10:31:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66863
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.22 USD
27.10.2020 19:02:23
28.10.2020 05:15:38
ขาย
0.02
0.67166
0.67
กำไร
3.32 USD
NZDUSD
ดีล
#64327977
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 19:02:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67166
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 05:15:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.32 USD
27.10.2020 19:39:38
28.10.2020 01:27:54
ขาย
0.02
0.67221
0.67006
กำไร
4.30 USD
NZDUSD
ดีล
#64328774
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 19:39:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67221
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 01:27:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.67006
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.30 USD
20.10.2020 12:21:08
27.10.2020 12:03:31
ซื้อ
0.02
0.90888
0.90914
กำไร
0.57 USD
USDCHF
ดีล
#63983455
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 12:21:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90888
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:03:31
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.57 USD
20.10.2020 12:29:00
27.10.2020 12:03:15
ซื้อ
0.02
0.90862
0.90926
กำไร
1.41 USD
USDCHF
ดีล
#63984284
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 12:29:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90862
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:03:15
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90926
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.41 USD
20.10.2020 12:34:54
27.10.2020 12:03:09
ซื้อ
0.02
0.90824
0.90925
กำไร
2.22 USD
USDCHF
ดีล
#63985294
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 12:34:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90824
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:03:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.22 USD
20.10.2020 13:05:27
27.10.2020 12:03:04
ซื้อ
0.02
0.90792
0.90926
กำไร
2.95 USD
USDCHF
ดีล
#63987350
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 13:05:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90792
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:03:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90926
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.95 USD
20.10.2020 17:05:05
26.10.2020 22:01:12
ซื้อ
0.02
0.90723
0.90788
กำไร
1.43 USD
USDCHF
ดีล
#64003975
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:05:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 22:01:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.43 USD
20.10.2020 17:14:09
26.10.2020 16:35:49
ซื้อ
0.02
0.9067
0.90745
กำไร
1.65 USD
USDCHF
ดีล
#64005216
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:14:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 16:35:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90745
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.65 USD
23.10.2020 11:09:37
26.10.2020 11:28:58
ซื้อ
0.02
0.90575
0.90706
กำไร
2.89 USD
USDCHF
ดีล
#64167081
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 11:09:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90575
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 11:28:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.89 USD
23.10.2020 21:45:08
26.10.2020 10:42:56
ซื้อ
0.02
0.90451
0.90635
กำไร
4.06 USD
USDCHF
ดีล
#64199814
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 21:45:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90451
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 10:42:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.06 USD
23.10.2020 11:19:38
23.10.2020 17:43:27
ซื้อ
0.02
0.90499
0.90665
กำไร
3.66 USD
USDCHF
ดีล
#64168349
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 11:19:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90499
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 17:43:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90665
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.66 USD
23.10.2020 12:32:06
23.10.2020 17:43:23
ซื้อ
0.02
0.90429
0.90664
กำไร
5.18 USD
USDCHF
ดีล
#64172853
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:32:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90429
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 17:43:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.18 USD
20.10.2020 17:23:18
22.10.2020 11:20:12
ซื้อ
0.02
0.90585
0.90695
กำไร
2.43 USD
USDCHF
ดีล
#64006302
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:23:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90585
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 11:20:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.43 USD
21.10.2020 09:16:19
22.10.2020 06:39:44
ซื้อ
0.02
0.90542
0.90688
กำไร
3.22 USD
USDCHF
ดีล
#64038995
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 09:16:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90542
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 06:39:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.22 USD
21.10.2020 09:27:54
22.10.2020 03:11:14
ซื้อ
0.02
0.90464
0.906
กำไร
3.00 USD
USDCHF
ดีล
#64039886
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 09:27:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90464
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 03:11:14
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.906
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.00 USD
21.10.2020 11:05:18
22.10.2020 03:11:08
ซื้อ
0.02
0.90362
0.906
กำไร
5.25 USD
USDCHF
ดีล
#64047624
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 11:05:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90362
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 03:11:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.906
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.25 USD
20.10.2020 13:21:28
20.10.2020 14:55:04
ซื้อ
0.02
0.90729
0.90803
กำไร
1.63 USD
USDCHF
ดีล
#63988827
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 13:21:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90729
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 14:55:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.90803
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.63 USD
19.10.2020 01:50:46
20.10.2020 14:46:56
ซื้อ
0.02
1.3186
1.31865
กำไร
0.08 USD
USDCAD
ดีล
#63880070
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 01:50:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 14:46:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31865
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
19.10.2020 10:25:51
20.10.2020 02:52:51
ซื้อ
0.02
1.31762
1.31889
กำไร
1.93 USD
USDCAD
ดีล
#63901712
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 10:25:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31762
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 02:52:51
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.93 USD
19.10.2020 20:53:32
20.10.2020 02:52:49
ซื้อ
0.02
1.31629
1.31889
กำไร
3.94 USD
USDCAD
ดีล
#63944785
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 20:53:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31629
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 02:52:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.94 USD
14.10.2020 11:30:40
15.10.2020 10:55:58
ซื้อ
0.02
1.31303
1.31638
กำไร
5.09 USD
USDCAD
ดีล
#63704529
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2020 11:30:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31303
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 10:55:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31638
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.09 USD
14.10.2020 11:53:20
15.10.2020 01:38:57
ซื้อ
0.02
1.31219
1.31523
กำไร
4.62 USD
USDCAD
ดีล
#63706075
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2020 11:53:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31219
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 01:38:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.62 USD
12.10.2020 06:58:31
13.10.2020 17:08:12
ซื้อ
0.02
1.31335
1.31344
กำไร
0.14 USD
USDCAD
ดีล
#63560528
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2020 06:58:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31335
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 17:08:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31344
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
12.10.2020 08:49:14
13.10.2020 16:52:46
ซื้อ
0.02
1.31232
1.31394
กำไร
2.47 USD
USDCAD
ดีล
#63563992
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2020 08:49:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31232
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 16:52:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.47 USD
13.10.2020 08:50:59
13.10.2020 16:52:34
ซื้อ
0.02
1.31163
1.31395
กำไร
3.53 USD
USDCAD
ดีล
#63622958
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 08:50:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31163
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 16:52:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31395
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.53 USD
13.10.2020 12:28:40
13.10.2020 16:18:50
ซื้อ
0.02
1.31023
1.31263
กำไร
3.66 USD
USDCAD
ดีล
#63639760
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:28:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31023
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 16:18:50
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31263
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.66 USD
12.10.2020 17:01:01
13.10.2020 05:43:27
ซื้อ
0.02
1.31168
1.3138
กำไร
3.23 USD
USDCAD
ดีล
#63594077
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2020 17:01:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31168
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 05:43:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.3138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.23 USD
12.10.2020 18:04:59
13.10.2020 05:41:49
ซื้อ
0.02
1.31049
1.31382
กำไร
5.07 USD
USDCAD
ดีล
#63598126
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2020 18:04:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31049
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 05:41:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.31382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.07 USD
05.10.2020 11:17:14
06.10.2020 21:58:25
ขาย
0.02
0.66433
0.65996
กำไร
8.74 USD
NZDUSD
ดีล
#63059448
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2020 11:17:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.66433
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.10.2020 21:58:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.74 USD