โหมดทดลองเดโม่
20.07.2020 18:51:07
22.07.2020 12:49:48
ขาย
0.01
1.2654
1.26705
กำไร
-1.75 USD
GBPUSD
ดีล
#141079334
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2020 18:51:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2654
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2020 12:49:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26705
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.75 USD
21.07.2020 16:55:58
22.07.2020 12:49:46
ขาย
0.01
1.27117
1.26704
กำไร
4.03 USD
GBPUSD
ดีล
#141225110
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 16:55:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27117
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2020 12:49:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.03 USD
21.07.2020 11:54:43
22.07.2020 12:49:44
ขาย
0.01
1.26904
1.26703
กำไร
1.91 USD
GBPUSD
ดีล
#141162657
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 11:54:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26904
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2020 12:49:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26703
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.91 USD
21.07.2020 04:31:38
22.07.2020 12:49:40
ขาย
0.01
1.26776
1.26703
กำไร
0.63 USD
GBPUSD
ดีล
#141117679
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 04:31:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26776
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2020 12:49:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26703
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.63 USD
21.07.2020 17:19:42
22.07.2020 12:49:35
ขาย
0.01
1.27276
1.26703
กำไร
5.63 USD
GBPUSD
ดีล
#141228244
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 17:19:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27276
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2020 12:49:35
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26703
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
5.63 USD
21.07.2020 17:59:37
21.07.2020 23:06:44
ขาย
0.01
1.2749
1.27345
กำไร
1.35 USD
GBPUSD
ดีล
#141233618
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 17:59:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2749
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2020 23:06:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.27345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.35 USD
21.07.2020 10:11:42
21.07.2020 11:03:41
ขาย
0.01
1.27105
1.26785
กำไร
3.10 USD
GBPUSD
ดีล
#141145809
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 10:11:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27105
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2020 11:03:41
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.10 USD
15.07.2020 13:14:41
15.07.2020 16:50:50
ขาย
0.01
1.26247
1.26192
กำไร
0.45 USD
GBPUSD
ดีล
#140575437
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 13:14:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26247
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 16:50:50
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26192
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.45 USD
15.07.2020 15:11:09
15.07.2020 16:50:49
ขาย
0.01
1.26383
1.26188
กำไร
1.85 USD
GBPUSD
ดีล
#140587659
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 15:11:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26383
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 16:50:49
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26188
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.85 USD
03.07.2020 16:20:59
07.07.2020 16:53:40
ขาย
0.01
1.24626
1.25569
กำไร
-9.53 USD
GBPUSD
ดีล
#139410080
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 16:20:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24626
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 16:53:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25569
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-9.53 USD
06.07.2020 03:05:28
07.07.2020 16:53:39
ขาย
0.01
1.24853
1.25569
กำไร
-7.26 USD
GBPUSD
ดีล
#139442867
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2020 03:05:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24853
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 16:53:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25569
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-7.26 USD
07.07.2020 16:23:08
07.07.2020 16:53:37
ขาย
0.01
1.254
1.25584
กำไร
-1.94 USD
GBPUSD
ดีล
#139732748
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 16:23:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.254
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 16:53:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25584
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.94 USD
07.07.2020 14:41:31
07.07.2020 16:53:37
ขาย
0.01
1.25218
1.2558
กำไร
-3.72 USD
GBPUSD
ดีล
#139296259
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 14:41:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25218
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 16:53:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2558
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-3.72 USD
01.07.2020 16:07:11
07.07.2020 16:23:04
ขาย
0.01
1.24238
1.25402
กำไร
-11.74 USD
GBPUSD
ดีล
#139157129
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 16:07:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24238
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 16:23:04
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25402
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-11.74 USD
01.07.2020 17:08:22
07.07.2020 16:23:01
ขาย
0.01
1.24374
1.25404
กำไร
-10.40 USD
GBPUSD
ดีล
#139165054
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 17:08:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24374
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 16:23:01
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-10.40 USD
06.07.2020 10:10:56
06.07.2020 19:11:29
ขาย
0.01
1.25074
1.24858
กำไร
2.06 USD
GBPUSD
ดีล
#139489565
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2020 10:10:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25074
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 19:11:29
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24858
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.06 USD
01.07.2020 17:30:29
03.07.2020 12:18:07
ขาย
0.01
1.24539
1.24442
กำไร
0.87 USD
GBPUSD
ดีล
#139167521
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 17:30:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24539
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 12:18:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.87 USD
01.07.2020 18:48:44
02.07.2020 19:08:56
ขาย
0.01
1.24722
1.24577
กำไร
1.35 USD
GBPUSD
ดีล
#139174431
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 18:48:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24722
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 19:08:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.35 USD
02.07.2020 15:36:13
02.07.2020 16:02:56
ขาย
0.01
1.25249
1.24921
กำไร
3.18 USD
GBPUSD
ดีล
#139290642
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 15:36:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25249
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 16:02:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.18 USD
02.07.2020 09:10:40
02.07.2020 15:36:01
ขาย
0.01
1.2502
1.253
กำไร
-2.90 USD
GBPUSD
ดีล
#139231655
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 09:10:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2502
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 15:36:01
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.90 USD
02.07.2020 11:34:27
02.07.2020 14:24:02
ขาย
0.01
1.25182
1.25043
กำไร
1.29 USD
GBPUSD
ดีล
#139252386
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 11:34:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25182
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 14:24:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.29 USD
30.06.2020 20:13:02
30.06.2020 20:38:33
ขาย
0.01
1.23871
1.23738
กำไร
1.23 USD
GBPUSD
ดีล
#139041574
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 20:13:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.23871
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 20:38:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.23 USD
30.06.2020 18:23:41
30.06.2020 19:03:57
ขาย
0.01
1.23893
1.23658
กำไร
2.25 USD
GBPUSD
ดีล
#139020384
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 18:23:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.23893
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 19:03:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23658
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.25 USD
30.06.2020 18:15:33
30.06.2020 19:03:53
ขาย
0.01
1.2374
1.23659
กำไร
0.71 USD
GBPUSD
ดีล
#139018290
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 18:15:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2374
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 19:03:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23659
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.71 USD
30.06.2020 12:22:54
30.06.2020 13:51:07
ซื้อ
0.01
1.22664
1.22887
กำไร
2.13 USD
GBPUSD
ดีล
#138976618
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 12:22:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22664
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 13:51:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.22887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.13 USD
29.06.2020 17:40:31
30.06.2020 01:43:23
ซื้อ
0.01
1.22823
1.23105
กำไร
2.72 USD
GBPUSD
ดีล
#138907870
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 17:40:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22823
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 01:43:23
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.72 USD
29.06.2020 15:34:40
30.06.2020 01:43:21
ซื้อ
0.01
1.23035
1.23105
กำไร
0.60 USD
GBPUSD
ดีล
#138888395
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 15:34:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23035
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 01:43:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.60 USD
29.06.2020 18:01:01
30.06.2020 01:43:19
ซื้อ
0.01
1.22682
1.23105
กำไร
4.13 USD
GBPUSD
ดีล
#138910280
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 18:01:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22682
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 01:43:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.13 USD
25.06.2020 14:41:25
25.06.2020 17:15:17
ซื้อ
0.01
1.1201
1.12275
กำไร
2.55 USD
EURUSD
ดีล
#138630670
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 14:41:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1201
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 17:15:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.12275
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.55 USD
25.06.2020 13:51:58
25.06.2020 17:15:11
ซื้อ
0.01
1.12088
1.12266
กำไร
1.68 USD
EURUSD
ดีล
#138626352
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 13:51:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12088
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 17:15:11
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.12266
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.68 USD
24.06.2020 14:15:33
24.06.2020 14:57:28
ขาย
0.01
1.25328
1.24988
กำไร
3.30 USD
GBPUSD
ดีล
#138503326
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 14:15:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25328
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 14:57:28
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24988
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.30 USD
23.06.2020 19:11:56
24.06.2020 08:12:24
ขาย
0.01
1.25266
1.25076
กำไร
1.80 USD
GBPUSD
ดีล
#138425963
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 19:11:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25266
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 08:12:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25076
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.80 USD
19.06.2020 19:03:11
22.06.2020 06:39:46
ซื้อ
0.01
1.23573
1.2372
กำไร
1.37 USD
GBPUSD
ดีล
#138120153
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2020 19:03:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23573
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2020 06:39:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2372
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.37 USD
19.06.2020 17:46:00
19.06.2020 18:06:35
ซื้อ
0.01
1.23641
1.23752
กำไร
1.01 USD
GBPUSD
ดีล
#138113101
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2020 17:46:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23641
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2020 18:06:35
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.01 USD
19.06.2020 13:24:02
19.06.2020 15:32:55
ซื้อ
0.01
1.2388
1.24109
กำไร
2.19 USD
GBPUSD
ดีล
#138091024
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2020 13:24:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2388
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2020 15:32:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.19 USD
19.06.2020 14:12:55
19.06.2020 15:32:49
ซื้อ
0.01
1.23699
1.24093
กำไร
3.84 USD
GBPUSD
ดีล
#138094295
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2020 14:12:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23699
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2020 15:32:49
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.84 USD
18.06.2020 22:12:10
18.06.2020 22:41:55
ซื้อ
0.01
1.2413
1.24231
กำไร
0.91 USD
GBPUSD
ดีล
#138055463
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 22:12:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2413
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 22:41:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24231
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.91 USD
18.06.2020 15:10:48
18.06.2020 18:26:56
ซื้อ
0.01
1.24568
1.24435
กำไร
-1.43 USD
GBPUSD
ดีล
#138023997
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 15:10:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24568
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 18:26:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24435
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.43 USD
18.06.2020 16:21:44
18.06.2020 18:26:54
ซื้อ
0.01
1.24309
1.24437
กำไร
1.18 USD
GBPUSD
ดีล
#138030312
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 16:21:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24309
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 18:26:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24437
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.18 USD
18.06.2020 17:35:24
18.06.2020 18:26:53
ซื้อ
0.01
1.24097
1.24438
กำไร
3.31 USD
GBPUSD
ดีล
#138038011
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 17:35:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24097
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 18:26:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24438
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.31 USD
12.06.2020 20:48:02
12.06.2020 22:07:07
ซื้อ
0.01
1.2478
1.25015
กำไร
2.25 USD
GBPUSD
ดีล
#137624607
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 20:48:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2478
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 22:07:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.25 USD
11.06.2020 20:51:09
12.06.2020 09:12:21
ซื้อ
0.01
1.25949
1.25958
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#137454904
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 20:51:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25949
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 09:12:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.01 USD
12.06.2020 03:11:36
12.06.2020 07:08:56
ซื้อ
0.01
1.2562
1.25736
กำไร
1.06 USD
GBPUSD
ดีล
#137474743
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 03:11:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2562
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 07:08:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25736
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.06 USD
11.06.2020 10:06:35
11.06.2020 10:56:37
ซื้อ
0.01
1.26595
1.26875
กำไร
2.70 USD
GBPUSD
ดีล
#137374916
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 10:06:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26595
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 10:56:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26875
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.70 USD
09.06.2020 18:35:07
10.06.2020 01:25:34
ขาย
0.01
1.27406
1.27276
กำไร
1.20 USD
GBPUSD
ดีล
#137146690
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 18:35:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27406
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2020 01:25:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.27276
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.20 USD
08.06.2020 21:36:12
09.06.2020 10:16:08
ขาย
0.01
1.27162
1.26807
กำไร
3.45 USD
GBPUSD
ดีล
#136988937
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 21:36:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27162
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 10:16:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26807
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.45 USD
08.06.2020 16:35:31
09.06.2020 10:16:03
ขาย
0.01
1.26874
1.26814
กำไร
0.50 USD
GBPUSD
ดีล
#136979703
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 16:35:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26874
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 10:16:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26814
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.50 USD
04.06.2020 11:01:15
04.06.2020 17:20:54
ซื้อ
0.01
1.25045
1.25706
กำไร
6.51 USD
GBPUSD
ดีล
#136621131
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 11:01:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25045
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 17:20:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
6.51 USD
01.06.2020 17:24:56
04.06.2020 11:05:11
ขาย
0.01
1.24679
1.25032
กำไร
-3.63 USD
GBPUSD
ดีล
#136333761
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 17:24:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24679
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 11:05:11
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25032
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-3.63 USD
01.06.2020 17:07:21
04.06.2020 11:05:03
ขาย
0.01
1.2439
1.25035
กำไร
-6.55 USD
GBPUSD
ดีล
#136330186
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 17:07:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2439
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 11:05:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25035
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-6.55 USD