@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
ผลกำไร
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

สรุป

เวียดนาม
ประเทศ
178 วัน
ในการจัดอันดับ
~3 200 USD
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
~0 USD
ทรัพย์สินเทรดเดอร์ที่คัดลอก
0
จำนวนเทรดเดอร์ที่คัดลอก
3 ความเสี่ยง
0%
เมษายน 2020
0%
พฤษภาคม 2020
0%
มิถุนายน 2020
0%
กรกฎาคม 2020
0%
สิงหาคม 2020
0%
กันยายน 2020
0%
ตุลาคม 2020
0%
พฤศจิกายน 2020
0%
ธันวาคม 2020
0%
มกราคม 2021
0%
กุมภาพันธ์ 2021
0%
มีนาคม 2021
ความเสี่ยง0
เมษายน 2020
ความเสี่ยง0
พฤษภาคม 2020
ความเสี่ยง0
มิถุนายน 2020
ความเสี่ยง0
กรกฎาคม 2020
ความเสี่ยง0
สิงหาคม 2020
ความเสี่ยง0
กันยายน 2020
ความเสี่ยง0
ตุลาคม 2020
ความเสี่ยง1
พฤศจิกายน 2020
ความเสี่ยง3
ธันวาคม 2020
ความเสี่ยง3
มกราคม 2021
ความเสี่ยง3
กุมภาพันธ์ 2021
ความเสี่ยง3
มีนาคม 2021
0
เมษายน 2020
0
พฤษภาคม 2020
0
มิถุนายน 2020
0
กรกฎาคม 2020
0
สิงหาคม 2020
0
กันยายน 2020
0
ตุลาคม 2020
0
พฤศจิกายน 2020
0
ธันวาคม 2020
0
มกราคม 2021
0
กุมภาพันธ์ 2021
0
มีนาคม 2021