27.07.2021 11:20:01
27.07.2021 15:31:04
ซื้อ
0.01
1.17717
1.18175
กำไร
4.58 USD
EURUSDm
ดีล
#77731532
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 11:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 15:31:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.58 USD
27.07.2021 10:10:01
27.07.2021 15:31:04
ซื้อ
0.01
1.17832
1.18175
กำไร
3.43 USD
EURUSDm
ดีล
#77722402
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 10:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17832
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 15:31:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.43 USD
26.07.2021 17:20:01
27.07.2021 10:06:55
ขาย
0.01
1.18137
1.17837
กำไร
3.00 USD
EURUSDm
ดีล
#77683022
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 17:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18137
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 10:06:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17837
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.00 USD
22.07.2021 19:40:02
26.07.2021 17:18:34
ซื้อ
0.02
1.17602
1.18154
กำไร
11.04 USD
EURUSDm
ดีล
#77448962
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 19:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 17:18:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.04 USD
22.07.2021 18:40:00
26.07.2021 17:18:34
ซื้อ
0.01
1.17682
1.18154
กำไร
4.72 USD
EURUSDm
ดีล
#77445357
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17682
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 17:18:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.72 USD
22.07.2021 18:25:01
26.07.2021 17:18:34
ซื้อ
0.01
1.1783
1.18154
กำไร
3.24 USD
EURUSDm
ดีล
#77442653
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:25:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1783
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 17:18:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.24 USD
22.07.2021 16:30:01
22.07.2021 18:20:14
ขาย
0.01
1.18273
1.17814
กำไร
4.59 USD
EURUSDm
ดีล
#77429054
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:30:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18273
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:20:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17814
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.59 USD
22.07.2021 16:10:01
22.07.2021 18:20:14
ขาย
0.01
1.18154
1.17814
กำไร
3.40 USD
EURUSDm
ดีล
#77425852
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18154
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:20:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17814
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.40 USD
22.07.2021 15:05:01
22.07.2021 16:07:09
ซื้อ
0.01
1.17777
1.18077
กำไร
3.00 USD
EURUSDm
ดีล
#77415308
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 15:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17777
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:07:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18077
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.00 USD
22.07.2021 14:50:01
22.07.2021 15:03:52
ขาย
0.01
1.18076
1.17776
กำไร
3.00 USD
EURUSDm
ดีล
#77412553
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:50:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18076
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 15:03:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.00 USD
20.07.2021 08:00:01
22.07.2021 14:47:39
ซื้อ
0.01
1.17897
1.18087
กำไร
1.90 USD
EURUSDm
ดีล
#77205581
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 08:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17897
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 14:47:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18087
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.90 USD
20.07.2021 15:20:00
22.07.2021 14:47:39
ซื้อ
0.02
1.17678
1.18087
กำไร
8.18 USD
EURUSDm
ดีล
#77242872
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 15:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17678
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 14:47:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18087
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.18 USD
20.07.2021 09:15:01
22.07.2021 14:47:39
ซื้อ
0.01
1.17789
1.18087
กำไร
2.98 USD
EURUSDm
ดีล
#77209555
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 09:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17789
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 14:47:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18087
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.98 USD
20.07.2021 16:35:01
22.07.2021 14:47:39
ซื้อ
0.03
1.17588
1.18087
กำไร
14.97 USD
EURUSDm
ดีล
#77252950
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 16:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17588
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 14:47:39
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18087
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
14.97 USD
19.07.2021 17:00:01
20.07.2021 07:58:53
ขาย
0.01
1.18193
1.17893
กำไร
3.00 USD
EURUSDm
ดีล
#77167183
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 17:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 07:58:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17893
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.00 USD
19.07.2021 11:10:01
19.07.2021 16:57:51
ซื้อ
0.02
1.17812
1.18209
กำไร
7.94 USD
EURUSDm
ดีล
#77126978
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 11:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17812
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 16:57:51
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18209
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.94 USD
19.07.2021 10:10:01
19.07.2021 16:57:51
ซื้อ
0.01
1.17895
1.18209
กำไร
3.14 USD
EURUSDm
ดีล
#77119617
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 10:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 16:57:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18209
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.14 USD
19.07.2021 11:55:00
19.07.2021 16:57:51
ซื้อ
0.03
1.17707
1.18209
กำไร
15.06 USD
EURUSDm
ดีล
#77132121
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 11:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17707
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 16:57:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18209
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.06 USD
15.07.2021 19:20:03
19.07.2021 16:57:51
ซื้อ
0.01
1.18024
1.18209
กำไร
1.85 USD
EURUSDm
ดีล
#76979584
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 19:20:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18024
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 16:57:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18209
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.85 USD
15.07.2021 11:40:01
15.07.2021 19:15:30
ขาย
0.01
1.18487
1.1803
กำไร
4.57 USD
EURUSDm
ดีล
#76936748
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 11:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18487
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 19:15:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1803
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.57 USD
15.07.2021 08:45:01
15.07.2021 19:15:30
ขาย
0.01
1.18372
1.1803
กำไร
3.42 USD
EURUSDm
ดีล
#76920044
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 08:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18372
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 19:15:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1803
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.42 USD
13.07.2021 15:50:02
15.07.2021 08:41:39
ซื้อ
0.01
1.18087
1.18379
กำไร
2.92 USD
EURUSDm
ดีล
#76772863
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 15:50:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18087
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:41:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.92 USD
13.07.2021 20:55:03
15.07.2021 08:41:39
ซื้อ
0.03
1.17912
1.18379
กำไร
14.01 USD
EURUSDm
ดีล
#76803615
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 20:55:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17912
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:41:39
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
14.01 USD
13.07.2021 23:00:00
15.07.2021 08:41:39
ซื้อ
0.05
1.17749
1.18379
กำไร
31.50 USD
EURUSDm
ดีล
#76808126
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 23:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17749
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:41:39
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.18379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.50 USD
13.07.2021 15:35:01
15.07.2021 08:41:39
ซื้อ
0.01
1.18182
1.18379
กำไร
1.97 USD
EURUSDm
ดีล
#76767862
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 15:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18182
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:41:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.97 USD
13.07.2021 16:00:27
15.07.2021 08:41:39
ซื้อ
0.02
1.17996
1.18379
กำไร
7.66 USD
EURUSDm
ดีล
#76776606
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 16:00:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17996
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:41:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.66 USD
13.07.2021 22:15:01
15.07.2021 08:41:39
ซื้อ
0.04
1.1783
1.18379
กำไร
21.96 USD
EURUSDm
ดีล
#76806703
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 22:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1783
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
21.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:41:39
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
21.96 USD
08.07.2021 15:30:01
13.07.2021 15:31:17
ขาย
0.01
1.18486
1.18168
กำไร
3.18 USD
EURUSDm
ดีล
#76530302
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 15:30:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18486
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.07.2021 15:31:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.18 USD
09.07.2021 17:55:00
13.07.2021 15:31:17
ขาย
0.02
1.18729
1.18168
กำไร
11.22 USD
EURUSDm
ดีล
#76617867
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 17:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18729
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.07.2021 15:31:17
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.22 USD
08.07.2021 16:35:00
13.07.2021 15:31:17
ขาย
0.01
1.18629
1.18168
กำไร
4.61 USD
EURUSDm
ดีล
#76536514
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 16:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18629
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.07.2021 15:31:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.61 USD
30.06.2021 17:25:01
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.03
1.18574
1.18487
กำไร
-2.61 USD
EURUSDm
ดีล
#76066321
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 17:25:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.61 USD
01.07.2021 08:30:01
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.05
1.18405
1.18487
กำไร
4.10 USD
EURUSDm
ดีล
#76099866
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2021 08:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18405
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.10 USD
02.07.2021 13:00:01
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.1
1.18238
1.18487
กำไร
24.90 USD
EURUSDm
ดีล
#76182991
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2021 13:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18238
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
24.90 USD
29.06.2021 15:30:01
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.01
1.1889
1.18487
กำไร
-4.03 USD
EURUSDm
ดีล
#75989039
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 15:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1889
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.03 USD
07.07.2021 17:10:01
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.19
1.1797
1.18487
กำไร
98.23 USD
EURUSDm
ดีล
#76443055
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2021 17:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1797
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
98.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
98.23 USD
30.06.2021 16:40:00
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.02
1.18698
1.18487
กำไร
-4.22 USD
EURUSDm
ดีล
#76060658
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 16:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18698
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.22 USD
30.06.2021 18:45:01
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.04
1.18484
1.18487
กำไร
0.12 USD
EURUSDm
ดีล
#76074056
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 18:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
02.07.2021 10:05:00
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.07
1.18318
1.18487
กำไร
11.83 USD
EURUSDm
ดีล
#76171244
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2021 10:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18318
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.83 USD
07.07.2021 16:10:00
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.14
1.18086
1.18487
กำไร
56.14 USD
EURUSDm
ดีล
#76436540
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2021 16:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18086
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
56.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
56.14 USD
30.06.2021 15:30:02
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.01
1.18794
1.18487
กำไร
-3.07 USD
EURUSDm
ดีล
#76054296
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 15:30:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18794
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.07 USD
07.07.2021 17:30:04
08.07.2021 15:29:54
ซื้อ
0.27
1.17861
1.18487
กำไร
169.02 USD
EURUSDm
ดีล
#76446579
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2021 17:30:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17861
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
169.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:29:54
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.18487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
169.02 USD
22.06.2021 22:10:01
29.06.2021 15:26:06
ขาย
0.04
1.19513
1.18855
กำไร
26.32 USD
EURUSDm
ดีล
#75660209
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 22:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19513
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
26.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 15:26:06
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18855
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
26.32 USD
23.06.2021 17:00:01
29.06.2021 15:26:06
ขาย
0.07
1.19679
1.18855
กำไร
57.68 USD
EURUSDm
ดีล
#75710609
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2021 17:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19679
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
57.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 15:26:06
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.18855
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
57.68 USD
23.06.2021 16:45:01
29.06.2021 15:26:06
ขาย
0.05
1.19595
1.18855
กำไร
37.00 USD
EURUSDm
ดีล
#75708295
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2021 16:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19595
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
37.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 15:26:06
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.18855
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
37.00 USD
21.06.2021 16:25:01
29.06.2021 15:26:05
ขาย
0.01
1.19035
1.18855
กำไร
1.80 USD
EURUSDm
ดีล
#75576357
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 16:25:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 15:26:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18855
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
22.06.2021 19:30:01
29.06.2021 15:26:05
ขาย
0.02
1.19278
1.18855
กำไร
8.46 USD
EURUSDm
ดีล
#75654396
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 19:30:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19278
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 15:26:05
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18855
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.46 USD
21.06.2021 17:05:01
29.06.2021 15:26:05
ขาย
0.01
1.19159
1.18855
กำไร
3.04 USD
EURUSDm
ดีล
#75580222
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 17:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19159
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 15:26:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18855
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.04 USD
22.06.2021 19:40:03
29.06.2021 15:26:05
ขาย
0.03
1.19382
1.18855
กำไร
15.81 USD
EURUSDm
ดีล
#75655045
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 19:40:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19382
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 15:26:05
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18855
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.81 USD
18.06.2021 15:25:00
21.06.2021 16:20:57
ซื้อ
0.01
1.18838
1.19038
กำไร
2.00 USD
EURUSDm
ดีล
#75484339
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 15:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18838
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 16:20:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19038
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.00 USD
18.06.2021 16:40:00
21.06.2021 16:20:57
ซื้อ
0.02
1.18641
1.19038
กำไร
7.94 USD
EURUSDm
ดีล
#75492742
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 16:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18641
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 16:20:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19038
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.94 USD