26.10.2020 12:06:00
27.10.2020 11:39:42
ขาย
0.04
0.90435
0.90733
กำไร
-16.32 USD
EURGBP
ดีล
#149919569
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 12:06:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90435
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:39:42
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90733
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-16.32 USD
23.10.2020 17:18:00
27.10.2020 11:39:41
ซื้อ
0.04
0.90764
0.90731
กำไร
-2.52 USD
EURGBP
ดีล
#149855606
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 17:18:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90764
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:39:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90731
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-2.52 USD
26.10.2020 12:05:22
27.10.2020 11:39:41
ซื้อ
0.04
0.90463
0.9073
กำไร
13.11 USD
EURGBP
ดีล
#149919402
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 12:05:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90463
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:39:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.9073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
13.11 USD
26.10.2020 14:42:26
27.10.2020 11:39:41
ขาย
0.04
0.90741
0.90733
กำไร
-0.38 USD
EURGBP
ดีล
#149929853
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 14:42:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90741
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:39:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90733
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-0.38 USD
23.10.2020 12:16:46
27.10.2020 11:39:13
ขาย
0.04
0.66961
0.66905
กำไร
1.84 USD
NZDUSD
ดีล
#149826048
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:16:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.66961
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:39:13
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.66905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.84 USD
21.10.2020 18:05:05
27.10.2020 11:39:13
ขาย
0.04
0.66661
0.66905
กำไร
-10.16 USD
NZDUSD
ดีล
#149733565
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:05:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.66661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:39:13
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.66905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-10.16 USD
22.10.2020 20:16:01
27.10.2020 11:39:13
ซื้อ
0.04
0.66881
0.66899
กำไร
0.32 USD
NZDUSD
ดีล
#149794845
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 20:16:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.66881
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:39:13
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.66899
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.32 USD
23.10.2020 09:02:26
27.10.2020 11:39:12
ซื้อ
0.04
0.66577
0.66899
กำไร
12.48 USD
NZDUSD
ดีล
#149815281
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 09:02:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.66577
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:39:12
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.66899
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
12.48 USD
23.10.2020 17:56:01
27.10.2020 11:38:33
ขาย
0.04
0.71029
0.71285
กำไร
-10.64 USD
AUDUSD
ดีล
#149862996
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 17:56:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71029
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:38:33
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.71285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-10.64 USD
23.10.2020 21:26:29
27.10.2020 11:38:33
ขาย
0.04
0.71339
0.71285
กำไร
1.76 USD
AUDUSD
ดีล
#149870120
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 21:26:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71339
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:38:33
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.71285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.76 USD
23.10.2020 01:39:05
27.10.2020 11:38:32
ซื้อ
0.04
0.71316
0.71283
กำไร
-1.72 USD
AUDUSD
ดีล
#149803714
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 01:39:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71316
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:38:32
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.71283
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-1.72 USD
26.10.2020 11:19:00
27.10.2020 11:37:49
ขาย
0.04
1.18096
1.1815
กำไร
-2.56 USD
EURUSD
ดีล
#149915593
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 11:19:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18096
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:37:49
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.1815
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-2.56 USD
26.10.2020 10:01:24
27.10.2020 11:37:49
ซื้อ
0.04
1.18222
1.1815
กำไร
-3.28 USD
EURUSD
ดีล
#149907704
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 10:01:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18222
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:37:49
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.1815
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-3.28 USD
23.10.2020 12:36:00
27.10.2020 11:37:49
ซื้อ
0.04
1.18521
1.1815
กำไร
-15.24 USD
EURUSD
ดีล
#149827393
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:36:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18521
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:37:49
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.1815
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-15.24 USD
26.10.2020 16:33:01
27.10.2020 11:37:05
ขาย
0.04
1.29953
1.30223
กำไร
-11.20 USD
GBPUSD
ดีล
#149939350
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 16:33:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.29953
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:37:05
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30223
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-11.20 USD
26.10.2020 18:01:33
27.10.2020 11:37:05
ขาย
0.04
1.30253
1.30223
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#149949820
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 18:01:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30253
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:37:05
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30223
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.80 USD
26.10.2020 14:53:41
27.10.2020 11:37:04
ซื้อ
0.08
1.30124
1.30218
กำไร
6.72 USD
GBPUSD
ดีล
#149931063
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 14:53:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30124
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:37:04
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.30218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
6.72 USD
26.10.2020 14:18:07
27.10.2020 11:37:04
ซื้อ
0.04
1.3042
1.3022
กำไร
-8.40 USD
GBPUSD
ดีล
#149927840
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 14:18:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3042
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:37:04
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.3022
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-8.40 USD
26.10.2020 12:51:00
27.10.2020 11:37:04
ซื้อ
0.04
1.30727
1.3022
กำไร
-20.68 USD
GBPUSD
ดีล
#149922914
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 12:51:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30727
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-20.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:37:04
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.3022
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-20.68 USD
26.10.2020 09:01:02
26.10.2020 16:32:47
ขาย
0.04
1.30153
1.29952
กำไร
7.64 USD
GBPUSD
ดีล
#149903089
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 09:01:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30153
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 16:32:47
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.29952
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
7.64 USD
26.10.2020 11:56:12
26.10.2020 16:32:47
ขาย
0.04
1.30455
1.29952
กำไร
19.72 USD
GBPUSD
ดีล
#149918547
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 11:56:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 16:32:47
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.29952
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
19.72 USD
23.10.2020 12:02:24
26.10.2020 12:50:39
ซื้อ
0.04
1.30821
1.30716
กำไร
-4.60 USD
GBPUSD
ดีล
#149825156
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:02:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30821
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 12:50:39
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.60 USD
23.10.2020 11:17:00
26.10.2020 12:50:39
ซื้อ
0.04
1.31116
1.30716
กำไร
-16.40 USD
GBPUSD
ดีล
#149822223
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 11:17:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31116
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 12:50:39
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-16.40 USD
23.10.2020 17:05:18
26.10.2020 12:50:39
ซื้อ
0.08
1.30516
1.30716
กำไร
15.20 USD
GBPUSD
ดีล
#149852906
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 17:05:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30516
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 12:50:39
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.30716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
15.20 USD
23.10.2020 17:25:19
26.10.2020 12:50:39
ซื้อ
0.24
1.30216
1.30716
กำไร
117.60 USD
GBPUSD
ดีล
#149857143
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 17:25:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30216
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
120.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 12:50:39
ปริมาณเทรด
0.24
ออก
1.30716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.40 USD
กำไร
117.60 USD
21.10.2020 18:05:04
26.10.2020 12:05:54
ขาย
0.04
0.90313
0.90434
กำไร
-7.11 USD
EURGBP
ดีล
#149733533
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:05:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90313
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 12:05:54
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90434
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-7.11 USD
23.10.2020 13:33:47
26.10.2020 12:05:54
ขาย
0.04
0.90613
0.90434
กำไร
8.55 USD
EURGBP
ดีล
#149830614
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 13:33:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 12:05:54
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90434
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
8.55 USD
23.10.2020 19:52:49
26.10.2020 12:05:54
ขาย
0.04
0.90915
0.90434
กำไร
24.32 USD
EURGBP
ดีล
#149868723
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 19:52:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90915
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 12:05:54
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90434
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
24.32 USD
23.10.2020 12:26:30
26.10.2020 11:18:24
ขาย
0.08
1.185
1.18103
กำไร
30.96 USD
EURUSD
ดีล
#149826665
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:26:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.185
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 11:18:24
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.18103
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
30.96 USD
23.10.2020 03:33:00
26.10.2020 11:18:24
ขาย
0.04
1.17904
1.18103
กำไร
-8.36 USD
EURUSD
ดีล
#149806359
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 03:33:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17904
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 11:18:24
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18103
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-8.36 USD
23.10.2020 10:40:53
26.10.2020 11:18:24
ขาย
0.04
1.18202
1.18103
กำไร
3.56 USD
EURUSD
ดีล
#149819740
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 10:40:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18202
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 11:18:24
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18103
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.56 USD
23.10.2020 16:35:00
26.10.2020 09:00:23
ขาย
0.04
1.30646
1.30145
กำไร
19.64 USD
GBPUSD
ดีล
#149849340
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 16:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30646
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 09:00:23
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30145
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
19.64 USD
21.10.2020 18:05:04
23.10.2020 17:55:56
ขาย
0.04
0.71177
0.71026
กำไร
5.64 USD
AUDUSD
ดีล
#149733508
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:05:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71177
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 17:55:56
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.71026
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
5.64 USD
23.10.2020 12:17:44
23.10.2020 17:55:55
ขาย
0.04
0.71487
0.71026
กำไร
18.04 USD
AUDUSD
ดีล
#149826125
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:17:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71487
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
18.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 17:55:55
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.71026
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
18.04 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 17:17:17
ซื้อ
0.04
0.90299
0.90776
กำไร
24.07 USD
EURGBP
ดีล
#149733992
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:06:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90299
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 17:17:17
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
24.07 USD
22.10.2020 20:45:22
23.10.2020 16:43:02
ซื้อ
7
3449.1
3460.1
กำไร
4.20 USD
SPX
ดีล
#149795802
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 20:45:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
3449.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:43:02
ปริมาณเทรด
7
ออก
3460.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
4.20 USD
04.09.2020 22:15:31
23.10.2020 16:42:59
ซื้อ
2
418.07
414.09
กำไร
-8.46 USD
#TSLA
ดีล
#146069136
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2020 22:15:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
418.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:42:59
ปริมาณเทรด
2
ออก
414.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-8.46 USD
13.10.2020 20:26:55
23.10.2020 16:42:58
ซื้อ
1
1573.44
1622.23
กำไร
48.54 USD
#GOOG
ดีล
#149069227
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 20:26:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1573.44
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
48.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:42:58
ปริมาณเทรด
1
ออก
1622.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
48.54 USD
23.10.2020 15:27:05
23.10.2020 16:34:14
ขาย
0.08
1.31199
1.30697
กำไร
39.36 USD
GBPUSD
ดีล
#149839185
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 15:27:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31199
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
40.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:34:14
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.30697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
39.36 USD
23.10.2020 15:26:22
23.10.2020 16:34:14
ขาย
0.04
1.30963
1.30697
กำไร
10.24 USD
GBPUSD
ดีล
#149838900
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 15:26:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30963
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:34:14
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
10.24 USD
23.10.2020 13:37:00
23.10.2020 16:34:13
ขาย
0.04
1.30598
1.30698
กำไร
-4.40 USD
GBPUSD
ดีล
#149830818
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 13:37:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:34:13
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.40 USD
22.10.2020 19:53:33
23.10.2020 15:52:54
ขาย
0.04
1.31354
1.31218
กำไร
3.75 USD
USDCAD
ดีล
#149793845
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 19:53:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 15:52:54
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.31218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.75 USD
22.10.2020 18:52:29
23.10.2020 15:04:05
ขาย
0.02
1.84042
1.82868
กำไร
16.38 USD
GBPAUD
ดีล
#149791233
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 18:52:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.84042
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 15:04:05
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.82868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
16.38 USD
23.10.2020 09:03:00
23.10.2020 13:36:41
ขาย
0.04
1.30527
1.30624
กำไร
-4.28 USD
GBPUSD
ดีล
#149815357
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 09:03:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30527
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 13:36:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.28 USD
23.10.2020 11:20:32
23.10.2020 13:36:41
ขาย
0.08
1.31127
1.30624
กำไร
39.44 USD
GBPUSD
ดีล
#149822616
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 11:20:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31127
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
40.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 13:36:41
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.30624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
39.44 USD
23.10.2020 10:31:24
23.10.2020 13:36:41
ขาย
0.04
1.30827
1.30623
กำไร
7.76 USD
GBPUSD
ดีล
#149819044
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 10:31:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30827
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 13:36:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
7.76 USD
22.10.2020 18:00:18
23.10.2020 12:55:36
ซื้อ
0.05
104.798
104.632
กำไร
-8.43 USD
USDJPY
ดีล
#149788057
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 18:00:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
104.798
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 12:55:36
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
104.632
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-8.43 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 12:35:21
ซื้อ
0.04
1.18735
1.18536
กำไร
-8.36 USD
EURUSD
ดีล
#149733888
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:06:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18735
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 12:35:21
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-8.36 USD
22.10.2020 03:31:05
23.10.2020 12:35:21
ซื้อ
0.04
1.18434
1.18536
กำไร
3.68 USD
EURUSD
ดีล
#149755981
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 03:31:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18434
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 12:35:21
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.68 USD
22.10.2020 15:33:03
23.10.2020 12:35:21
ซื้อ
0.08
1.18128
1.18536
กำไร
31.84 USD
EURUSD
ดีล
#149779463
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 15:33:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
32.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 12:35:21
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.18536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
31.84 USD