21.04.2021 06:52:56
21.04.2021 10:33:26
ขาย
0.01
1.20289
1.20146
กำไร
1.43 USD
EURUSD_S
ดีล
#72766472
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 06:52:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20289
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 10:33:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20146
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.43 USD
20.04.2021 06:22:55
20.04.2021 13:43:43
ขาย
0.01
1.10268
1.10289
กำไร
-0.23 USD
EURCHF_S
ดีล
#72705543
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 06:22:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.10268
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 13:43:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.23 USD
20.04.2021 12:04:42
20.04.2021 13:38:45
ขาย
0.01
1.10397
1.10316
กำไร
0.89 USD
EURCHF_S
ดีล
#72722456
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 12:04:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.10397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 13:38:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10316
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.89 USD
20.04.2021 11:05:30
20.04.2021 11:22:53
ขาย
0.01
1.10396
1.10349
กำไร
0.51 USD
EURCHF_S
ดีล
#72719891
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 11:05:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.10396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 11:22:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.51 USD
20.04.2021 09:48:37
20.04.2021 10:27:25
ขาย
0.01
1.10371
1.1034
กำไร
0.34 USD
EURCHF_S
ดีล
#72714402
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 09:48:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.10371
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 10:27:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.34 USD
06.04.2021 10:37:17
19.04.2021 10:51:04
ซื้อ
0.01
1.38815
1.38733
กำไร
-0.82 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72039628
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 10:37:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38815
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 10:51:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38733
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.82 USD
16.04.2021 08:22:44
16.04.2021 12:51:13
ซื้อ
0.01
1.37657
1.37758
กำไร
1.01 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72570706
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 08:22:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37657
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 12:51:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.01 USD
16.04.2021 04:36:47
16.04.2021 07:55:42
ซื้อ
0.01
1.37589
1.37632
กำไร
0.43 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72564708
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 04:36:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37589
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 07:55:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37632
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
15.04.2021 12:00:05
15.04.2021 12:03:47
ซื้อ
0.01
1.37789
1.37839
กำไร
0.50 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72523146
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 12:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37789
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 12:03:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
13.04.2021 13:40:05
13.04.2021 15:41:42
ซื้อ
0.01
1.37375
1.37451
กำไร
0.76 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72396125
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 13:40:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37375
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 15:41:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
12.04.2021 06:16:42
12.04.2021 09:10:03
ซื้อ
0.01
1.36839
1.36902
กำไร
0.63 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72312965
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 06:16:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 09:10:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36902
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.63 USD
09.04.2021 06:29:32
09.04.2021 16:34:00
ซื้อ
0.01
1.37378
1.3742
กำไร
0.42 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72240818
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 06:29:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37378
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:34:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3742
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
08.04.2021 16:14:46
08.04.2021 16:16:10
ซื้อ
0.01
1.37598
1.37656
กำไร
0.58 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72213986
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 16:14:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 16:16:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
08.04.2021 15:46:39
08.04.2021 15:51:50
ซื้อ
0.01
1.37595
1.37648
กำไร
0.53 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72211423
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 15:46:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37595
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 15:51:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
08.04.2021 11:03:24
08.04.2021 14:57:02
ซื้อ
0.01
1.37588
1.37691
กำไร
1.03 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72194266
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 11:03:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37588
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 14:57:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD
07.04.2021 12:17:21
07.04.2021 12:24:36
ซื้อ
0.01
1.38257
1.38299
กำไร
0.42 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72129330
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 12:17:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38257
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 12:24:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38299
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
07.04.2021 09:00:15
07.04.2021 11:33:30
ซื้อ
0.01
1.38187
1.38227
กำไร
0.40 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72109789
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 09:00:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38187
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 11:33:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38227
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
07.04.2021 05:13:11
07.04.2021 06:32:17
ซื้อ
0.01
1.38228
1.38269
กำไร
0.41 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72102623
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 05:13:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 06:32:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38269
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
06.04.2021 19:51:07
07.04.2021 03:01:06
ซื้อ
0.01
1.38224
1.38282
กำไร
0.58 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72085710
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 19:51:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38224
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 03:01:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
06.04.2021 16:15:22
06.04.2021 16:18:56
ซื้อ
0.01
1.38316
1.38357
กำไร
0.41 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72066797
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 16:15:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38316
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2021 16:18:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
06.04.2021 13:20:01
06.04.2021 15:42:22
ซื้อ
0.01
1.38348
1.38503
กำไร
1.55 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72054149
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 13:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2021 15:42:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.55 USD
19.03.2021 11:47:06
05.04.2021 16:46:18
ซื้อ
0.01
1.39272
1.38919
กำไร
-3.53 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71206603
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2021 11:47:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39272
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 16:46:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.53 USD
05.04.2021 11:39:40
05.04.2021 12:16:12
ขาย
0.01
1.38605
1.38604
กำไร
0.01 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71978189
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 11:39:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38605
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 12:16:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38604
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
05.04.2021 07:05:19
05.04.2021 11:05:21
ซื้อ
0.01
1.38366
1.38408
กำไร
0.42 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71965331
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 07:05:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 11:05:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
02.04.2021 17:25:36
02.04.2021 19:04:48
ซื้อ
0.01
1.38193
1.38204
กำไร
0.11 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71943831
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2021 17:25:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2021 19:04:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38204
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
01.04.2021 17:59:28
02.04.2021 16:09:55
ขาย
0.01
1.38189
1.38187
กำไร
0.02 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71911180
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 17:59:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2021 16:09:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38187
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
01.04.2021 17:53:50
01.04.2021 17:57:19
ขาย
0.01
1.38264
1.38252
กำไร
0.12 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71910734
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 17:53:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38264
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 17:57:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38252
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
01.04.2021 17:27:32
01.04.2021 17:45:48
ขาย
0.01
1.38139
1.38106
กำไร
0.33 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71908817
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 17:27:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38139
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 17:45:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38106
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
01.04.2021 17:09:18
01.04.2021 17:11:02
ขาย
0.01
1.3826
1.38229
กำไร
0.31 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71907567
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 17:09:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3826
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 17:11:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38229
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
01.04.2021 13:31:06
01.04.2021 14:17:07
ซื้อ
0.01
1.37728
1.378
กำไร
0.72 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71892637
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 13:31:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 14:17:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
01.04.2021 08:01:22
01.04.2021 10:31:46
ซื้อ
0.01
1.37677
1.37758
กำไร
0.81 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71873934
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 08:01:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37677
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 10:31:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.81 USD
31.03.2021 21:30:25
01.04.2021 06:29:25
ขาย
0.01
1.37875
1.37844
กำไร
0.31 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71860438
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 21:30:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37875
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 06:29:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
31.03.2021 18:59:20
31.03.2021 21:18:58
ขาย
0.01
1.37945
1.37889
กำไร
0.56 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71854644
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 18:59:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37945
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 21:18:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
31.03.2021 17:39:51
31.03.2021 18:35:00
ขาย
0.01
1.37927
1.3781
กำไร
1.17 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71847738
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 17:39:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37927
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 18:35:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3781
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.17 USD
31.03.2021 15:02:45
31.03.2021 16:51:31
ซื้อ
0.01
1.3772
1.37809
กำไร
0.89 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71835069
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 15:02:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3772
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 16:51:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37809
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.89 USD
30.03.2021 14:40:02
31.03.2021 09:19:17
ขาย
0.01
1.37356
1.37313
กำไร
0.43 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71772972
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2021 14:40:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37356
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 09:19:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
30.03.2021 14:40:53
30.03.2021 15:07:18
ซื้อ
0.01
1.37395
1.37425
กำไร
0.30 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71773109
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2021 14:40:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37395
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2021 15:07:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37425
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
30.03.2021 10:27:44
30.03.2021 10:30:10
ซื้อ
0.01
1.37529
1.37582
กำไร
0.53 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71755035
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2021 10:27:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37529
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2021 10:30:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37582
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
30.03.2021 10:16:39
30.03.2021 10:23:02
ซื้อ
0.01
1.37528
1.37582
กำไร
0.54 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71754105
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2021 10:16:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37528
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2021 10:23:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37582
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
30.03.2021 06:15:22
30.03.2021 07:19:34
ขาย
0.01
1.37756
1.37735
กำไร
0.21 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71742825
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2021 06:15:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37756
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2021 07:19:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37735
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.21 USD
30.03.2021 05:26:57
30.03.2021 05:57:46
ขาย
0.01
1.3775
1.37705
กำไร
0.45 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71739921
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2021 05:26:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3775
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2021 05:57:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37705
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
29.03.2021 20:09:28
30.03.2021 04:39:42
ขาย
0.01
1.37758
1.37649
กำไร
1.09 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71730183
วันและเวลาเปิดทำการ
29.03.2021 20:09:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2021 04:39:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.09 USD
23.03.2021 06:04:27
29.03.2021 15:13:06
ซื้อ
0.01
1.38496
1.3844
กำไร
-0.56 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71338220
วันและเวลาเปิดทำการ
23.03.2021 06:04:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.03.2021 15:13:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.56 USD
29.03.2021 14:29:26
29.03.2021 15:12:47
ซื้อ
0.01
1.17734
1.1784
กำไร
1.06 USD
EURUSD_S
ดีล
#71703520
วันและเวลาเปิดทำการ
29.03.2021 14:29:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17734
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.03.2021 15:12:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1784
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.06 USD
29.03.2021 08:39:08
29.03.2021 09:51:08
ซื้อ
0.02
1.37641
1.37667
กำไร
0.52 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71681930
วันและเวลาเปิดทำการ
29.03.2021 08:39:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37641
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.03.2021 09:51:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.52 USD
23.03.2021 11:22:20
26.03.2021 11:59:09
ซื้อ
0.02
1.37863
1.37898
กำไร
0.70 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71369904
วันและเวลาเปิดทำการ
23.03.2021 11:22:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37863
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2021 11:59:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.70 USD
26.03.2021 08:05:07
26.03.2021 08:33:41
ขาย
0.02
1.37645
1.37602
กำไร
0.86 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71619317
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2021 08:05:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37645
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2021 08:33:41
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37602
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
25.03.2021 09:06:56
25.03.2021 10:23:54
ซื้อ
0.01
1.36855
1.36939
กำไร
0.84 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71548954
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2021 09:06:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36855
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.03.2021 10:23:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36939
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.84 USD
24.03.2021 09:25:49
24.03.2021 10:19:26
ซื้อ
0.01
1.36854
1.36893
กำไร
0.39 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71468407
วันและเวลาเปิดทำการ
24.03.2021 09:25:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36854
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.03.2021 10:19:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36893
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.39 USD
23.03.2021 13:26:24
23.03.2021 19:33:47
ขาย
0.02
1.37669
1.37649
กำไร
0.40 USD
GBPUSD_S
ดีล
#71392720
วันและเวลาเปิดทำการ
23.03.2021 13:26:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37669
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.03.2021 19:33:47
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD