BE

@Empire FX

-75.77 %
ผลกำไร
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น 40%

สรุป

ไซปรัส
ประเทศ
925 วัน
ในการจัดอันดับ
~0 USD
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
~31 000 USD
ทรัพย์สินเทรดเดอร์ที่คัดลอก
6
จำนวนเทรดเดอร์ที่คัดลอก
6 ความเสี่ยง
0%
กรกฎาคม 2020
0%
สิงหาคม 2020
0%
กันยายน 2020
0%
ตุลาคม 2020
0%
พฤศจิกายน 2020
0%
ธันวาคม 2020
0%
มกราคม 2021
0%
กุมภาพันธ์ 2021
0%
มีนาคม 2021
0%
เมษายน 2021
0%
พฤษภาคม 2021
0%
มิถุนายน 2021
ความเสี่ยง6
กรกฎาคม 2020
ความเสี่ยง6
สิงหาคม 2020
ความเสี่ยง6
กันยายน 2020
ความเสี่ยง6
ตุลาคม 2020
ความเสี่ยง6
พฤศจิกายน 2020
ความเสี่ยง6
ธันวาคม 2020
ความเสี่ยง0
มกราคม 2021
ความเสี่ยง0
กุมภาพันธ์ 2021
ความเสี่ยง0
มีนาคม 2021
ความเสี่ยง0
เมษายน 2021
ความเสี่ยง0
พฤษภาคม 2021
ความเสี่ยง0
มิถุนายน 2021
11
กรกฎาคม 2020
10
สิงหาคม 2020
8
กันยายน 2020
8
ตุลาคม 2020
6
พฤศจิกายน 2020
6
ธันวาคม 2020
0
มกราคม 2021
0
กุมภาพันธ์ 2021
0
มีนาคม 2021
0
เมษายน 2021
0
พฤษภาคม 2021
0
มิถุนายน 2021