19.10.2021 13:38:00
20.10.2021 10:10:12
ขาย
0.03
1.70373
1.70186
กำไร
4.55 USD
GBPCADm
ดีล
#82081956
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:38:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70373
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.55 USD
19.10.2021 15:37:00
20.10.2021 10:10:12
ขาย
0.06
1.70796
1.70186
กำไร
29.62 USD
GBPCADm
ดีล
#82089279
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 15:37:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70796
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
29.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:12
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
29.62 USD
19.10.2021 13:39:00
20.10.2021 10:10:12
ขาย
0.04
1.70424
1.70186
กำไร
7.71 USD
GBPCADm
ดีล
#82082005
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:39:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70424
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:12
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.71 USD
19.10.2021 13:07:01
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.7014
1.70186
กำไร
-1.11 USD
GBPCADm
ดีล
#82080305
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:07:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.7014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.11 USD
19.10.2021 13:23:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70134
1.70186
กำไร
-1.26 USD
GBPCADm
ดีล
#82081094
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:23:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70134
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.26 USD
19.10.2021 13:36:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70289
1.70186
กำไร
2.51 USD
GBPCADm
ดีล
#82081856
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:36:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70289
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.51 USD
19.10.2021 13:16:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70109
1.70186
กำไร
-1.87 USD
GBPCADm
ดีล
#82080731
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:16:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70109
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.87 USD
19.10.2021 13:32:01
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70245
1.70186
กำไร
1.44 USD
GBPCADm
ดีล
#82081683
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:32:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70245
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.44 USD
19.10.2021 13:09:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70108
1.70186
กำไร
-1.89 USD
GBPCADm
ดีล
#82080422
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:09:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70108
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.89 USD
19.10.2021 13:25:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70233
1.70186
กำไร
1.15 USD
GBPCADm
ดีล
#82081265
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:25:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70233
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.15 USD
19.10.2021 13:18:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70112
1.70186
กำไร
-1.79 USD
GBPCADm
ดีล
#82080800
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:18:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70112
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.79 USD
19.10.2021 13:34:01
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.7024
1.70186
กำไร
1.32 USD
GBPCADm
ดีล
#82081761
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:34:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.7024
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.32 USD
19.10.2021 13:11:02
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.7013
1.70186
กำไร
-1.36 USD
GBPCADm
ดีล
#82080511
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:11:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.7013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.36 USD
19.10.2021 13:27:01
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.7024
1.70186
กำไร
1.32 USD
GBPCADm
ดีล
#82081406
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:27:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.7024
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.32 USD
19.10.2021 13:20:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70126
1.70186
กำไร
-1.45 USD
GBPCADm
ดีล
#82080915
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70126
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.45 USD
19.10.2021 13:13:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70103
1.70186
กำไร
-2.01 USD
GBPCADm
ดีล
#82080613
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:13:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70103
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.01 USD
19.10.2021 13:29:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70246
1.70186
กำไร
1.46 USD
GBPCADm
ดีล
#82081550
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:29:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70246
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.46 USD
19.10.2021 13:06:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70105
1.70186
กำไร
-1.96 USD
GBPCADm
ดีล
#82080251
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:06:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70105
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.96 USD
19.10.2021 13:22:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.7015
1.70186
กำไร
-0.87 USD
GBPCADm
ดีล
#82081041
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:22:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.7015
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.87 USD
19.10.2021 13:15:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70112
1.70186
กำไร
-1.79 USD
GBPCADm
ดีล
#82080703
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70112
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.79 USD
19.10.2021 13:31:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70248
1.70186
กำไร
1.51 USD
GBPCADm
ดีล
#82081639
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:31:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70248
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.51 USD
19.10.2021 13:08:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70113
1.70186
กำไร
-1.77 USD
GBPCADm
ดีล
#82080369
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:08:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.77 USD
19.10.2021 13:24:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70183
1.70186
กำไร
-0.07 USD
GBPCADm
ดีล
#82081176
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:24:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70183
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
19.10.2021 13:37:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70373
1.70186
กำไร
4.55 USD
GBPCADm
ดีล
#82081910
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:37:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70373
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.55 USD
19.10.2021 13:17:01
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70117
1.70186
กำไร
-1.67 USD
GBPCADm
ดีล
#82080758
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:17:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70117
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.67 USD
19.10.2021 13:33:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70247
1.70186
กำไร
1.48 USD
GBPCADm
ดีล
#82081725
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:33:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70247
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.48 USD
19.10.2021 13:10:01
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70103
1.70186
กำไร
-2.01 USD
GBPCADm
ดีล
#82080467
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70103
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.01 USD
19.10.2021 13:26:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70254
1.70186
กำไร
1.66 USD
GBPCADm
ดีล
#82081355
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:26:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70254
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.66 USD
19.10.2021 13:19:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70109
1.70186
กำไร
-1.87 USD
GBPCADm
ดีล
#82080854
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:19:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70109
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.87 USD
19.10.2021 13:35:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70265
1.70186
กำไร
1.92 USD
GBPCADm
ดีล
#82081799
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.92 USD
19.10.2021 13:12:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70136
1.70186
กำไร
-1.21 USD
GBPCADm
ดีล
#82080571
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:12:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70136
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.21 USD
19.10.2021 13:28:01
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70235
1.70186
กำไร
1.19 USD
GBPCADm
ดีล
#82081484
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:28:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.19 USD
19.10.2021 13:21:01
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.7015
1.70186
กำไร
-0.87 USD
GBPCADm
ดีล
#82080969
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:21:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.7015
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.87 USD
19.10.2021 13:14:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70118
1.70186
กำไร
-1.65 USD
GBPCADm
ดีล
#82080657
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:14:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70118
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.65 USD
19.10.2021 13:30:00
20.10.2021 10:10:11
ขาย
0.03
1.70257
1.70186
กำไร
1.73 USD
GBPCADm
ดีล
#82081590
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70257
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.73 USD
19.10.2021 12:51:01
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70062
1.70186
กำไร
-3.01 USD
GBPCADm
ดีล
#82078741
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 12:51:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70062
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.01 USD
19.10.2021 13:00:00
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70191
1.70186
กำไร
0.12 USD
GBPCADm
ดีล
#82079568
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70191
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
19.10.2021 12:53:00
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70073
1.70186
กำไร
-2.74 USD
GBPCADm
ดีล
#82078850
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 12:53:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70073
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.74 USD
19.10.2021 13:02:01
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70126
1.70186
กำไร
-1.46 USD
GBPCADm
ดีล
#82080006
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:02:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70126
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.46 USD
19.10.2021 12:55:00
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70089
1.70186
กำไร
-2.35 USD
GBPCADm
ดีล
#82079003
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 12:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70089
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.35 USD
19.10.2021 13:04:00
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70151
1.70186
กำไร
-0.85 USD
GBPCADm
ดีล
#82080136
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:04:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70151
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.85 USD
19.10.2021 12:57:01
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70135
1.70186
กำไร
-1.24 USD
GBPCADm
ดีล
#82079332
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 12:57:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.24 USD
19.10.2021 12:59:00
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70165
1.70186
กำไร
-0.51 USD
GBPCADm
ดีล
#82079467
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 12:59:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70165
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.51 USD
19.10.2021 12:52:07
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.7009
1.70186
กำไร
-2.33 USD
GBPCADm
ดีล
#82078804
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 12:52:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.7009
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.33 USD
19.10.2021 13:01:00
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70149
1.70186
กำไร
-0.90 USD
GBPCADm
ดีล
#82079904
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:01:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70149
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.90 USD
19.10.2021 12:54:00
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70081
1.70186
กำไร
-2.55 USD
GBPCADm
ดีล
#82078938
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 12:54:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70081
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.55 USD
19.10.2021 13:03:04
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.7013
1.70186
กำไร
-1.36 USD
GBPCADm
ดีล
#82080080
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:03:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.7013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.36 USD
19.10.2021 12:56:01
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70085
1.70186
กำไร
-2.45 USD
GBPCADm
ดีล
#82079122
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 12:56:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70085
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.45 USD
19.10.2021 13:05:00
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70135
1.70186
กำไร
-1.23 USD
GBPCADm
ดีล
#82080201
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:05:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.23 USD
19.10.2021 12:58:01
20.10.2021 10:10:10
ขาย
0.03
1.70125
1.70186
กำไร
-1.48 USD
GBPCADm
ดีล
#82079401
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 12:58:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70125
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:10:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.48 USD