14.05.2021 15:41:39
14.05.2021 15:48:16
ซื้อ
0.01
1.21246
1.21301
กำไร
0.55 USD
EURUSD_S
ดีล
#73863258
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 15:41:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21246
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 15:48:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21301
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.55 USD
14.05.2021 13:54:27
14.05.2021 14:39:04
ซื้อ
0.01
1.21116
1.2117
กำไร
0.54 USD
EURUSD_S
ดีล
#73856947
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 13:54:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21116
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 14:39:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
14.05.2021 10:43:26
14.05.2021 13:21:43
ซื้อ
0.01
84.625
84.635
กำไร
0.09 USD
AUDJPY_S
ดีล
#73848980
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 10:43:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
84.625
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 13:21:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
84.635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
13.05.2021 10:19:38
14.05.2021 09:35:02
ซื้อ
0.01
1.21013
1.21066
กำไร
0.53 USD
EURUSD_S
ดีล
#73783993
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 10:19:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 09:35:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21066
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
13.05.2021 13:26:10
13.05.2021 14:23:14
ซื้อ
0.01
0.76903
0.77054
กำไร
1.51 USD
AUDUSD_S
ดีล
#73798799
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 13:26:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.76903
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 14:23:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.51 USD
12.05.2021 07:03:30
13.05.2021 09:07:29
ซื้อ
0.01
0.85894
0.85932
กำไร
0.54 USD
EURGBP_S
ดีล
#73703156
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 07:03:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 09:07:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
12.05.2021 06:36:52
12.05.2021 16:03:35
ซื้อ
0.01
0.78029
0.78081
กำไร
0.52 USD
AUDUSD_S
ดีล
#73701797
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 06:36:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.78029
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 16:03:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.78081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.52 USD
11.05.2021 16:00:23
11.05.2021 16:05:57
ซื้อ
0.01
0.72676
0.7273
กำไร
0.54 USD
NZDUSD_S
ดีล
#73667499
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 16:00:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72676
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 16:05:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.7273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
11.05.2021 13:36:29
11.05.2021 14:17:11
ซื้อ
0.01
0.72788
0.72839
กำไร
0.51 USD
NZDUSD_S
ดีล
#73659015
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 13:36:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72788
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 14:17:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.51 USD
11.05.2021 13:05:26
11.05.2021 13:12:29
ซื้อ
0.01
0.72783
0.72827
กำไร
0.44 USD
NZDUSD_S
ดีล
#73657433
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 13:05:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72783
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 13:12:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72827
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.44 USD
11.05.2021 10:21:28
11.05.2021 11:29:57
ซื้อ
0.01
0.85909
0.86055
กำไร
2.06 USD
EURGBP_S
ดีล
#73647854
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 10:21:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85909
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 11:29:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.06 USD
06.05.2021 11:43:32
06.05.2021 12:10:17
ซื้อ
0.01
0.77436
0.7749
กำไร
0.54 USD
AUDUSD_S
ดีล
#73448184
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 11:43:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77436
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 12:10:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.7749
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
05.05.2021 07:34:09
06.05.2021 10:08:28
ซื้อ
0.01
1.2024
1.20253
กำไร
0.13 USD
EURUSD_S
ดีล
#73374075
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 07:34:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2024
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 10:08:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
06.05.2021 06:49:36
06.05.2021 08:07:02
ซื้อ
0.01
1.38955
1.39027
กำไร
0.72 USD
GBPUSD_S
ดีล
#73433356
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 06:49:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38955
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 08:07:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39027
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
06.05.2021 06:34:00
06.05.2021 08:03:46
ซื้อ
0.01
0.77179
0.77282
กำไร
1.03 USD
AUDUSD_S
ดีล
#73432875
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 06:34:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 08:03:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD
05.05.2021 16:14:29
06.05.2021 04:19:16
ซื้อ
0.01
131.186
131.271
กำไร
0.78 USD
EURJPY_S
ดีล
#73405223
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 16:14:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 04:19:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
131.271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
05.05.2021 15:32:38
05.05.2021 15:51:03
ซื้อ
0.01
1.19953
1.20003
กำไร
0.50 USD
EURUSD_S
ดีล
#73401062
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 15:32:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19953
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 15:51:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20003
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
05.05.2021 07:15:19
05.05.2021 14:40:52
ซื้อ
0.01
0.77352
0.77398
กำไร
0.46 USD
AUDUSD_S
ดีล
#73373456
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 07:15:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77352
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 14:40:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77398
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.46 USD
05.05.2021 10:15:01
05.05.2021 13:03:18
ซื้อ
0.01
1.19922
1.20071
กำไร
1.49 USD
EURUSD_S
ดีล
#73381946
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 10:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19922
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 13:03:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.49 USD
04.05.2021 15:15:03
04.05.2021 16:04:39
ซื้อ
0.01
1.20213
1.20253
กำไร
0.40 USD
EURUSD_S
ดีล
#73330089
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 15:15:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20213
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 16:04:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
03.05.2021 13:39:52
04.05.2021 10:25:14
ขาย
0.01
1.3863
1.38589
กำไร
0.41 USD
GBPUSD_S
ดีล
#73262335
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 13:39:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3863
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:25:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38589
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
03.05.2021 10:08:36
03.05.2021 10:15:31
ซื้อ
0.01
109.561
109.559
กำไร
-0.02 USD
USDJPY_S
ดีล
#73250337
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 10:08:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.561
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 10:15:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.559
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
03.05.2021 08:16:59
03.05.2021 09:04:50
ขาย
0.01
0.7714
0.77078
กำไร
0.62 USD
AUDUSD_S
ดีล
#73244344
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 08:16:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 09:04:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77078
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
28.04.2021 15:59:12
28.04.2021 17:01:38
ขาย
0.01
0.91496
0.91448
กำไร
0.52 USD
USDCHF_S
ดีล
#73085671
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 15:59:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.91496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.04.2021 17:01:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91448
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.52 USD
27.04.2021 10:07:31
27.04.2021 10:14:16
ซื้อ
0.01
108.236
108.29
กำไร
0.50 USD
USDJPY_S
ดีล
#73012143
วันและเวลาเปิดทำการ
27.04.2021 10:07:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
108.236
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.04.2021 10:14:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
108.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
26.04.2021 14:27:54
26.04.2021 14:55:22
ขาย
0.01
1.20892
1.20847
กำไร
0.45 USD
EURUSD_S
ดีล
#72970167
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2021 14:27:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20892
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 14:55:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
22.04.2021 11:04:22
26.04.2021 10:08:08
ซื้อ
0.01
1.39214
1.39271
กำไร
0.57 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72831424
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 11:04:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39214
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 10:08:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.57 USD
22.04.2021 14:55:29
26.04.2021 05:01:16
ซื้อ
0.01
1.38965
1.38967
กำไร
0.02 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72844848
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 14:55:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38965
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 05:01:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38967
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.04.2021 11:59:42
22.04.2021 13:05:57
ซื้อ
0.01
1.38974
1.39079
กำไร
1.05 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72831481
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 11:59:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38974
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 13:05:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39079
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
21.04.2021 06:52:56
21.04.2021 10:33:26
ขาย
0.01
1.20289
1.20146
กำไร
1.43 USD
EURUSD_S
ดีล
#72766472
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 06:52:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20289
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 10:33:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20146
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.43 USD
20.04.2021 06:22:55
20.04.2021 13:43:43
ขาย
0.01
1.10268
1.10289
กำไร
-0.23 USD
EURCHF_S
ดีล
#72705543
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 06:22:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.10268
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 13:43:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.23 USD
20.04.2021 12:04:42
20.04.2021 13:38:45
ขาย
0.01
1.10397
1.10316
กำไร
0.89 USD
EURCHF_S
ดีล
#72722456
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 12:04:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.10397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 13:38:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10316
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.89 USD
20.04.2021 11:05:30
20.04.2021 11:22:53
ขาย
0.01
1.10396
1.10349
กำไร
0.51 USD
EURCHF_S
ดีล
#72719891
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 11:05:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.10396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 11:22:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.51 USD
20.04.2021 09:48:37
20.04.2021 10:27:25
ขาย
0.01
1.10371
1.1034
กำไร
0.34 USD
EURCHF_S
ดีล
#72714402
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 09:48:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.10371
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 10:27:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.34 USD
06.04.2021 10:37:17
19.04.2021 10:51:04
ซื้อ
0.01
1.38815
1.38733
กำไร
-0.82 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72039628
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 10:37:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38815
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 10:51:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38733
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.82 USD
16.04.2021 08:22:44
16.04.2021 12:51:13
ซื้อ
0.01
1.37657
1.37758
กำไร
1.01 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72570706
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 08:22:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37657
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 12:51:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.01 USD
16.04.2021 04:36:47
16.04.2021 07:55:42
ซื้อ
0.01
1.37589
1.37632
กำไร
0.43 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72564708
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 04:36:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37589
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 07:55:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37632
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
15.04.2021 12:00:05
15.04.2021 12:03:47
ซื้อ
0.01
1.37789
1.37839
กำไร
0.50 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72523146
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 12:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37789
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 12:03:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
13.04.2021 13:40:05
13.04.2021 15:41:42
ซื้อ
0.01
1.37375
1.37451
กำไร
0.76 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72396125
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 13:40:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37375
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 15:41:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
12.04.2021 06:16:42
12.04.2021 09:10:03
ซื้อ
0.01
1.36839
1.36902
กำไร
0.63 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72312965
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 06:16:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 09:10:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36902
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.63 USD
09.04.2021 06:29:32
09.04.2021 16:34:00
ซื้อ
0.01
1.37378
1.3742
กำไร
0.42 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72240818
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 06:29:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37378
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:34:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3742
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
08.04.2021 16:14:46
08.04.2021 16:16:10
ซื้อ
0.01
1.37598
1.37656
กำไร
0.58 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72213986
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 16:14:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 16:16:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
08.04.2021 15:46:39
08.04.2021 15:51:50
ซื้อ
0.01
1.37595
1.37648
กำไร
0.53 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72211423
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 15:46:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37595
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 15:51:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
08.04.2021 11:03:24
08.04.2021 14:57:02
ซื้อ
0.01
1.37588
1.37691
กำไร
1.03 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72194266
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 11:03:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37588
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 14:57:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD
07.04.2021 12:17:21
07.04.2021 12:24:36
ซื้อ
0.01
1.38257
1.38299
กำไร
0.42 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72129330
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 12:17:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38257
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 12:24:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38299
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
07.04.2021 09:00:15
07.04.2021 11:33:30
ซื้อ
0.01
1.38187
1.38227
กำไร
0.40 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72109789
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 09:00:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38187
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 11:33:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38227
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
07.04.2021 05:13:11
07.04.2021 06:32:17
ซื้อ
0.01
1.38228
1.38269
กำไร
0.41 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72102623
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 05:13:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 06:32:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38269
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
06.04.2021 19:51:07
07.04.2021 03:01:06
ซื้อ
0.01
1.38224
1.38282
กำไร
0.58 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72085710
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 19:51:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38224
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 03:01:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
06.04.2021 16:15:22
06.04.2021 16:18:56
ซื้อ
0.01
1.38316
1.38357
กำไร
0.41 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72066797
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 16:15:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38316
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2021 16:18:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
06.04.2021 13:20:01
06.04.2021 15:42:22
ซื้อ
0.01
1.38348
1.38503
กำไร
1.55 USD
GBPUSD_S
ดีล
#72054149
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 13:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2021 15:42:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.55 USD