@DIAMOND_FX

-97.70 %
ผลกำไร
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น 30%

Yangkiz_inmura

สรุป

เวียดนาม
ประเทศ
571 วัน
ในการจัดอันดับ
~1 USD
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
~27 USD
ทรัพย์สินเทรดเดอร์ที่คัดลอก
33
จำนวนเทรดเดอร์ที่คัดลอก
3 ความเสี่ยง
0%
เมษายน 2020
0%
พฤษภาคม 2020
0%
มิถุนายน 2020
0%
กรกฎาคม 2020
0%
สิงหาคม 2020
0%
กันยายน 2020
0%
ตุลาคม 2020
0%
พฤศจิกายน 2020
0%
ธันวาคม 2020
0%
มกราคม 2021
0%
กุมภาพันธ์ 2021
0%
มีนาคม 2021
ความเสี่ยง0
เมษายน 2020
ความเสี่ยง0
พฤษภาคม 2020
ความเสี่ยง0
มิถุนายน 2020
ความเสี่ยง0
กรกฎาคม 2020
ความเสี่ยง0
สิงหาคม 2020
ความเสี่ยง0
กันยายน 2020
ความเสี่ยง0
ตุลาคม 2020
ความเสี่ยง0
พฤศจิกายน 2020
ความเสี่ยง0
ธันวาคม 2020
ความเสี่ยง0
มกราคม 2021
ความเสี่ยง0
กุมภาพันธ์ 2021
ความเสี่ยง0
มีนาคม 2021
0
เมษายน 2020
0
พฤษภาคม 2020
0
มิถุนายน 2020
0
กรกฎาคม 2020
0
สิงหาคม 2020
0
กันยายน 2020
0
ตุลาคม 2020
0
พฤศจิกายน 2020
0
ธันวาคม 2020
0
มกราคม 2021
0
กุมภาพันธ์ 2021
0
มีนาคม 2021