16.09.2021 16:15:02
16.09.2021 16:48:22
ขาย
0.01
1.37856
1.37781
กำไร
0.75 USD
GBPUSDm
ดีล
#80495091
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:15:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37856
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:48:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37781
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.75 USD
16.09.2021 15:50:01
16.09.2021 16:11:55
ขาย
0.01
1.38013
1.37933
กำไร
0.80 USD
GBPUSDm
ดีล
#80491319
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:50:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:11:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37933
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
15.09.2021 05:05:02
16.09.2021 15:48:31
ขาย
0.01
1.37926
1.38059
กำไร
-1.33 USD
GBPUSDm
ดีล
#80384647
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 05:05:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37926
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:48:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38059
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.33 USD
15.09.2021 09:44:47
16.09.2021 15:48:30
ขาย
0.02
1.38257
1.38059
กำไร
3.96 USD
GBPUSDm
ดีล
#80394225
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:44:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38257
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:48:30
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38059
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.96 USD
16.09.2021 02:00:00
16.09.2021 14:55:41
ซื้อ
0.01
1.38534
1.38391
กำไร
-1.43 USD
GBPUSDm
ดีล
#80444529
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 02:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38534
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 14:55:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38391
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.43 USD
16.09.2021 09:53:32
16.09.2021 14:55:40
ซื้อ
0.02
1.38199
1.38391
กำไร
3.84 USD
GBPUSDm
ดีล
#80463332
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 09:53:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38199
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 14:55:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38391
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.84 USD
14.09.2021 16:05:00
16.09.2021 01:58:23
ซื้อ
0.01
1.39073
1.3851
กำไร
-5.63 USD
GBPUSDm
ดีล
#80350011
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39073
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 01:58:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.63 USD
14.09.2021 17:00:34
16.09.2021 01:58:18
ซื้อ
0.02
1.38739
1.3851
กำไร
-4.58 USD
GBPUSDm
ดีล
#80356941
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:00:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38739
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 01:58:18
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.3851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.58 USD
14.09.2021 18:45:04
16.09.2021 01:58:14
ซื้อ
0.02
1.38409
1.3851
กำไร
2.02 USD
GBPUSDm
ดีล
#80367560
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 18:45:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38409
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 01:58:14
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.3851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.02 USD
14.09.2021 22:20:06
16.09.2021 01:58:09
ซื้อ
0.03
1.38077
1.3851
กำไร
12.99 USD
GBPUSDm
ดีล
#80375333
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:20:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38077
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 01:58:09
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.99 USD
14.09.2021 22:05:03
15.09.2021 05:00:52
ขาย
0.01
1.38098
1.38016
กำไร
0.82 USD
GBPUSDm
ดีล
#80374881
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:05:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38098
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:00:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
14.09.2021 21:30:00
14.09.2021 22:00:37
ขาย
0.01
1.38223
1.38141
กำไร
0.82 USD
GBPUSDm
ดีล
#80373139
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38223
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 22:00:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38141
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
09.09.2021 11:13:42
14.09.2021 21:26:31
ขาย
0.02
1.3798
1.38272
กำไร
-5.84 USD
GBPUSDm
ดีล
#80125566
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 11:13:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3798
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:26:31
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.84 USD
09.09.2021 14:52:24
14.09.2021 21:26:31
ขาย
0.03
1.38311
1.38272
กำไร
1.17 USD
GBPUSDm
ดีล
#80138483
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 14:52:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38311
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:26:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.17 USD
14.09.2021 10:09:28
14.09.2021 21:26:30
ขาย
0.03
1.38642
1.38273
กำไร
11.07 USD
GBPUSDm
ดีล
#80320263
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 10:09:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38642
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:26:30
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.07 USD
14.09.2021 15:35:05
14.09.2021 17:41:19
ขาย
0.04
1.38974
1.38538
กำไร
17.44 USD
GBPUSDm
ดีล
#80343412
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:35:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38974
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:41:19
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38538
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
17.44 USD
08.09.2021 18:53:31
14.09.2021 17:41:19
ขาย
0.02
1.37653
1.38539
กำไร
-17.72 USD
GBPUSDm
ดีล
#80094206
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 18:53:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37653
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:41:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38539
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-17.72 USD
14.09.2021 15:35:02
14.09.2021 16:04:13
ซื้อ
0.01
1.38983
1.39062
กำไร
0.79 USD
GBPUSDm
ดีล
#80343325
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:35:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38983
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:04:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39062
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
14.09.2021 10:40:00
14.09.2021 15:32:08
ซื้อ
0.01
1.38747
1.38822
กำไร
0.75 USD
GBPUSDm
ดีล
#80323074
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 10:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38747
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 15:32:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.75 USD
14.09.2021 10:05:01
14.09.2021 10:37:26
ซื้อ
0.01
1.38637
1.38721
กำไร
0.84 USD
GBPUSDm
ดีล
#80319831
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 10:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38637
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 10:37:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38721
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.84 USD
13.09.2021 18:00:00
14.09.2021 10:03:21
ซื้อ
0.01
1.38499
1.38576
กำไร
0.77 USD
GBPUSDm
ดีล
#80290287
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 18:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38499
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 10:03:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38576
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.77 USD
10.09.2021 11:10:00
13.09.2021 17:58:50
ซื้อ
0.01
1.38814
1.38495
กำไร
-3.19 USD
GBPUSDm
ดีล
#80192528
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 11:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38814
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:58:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38495
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.19 USD
13.09.2021 09:47:00
13.09.2021 17:58:49
ซื้อ
0.02
1.38148
1.38495
กำไร
6.94 USD
GBPUSDm
ดีล
#80257217
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 09:47:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38148
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:58:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38495
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.94 USD
10.09.2021 18:18:51
13.09.2021 17:58:49
ซื้อ
0.02
1.38482
1.38495
กำไร
0.26 USD
GBPUSDm
ดีล
#80218689
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 18:18:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38482
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:58:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38495
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
08.09.2021 17:45:00
13.09.2021 08:05:13
ขาย
0.01
1.37322
1.38202
กำไร
-8.80 USD
GBPUSDm
ดีล
#80088746
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 17:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37322
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 08:05:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38202
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.80 USD
10.09.2021 10:28:50
13.09.2021 08:05:13
ขาย
0.04
1.38636
1.38203
กำไร
17.32 USD
GBPUSDm
ดีล
#80189590
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 10:28:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 08:05:13
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
17.32 USD
10.09.2021 10:35:03
10.09.2021 11:07:34
ซื้อ
0.01
1.38714
1.38795
กำไร
0.81 USD
GBPUSDm
ดีล
#80190253
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 10:35:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 11:07:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38795
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.81 USD
09.09.2021 19:45:00
10.09.2021 10:34:48
ซื้อ
0.01
1.38608
1.38695
กำไร
0.87 USD
GBPUSDm
ดีล
#80162902
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 19:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38608
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 10:34:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.87 USD
09.09.2021 16:10:00
09.09.2021 19:42:47
ซื้อ
0.01
1.38473
1.38552
กำไร
0.79 USD
GBPUSDm
ดีล
#80147992
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 16:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38473
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 19:42:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
09.09.2021 15:10:02
09.09.2021 16:09:19
ซื้อ
0.01
1.38366
1.38449
กำไร
0.83 USD
GBPUSDm
ดีล
#80140409
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 15:10:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38449
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
09.09.2021 14:55:00
09.09.2021 15:05:10
ซื้อ
0.01
1.38327
1.38409
กำไร
0.82 USD
GBPUSDm
ดีล
#80138807
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 14:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38327
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 15:05:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38409
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
03.09.2021 23:59:19
09.09.2021 14:51:56
ซื้อ
0.02
1.38572
1.38274
กำไร
-5.96 USD
GBPUSDm
ดีล
#79901571
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 23:59:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 14:51:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38274
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.96 USD
06.09.2021 17:21:27
09.09.2021 14:51:56
ซื้อ
0.02
1.38238
1.38274
กำไร
0.72 USD
GBPUSDm
ดีล
#79957663
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 17:21:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38238
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 14:51:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38274
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
07.09.2021 13:59:12
09.09.2021 14:51:55
ซื้อ
0.03
1.37911
1.38273
กำไร
10.86 USD
GBPUSDm
ดีล
#80004233
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 13:59:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37911
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 14:51:55
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.86 USD
03.09.2021 20:15:01
09.09.2021 11:19:50
ซื้อ
0.01
1.38838
1.38009
กำไร
-8.29 USD
GBPUSDm
ดีล
#79896278
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 20:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38838
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 11:19:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38009
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.29 USD
08.09.2021 09:24:22
09.09.2021 11:19:49
ซื้อ
0.04
1.37578
1.3801
กำไร
17.28 USD
GBPUSDm
ดีล
#80053899
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 09:24:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 11:19:49
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.3801
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
17.28 USD
08.09.2021 17:30:00
08.09.2021 17:42:12
ขาย
0.01
1.3742
1.37345
กำไร
0.75 USD
GBPUSDm
ดีล
#80086563
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 17:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 17:42:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.75 USD
08.09.2021 09:25:02
08.09.2021 17:29:38
ขาย
0.01
1.37552
1.37446
กำไร
1.06 USD
GBPUSDm
ดีล
#80054027
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 09:25:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37552
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 17:29:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.06 USD
07.09.2021 14:55:00
08.09.2021 09:23:20
ขาย
0.01
1.37696
1.37617
กำไร
0.79 USD
GBPUSDm
ดีล
#80009162
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 14:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37696
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 09:23:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
07.09.2021 14:45:01
07.09.2021 14:54:56
ขาย
0.01
1.37803
1.3772
กำไร
0.83 USD
GBPUSDm
ดีล
#80008044
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 14:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37803
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 14:54:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3772
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
07.09.2021 14:00:00
07.09.2021 14:44:02
ขาย
0.01
1.37918
1.37838
กำไร
0.80 USD
GBPUSDm
ดีล
#80004499
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 14:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37918
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 14:44:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37838
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
01.09.2021 10:52:36
07.09.2021 13:59:01
ขาย
0.02
1.37636
1.37929
กำไร
-5.86 USD
GBPUSDm
ดีล
#79719883
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 10:52:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 13:59:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.86 USD
01.09.2021 16:58:52
07.09.2021 13:59:00
ขาย
0.02
1.37967
1.37929
กำไร
0.76 USD
GBPUSDm
ดีล
#79746886
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 16:58:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37967
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 13:59:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
02.09.2021 17:55:47
07.09.2021 13:58:58
ขาย
0.03
1.38301
1.37936
กำไร
10.95 USD
GBPUSDm
ดีล
#79820288
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 17:55:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38301
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 13:58:58
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.95 USD
01.09.2021 05:25:00
06.09.2021 17:32:15
ขาย
0.01
1.37305
1.3822
กำไร
-9.15 USD
GBPUSDm
ดีล
#79703117
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 05:25:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37305
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 17:32:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.15 USD
03.09.2021 15:32:05
06.09.2021 17:32:15
ขาย
0.04
1.3865
1.3822
กำไร
17.20 USD
GBPUSDm
ดีล
#79864457
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:32:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3865
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 17:32:15
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.3822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
17.20 USD
03.09.2021 18:00:01
03.09.2021 20:14:15
ซื้อ
0.01
1.38719
1.38799
กำไร
0.80 USD
GBPUSDm
ดีล
#79888670
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38719
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 20:14:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
03.09.2021 15:35:01
03.09.2021 17:55:46
ซื้อ
0.01
1.38555
1.38633
กำไร
0.78 USD
GBPUSDm
ดีล
#79866504
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38555
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 17:55:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38633
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
02.09.2021 18:00:01
03.09.2021 15:31:14
ซื้อ
0.01
1.38373
1.38502
กำไร
1.29 USD
GBPUSDm
ดีล
#79820919
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38373
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:31:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38502
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.29 USD
02.09.2021 17:40:00
02.09.2021 17:59:15
ซื้อ
0.01
1.38272
1.38343
กำไร
0.71 USD
GBPUSDm
ดีล
#79818315
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 17:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38272
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 17:59:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.71 USD